Global Nizam Yapısı ve Organizasyon – İnisiye ve Gönüllü Grupları #1

Evliyalar-İnisiyeler çok çeşitli nizamlarda çok çeşitli fonksiyonlara göre ayrılabilirler. Her Evliya burada sorumlulukları, konumu ve kapasitesi uyarınca bir veya birden fazla grubun içinde olabilir. Aslında Kardeşlikte hizmet müstesna durumlar dışında hiyerarşik emir ve komuta zinciri olmadan da özerk grup fonksiyonları ile doğal olarak yapılabilmektedir. Grubun her üyeleri emirlerden ziyade ortak bilgi alanlarındaki doğrulardan faydalanarak kendi özgür seçimleriyle hizmetlerini yaparlar. Bu vicdani hürriyetin Evren ve Dünya’ya, İnsanlığa ve insanlığın öz değerlerini temsil eden Kardeşlik içinde hizmet etmek Kadersel olarak da insanın içinde bulunduğu koşul ve ortamlardan daha da razı olabilmesi yönünde önemli bir seferdir. Dinin aslında önemli tarafı arkasında İlahi Boyutla … Okumaya devam et Global Nizam Yapısı ve Organizasyon – İnisiye ve Gönüllü Grupları #1

İlahi Nizam – Kardeşlik ve Toplumsal Karma

Ebedi Hayat akışında herkes tekamülünün derecesi, gücü, eğilimleri, yetenekleri ve niteliklerine uygun olarak kendi muradına da yakışacak şekilde toplumsal karmadan sorumlu olur. Toplumsal karmadan göreli olarak bir muafiyet gözükse bile bu ancak sorumsuzluktur ve bundan birey sözde zarar görmese bile toplum zarar görür. Bu durumda kişi sağlıklı bir tekamül yapmak yerine, ya yerinde sayar ya da varlık halinde bozulma yaşar ve geçmiş emeğinden kaybeder. Bu zahiri muaf olma hali sadece sorumsuzluktan veya toplumsal vicdanla uyumsuz olmak, toplum içinde birlik olamamaktan gelir. Sözlerinin düşünce ve eylemleriyle uyumlu olmadığı kişilerde bariz gözüken durumlar olmasa bile, gecikmeli de olsa ziyan ve zararın onarılması … Okumaya devam et İlahi Nizam – Kardeşlik ve Toplumsal Karma

Profesyonel veya Yaygın Olarak Şifa ve Kişisel Gelişim Çalışmalarına Başlamadan Önce

Türkiye’nin ve Dünya’nın psikolojik sağlığının durumu ile ilgili sorumluluk bu sağlığı bozan şer gruplar ve toplumsal atalet olduğu kadar bu sağlığı sağlama yeteneğine sahip doktor, eczacı, danışman, terapist, psikolog, eğitimciler, öğretmenler ve şifacılara da düşmektir. Haliyle şifa ve sağaltım görev … Okumaya devam et Profesyonel veya Yaygın Olarak Şifa ve Kişisel Gelişim Çalışmalarına Başlamadan Önce

Bütüncül Tekamül ve Zaman / AstroSimya

Simya ilminde Tekamül kavramı varlığı hem birey olarak hem de ilişkiler içinde bütüncül olarak hem kapsayıcı hem de unsurlara yaygın olarak incelenmelidir. Varlığı sadece tek başına değil, dışarıya olan etkisine göre de ele almalıdır. Varlığın içini dışarı yansıttığında yaptığı tesirin … Okumaya devam et Bütüncül Tekamül ve Zaman / AstroSimya

İslamiyet Bağlamında Reenkarnasyon

Her din özünde görünenin ötesindeki ilahi hakikatleri sorgular ve cevaplamaya çabalar. Bu yüzden her din dış kabuğunda farklı olsa bile içkin yönüyle bir ve genel geçerliliği olan bir hakikati arar ve buna işaret eder. (Bkz. İhlas Suresi içinde bahsedilen Ehadiyet-Tanrının … Okumaya devam et İslamiyet Bağlamında Reenkarnasyon

Karmik Şifa – Ruh Eşleri – Regresyon – Tarot

Karmik şifa aktif akıl ve aktif irade isteyen bir alandır. Öncelikle Ruh, Ateş, Su, Hava, Toprak, Ağaç, Metal ve Işık Elementlerini çalışmanızı tavsiye ederim. Bu elementleri her birini tek tek ve hepsini bir arada görmeye bakın. Elementlerin özellikleri nedir? Kusurlu … Okumaya devam et Karmik Şifa – Ruh Eşleri – Regresyon – Tarot

Basiret Düğümlerinin Yapısı ve İçeriği

Basiret düğümleri karşımıza seçenekler çıktığı zaman doğru seçimi yapmamızı zorlaştıran veya engelleyen türden zihinsel bozukluklardır. Bu bozukluklar dışarıdan edinilmiş bilgi, yapılan manipülasyon-hipnoz, bilgi kalabalığı, müdahaleler veya irade ile kişinin kendine ördüğü türden düğümler olabilir. Algıda karışıklık yaratan çelişkili düşünceler. Bir konu hakkında yeterince ilgi süresi göstermeden fikir sahibi olmak ve zihinde yeterince form kazanmamış-anlaşılmamış bir bilgiyi doğru bilgi olarak sabitlemek. İzafi algı ile mutlak bir konu hakkında varılan yanlış ve eksik yargılar, bunlar üzerine inat etmek. Sakarlıkların meziyet sanılması. Evrenle çelişen, tanıtlanamayan, denenemeyen ve kanıtlanamayan zihinsel tasarıları evrene karşı zorlamak. (Zihinsel olarak yorucu ve bitirici bir kusurdur) Bencil hayrın bütüncül … Okumaya devam et Basiret Düğümlerinin Yapısı ve İçeriği

Cevapsız Kalmış Sorulara

  Muhammedi bilinç ile Mesih, Mahatma, Maitreya, Melchidezek, Mecusi, Sananda Bilinçleri birdir. Bu yüzden bütün Dünya Dinleri birdir. Bu Dünya çapında çeşitli önemli görevlere sahip bir Bilinç ve Birlik Şuuru Yapısıdır. Bu Birlik Şuuru Dünya’da İnsanlığa Tanrı’nın bir Armağanı değil, sunması gereken bir İhtiyaç, gerekli bir Bağlantı kanalıdır. Daima açıktır. Tanrı’nın Dünya üzerine yaptığı İlahi Korumadır. Bu yüzden Rüku ve Kurban gibi törenler vardı, o zamanlar bunun bu derecede şiddetli gösterilmesinin sebebi, bu günlere gelene kadar çok çabalamamamız gerektiği içindi. Topluma doğru tekamül için gerekli dinamizmi verecek projeler İlahi Göz önünde gerçekten gerçekleştirilmelidir. Mutlakiyet bir İlahi Kalitedir ve Dünya’da İlahi … Okumaya devam et Cevapsız Kalmış Sorulara

Sevgi eylemini hiç keyfe keder yapılan bir şey olarak göremiyorum. Sadece uyuştuğumuz insanlarla bir arada olmak veya olabilmek, sevgi açısından da uyuşukluğumuzun göstergesidir. İnsanlarla genel olarak tanıştığımızda duyduğumuz otomatik sevgi hissi de aslında karakterimize biz sevgimizi işledikçe yerleşiyor. Sevginin ne kadar eylemlerle samimileştiği de burada sevgi dürtüsüyle yaptığımız kadar sevgi muradınca irademizle yaptığımız eylemde de yer buluyor. Yalan söyleyen biri için seviyorum demek çok kolaydır. Samimiyetsizlik ve riyanın olduğu yerde gerçek anlamda bir sevgi barınabilir mi? Toplum içinde hiç samimileşemeyen ve sürekli maskelerle dolaşanlar için de, burada yalan-dolan ve yüzeysellikten hidayete doğru bir yol var. Sevgi değer veriyor ve emek … Okumaya devam et

İlahi Nizam Bilgileri #1

Toplumun içinde Mutlak Yaratıcıyla doğrudan bağlantı halinde İlahi ve Evrensel Yasalara Hakim bireylerin teşkilatlandırdığı Nizamlar çok sayıda ve birbirinden farklı olsa bile Madde Ötesinde Dahili-Gaybi Nizam Birdir ve Allah’ın Ehadiyetinin önemli bir yönüdür. Hakikat / La-Hut Yüksek İnisiyeleri Ulus, Din, … Okumaya devam et İlahi Nizam Bilgileri #1