Holistik Simya – Kutsal Ruh – Elementler ve Kutuplar

Doğa ve evren tarih öncesi çağlardan beri düşünürler tarafından daha iyi anlamak ve kategorilendirmek için elementlere/unsurlara ayrılmıştır. Böylelikle insan düşüncelerine yapı vermiş ve elementler sistemini kullanarak enerji hakimiyeti kazanmıştır. Elementler ve tekabülleri gözlem ve mantığa dayanmalıdır ancak bunun ruhsal boyutu … Okumaya devam et Holistik Simya – Kutsal Ruh – Elementler ve Kutuplar

Mula Bandha – Ana Kök Hücre

Mula Bandha’nın kelime anlamı ‘Kök Kilididir’ ve Yoga’nın içinde Pranayama kalitesini çok etkileyen önemli bir enerji kilididir. Bu sayede Kök Çakra hizalanır ve canlanır. Fiziksel ve Eterik olarak yapılabilir. Fiziksel harekette pelviste bulunan kaslar detaylı bir şekilde çalışılarak izole edilir … Okumaya devam et Mula Bandha – Ana Kök Hücre

Gönüllüler için Rehberlik – Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi Manevi Alanı

Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi içinde gönüllü olarak Toplumsal Hizmette bulunmak istiyorsanız yapabileceğiniz bir çok şey var. Sağlıklı Şifacılık dahilinde yeni gönüllüler için Ruhsal yollardan da gerekli terapi ve rehberlikler başlangıç süreçlerinde tarafımızdan yapılabilmektedir. Sezgisel gelişimin ve telepatik irtibatlarda yetenek kazanımı haliyle … Okumaya devam et Gönüllüler için Rehberlik – Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi Manevi Alanı

Şifalı Müzikler – Cin Çıkartan Şarkılar #1

Siz de kendi keşfettiklerinizi lütfen yorumlara ekleyin. Sabır selamete giden bir yoldur. Hz. Süleyman ve Mısır Tapınaklarının terbiyesinden geçen arkadaşlarımızdan bize çok güzel bir toplumsal eleştiri. Bilim devriminin de haberini veriyorlar. Goetia majisinin güzel bir kullanımına örnektir.   Aykırı ve Marjinal kimliğiyle ün salan Başzebanilerden Chris Corner’ın mistisizmin ve majinin iyice derin sularına daldığı yerde karşılaştığı meselelere verdiğimiz cevaptır. Global Politika ve Bütüncül Hayati Meseleler içinde işlerin bazı kibir kumkuması kuduruk şahsiyetlerin kendini koruma güdüsü tarafından daha da kızıştığı yerlerde bir Işık yakmak isteyenler Şedid Nurunuz bol olsun.   Sevginin namazını kılmak zorlayıcı deneyimler içinde daha da akıllanmamızı sağlarlar. Bazen … Okumaya devam et Şifalı Müzikler – Cin Çıkartan Şarkılar #1

Ücretsiz Şifa Çalışması – Genetik Tamirat ve Aktivasyon / Cinsel Şifa

Genetik Tamirat ve Aktivasyon, Cinsel Enerji Kanallarının Dengelenmesi ve Temizlenmesi için ücretsiz şifa almak isteyenler müsait zamanlarında veya gece yatmadan önce BM Raphael’i çağırarak ve şifalanmaya niyet ederek akışı kabul edebilirler. Rahat bir pozisyonda oturmanız/uzanmanız ve kendinizi açmanız yeterlidir. Hem … Okumaya devam et Ücretsiz Şifa Çalışması – Genetik Tamirat ve Aktivasyon / Cinsel Şifa

Kundalini – DNA – 3. Göz Aktifleştirmede Yetkinlik

Kundalini, 3. Göz, DNA ve Işık Beden ile ilgili çalışmalarda ekstra dikkatli olmakta fayda vardır. Kundalini Aktifleştirme durumunda önemli olan bu konuların itina ile çalışılması ve araştırılması hem geleneksel hem dini hem de modern uygulamaların denenerek bunun doğasının arkasındaki kanunların … Okumaya devam et Kundalini – DNA – 3. Göz Aktifleştirmede Yetkinlik

Toplumsal Konuları Şifalandırmak

Toplumsal konularda şifalanmaların gerçekleşebilmesi, her bir bireyin özverisi ile mümkün olmaktadır. İnsanın yaşadığı şuur açıcı ruhsal deneyimler bir noktadan sonra deneyimin sadece kişiyi tek başına ilgilendiren bir mesele olarak değil, birlik hallerini de kapsadığını ve ilgilendirdiğini gösterir. Bulunduğumuz topluluklarda ve … Okumaya devam et Toplumsal Konuları Şifalandırmak

Regresyon Süreci ve Sonuçları

Samskaralar aslında Ruhumuzun kıyafeti olan mevcut kişiliğimizi ve onun gölge yanını yani Negatif Egomuzu oluşturan izlenim ve kayıtları taşıyan yapılardır demiştik. Negatif ego geçmiş yaşamlarda enerjetik ve astral ortamlarda aşırı polarize olmuş, travmatik ve bastırılmış parçalanmış kişiliklerden oluşur. Bu yüzden mekaniktir. Kişilik illüzyonlardan oluşan bir kıyafettir ve bu negatif yüklü parçalanmışlık Hakikatin ve Birliğin ışığını perdelerler. Okumaya devam et “Regresyon Süreci ve Sonuçları”

Yaratıcı Şifacılık Eğitimleri

Şifacılık yaratıcılığınız ve hayal gücünüzün aktif bir rol üstlendiği bir alandır. İmgelem gücü şifanın gerçekleşmesi için enerjiyi yönlendirmemize yarar. Kurduğumuz hayal aklımız ve mantığımızla da uyuştuğu zaman bu hayalin gerçekleşmesini engelleyecek bir şey yoktur. Vuku bulan her olay aslında ilk önce soyut ve manevi planlarda oluşmuş ve ondan sonra somut gerçekliğimize tezahür etmiştir. Şifacılık biraz da olumlu değişimin olmasını sağlama bilimi ve sanatıdır. Yaratıcılık problemlerin çözümü için bize olanaklar açar, ancak bu olanaklar evrensel yasalar dahilinde gerçekleşir. Ruhsallığın vurgulandığı bu alanda hem bilimsel hem de sanatsal bir yaklaşım geliştirerek çok etkili bir şifacı olabiliriz. Bu durumda hayalgücümüzü evrensel yasalar dahilinde çalıştırarak hayallerimizi … Okumaya devam et Yaratıcı Şifacılık Eğitimleri

Problemlerin Köküne İnmek

Bir şifa çalışmasının etkili olması için bir takım önemli noktalar vardır. Bunlardan ilki öncelikle mevcut problemin ne olduğunun iyice anlaşılması ve ait olduğu seviyede doğru yöntem kullanılarak çözülmesi gerekir. Modern Tıp, Psikiyatri ve İlaçlar çoğunlukla hastalıkların semptomlarını tedavi etmeye yönelik yöntemler geliştirmiştir. Ancak Şifacılıkta meselenin asıl sebebinin bulunarak kökten çözülmesi amaçlanır. Çünkü Şifacılar olarak bir insanı Fiziksel, Enerjetik, Duygusal, Zihinsel ve Ruhsal bir bütünlük olarak görürüz ve bu bütünlüğün herhangi bir parçasında oluşan herhangi bir durum kendini diğer boyutlarda da gösterebilir. Bu durumda bir hastalığın sebebi eğer psikolojikse, ve bunun farkında olmadan onun fiziksel yansımasına şifa çalışması yaparsak hastalığı şifalandırmak … Okumaya devam et Problemlerin Köküne İnmek