Holistik Simya – Elementler ve Tekabüller

Tekabüller zihnin içinde bazen serbest ama daha ziyade koşullu bir şekilde çağrışımsal veya sembolik olarak anlaşan, birbirlerini karşılıklı olarak kabul eden şeyler arasında tespit edilir. Tutku sıcak olduğu için veya safra tadı yaktığı için ateşle özdeşleştirilir. Tekabüller sayesinde hem hatırlamak … Okumaya devam et Holistik Simya – Elementler ve Tekabüller

Holistik Simya – Kutsal Ruh – Elementler ve Kutuplar

Doğa ve evren tarih öncesi çağlardan beri düşünürler tarafından daha iyi anlamak ve kategorilendirmek için elementlere/unsurlara ayrılmıştır. Böylelikle insan düşüncelerine yapı vermiş ve elementler sistemini kullanarak enerji hakimiyeti kazanmıştır. Elementler ve tekabülleri gözlem ve mantığa dayanmalıdır ancak bunun ruhsal boyutu … Okumaya devam et Holistik Simya – Kutsal Ruh – Elementler ve Kutuplar

Bütüncül Tekamül ve Zaman / AstroSimya

Simya ilminde Tekamül kavramı varlığı hem birey olarak hem de ilişkiler içinde bütüncül olarak hem kapsayıcı hem de unsurlara yaygın olarak incelenmelidir. Varlığı sadece tek başına değil, dışarıya olan etkisine göre de ele almalıdır. Varlığın içini dışarı yansıttığında yaptığı tesirin … Okumaya devam et Bütüncül Tekamül ve Zaman / AstroSimya

İslamiyet Bağlamında Reenkarnasyon

Her din özünde görünenin ötesindeki ilahi hakikatleri sorgular ve cevaplamaya çabalar. Bu yüzden her din dış kabuğunda farklı olsa bile içkin yönüyle bir ve genel geçerliliği olan bir hakikati arar ve buna işaret eder. (Bkz. İhlas Suresi içinde bahsedilen Ehadiyet-Tanrının … Okumaya devam et İslamiyet Bağlamında Reenkarnasyon

Basiret Düğümlerinin Yapısı ve İçeriği

Basiret düğümleri karşımıza seçenekler çıktığı zaman doğru seçimi yapmamızı zorlaştıran veya engelleyen türden zihinsel bozukluklardır. Bu bozukluklar dışarıdan edinilmiş bilgi, yapılan manipülasyon-hipnoz, bilgi kalabalığı, müdahaleler veya irade ile kişinin kendine ördüğü türden düğümler olabilir. Algıda karışıklık yaratan çelişkili düşünceler. Bir konu hakkında yeterince ilgi süresi göstermeden fikir sahibi olmak ve zihinde yeterince form kazanmamış-anlaşılmamış bir bilgiyi doğru bilgi olarak sabitlemek. İzafi algı ile mutlak bir konu hakkında varılan yanlış ve eksik yargılar, bunlar üzerine inat etmek. Sakarlıkların meziyet sanılması. Evrenle çelişen, tanıtlanamayan, denenemeyen ve kanıtlanamayan zihinsel tasarıları evrene karşı zorlamak. (Zihinsel olarak yorucu ve bitirici bir kusurdur) Bencil hayrın bütüncül … Okumaya devam et Basiret Düğümlerinin Yapısı ve İçeriği

Zihnin Doğası Üzerine

Zihin bir makine veya bir bilgisayar gibi değildir. Tamam Quantum Nükleer Süper Bilgisayar gibi düşünülebilir, ama değildir. Bir şifacının veya terapistin zihni bilgisayara veya yazılıma indirgemesi büyük kabalıktır, akıllara zarar.   Bilgisayarın bilgisayar icat ettiği görülmüş mü?   Aslında fiziksel … Okumaya devam et Zihnin Doğası Üzerine

Karma-Kader ve Zaman Kanunları Hakkında

Karma ve Zaman kanunları özellikle negatif egodan arınamamış, çocukluk ve geçmiş yaşam karma ve travmalarıyla yüzleşmemiş, mevcut hayatında riya ve ihmal ile negatif karma yaratan kişilere tam olarak gözükemez. Zaman kanunları özellikle astrolojinin konusudur ve kişinin Karmik durumu ile çarkları-saatleri-çakralarının … Okumaya devam et Karma-Kader ve Zaman Kanunları Hakkında

Hakikat bağlamında net bir şuur geliştirmenin önemli bir bilimsel ve felsefi temeli olmalıdır. Bu açıdan Boğaz ve Göz çakralarını işlerken bu yönlerden özverili olmak, düşünme eyleminden kaçınmamak gerekir.   Meditasyon sessizliğe vurgu yaparak, düşünme eyleminden kaçınmaya davet değildir. Aksine düşüncenin daha hızlı ve daha etkili yöntemlerini geliştirmemizi sağlar.   Ard arda kafanızın içinde bir başınıza cümleler ve monologlar kurarak kendinizi tüketmek yerine, sessizlikte şuurunuzla bütüncül olarak evrende neler yapabildiğinizi gözlemler ve keşfedersiniz.   Zihniniz bir kelime veya sembol ile de koca bir mana bulutuna dalış yapabilir. Burada da mana katılaşarak anlama dönüşür.   Meditasyon zihnimizde derinleşerek bir organizma ve beden … Okumaya devam et

Meditasyon Sanatı #1 – Özgözlem ve Kundalini

Gizliden gizliye severim sevilmeyenleri. Bilirim ulaştığını onlara da sevginin. Sonsuz bir kaynağı vardır sevginin anın içinde her daim ulaşabileceğin ve zamandan taşan. Günlük tefekkürümde yaptığım manevi eylemde sevgiyle hareket edebilirim. Böylece sevgi taşıyabilir ve yayabilir, ayrıca sevginin nice halini görebilirim. … Okumaya devam et Meditasyon Sanatı #1 – Özgözlem ve Kundalini

Işık Seviyesinin Yükseltilmesi – Gölge Oyunları #1

Arınma, Şifa ve Regresyon çalışmalarından sonra bünyede bulunan blokajlar temizlenir ve bütüncül olarak olgunlaşma ve aydınlanma için uygun bir alan açılır. Arınma ve Şifa çalışmalarında verilen pozitif itki yine aynı ölçüde pozitif eylemlere devam edilmesi ve alışkanlıkların kazanılması ile devam … Okumaya devam et Işık Seviyesinin Yükseltilmesi – Gölge Oyunları #1