Şifacılar, Danışmanlar, Terapistler ve Sağlık Personeli için Ölçme ve Değerlendirme Hizmeti

Eğer bir şifacıysanız şifa konusundaki durumunuzun dışarıdan eğitilmiş gözler tarafından, tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi olarak şifacılar için Ölçüm ve Değerlendirme yapıyoruz. Bir çok şifacı ile kontağınız sırasında birbirinizi kontrol etmeniz toplum sağlığına etkinizin olumlu kalabilmesi için önemli bir güvenlik önlemidir. Şifacıların çoğu ayakları yere basmayan kurgular ve tutarsız fikirler ile hareket ettiklerine dair ithamlar almaktadırlar. Toplumun bu yönde karşı ehliyetsiz şifacılara karşı haklı bazen ise ehliyetli olmasına rağmen anlayışsız olduğunu görüyoruz. Bu yönden hem toplum geneline yaygın güven problemlerinin çözülmesi hem de mesleki hayrın sürekliliği için birbirimizi kapsamlı bir usül ve itina ile değerlendirmemizin bir çok … Okumaya devam et Şifacılar, Danışmanlar, Terapistler ve Sağlık Personeli için Ölçme ve Değerlendirme Hizmeti

Discreet Damsel Anti-Stress Spa & Beauty

Astral planda bulunan Discreet Damsel Anti-Stress Spa-Wellness & Beauty merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. Enerjetik masaj tekniklerini öğrenmek için eğitim merkezi de vardır. Bir spada yapılabilen bütün kürler eterik seviyede yapılabilmektedir. Ülkenin stres seviyelerindeki artış ve ekonomik kaygıların da görülmesiyle stres ve … Okumaya devam et Discreet Damsel Anti-Stress Spa & Beauty

Ars Amatoria – Aşk ve Cinselliğin Kutsanması

Şifacılar için sağlıklı cinsel alışkanlıklar ve cinselliğin kutsanması her şeyden önce kişisel ve mesleki sağlamlık sağladığı kadar, bireysel-ailevi ve toplumsal sağlığı olumlu yönde etkileyecek manevi gücün sağlanması ve İlahi Vahdet / Aşkın Şuur halleri yaşanması için de bir kapıdır. Haliyle … Okumaya devam et Ars Amatoria – Aşk ve Cinselliğin Kutsanması

Profesyonel veya Yaygın Olarak Şifa ve Kişisel Gelişim Çalışmalarına Başlamadan Önce

Türkiye’nin ve Dünya’nın psikolojik sağlığının durumu ile ilgili sorumluluk bu sağlığı bozan şer gruplar ve toplumsal atalet olduğu kadar bu sağlığı sağlama yeteneğine sahip doktor, eczacı, danışman, terapist, psikolog, eğitimciler, öğretmenler ve şifacılara da düşmektir. Haliyle şifa ve sağaltım görev … Okumaya devam et Profesyonel veya Yaygın Olarak Şifa ve Kişisel Gelişim Çalışmalarına Başlamadan Önce

Sürüngen Zihin Kusurları – Reptilian Miti

Ruhsal güçler kazandıktan sonra Allah’ın işinden gönüllü olarak vazife almaktan cayıp, sadece kendi kesesi ve menfaatine bakan ve küstahlığına aldanıp kendini Evliyalık yolundan azat edenler, Dünya’da mantıksal bir zincir içinde dengesizliğe, psikolojik vebaya ve azaba sebep ve kaynak olmaya yatkındırlar. … Okumaya devam et Sürüngen Zihin Kusurları – Reptilian Miti

Karma-Kader ve Zaman Kanunları Hakkında

Karma ve Zaman kanunları özellikle negatif egodan arınamamış, çocukluk ve geçmiş yaşam karma ve travmalarıyla yüzleşmemiş, mevcut hayatında riya ve ihmal ile negatif karma yaratan kişilere tam olarak gözükemez. Zaman kanunları özellikle astrolojinin konusudur ve kişinin Karmik durumu ile çarkları-saatleri-çakralarının … Okumaya devam et Karma-Kader ve Zaman Kanunları Hakkında

Kundalini Isırıkları ve Yanmaları

Şifacılar ve genel olarak toplumda çok sık karşılaşılan bir durum yanlış veya uygunsuz nefes egzersizlerinden kaynaklanan Kundalini Isırıkları ve Yanmalarıdır. Bazen aynı imgelem, nefes veya meditasyon çalışmalarını çok sık yapmak enerji kanallarında tahribat yapabilir. Kundalini’nin nefesle uyandırılması bazen karmik, mental ve duygusal blokajlara takılır. Bu durumda kişinin bütüncül bedenlerinin kapasitesinden daha fazla Kundalini yüklemesi olur, bunlar bazen ölümcül, kriz tetikleyen veya teşhis edilemeyen hastalıklar oluşturabilir ve kişinin algılarını tahrip edebilir. Kundalini ısırık, yanma ve yaralarının oluşmaması için enerji ve ruhsal çalışmalar içinde çeşitlilik aramak, gelişim için sabırsızlık ve hırs yapmamak, bedenin kapasitesini bilmek, doğru içgözlem yapmak, bütünün hayrını ve dengeyi … Okumaya devam et Kundalini Isırıkları ve Yanmaları

İffet ve Kazanımları – / – Genetik ve Bütüncül Gelişim – / – Dönüşüm ve Doğum Karşılaştırması

Simya ve İlim yollarında iffet Yeminiyle bir 6 ay geçirmeniz Fizik-Eterik beden dönüşümünüzle ilgili bir çok kazanımla gelmektedir. Gerektiği yerde iffet dönemlerini tekrarlamak da faydalıdır. Özellikle Kundalini’nin güçlü açıldığı Ölüm Kapısı gibi ruhsal inisiyasyonlardan sonra benliğinizi ve bütüncül olarak bedenlerinizi baştan … Okumaya devam et İffet ve Kazanımları – / – Genetik ve Bütüncül Gelişim – / – Dönüşüm ve Doğum Karşılaştırması

Meditasyon Sanatı #1 – Özgözlem ve Kundalini

Gizliden gizliye severim sevilmeyenleri. Bilirim ulaştığını onlara da sevginin. Sonsuz bir kaynağı vardır sevginin anın içinde her daim ulaşabileceğin ve zamandan taşan. Günlük tefekkürümde yaptığım manevi eylemde sevgiyle hareket edebilirim. Böylece sevgi taşıyabilir ve yayabilir, ayrıca sevginin nice halini görebilirim. … Okumaya devam et Meditasyon Sanatı #1 – Özgözlem ve Kundalini

Odaklanma Problemlerini Şifalandırmak

Odaklanma güçlüklerinin bir sebebi sinir sistemi içinde zorlanma yapacak nörolojik bağlantılardan gelir. Enerji seviyesinde ana kanallar (Ida, Pingala ve Sushumna) dengesizse veya asimetri yapıyorsa, omurga problemleri varsa, bu kanallar enerjiyi beyne dengesiz ve düzensiz olarak taşır. Ayrıca beynin içindeki durum … Okumaya devam et Odaklanma Problemlerini Şifalandırmak