Şifacılar, Danışmanlar, Terapistler ve Sağlık Personeli için Ölçme ve Değerlendirme Hizmeti

Eğer bir şifacıysanız şifa konusundaki durumunuzun dışarıdan eğitilmiş gözler tarafından, tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi olarak şifacılar için Ölçüm ve Değerlendirme yapıyoruz. Bir çok şifacı ile kontağınız sırasında birbirinizi kontrol etmeniz toplum sağlığına etkinizin olumlu kalabilmesi için önemli bir güvenlik önlemidir. Şifacıların çoğu ayakları yere basmayan kurgular ve tutarsız fikirler ile hareket ettiklerine dair ithamlar almaktadırlar. Toplumun bu yönde karşı ehliyetsiz şifacılara karşı haklı bazen ise ehliyetli olmasına rağmen anlayışsız olduğunu görüyoruz. Bu yönden hem toplum geneline yaygın güven problemlerinin çözülmesi hem de mesleki hayrın sürekliliği için birbirimizi kapsamlı bir usül ve itina ile değerlendirmemizin bir çok … Okumaya devam et Şifacılar, Danışmanlar, Terapistler ve Sağlık Personeli için Ölçme ve Değerlendirme Hizmeti

Discreet Damsel Anti-Stress Spa & Beauty

Astral planda bulunan Discreet Damsel Anti-Stress Spa-Wellness & Beauty merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. Enerjetik masaj tekniklerini öğrenmek için eğitim merkezi de vardır. Bir spada yapılabilen bütün kürler eterik seviyede yapılabilmektedir. Ülkenin stres seviyelerindeki artış ve ekonomik kaygıların da görülmesiyle stres ve … Okumaya devam et Discreet Damsel Anti-Stress Spa & Beauty

Gönüllüler için Rehberlik – Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi Manevi Alanı

Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi içinde gönüllü olarak Toplumsal Hizmette bulunmak istiyorsanız yapabileceğiniz bir çok şey var. Sağlıklı Şifacılık dahilinde yeni gönüllüler için Ruhsal yollardan da gerekli terapi ve rehberlikler başlangıç süreçlerinde tarafımızdan yapılabilmektedir. Sezgisel gelişimin ve telepatik irtibatlarda yetenek kazanımı haliyle … Okumaya devam et Gönüllüler için Rehberlik – Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi Manevi Alanı

Ücretsiz Şifa Çalışması – Genetik Tamirat ve Aktivasyon / Cinsel Şifa

Genetik Tamirat ve Aktivasyon, Cinsel Enerji Kanallarının Dengelenmesi ve Temizlenmesi için ücretsiz şifa almak isteyenler müsait zamanlarında veya gece yatmadan önce BM Raphael’i çağırarak ve şifalanmaya niyet ederek akışı kabul edebilirler. Rahat bir pozisyonda oturmanız/uzanmanız ve kendinizi açmanız yeterlidir. Hem … Okumaya devam et Ücretsiz Şifa Çalışması – Genetik Tamirat ve Aktivasyon / Cinsel Şifa

Regresyon – Bireysel ve Toplumsal Karma Temizliği için Çeşitli Çalışmalar

Regresyon çalışması en temelinden ele aldığımız zaman; Doğru niyetin oluşması önemlidir. Bireysel Muradınızın Evrensel ve İlahi Murat ile hizalı bir şekilde hayatınıza devam etmek istiyorsanız özden gelen murada yönelmeniz de size sağlam bir hayat merkezine sahip olmanızı sağlar. Bu öz … Okumaya devam et Regresyon – Bireysel ve Toplumsal Karma Temizliği için Çeşitli Çalışmalar

Tek Başına Regresyon Yapılabilir mi?

Regresyon terapisinin yapılması için sağlanması gereken bir takım şartlar vardır. Güçlü bir enerji ve ışık kapasitesi bunlardan ilkidir. Süreç içinde regresyon yapan kişinin ışık kapasitesi katlanarak artacaktır ancak başlarda bu kapasite samskaralardan dolayı düşüktür ve ışık kapasitesi yüksek birinden yardım … Okumaya devam et Tek Başına Regresyon Yapılabilir mi?

Regresyona Genel Bakış ve Samskaralar

Regresyon terapisi çokboyutlu bir şifa ve simya sürecidir. Fizik ve fizikötesi bedenlerimizin şifalanması ve karmik yükümüzün hafiflemesi için yaparız. En nihayetinde regresyon illüzyonlardan sıyrılarak ölümsüz ve ebedi olan esas varlığımız yani ruhumuzla var olmamızı sağlar.Amacımız geçmiş yaşamları şifalandırmaktan ziyade şimdiki yaşamımızı geçmiş yaşamlar üzerinden şifalandırmaktadır.

Regresyon terapisini anlamak için Hindu Yogilerin Samskara adını verdiği Astral yapıların ne olduğunu anlatmak yerinde olur. Samskara kelimesi Psikoloji İzlenim, Eğilim, Karmik Güdü, Koşullanmalar, Kişilik Özellikleri gibi manalar taşırlar. Geçmiş yaşamlarda yaşanılan vicdanı zorlayan, aşırı veya travmatik bir durum eğer onu yaşadığımız hayat içinde çözümlenemezse ve ağırlığı yaşanırsa, bu enerji olaya dair anıyla birlikte kristalize bir yapı alarak astral bedene depolanır. Okumaya devam et “Regresyona Genel Bakış ve Samskaralar”

Anima ve Bastırılmış Dişi

Tarımsal topluma geçiş yapmadan önceki tarih öncesi çağlarda Anne ve Kadını merkeze alan bir sosyal yapımız vardı. İnsanlığın doğayı yorumlayışında Tanrıçalara çok büyük bir önem veriliyordu. Ancak Avcı-Toplayıcı düzenden Tarımsal topluma geçiş yaptığımızda Doğayı yorumlayışımızda Erkek egemen rolü üstlenmeye başladı. … Okumaya devam et Anima ve Bastırılmış Dişi