Nefsaniyet Eşiği

 • Arınılması ve Giderilmesi Gereken Olumsuzluklar
  • Genel Aşırılık ve Ölçüsüzlükler, Katı Kurallar, Aşırı Gelenekçilik, İstismar, Çıkarcılık, Ötekileştirme, Ayrımcılık, Irkçılık, Dışlama, Şehvet, Şiddet Eğilimleri, Gurur, Kibir, Haset, Kin, Hırs, Tembellik, Oburluk, Açgözlülük, Kaygı, Korku, Eksiklik-Yetersizlik Kompleksi, Dikkat Dağınıklığı, Suça Eğilim ve Teşvik, Katı Dogma ve Hurafelere Bağlılık, Korku Endeksli Yaşam, Gaddarlık, Zulüm, Bağımlılık ve Takıntılar, Alaycılık, İftira, İtham, Kavramsal Düşünce Eksikliği, Zeka Geriliği, Önünü Görememe, Suç ve Sorumluluk Kabullenememe, Kendi Kusurlarını Başkasına Atma, Kronik Yalan, Vahşilik, Vampirizm, Sömürü-Hakimiyet-Menfaat Odaklı İlişkiler
 • Kazanılması Gereken Değerler ve Erdemler
  • Özdenetim, Özeleştiri, Hata ve Kusurlarla Yüzleşme, Ortak Fayda Gözetme, Merak, Beden ve Nefes Farkındalığı, Korkularla Yüzleşme ve Dönüştürme, Zihinsel Esneklik, Duygulara Hakimiyet, Benlik Yatırımları-Kişisel Gelişim, Kelime Dağarcığı, Eleştiri ve Şaka Kabullenme, Yardımlaşma, Eşitlik, Doğruluk ve Dürüstlük, Helal Kazanç, Şeref ve Haysiyet, Kendini Olduğu Gibi Kabullenme ve Tanıtma, Bilmediği Yerde Susma ve Öğrenme, Değişimi ve Yeniliği Kabullenme
 • Belirtiler
  • Yüz-Beden Biçim Bozuklukları, Hayvanı Andıran Yüz, Kalp Aritmisi, Konuşurken Tonlama Problemleri, Konuşma Bozuklukları, Postür Bozukluğu, Yürüyüşte Aşırılıklar (Katılık, Aşırı El-Kol Sallama), Yeteneksiz El, Esneyememe
 • Önerilen Çalışmalar
  • Sürüngen Beyin Terapisi
  • Aile Dizimi
  • Dans ve Jimnastik
  • Uykudan Önce Dua ve Rüya Niyetleri
  • Şamanizm
   • Güç ve Gölge Hayvanları
   • Şamanik Dans ve Trans
   • Ritm Eşliğinde Trans
   • Atalarla İrtibat
   • Kökene İnme
  • Kişisel Gelişim
  • Telkin ve Olumlamalar
  • Temel Nefes Çalışmaları
   • Brahmari, Ujjayi, Omurga Nefesi, Nadi Shodana
   • Aşırıya kaçmama koşuluyla Transformasyonel Nefes
   • Mikrokozmik Yörünge
   • Nefes Meditasyonu
    • Nefesi İzleme
    • Nefesi Sayma
    • Nefesi Derinleştirme
    • Nefesi Bütün Vücuda Taşıma
  • Oruç, İffet ve Kendini Kısıtlama
  • İtiraf ve Tövbe
  • Meditasyon
   • Öz Gözlem ve Tespit
   • Bırakma Çalışmaları
   • Ölümle Yüzleşme
   • Sevmeyi ve Affetmeyi Tercih Etmek
   • Temel Kavramlar
   • 4-5 Element
   • Sevgi Niyetleri
   • Kendine Ait Bir Oda-Tapınak
   • Birey-Çekirdek Aileden Topluma
   • Doğal Olaylara ve Süreçlere Meditasyon
    • Tohumdan Ağaca
    • Anne Karnı
    • Doğum
    • Hücreden İnsana
    • Mevsimler
    • Dağların-Vadilerin-Nehirlerin Oluşumu
    • İnsanlığın Ortaya Çıkışı
    • Gezegenler ve Güneş
  • Yoga
   • Temel Hatha Yoga, Yin Yoga
   • Karma Yoga ve Bhakti Yoga
  • Reiki
  • Bulmaca ve Zeka Oyunları
  • El Sanatları ve Güzel Sanatlar
  • Meslek ve Yetenek Kazanma
  • Yabancı Dil Öğrenme
  • Farklı Kültürler ile Diyalog
  • Genel Kültür ve Ansiklopedi Okuma
  • Popüler ve Alternatif Film, Edebiyat, Resim, Müzik vd.
  • Klasikler
  • Hayvan Bakma

Bu eşiğin bireyin element kusurlarından arınarak dengelenmesi, Esas değerlerin sağlanması ve Temel değerlerin kazanılması, Orta Sütuna hizalanma, hurafe ve katı inançlardan arınma ve olguların doğrularını öğrenmesi, topluma uyum sağlaması ve hür iradesinin gelişmesiyle geçilebilir.

Kabala’da bu Eşiğe Nephesh eşiği, Yoga da ise Brahma Granthi-Düğümü denir. İslam’da Namaz, Oruç, Zekat ve Şehadet* ile birlikte Haram/Helal gözetimi, Yoga içinde Yama ve Niyama kolları bu eşiğin geçilmesi için temel şartlardır ve Asana ancak böyle sağlanır. Modern koşullar altında ise başarılı bir Temel İlk-Orta Öğretim ve Eğitim kişiliğin oluşması ve toplumsal alana yaygın farkındalık kazanımı için uygun koşulları sağlar.
Kök ve Sakral çakraya dair farkındalık seviyesinde genellikle Fiziksel ortama odaklı bir yaşam deneyimi vardır. Ancak zihinsel ve duygusal açıdan çevreden ve Dünya’dan kopuk kişilerde durum başkadır.

Kişinin hayvansal doğasını zaptettiği ve aşkınlık geliştirdiği düzeydir. Bedensel ihtiyaçların karşılanması ön plandadır ve çoğunlukla kişi ihtiyacından daha fazla para, besin, cinsellik, dinlenme, uyku, rekabet ve güvenlik ister. İhtiyaçtan daha fazlasını ayrıştırmak ilk etapta çok önemlidir.

Kişinin kendi sağlığına ve dengesine dikkat etmesi gerekir.Diyet tercihlerine de dikkat etmek gerekir. Vücudun ihtiyacı olduğu kadar besini alması için diyetisyenlere danışmak uygundur. Doğru şekilde uygulanan bir Vejeteryan diyete geçmek bir çok enerji kusurunu ortadan kaldırır ve vücut verimini arttırır ve hayvanların ölürken taşıdığı duyguların bünyeye alınmasını engeller.

Bireyin toplumsal şartları öğrenmesi, evrensel geçerliliği olan bilgiler öğrenerek zihninde işlemesi gerekir.

Kişinin toplum içinde hayatını suça ve yalana gerek duymadan idame ettirebileceği mesleki yetenekler kazanması gerekir. Aksi takdirde özgürlüğü her an tehlike altındadır ve bu korkudan kaynaklı davranışlarıyla başkalarına problem çıkarır.

Dengesizliklerden ötürü hem karmik hem de enerjetik sebeplerden ötürü sık sık sağlık problemleri oluşabilir. Bu düzeydeki herkes akıl sağlığı açısından kusur taşır. Özdenetim, algılama, anlama ve ifade problemleri yaşar. Olumsuz davranışlar, alışkanlıklar, takıntılar ve bağımlılıklar gösterirler. Enerji ve şuur sallantıda olduğu için verim ve tasarruf görülmez. Dikkat ve iyi niyet sağlamlaştırılmadığı sürece de kişiler etrafına zarar verici ve gönül kırıcı hareketlerde bulunur.

Kişide özgün bir kişilik oluşmadığı için kendini cinsiyeti, dini, dili, ırkı, memleketi, aile soy ağacı, mesleği, parası, statüsü, mal-mülkü, ganimeti üzerinden tanımlar ve tanıtır. Bunlar üzerinden genellikle eşitsizlik yaratır. Kendi gibi olmayanı dışlar ve anlamaz. Kendi gibi olmayanlarla istismar-manipülasyon-sömürü-hakimiyet ilişkisi kurmayı tercih eder. Erkekse kadını-kadınsa erkeği dışlar ve karşılıklı menfaat yerine sömürü, manipülasyon, bireysel tatmin ve hakimiyet üzerinden ilişki kurmayı tercih edebilir. Karşıt cinsler birbirine cinsel obje olarak bakabilir ve evlilik tercihleri bile sadece para ve güvenlik gibi menfaatler veya baskı üzerinden kurulabilir. Mesleğinde rakiplerini dışlar ve sindirmeye çalışır. Zenginse fakiri dışlar ancak üzerinden geçinir. Haksızlık yaptığı zaman önemsemez ancak hayat koşulları altında düşman kazanır ve yorulduğu yerde geçinmeyi öğrenebilir. Eşiği geçmeden önce suçlamaları hep dışa ve ötekiye yöneliktir, çözümcü olmak yerine şikayet etme alışkanlığına sahiptir.

Değerleri anlaşılması ve sağlanmasına yönelik eylem veya düşünce çabasının olmadığı, olsa bile zihinsel yetersizlikten dolayı karmaşanın olabileceği bir eşiktir. Bu yönden oturmuş bilgi için dış kaynaklara ihtiyaç vardır. Mimetik-taklit ile öğrenme en kolay öğrenme biçimidir ve örnek kişilere ihtiyaç duyulur Ancak öykünme ve özenme ile birlikte kıskançlık da sık görülür.

Bireyin şuurunu zaptetmeyi ve öznel yargı geliştirmeyi öğrendiği bir eşiktir. Yaşam alanında bulunan bireyleri önemsemeyebilir. Bireyin zihni karanlık ve yalnızdır. Bu yüzden kavramsal düşünce yerine imgelem, sanrılar ve kuruntular çok aktiftir. Yetişkin bireylerde günümüz koşulları altında en az Lise eğitimi düzeyinde işleyebileceği doğru bilgilere ve sistemlere ihtiyacı vardır.

Kendi ve başkalarının hayatının değerini anlamayabilir. Tepkisel hareketler ve kişisel menfaat değerlerin önüne geçer. Başkalarının zarar görmesine kayıtsız kalabilir. Birey suç işlemeye eğilimli olabilir.

İçgüdüler genellikle aktiftir ancak sürüngen zihindeki problemlerden ötürü kişi korku bazlı duygularla hareket etmeye meyillidir. Dünya’dan kopuk, bedenini sevmeyen ve dışlayan/dışlanan kişiler hayaller aleminde yaşar ve şuuru hep beden dışına çıkmak ister, astral seyahat sık gözükür ve kişi çok rüya görür. Sezgisel olarak aktiflik olabilir, ancak bu kendini korumaya dayanır ve işlenmediği sürece birey tarafından yanlış veya eksik yorumlanma ihtimali yüksektir. Birey zihinden çok otomatik düşünce kalıpları, içgüdüler ve sezgileriyle hayatta kalmaya çalışır. Birey kendiyle yüzleşmediği zaman astral deneyimleri hayal ürünü olmaya meyillidir. Sezgisel zihin toplumsal konular için yeterince genişleme göstermez, sezgisel eğitim olsa bile zihin yanlış yorumlamaya meyillidir. Sinirler arasında kısa devreler görülebilir ve zaman zaman elektrik çarpmaları durumları oluşur. Göz ve kulak fiziksel seslerden başka anlamsız bilinçaltı içeriğini görmeye meyillidir. Halüsinasyon oluşması muhtemeldir ancak birey merkezi sabitlenmeye doğru halüsinasyonlar bilinçaltı içeriğini yansıttığı için doğrudan veya dolaylı-sembolik-metaforik olarak anlamlıdır.

Kelimelerin anlamı bile tam olarak yerleşmemiştir. Bu yüzden eğitim ve din gibi kurumların çok önemli olduğu bir eşiktir.

Bu seviyedeki kişiler cinselliğe üreme veya zevk amaçlı yaklaşır. Cinselliği Aşk ve Sevgi eylemi olarak görmek kişinin de bir başkasıyla manevi boyutta bütünleşebilmesini ve bu da manen gelişimini sağlar. Cinsel ilişkiler bu farkındalık seviyesinde dominasyon-hakimiyet, istismar, korku, kısıtlama, aitlik-sahiplik, fetişizm (bilinçaltı içeriği sembolik olarak yansıtır), sapkınlık ve şehvet gibi içeriklere sahip olabilir. Kişi cinselliği ihtiyacından çok fazla arzulayabilir veya tamamen kendini geri çekerek cinselliğini baskılayabilir. Sevgi ilişkileri içinde yaşanan kaliteli orgazmlar nefsani kilitlerin çözülmesine yardımcıdır. Ego eşiğinde yaşayan birisinde de nefsani kilitler ve dengesizlikler bulunabilir.

Beden farkındalığı yoktur, enerji çalışmaları ve beden eğitimi yapmak bazal enerjilerin yükselerek zihne ulaşmasını sağlar. Nefes ritmik ve derin olmayabilir. Nefesin ritm ve derinlik kazanması, nefesin bütün bedene ulaşması önemlidir. Enerji hatları genellikle tıkanıktır ve Kundalini uyandırma yapmadan önce kişinin oruç, diyet değişikliği ve temel nefes çalışmaları ve manevi olarak da tövbe, itiraf, gözlem ve ayna çalışmaları gibi temizlik, özgözlem ve arınma yapmaları gerekir.

Erkeklerin bu eşikten geçmesinin önündeki en büyük engellerden biri cinsel eylemlerini boşalarak bitirmeleri ve sık boşalmalarıdır. Boşalma enerji kaybına sebep olur, enerji kaybı zihne giden enerjiyi azaltır ve şuurun gelişmesini engeller. Cinsel organlar ve vücudun alt bölgesindeki blokajlar çözüldükçe cinsel enerji yukarıya çıkabilir ve cinsel enerji sıkışma yapmaz, bu da boşalma refleksini ortadan kaldırır.

Yüz, beden ve çehrede gözle görünür bir dengesizlik veya form bozukluğu olur. Fiziksel güzellik çok seyrek görülür, enerji dengesizliklerinden dolayı vücut formu denge ve proporsiyon tutmaz. Bacaklar ve kollar eşit olmayabilir. Yüz biçimsel olarak bir hayvanı andırabilir.

Bedensel ve zihinsel yapı bireyde bozuk olabilir. Bedende ve zihinde toksinler ve parazitler olabilir.

Beden formunda eğiklik, kambur görülebilir. Yürüyüşte adımlar arasında eşitsizlik, aşırı el-kol sallama, postürde bozukluk. Eller yeteneksiz olabilir ancak yetenek kazanmalıdır. Parmaklarda element durumuna göre şişme, bükülme, biçimsizlik, koordinasyon eksikliği olabilir. Dil kelimeleri telaffuz ederken yeterince dönmez ve kıvrak değildir, bilinçaltını ifşa edecek şekilde sürçer. Konuşmada element durumuna göre kabalık veya siniklik olabilir. Konuşurken kişi ses tonuna hakim olmak için çaba göstermesi gerekebilir, ani iniş-çıkışlar, aşırı donuk, aşırı heyecanlı, aritmik, atonal, dengesiz, sallantılı tonlama görülebilir.

Birey kusurlarını işleyerek nefsaniyet peçesinden geçemezse kronik yalan söyleme alışkanlığı edinebilir. Böyle bir durumda hayat standartları ve toplumsal yaşamı buna bağlı olduğu için yalan söyleme konusunda aynada özel çalışma yapar. Yalan varlığında normal bir konuşmayı taklit edemez. Aura’da sinsi bir kuyruk olarak gözükür ve alt çakralara batma yapabilir, insanları manipüle etmeye çalışır.

İkilikli zihin içinde zeka gelişimi görülebilir ancak kişi en temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile bağımlıdır ve genellikle enerji-psişik vampirizme yatkınlık gösterir. Bazı durumlarda gizli ilimlerle bile uğraşanlar vardır ancak menfaat içindir ve yüksek şuur özelliği göstermezler. Zeka gelişimine rağmen bütüncül akıl yoktur.

Genellikle geçmiş yaşamlarda ölçü yoktur ve kişi kendi parçalarını kabul edemez. Özdenetim geliştirmediği sürece bilinçdışı bir şekilde geçmiş günahlarını tekrarlamaya meyillidir. Geçmiş yaşamlarında hayvan oldukları yaşamların da kalıntıları hala devam edebilmektedir. Vahşi, Avcı-Toplayıcı ve Orman Kabileleri döneminden yükler işlenmeden taşınabilir, bu haliyle besin veya para bulmak için haliyle üretkenlik ve ticaret yerine avlanma-dolandırıcılık-hırsızlık-tuzak kurma ve tüketim alışkanlıkları güncel yaşama naklolur. Yamyam olunan bir yaşam varsa bilinçaltında yüzleşmesi zordur, ancak yüzleşme aciliyeti vardır çünkü sembolik-metaforik olarak yamyamlık bu yaşamında diğer insanlara vampirizm olarak yansır.

Zihnin çok derin bölgelerine yerleşmiş kabile ve doğa içinde yaşamdan kalma kalıntılarda “Öldür ya da Öl”, “Her an bir tehlike çıkabilir”, “Avcılara dikkat et”, “Avına konsantre ol” gibi panik, korku ve şiddet içerikli hayatta kalma programlarını gündelik yaşama uyarlayarak yaşayabilir. Şifa niyetiyle birlikte yapılan doğal yaşamı imgelem çalışmaları ile bunlar çözülebilir.

Genellikle geleneklere bağlılık ve eski kuşakların usüllerine geri dönüş isteyen, yenilik kabul etmeyen kalıplar gözükebilir. Böyle durumlar geçmiş yaşamlarda saplantı yapan karmik kayıtların açılıp şifalanması ile çözümlenebilir. Geçmişe hasretin ve ataların usüllerine dönmeye tercihin sebebi genelde geçmişte yüzleşilmesi gereken bir durumdur ama zihinsel çatallanma ve kök-genetik inançlardan oluşan kompleksler düğümlenirken çok başkalaşarak yansıma ve tezahür yapar. Zihin açıklığı sağlamak için geçmişten gelen düğümlerin çözülmesi önemlidir.

İlk eşiklerinden geçerken suçlarını örtmek yerine, itiraf ve tövbe etmeleri, bunun üzerine zararı telafi etme çabası göstermeleri gerekir. İlk kapı tövbe kapısıdır toplumsal suç ve günahları terk etmek ve özdenetim kazanmak gerekir. Özdenetim, özeleştiri ve özfarkındalık olmadığı sürece stabil bir temel oluşturmak mümkün değildir. Kişi kendini olduğu görmek için başka göz ve akılların değerlendirmesine muhtaçtır

* Hacc şartı bütün tekamül sürecine yaygındır ve manevi olarak Mekke’ye gitmeden de mümkündür, Kutsal Ruhun yükseltilerek çakraların hepsinin tek tek geçilmesi de Kabe’yi 7 kere tavaf etmekten daha hakikidir, toplum düşmanlarının terbiyesi veya zelil edilmesi ve içsel iblislerin temizlenmesi dönüşmesi şeytan taşlamanın aslıdır, ibadet olarak Hacc seyahati bu durumda bize sembolleri kodlar ve ebediyet çerçevesinde zihnimizi koşullandırır ve Fenafillah’a doğru yolculuğumuzun temellerini içinde barındırır, asıl ibadet sembolleri hayata işlemektir. Mekke ve Medine’ye gitmek de sembolik olarak İslam’ın doğduğu topraklara gitmek yerine Ruhun yaratıldığı kaynağa gidiş olarak yorumlanmalıdır. Nefsaniyet eşiğinin geçilmesiyle Kabe’nin etrafında iki kere tavaf tamamlanır.

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s