Psikoloji ve Şifada Bütüncül Kapsam – Etkinlik ve Ulaşılabilirlik

Bütüncül Kapsam ve Bilinmeyen

Zeka, Cinsellik, Aile, Geçmiş Yaşamlar, Elemental Dengeler ve Ruhsal Maddi-Manevi Bütünlük gibi konularda kendinizi güvende ve sağlıklı hissettiğiniz zaman açık alanda şifacılık yapmaya hazır olursunuz. Bunun sebebi bu alanda bütüncül bir kapsama alanına sahip olmanız içindir. Bütüncül kapsam sağlandıktan sonra genel veya özel branşlarda derinleşebilirsiniz. Ancak bütüncül kapsam geliştirmeden tek branş üzerinden hareket etmeniz durumunda bir çok şeyi gözden kaçırabilirsiniz, bu durumda kaş yaparken göz çıkarmamanız bir şans faktörü haline gelir.

Astroloji, Hayat Ağacı, 7-12 Çakralı Bütüncül Anatomi size tam ve kapsamlı bir şifa için gerekli olan kategorik sistemi verir. Bu durumda her çakranın ve çakraların bütüncül olarak ihtiyaç duyduğu şifayı alabilmesi için birden çok şifa tekniği ve sistemi vardır. Merak, araştırma ve bilgi paylaşımı içinde bulunmak burada gerçekten çok önemli bir taşıyıcıdır. Diğer şifacılarla birlikte bilgi paylaşımı içinde olmanız hayatın bütüncüllüğüne dair bilgi eksikliklerinin karşılıklı olarak tamamlanmasını sağlar. Birbirimizin eksikliklerini tamamlamak birey-toplum sağlığı için gereklidir. Bütüncül Şifa ve Hayat ile ilgili bilgi eksiklikleriniz varken bir olumsuzluğu doğru teşhis edip etmediğiniz bile şans faktörüdür, bırakın şifalandırmayı.

Genel Kültür ve Toplum yapısı ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmanız da toplum içinde uyum göstermeyen veya adapte olamayan kişileri topluma katabilmeniz için önemlidir, topluma katkıda bulunamayan birisi ya yeteri kadar çaba göstermiyordur ya da şifaya ihtiyacı vardır. Şaman atalarımızdan gelen geleneği düşününce bu konu üzerine de düşünmemiz ve şifa faaliyetlerimiz içinde birey-aile, birey-habitat ve birey-toplum ilişkilerini de gözetmemiz gerekir.

Mesela sadece Aile Dizimi yapmanız Kök-Sakral-Mide bölgesini etkiler ve üst çakralara ancak enerjinin süblimleşebilmesini sağlar, bundan ötesinde üst çakraları yapılandırmak için yeterli bir sistem değildir, 4. Boyutta mevcut bulunan Kültürel bir problem veya 5. Boyutta bulunan Karmik-Ruhsal Adalet ile ilgili bir probleme geçiş yapamayabilirsiniz. Tek bir şifa sistemi bağımlılık veya alışkanlık yaratıyorsa bu üst seviyelerde yüzleşilemeyen bir problem olduğuna işarettir. Regresyon çalışmalarında da ilk önce herhangi bir çakra veya organa kayıtlı bir durumun içeriğindeki yükleri açığa çıkarabilir, temizleyebilir ve dengeleyebilirsiniz, ancak karmik ve zihinsel doğrulama yapmazsanız yine kişi aynı karmayla tekerrür edebilir.

Ayrıca bir anıyı görmek, yükünü temizlemek yeterli değildir, ondan sonrasında geçmiş yaşamdaki Kişiliğin de Ego ve Ruh seviyelerinde entegre olması, Ruh ile Egonun birbirine uyumlanması gibi çalışmalar ile Karmik Şifa çalışmaları bütüncül bir şekilde tamamlanabilir, ancak bu şifalanmalarda olumsuzlukların dönüşebileceği bir çok hayırlı olasılık arasından da bütün için en hayırlı olanını seçmeliyizdir. Geçmiş yaşamda kişinin yaşadığı koşullar ve alanı içinde duygusal veya zihinsel olarak bir anı kaydı oluşturacak bir problem yaşanmış olmasa bile, geçmiş kişilik sahip olduğu özellikler (meslek, kültür, din, ırk, inanç, maddiyat, finans, statü) bütünüyle güncel koşullara taşıdığı zaman gizliden gizliye kişinin genel hayatını etkileyebilir.

Geçmiş Yaşamlardan Taşınanlar ile ilgili örneklere baktığımızda bu durum bir bağlamda güncel akademik psikoloji anlayışının da yetersizliğini göstermektedir. Bu yüzden psikoloji, ruh, maneviyat, zihin ve enerji seviyelerinde şifa ve terapi yapan kişilerin her zaman bildiğinin ötesine açık olup, bilinmeyenler içinden geçerken de sağduyulu bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Bana sorarsanız psikolojinin bu dönemlerde tamamen yeniden bilgi yapılandırmasına gideceği bir paradigma değişimi dönemine giriyorlar. Tıpkı ilk önce kanunlar olarak görülen Newton Termodinamiklerinden sonra gelen Quantum Teorisi gibi. Eski bilgi yine işe yararlıdır ancak yeni paradigmalar ufukların genişlemesine ve eski bilginin yeni paradigmalarla gelen sistemlerin içinde doğrulanmasına sebep olur. Bu durumda işlevsellik göstermeyen, şifa sağlamayan, yanlış tespit yapan bir çok bilginin de ayıklanması da gerekmektedir.

Yeni öğrendiğiniz bir şey eski bildiğinize tezatlık göstermese bile, açıklamakta ve anlamakta yetersiz kaldığınız problemleri çözebilmenizi sağlar veya hata payını azaltır. Şifanın bütüncül doğasından dolayı profesyonel şifa pratiği sırasında öğrenmediğiniz bir konudan da sınava çekilirsiniz. Bu yüzden inançlarınızın ötesine gitmeniz gerekir. Ancak sorumluluk duygunuz ve saf niyetleriniz şifanın gerçekleşmesi için ilham veya rehberlik almanıza da yardımcı olur. Ruhsal saflığınız ve şifa çalışmalarında Tanrı, Melekler ve İlahi Nizam ile birlikte olmanız bu koşullar altında ilham, içsel rehberlik ve şifa gücü paylaşımı konusunda size destek olur. Bu aynı zamanda önemli bir manevi-ruhsal eğitim ve tekamül alanıdır.

Zeka, Zihinsel Gelişim ve Kavramlar

Şifa konusunda mental olarak gelişim ve başkalarında gelişim sağlama becerisi göstermeden, körler sağırlar birbirini ağırlar ve 3 Maymun durumları ortaya çıkabilir. Mental gelişimin önemi, anlayamadığınızı anlamak veya bilinmeyene ulaşabilme becerisine sahip olmanın çözüm üretme verimini çok yüksek oranda arttırmasıdır.

Görünürün ötesindeki bilinmeyene erişebilmek için kapsamlı bir algı ve anlayışa sahip bir zihne ihtiyacınız vardır. Mental gelişimle birlikte eskiden zor olan şeyler kolaylaşır. Bu gelişimi sağlamanın en önemli dayanağı her gün düzenli olarak çeşitli amaç ve niyetleri gerçekleştirmek için yapılan, günler içinde çeşitlilik içeren ve bütüncül kapsamlarda zihin, sezgi, algı, anlayış, irade, enerji, ruhsal tekamül, yükseliş, hizalama, temizlik gibi işlevlere sahip meditasyonlar yapmaktır. Sadece çakralara veya nefese değil, kavramlara ve değerlere de meditasyon yapmalıyız.

Gelişmiş bir akla sahip her birey gibi karmaşık teorileri zihnimize yerleştirebilmeli, karmaşık konuları basitleştirerek anlatabilmeli ve hayatımızda işletebilmeliyiz. Karmaşayı kabullenememek, var olduğu durumda problemleri çözmek için yetersizlik durumuna sebep olur. Bir şifacı bulunduğu alanda en yüksek anlayışa sahip olan birey olmalıdır, bunun için de kavramların zihninde çok iyi yerleşmesi gerekir.

Bu yüzden kesinlikle duygularda ve enerji seviyesinde sabit kalmayın. Enerji zihinde de daha sübtil bir formunda akar. Yoğun duygusal ve enerjetik deneyim arayışında aslında kendinizi kandırma ihtimaliniz çok yüksektir. Enerji yoğunluklarını hissetmeden de enerji akabilir. Aslında yoğun enerji deneyimi dengesizlik ve süblimleşmeyen enerji belirtisi de olabilir. Çoğu psişik-paranormal durum varlık musallatı, takıntı, dengesiz ve kırık kök çakradan kaynaklı görüntü ve duyu illüzyonlarından kaynaklanabilir. Bu durumlarda şifa yetkinliğinizi gerçekten sorgulamanız gerekebilir. Çünkü kök çakradaki bir kırılma zihninizi de yeterince besleyememenizi ve olayları yanlış yorumlamanıza sebep olur. Bu durum danışanlarınıza kendilerinde mevcut bulunmayan, ancak kendinizde bastırdığınız veya inkar ettiğiniz kişisel problemlerinizi yansıtabilmeye kadar gidebilir.

Kendiliğinden İşleyen Enerjetik-Manevi Süreçler ve İşlemler

Sarkaçla her şey çözülmez. Şifa Nurunuz aklınızla birlikte geliştikçe elbette bir çok problemi otomatik, sadece bir sembol düşünerek veya sarkaça komut verip enerji transferi yaparak ve kendinizi akışa bırakarak yapabilirsiniz. Ancak burada bu türden otomatik şifanın gerçekleşebilmesi için öncelikle zihinsel ve sezgisel tesisatınızdan emin olmanız gerekir. Sarkaça verdiğiniz komutu siz manüel olarak yapamıyorsanız, sarkaç da yapamaz, önce öğrenmeniz ve kapsamlı çalışmalarla yerleştirmeniz gerekir.

Bir çok durumda alışkanlık haline getirdiğiniz küçük meditasyonlar, rahatlama egzersizleri (tam vücut rahatlaması, 61 nokta rahatlaması vb.), nefes-enerji çalışmaları (mikrokozmik yörünge, dönüştürme, temizleme vb.) Göz veya diğer çakralarınıza vereceğiniz tek bir komutla tetiklenebilir ve siz şahit olduğunuz sürece yapılır.

Ancak çoğu problemin de konuşarak veya derin trans halinde çözüldüğünü unutmamak gerekir. Konuşmak doğru mental bağlantı ve düşüncelerin yapılandırılması içindir. Yanlış düşünce kalıplarında enerji ve duygular da yanlış hareket eder ve bilinçsizlik/kırılma/bozukluk gibi durumlar yapabilir. Ruh bu açıdan zihinsel içerik ve duruma göre duygusal ve fiziksel bedene tezahür eder. Duygulanımlar sabitlenmiş düşünce ve inanç programlarına dayalıdır. Yanlış düşüncelerin, inançların ve bilgini sabitlenmesi haliyle manevi sağlığı bozar. Sadece duygusal temizlik yapmak, düşünceler doğrulanmadığı zaman o an kişide rahatlama olsa bile konunun tekrar gündeme gelmesine sebep olur. O yüzden problemin kökenindeki düşünce ve hatta karmaya da erişmek gerekir.

Antidepresan Yanılgısı

Antidepresan ilaç kullanıyorsanız kendi problemlerinizden geçemediğiniz için başkasına manevi alanda şifa yapabilme yönünde yetkin değilsinizdir. Sezgileriniz ve ruhsal yetenekleriniz de kimyasal birikiminden ötürü bilinçte illüzyonlar yaratabilir. Kendi esas sorunlarınızı bilip çözmek şifada yetkinlik kazanma yönünde önemli bir eğitimdir. Ancak kendinizde çözemediğiniz derin sorunlarda konu hakkında uygun teknik ve teorik bilgiye sahip, yetkin birisine danışabilirsiniz.

Antidepresan kullanan birisinde şifa çalışmaları hissedilmese bile genellikle ama kesinliği tam olmadan etkinlik gösterebilir. Antidepresan derin problemlerin üzerini şuura kapatır. Beyin ve sinir sisteminde doğal olmayan bir kimyasal ortam oluşturur. Bu durumda kişi gayet istediği gibi hissedebilir ve duyumsayabilir ancak bıraktığı ve kimyasal dengesine geldiği zaman yana yakıla ağlayabilir.

Çoğunlukla antidepresan kimlik algısını karıştırır ve kişinin öz kimliğini tanımasını engeller. Yine de regresyon çalışmaları etkili olabilir, ancak kişinin Karmik Farkındalığını oldukça hakikatten uzaklaştırır ve Vicdan kodlarını görünmez hale getirdiği için Adalet yönünden bireyi vurdumduymaz hale getirebilir. Özellikle adalet ve vicdan yönünde problemleriyle yüzleşemeyen kişilerin antidepresana yönelmesi acil şifalandırılması ve doğrulanması gereken bir kaçış olarak yorumlanabilir. Antidepresanların geçmişte yapılanları unutturduğu tarafımca gözlemlenmiştir. Ayrıca antidepresan kullanan danışanlarımda yoğunluklu olarak unutkanlık, kendinden uzaklaşma, konuşulan konuları bitirmeden başka konuya atlama, yüzeysel yaşam deneyimi, dinlememe, söz kesme, sorumsuzluk ve mental yetersizlik gözlemliyorum ve bunu şikayetlerinde de dile getiriyorlar. Bazen astrolojik haritadaki verilerle kişinin o an kendini nasıl gördüğü de uyuşmazlık gösteriyor, ancak kişi geçmişinden bahsederken veya geçmişi hatırlattığımda bilgiler tutarlı oluyor.

Örnek bir durum olarak; bir arkadaşım antidepresanlarla ilgili olarak “6 ay kadar önce Cumhurbaşkanının arabasına tükürdüğüm için mahkemeden kağıt geldi, şu anda öyle bir durum olsa kesin yapmazdım, çünkü takmazdım, sinir bile hissetmiyorum.” ifadesinde bulundu.

Yine antidepresan, ağrı kesici ve efori verme özelliğine sahip Yenilebilir Kenevir bu türden yan etkilere sahip değildir ve şifa çalışmalarının ancak çok az bir kısmının önüne geçer. Saykodelik maddeler doğru kullanıldığı zaman önemli mental ve duygusal arınma ve şifalanmalar tetikleyebilir. Travma terapisinde kişiye daha yüksek bir farkındalıkla kendisini ve olayları yorumlamasına yardım ettiği için deva niyetine de kullanılabilir.

Toplumsal Şifa Katılımı – İhtiyaç Sahibine Şifayı Ulaştırmak

Kollektif bilinci okumak ve duyumsamak için sosyal medya ve ana akım medyaya bağımlı olmayın. Sosyal medya kollektif bilincin çok net bir görüsüdür ancak burada da insanların kendilerini olduğu gibi göstermeme veya yalan söyleme gibi seçenekleri kullanabildiği aşikardır. Sezgisel yeteneklerinizi kollektif plandaki duygu ve düşünceleri okumaya yöneltebilirsiniz. Astroloji sayesinde bu akışları net görmek ve nitel-nicel olarak ölçümlemek mümkündür ancak ne seviyede yaşandığını anlamak yine sezgilere ve yorumlamaya dayalıdır. Kollektif bilinçte astral-mental psişik okumalar ve gözlemler yapmak size toplum genelindeki problemlere de çalışabilmeniz için önemlidir. Bunun için astral seyahat kadar empati yetinizi de kullanabilirsiniz.

Yetkinlik gösterebilen her şifacının şifa yetenekleri Kalp çakrada açılımla başlar. Gönül gözünün bütüncül bakışı ve Karma-Adalet-Koşulsuz Sevgi-Bireysel ve Sosyal Sorumluluk gibi merkez kavramlarından dolayı gün içinde gönülden toplumsal şifaya katılım yapabilmenizi de sağlar. Böylelikle ihtiyacı olan ama şifa hizmeti alamayan birisine tanışmadan ve uzaktan da şifa ve enerji aktarımı sağlayabilirsiniz. Bu esnada siz Şifa Nuru gönderdiğinizde veya ameliyat gibi teknik bir çalışma yaptığınızda Nurunuz hem gelişir hem de toplum geneline Nur yayılmış olur. Yeteneğinizle gelen sosyal sorumluluğunuzu önemsemezseniz ve vurdumduymazlık yaparsanız kalp çakranız kademe kademe veya aniden şifa güçlerinin kaybı derecesinde kapanabilir. Bu esnada sizin nurunuzu da işlemenizi sağlar ve çok önemli bir manevi-ruhsal eğitim alanıdır.

İhtiyacı olan kişilere uzaktan şifa hizmeti için Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi bu işlerin daha koordineli bir şekilde yapılabilmesi için Astral Boyutta Hastane, Tapınak, Şifahane, Spa ve Simya Merkezi gibi alanlar tutmaktadır. Kendisinin veya yakınının şifalanması için Allah’a ve Meleklere dua eden birisi zaten rıza göstermiş ve beklemeye girmiştir. Koordinasyon merkezimize uğrayarak günde istediğiniz kadar kişiye uzaktan şifa çalışması yapabilirsiniz. Gönüllü katılımınız ücretli çalışmaktan farklı olarak sizin de Simya süreçlerinde rahatlamanızı ve tekamül etmenizi sağlayacaktır. Yeni öğrendiğiniz konularda da kendinizi geliştirebilirsiniz.

Köylere ve gelişmemiş şehirlere şifa çalışmalarının tam kapsamlı bir şekilde yapılamadığını, ancak uzaktan şifa ile de bir çok şeyin yapılabildiğini unutmayın. Koordinasyon Merkezimiz bu türden açıkları kapatmak içindir. Ayrıca dönem dönem ülkede seyahat ettiğiniz zaman gezici şifacılık yapmanızı ve birebir kontak ile de ihtiyaç sahiplerine şifa ulaştırmanızın hem kendi tekamülünüz hem de ülke sağlığını çok olumlu etkileyeceğini unutmayın. Bu aslında Türkiye’de şifacılar için önemli bir sorumluluktur. Gezici şifacılık sırasında para kabul edip etmemeniz sizin vicdani ve şifalanan kişinin de maddi durumuna bağlıdır. Ancak gönülden yaptığınızda para kabul etmemek alma verme dengesini bozmaz, Nur size de işler ve mesleki kazanım olur. Özellikle eğitim döneminde bu daha hızlı yetkinlik kazanmanızı sağlar.

İlginizi Çekebilir

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s