Astral-Mental Tarama / Aura-Beden-Çakra Okuma

Astral Şifa çalışmaları yaparken öncelikli olarak astral/mental bedenleri taramamız ve bu boyutlarda mevcut olan problemleri teşhis etmemiz gerekir. Bu teşhislerin sadece astral boyutta kalmaması ve bütüncül olarak diğer boyutlarla bağlantılarının görülmesi önemlidir. Bir başkasının manevi bedenlerini telepati, durugörü ve içe-doğma ile uzaktan görerek okuyabileceğiniz gibi empati sayesinde kendi bedeninizin üzerindeymiş gibi de okuyabilirsiniz. Önemli olan burada manevi gözlem yeteneğinizin gelişmesidir.

Her çakranızın kendine özgü manevi gözlem-algı, işlem ve yayın-ifade yetenekleri vardır. Bu çakralara meditasyon yaparak ve gün içinde kullanarak yeteneklerini açığa çıkarabilirsiniz. Okumalar sırasında çakralarınıza yerleşerek veya aynı anda çalıştırarak okumaları yönlendirebilirsiniz.

Astral bedeni taramak için ilk önce Göz ve Sakral çakranıza bir arada odaklanın. Topraklama yapmanız tarama sırasında net ve temiz izlenimler yakalanamanız ve yorumlarken verimli olmanız için önemlidir. Astral Bedeni Tarama yetisini geliştirmek için Göz ve Sakral çakranıza meditasyon yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra başka çakra kombinasyonlarıyla da Astral Gözünüzün algısını anlık olarak koşullandırabilirsiniz.

Mental bedeni taramak için Boğaz, Göz ve Mide çakranızın algılama yeteneklerini kullanabilirsiniz.

5 duyuya da meditasyon yaparak, çalışmalarınızda duyularınızı fizikötesi algılamaya doğru uzatabilirsiniz. Böylelikle fiziksel olarak duyumsamadan, bir his veya içe doğma olarak da düşüncelerin veya duyguların da kokusunu-tadını alabilir, renklerini şekillerini görebilir, seslerini-tonlarını-tınılarını duyabilirsiniz. Fizikötesi unsurlar bazı kişilerde fiziksel duyu gibi de algılanabilir.

Algılama yetenekleri kendilerini geliştirme niyetiyle yaptığınız özel meditasyon çalışmalarıyla daha da keskinleşirler. Bu çalışmalar temelinde algıladığınız unsurları isimlendirme ve tarif yoluyla sabitlemenize dayanır. Bir duygu hissettiğiniz zaman bunu tanımlayın ve tarif edin. Havayı dinleyerek bir kişinin aklından geçenleri veya bir mekanda mevcut bulunan düşünceleri duyabilirsiniz. Bir organa bakarak veya dinleyerek onun içindeki duyguları hissedebilir, düşünceleri veya inançları okuyabilirsiniz. Her unsurun kendine özgü yükleri olur.

Örnek olarak Karaciğer hem maddi bedende hem de manevi bedenlerde bir çok işlevleri olan bir işlem merkezidir. Burada gündelik duygu ve düşünceler işlenir. Bu işlemler gündelik hayat içinde kendiliğinden olur. Ancak kendi üzerinizde işlenmemiş bir duygu veya düşünce tespit ederseniz, bunları karaciğere yollayarak yine işlenmesini sağlayabilirsiniz. Karaciğer meridyeniyle birlikte damar ve kanalların temizlenmiş olması haliyle karaciğerin işlem kapasitesini ve etkinliğini arttırır. Ancak karaciğer de tek başına ele alınarak işlenebilir. Bu vücuttaki bütün organlar ve unsurlar için geçerlidir.

Fiziksel arınmalar yapmanız da algı kapasitesini arttıracağı için okuma yeteneğinizi arttırır. Duru bir zihinle daha rahat okursunuz.

Psişik okuma ve tarama yaparken dikkat etmeniz gereken bir unsur her şeye kendi merkezinizden kendi sınırlarınızın dışına açılarak baktığınızdır. Bu yüzden kendi sınırlarınızın içinde olan tıkanıklıklar, bastırdığınız içerikleri başkalarına yansıtabilir ve onlarda olmayan, ancak kendinizde olan şeyleri onlarda görebilirsiniz. Bunları ayrıştırmanız özellikle başkalarına şifa çalışmalarına başlamadan önce çok önemlidir. Kendinizde var olan kusurları kabul etmeniz değişmenizi ve algınızın da açılmasını sağlar. Kendinizi itina göstererek değiştirmeniz kendinizdeki her parçayı tek tek tanımanızı sağlar, bu şifa eğitiminiz ve eğitim sürecinde gelişiminizin ve anlayışınızın en önemli dayanaklarından biridir.

Tarama yaparken görmek istediğinizi veya kendi bilinçaltınızdan yansıttığınızı görmemek için kendinizi koşullandırmanız gerekebilir. Tarama yaptığınızda mevcut olan ne varsa onu görmek için kendinizi hazırlamanız gerekir. Asral sezgilerin temizlenmesi için şifa nurunu çakralarınıza ve duyu organlarınıza uygulayabilirsiniz. Düzenli çalışma sayesinde bu organlar astral boyutta daha da aktifleşerek, sezgisel algının şuurunuza belirgin olarak gelmesini sağlar. Ancak kendinize yaptığınız şifa çalışmaları sayesinde algınız pürüzsüzleşir ve kendi problemlerinizi dışarıya yansıtma riskini ortadan kaldırırsınız. Yine de süreç içinde kendinizde kalan kusurlar varken, bunları dışarıya yansıtmamak için kendinizi çok iyi bilmeniz ve tarama yaptığınız kişileri dikkatle gözlemlemeniz önemlidir.

Sizde olan bir durum gerçekten karşı tarafta da olabilir böyle bir durumda şifacının da şifalananın da ortak alanda şifalanabileceği bir fırsat oluşur ve Meleklerin-Ustaların-Tanrının rehberliğini almanız gerekir. Her şifa çalışmasında olduğu kadar böyle durumlarda da Yüksek-Ruhsal-İlahi Rehberliğin mevcudiyeti önemlidir. Sorumluluk duygusunu kaybetmeyin, sağduyulu ve ilhama açık olun. Boyunuzdan büyük çözemeyeceğiniz, bilginizi aşan problemlerde de sınırlarınızı bilin ve gerektiği yerde durun. Böyle durumlarda danışanı başkasına yönlendirmeniz ve sizin de başkasından yardım almanız daha uygun olabilir.

Tarama’nın en önemli yönü karşı tarafı tanımaktır. Karşınızdakini onun size bildirdiğinden ötede tanımaya yöneliktir. Tarama yeteneğiniz geliştiği zaman karşınızdaki kişinin kendisinde farketmediği veya bastırdığı için inkar ettiği şeyleri de tespit edebilirsiniz. Taramalarda bulguladığınız şeyler taranan kişi tarafından inkar edilebilir. Bazı bulgularınızı kişisel saldırı olarak algılayıp kendini size kapatabilir. Böyle durumlarda dolaylı anlatımlarda bulunun. Taranan kişinin kusurlarını kabul etmesi şifalanma sürecinin başlayabilmesi için çok önemlidir.

Teal Scott- The Spiritual Catalyst

Astral ve Mental taramalarda bulgulananlar kişinin Ahlakı, Karakteri, Kişiliği, Düşünceleri, Zekası, Üretkenliği, Kudreti, Muradı, Yaratıcılığı, Algılayışı, Anlayışı, Hikmeti ve Ruhu üzerinedir.

Bulguladığınız her şeyi karşı tarafa aktarmak zorunda olmayabilirsiniz, ancak değişim yapacağınız zaman negatif bulguları paylaştığınızda, bunu karşınızdakini savunma durumuna sokmadan yapmaya özen gösterin. Baştan bulacağınızın şeylerin hayati ve kişisel meseleleri olduğunu, başkalarını suçluyor olsa bile sorumluluğun kendisinde olabileceği konusunda okuma yaptığınız kişiyi uyarın ve kendisini eleştiriye/incelemeye hazır hale getirin. Herkes kendi hakkında iyi şeyler duymak ister, ancak şifa çalışmalarında duyması ve farkında olması gereken bilgiler mantıken olumsuz da olmalıdır. Kendine dair olumsuzlukları karşınızdaki kendiliğinden de anlatır. Ancak karşınızdaki bunlar arasında seçici davranarak, yüzleşemediği ve paylaşmak istemediği ancak bildiği kusurları saklama eğilimindedir. Bilmediği ancak hayatını etkileyen kusurları da ancak siz tarama yaparak bulabilirsiniz.

Kişisel Astral bedeninizi Gözünüzü içeri döndürerek tarayabilirsiniz. Fizik bedeniniz içinde odağınıız dolaştırırken aslında o an nasıl bir niyet ve tutum içindeyseniz, o yönde bilgi alırsınız. Duygusal bir tarama yapma niyetiyle baktığınızda haliyle gözünüze ilk olarak duygular görünecektir.  Yanınızda bulunan birisinin astral bedenini ve yayınını kendisine odaklanarak daimi empati ile rahatlıkla hissedersiniz. Yanınızda olmayan birinin astral bedenini taramak için de ismini söyleyerek empati-tarama-okuma yapabilirsiniz. Ayrıca profiline-fotoğrafına girmeniz ya da sosyal-ağlardan mesajlaşıyor olmanız da odaklanabilmeniz ve odağınızı korumanız için yeterlidir.

Astral Beden tarandığı zaman bir çok şey gözlemlenebilir. Bedeninizi rahat bırakıp kişiyle derinden empati yaptığınızda hareketlerinizle onun durumunu sembolik olarak ifade bulmasını sağlayabilirsiniz. Empatik Drama Terapi’de bu şekilde bir danışanın önündeyken onu oynadığınız yerde enerji, duygu, zihin ve ruhsal şifa-simya-maji tekniklerini kullanarak sağaltım sağlanabilir. Bunun yanı sıra görsel veya içe-doğma yoluyla manevi bedenler üzerinde olan biten olumlu ve olumsuz durumları da görebilirsiniz.

Astral bedenin sağlık ve kalite durumu bir kişinin zamansal kalitesini de belirler.

Okuma yaparken aklınız karışıyorsa bu karşınızdakinin karışıklığını da gösteriyor olabilir. O an nötr bir gözlemci olmayı ve kendi üzerinize alınganlık etmemeyi iyi öğrenmeniz gerekir. Bu bile kişinin alınganlığı size gösteriyor olabilir.

Astral beden ve aura üzerinde bulunan çarklar, organlar, yapıların üzerinde astral sağlığı gösteren durumlar:

 • Astral bedendeki her durum kişinin kendisiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla, başkasıyla, çevresiyle, yaşadığı toplumla ve Dünya geneliyle bağlantılıdır.
  • Bunlar bazen geçmiş yaşamlardan gelen kalıntılar olabilir. Bu durumlarda zamansal kopukluklar gözükebilir.
  • Bu açıdan astral/mental bedende gözlemlenen durumlar zaman çizgisine yerleştirilmelidir.
 • Astral bedenden bir kişinin Ahlaki durumu ve karakteri de gözükür.
 • Zihinsel bedende bir kişinin inançları, düşünceleri, zekası, düşünce yapısı, düşünce işleme kabileyetleri gözükebilir.
 • Olumsuz Durumlar :  Astral beden veya aurada yara, kırılma, kopma, kopukluk, çapraza yatma, hastalık, kompleks, temassızlık, bağlantısızlık, girdap, karışıklık, kaçak, kanca, düğüm, boğukluk, cerahat, karaltı, sis bulutu, karışıklık, çürük, büyüler, parazit, bit yeniği, çip-implant, şeytan kuyruğu ve daha bir çok şekillerde görülebilir veya hissedilebilir.
  • Bunların şifa çalışmalarında çıkarılarak, temizlenerek, yeniden yapılandırılarak bedende olumlu koşulların sağlanması amaçlanır.
  • Örnek olarak;
   • Aurada veya astral bedende bulunan bir yara kişinin psikolojik olarak başka biriyle yaşadığı ilişkide veya evrenle girdiği münasebette yaralandığını gösterir. Oraya kayıtlı olan duygusal yük şifalandırılarak yara kapatılabilir.
   • Sarsıntılı bir astral beden kişinin duygusal olarak çok iniş çıkışlı bir dönemde olduğunu, zaman zaman duygusal krizler yaşayabildiğini belirtir.
   • Gözlerin kapanması kişinin görmeyi reddettiği veya şuursal olarak uyuduğunu, hayata tam olarak dikkatini vermediğini belirtir.
   • Kancalar iki veya daha fazla insanın arasında vuku bulan takıntılı, saplantılı, dengesiz, nefret-öfke-kırgınlık dolu ilişkilerde oluşurlar. Düğümler yaşadığı deneyimlerde sabitlediği inançlarından ötürü bir kişinin ötesini göremediği, çıkmaz sokaklar oluşan durumlarda gözükebilirler.
   • Bir kuyruğun varlığı kişinin kendini olduğu gibi göstermediği, yalan söylediği ve manipülatif olduğu yönünde işaretçidir. İllüzyon bulutları kişinin şaibeli davranışlarının çokluğuna dikkat çeker.
   • Girdaplar derin duygusal yaralar ve negatif olaylar sonucu oluşur. Kişinin içinden çıkamadığı sanrılar, duygusal takıntılar ve enerji bitiren türden kompleksler girdap oluşturur. Girdaplar genellikle enerji düşüklüğünden kaynaklı olarak depresyona da işaret eder.
 • Olumlu Durumlar : Işıltı, ışık, ıtırlı koku, hafiflik, denge, proporsiyon, uçma hissi, sağlam merkez, çarklarda proporsiyon, tazelik, temizlik, akışkanlık, topraklanmışlık, taç ışıltısı, destekleme hissi, temiz bağlar, netlik.
  • Bunların hepsinin astral düzlemde bir anlamı vardır.  Astral boyut fiziki boyuta göre daha subtildir ve zamana yaygındır.
  • Çarkların dönüşü, stabilitesi, yapısı iyi durumdaysa kişinin enerjisi yükseltilebilir.
  • Olumlu durumda olan ancak kapasitesini doldurmuş bir kişinin de kapasitesi yükseltilmelidir. Bunu yapmak için o kişiye yeni alanlar açmak gerekir. Zamandaki boşluklarını yeni ilgi ve gelişim alanları ile doldurabilir.
  • Kendisi olumlu durumda olan birisi etrafındaki problemleri çözdükçe daha da güçlenir ve olumlu halini koruma altına alabilir.
  • Çevrenin olumsuz olması durumunda olumlu halin korunması zor olacaktır.
  • Örnek;
   • Tazelik hissi kişinin ahlaken ve zihnen toplumda güncel olduğunu ve günün koşullarına uygun bir karakterinin olduğu yönünde yorumlanabilir.
   • Auradaki ışıltı kişinin ahlaken düzgün ve insanlara hayırlı olduğunu belirtir.
   • Topraklanmış Dünya Merkez çakrası ile Ayak-Kök çakraları arasında temiz ve dengeli bir çekim-manyetizma olarak gözükür.
   • Taç ışıltısı baş bölgesinde hafiflik olarak gözükür.
   • Itırlı kokuyu maddi koku alma gibi hissetmeyebilirsiniz. Havada bir ferahlık, tazelik veya güzellik olarak da algılayabilirsiniz.
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s