Örneklerle Geçmiş Yaşamlardan Taşınanlar

Karmik şifa ve reenkarnasyon konusuyla ilgili şifa çalışmalarıyla ilgili olarak bazı örnekler üzerinden bu konuyla ilgili anlayışımızı derinleştirebiliriz. Burada olabildiğince bütüncül bir kapsama yaygın olarak tek bir olayın-elementin nasıl bütünü etkilediğini görebilir böylece karmik şifa çalışmalarında nasıl bir yöntem izlememiz gerektiğini araştırabiliriz.

Örnek 1 – Fahişe

Geçmiş yaşamında fahişelik yapan birisi, toplumda statü sahibi bir halde olunca fahişelik mesleğini hor görebilir, böyle bir durum kişilik kırılması yapar. Farkındalık eksikliğinde, yani genel durumda, kendindeki parçayı kabul edememesine ve sevgiyle bütünlük sağlayamamasına sebep olabilir. Ancak yine de bu kişilik özellikle ilk cinsel deneyiminden itibaren hayatına çeşitli şekillerde yansır. Karşı cinsin dikkatini çekmek için istemsiz olarak kışkırtıcı şekillerde giyinebilir-süslenebilir, karşıt cinse hemcinslerine kıyasla çok daha farklı vurgularla davranabilir veya yaklaşabilir. Bu kişilik ayrıca nemfomani. cinselliğe düşkünlük, karşı cinse değer vermeme, partner-sevgili-eş seçimlerinde aşırı katılık veya aşırı serbestlik, yüzeysel cinsellik, kurlaşma problemleri, yüzeysel ilişki kurma veya diğer uçta bağımlılık türünden ilişkiler, aşırı cinsel ihtiyaç gibi durumlar gösterebilir.

Ancak güncel koşullar ve ortam içinde yaşadıklarına binaen diğer uçlarda da davranabilir, özellikle çocuklukta cezalandırma varsa cinsellik tamamen baskılanabilir. Genellikle bu geçmiş kişilik kendini zaman zaman tekrarlanan “Acaba para karşılığı yapsam mı?” düşüncesiyle veya para üzerine kurulu ilişkilerle kendini hatırlatabilir. Cinsel ilişkide sevgi yerine şiddet tercih edebilir veya sevgilileriyle ilişkilerinde sevgi ihtiyacını ne kadar sevilirse sevilsin tatmin edemeyebilir.

Geçmiş kişilik bu örnekten anlaşılabileceği üzere kişinin şu anki ömür koşullarında toplumun ve kendisinin nasıl yargıladığı üzerinden davranışlarına ve karakterine yansır. Kişinin fahişeliği ve cinselliği nasıl yorumladığı önemlidir. Bu gibi durumlar için hikayeyi bütüncül olarak ele almak ve zaman çizgisinde ne kadar uzaklıkta oturduğuyla yorumlamak gerekir. Bu durum erkekte ve kadında kendini farklı gösterebilir. Ancak kişinin kendinde fahişeyi bulup kabul etmesi, erkekse içindeki kadına özel çalışma yapması ve geçmiş kişilikle başta sözlü iletişim kurarak ve sevgiyle mesafeyi kapatarak ayrı bir kişilik olarak görmeden bütün kişiliklerinin havuzunda bütünlemesiyle bu aşırılıkların hepsi ortadan kalkar ve kişi yaptıklarının farkında ve kontrolünde olur.

Örnek 2 – Mavi Kan – Soylu – Politikacı

Geçmiş yaşamında kraliyet ailesinin bir ferdi olarak saray koşullarında yaşamış veya politikada etkin rol oynamış birisi halktan bir ailede doğarsa bu kişiliği kendisi farkında olmadan Asil Kan Kompleksi yaparak kişide bipolar bozukluk, kolay celallenme, hizmet ettirme, halkı küçük görme, soy takıntısı, lüks düşkünlüğü, duygu-durum bozuklukları, hor görme, kendi ödev-sorumluluk-görevlerini başkalarına yaptırma, hitabet ve ünvan takıntısı, düşmüşlük-acizlik-değersizlik-cezalandırılma hissi, koşulları kabul edememe yapabilir. Bu kişinin güncel hayatına eski kişiliğini zaptedebilmesi ve kişilik bütünlüğü sağlayabilmesi için istediklerinin gerçekleşmesi problemi çözmez, aksine tezatlık oluşturur.

Hitler’in nasıl karmik kalıplarla gelmiş olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Güncel enkarnasyonuna bağlanın ve inceleyin.

Özellikle bebeklik-çocuklukta yaşanan bir çatışma veya travmaya takılı kalmak kişinin kişilik gelişimini durdurabileceği için geçmiş yaşamındaki kişilik olgunlaşmadan aynı biçimde taşınabilir. Egonun temkinli bir şekilde çözümlenip, çözülerek yeniden inşaa edilmesi gerekebilir. Özellikle böyle bir problemin çocukluk veya ergenlikte keşfedilerek kişinin güncel koşullara alıştırılması, sorumluluk bilinci yüklenmesi ve disipline edilmesi topluma harmanlanabilmesi ve doğrudan psikolojik sağlığı için önemlidir.

Bu kişiler özellikle geçmiş yaşam standartlarını geri kazanmak için zengin veya soylu birisiyle evlenme dürtüsüne sahip olabilir ve eş seçimlerinde kişiliğe, derinliğe veya sevgi varlığına bakmayabilirler. Özellikle kişinin kendi hatalarını ve kusurlarını kabul edebilmesi değişimi de kabul etmesi için önemlidir. Eleştiriye açık hale gelmek problemlerin aşılabilmesi için çok uygundur.

Kişi zaten kendini istemsiz olarak bir çok koşul ve durum altında rezil edebilir ancak insanlar ona bunu yansıtmayabilirler. Gurur kırmak gönül veya onur kırmaktan farklıdır. Kişinin gurur yerine onur, gösterdiği emek ve yaptığı hayır üzerinden kendini değerlendirmeye alması için inanç ve düşünce dönüşümleri yapılması uygundur. Bir önceki örnekteki gibi yine geçmiş kişilikle diyaloga girerek şimdiki kişilik ve koşullara entegrasyon/bütünleme çalışması yapılmalıdır.

Örnek 3 – Ünlü Sanatçı

Doğuştan yetenekli, çok yönlü ya da kolay yetenek kazanan kişiler geçmiş yaşamlarında sanatçı, müzisyen, edebiyatçı, zanaatkar, mimar, deha, bilim adamı, polymath-hezarfen olma ihtimali yüksektir. Bu kişilere psikologlar kolaylıkla çocukluk davranışlarına bakarak ADHD, Asperger veya Otizm saptaması yapabilir ancak özellikle eser bırakanlar ve bu eserleriyle ünlü olanlar manevi ve ruhsal olarak çocukluktan itibaren toplumdan gelen düşünce ve duygu akışlarına maruz kalabilirler. Özellikle bu kişiler tekrar ancak başka disiplinlerde sanatçı olmaya yatkındırlar ve bir çok yaşamlarını eserler bırakarak geçirmiş olabilirler.

Biri paralel evrenler ve zaman seyahati mi dedi? Dr. Who’nun bu bölümünü izledikten 4 yıl sonra aynı sahne hem benim hem de Van Gogh’un güncel yaşamında gerçekleşti. Ayrıca bölümdeki yardımcı kız rolünde bir Astrolog da bizimleydi. Tardis’i zaptetmek için Astroloji yetmiyor ama, o konsolun tek bir parçası.

Eserler üzerinden genel olarak insanlar bu kişilerle manevi bağlar kurarlar, haliyle bu kişiler toplumsal bilinçte alan tutarlar ve bilinçleri geniş bir alana yayılır ve bazı aşkınlıklar gösterirler. Ancak geçmiş yaşamlarda da sanat içinde taşıdıkları yoğun duyguları ve yaratıcı yetenekleri getirdikleri için yeniden toplumsal kabul görene kadar kendilerinden aşırı beklentiye düşebilir, eserlerini beğenmeyebilirler. Ancak eserleri topluma açık olduğu için kendilerine özgü bir grup şuurunun merkezinde olurlar.

Shakespeare > Van Gogh > Antoine Saint Exupery

Kendileri farkında olmadan eserleri beğenilir, araştırılır veya insanlar geçmiş kişiliklerinden ilham alırlar ancak güncel halleri belki de daha aşkın yeteneklere ve daha güçlü bir kişiliğe sahip (zamanda tekamül devam ediyor ancak ara hayatlarda düşebilirler de) olduğu haliyle eğer aktif bir çaba gösterirlerse insanların geçmiş yaşamlarından aldığı mesajları veya ilham içerik ve stilini etkileyebilirler.

Özgün sanat eserleriyle tekrar toplumsal kabule erme gerekliliğini kabullenerek güncel koşullarıyla sağlıklı bir şekilde süreçten geçmeleri için gereklidir. Yaygın kabul v ün konusuna takılmak yaratıcı tıkanıklık yapabilir ve eser kalitesini etkileyebilir. Genel olarak kabul edilme duygusu kendisinden ilham alan kişilerden de onlara transfer olabilir. Özellikle üst üste başarı durumunda Yaratıcılık-Sanat-Yönetim-Şifa-İlham konularıyla ilgili olarak Güneş Planında hoca-usta olarak görülürler ve insanlarla birlikte düşünür-hisseder ve ortak rüya görüp birlikte hayal kurabilirler. Yaratıcılık ortaya sıfırdan bir şey koyma gerektirdiği için hem akışta hem de gerilimli delilik hallerini zaptedebilmeyi gerektirir. İçsel çocuğun sağlığı özellikle gözetilmeli ve çocukluk travmaları şifalandırılmalıdır. Geçmiş yaşamlarından ruh eşleriyle karşılaşmaları ve karmik olarak durumlarını gözetmeleri de her birey gibi bu kişileri de etkiler ve özellikle ruh eşleriyle birlikte geçmiş yaşamlarının tanınması durumunda önemli bir rahatlama yaşarlar. Çocukluk döneminde genel olarak farklı olmalarından dolayı olağandan fazla toplumsal dışlanma ve anlaşılmama yaşayabilirler.

Bu durum ADHD, Asperger ve Otizm’in varlığını yalanlamaz ve bundan bağımsız olarak da bu durumlar gözükebilir. Ancak bu örneklerin hepsi her psikolojik problemin arkasında geçmiş yaşamlardan gelen önemli bir hikayenin var olduğunu gösterir ve genel-geçer ölçüm-test-değerlendirmelerin bu hususlarda çözüm ve toplumsal uyumlanma yolunda yetersizliğini açıklar. Geçmiş yaşamlardan getirdiği tekamül yüksekliğinden ötürü çocukluktan bazı farklılıklar gösteren kişilerin psikolojik durumu Ebediyet ekseninde de incelenmelidir. Bu kişilerin psikolojileri haliyle daha farklıdır ve daha önce bu tarz bir durumda kalmamış birisi tam olarak içeride ne yaşadığının bilincine bilgi ve doğrudan/gündelik iletişim üzerinden erişemez ancak empati, karmik-zihinsel okuma gibi psişik-ruhsal yetilerden faydalanarak bir çözüm yöntemi geliştirebilir. Bunların psikologlar tarafından bilinmemesi veya yadsınması haliyle psikoloji biliminin önemli ölçüde kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Kapasitemiz araştırılıp tespit edilenden daha fazlayken, psikoloji algı ve anlayışını sadece ömürlük farkındalık sınırları içinde araştırılan ve tespit edilenler üzerine inşa etmek Dünya genelinde Ruhsal sağlık için kritik bir tehlikedir.

Dr. Guevara (Dr. Who?) ve Van Gogh aynı t-shirtte, sanki kollektif bilinç bir araya gelişimizi anlatıyor.

Bir politikacı veya peygamber de en nihayetinde reenkarnasyona tabidir. Bir çok konuda herkesle aynı şartlar altında doğduktan sonra kendi başının çaresine bakması gerekir. Ancak ruh eşleriyle karşılaşması, temiz bir gönülle bakılması, kendini ilan ederse direkt olarak safsata veya şarlatan olarak görmemek veya ilan etmemek gerekir. Özellikle Ruhsal Hakikatlerin tespit edilerek Ruhsal İlimlerin topluma yaygın bir şekilde bilinmesi ve sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için tarihe geçmiş kişilerle ilgili Reenkarnasyon araştırmaları önemli ve dayanaklı araştırmalar yapabilmemizi sağlar. Böyle kişiler regresyon görüsü almak için popüler kültürde mevcut bulunan biyografik filmlerden veya daha önce yazdıkları eserlerden de hatıralar hatırlayabilir.

Karma Kanunları dahilinde eser bırakmış veya tarihe geçmiş birisi bundan sorumlu tutulur. Ancak ne kadar sorumlu olduğunun bilincinde olmayabilir. Çoğu kişi her yaşama sıfırdan başladığına inandığı için daha önce ünlü veya tarihe geçmiş olduğunu düşünmez. Ancak bu durum kişide kendinden yüksek beklentiler içinde olma durumu yaratır.

 

Reklamlar

2 Comments

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s