Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifinde Gönüllülük

Şifa bizim için her konuda oluşabilecek problemlere çare üretmek ve uygulamaktır.

Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi

Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi toplumsal ve bireysel bazda şifa için herkese açık, merkezi olmayan, ancak herkesi birleştirmeyi amaçlayan bir oluşumdur. Gönüllü şifacıların yanı sıra her meslek grubundan insanlar kendi mesleki alanını ve her vatandaş yakın çevresinde olumlu değişim yaratmak ve farkındalığını yükseltmek için inisiyatifimize gönüllü olarak katılabilir. Bağışlarınız veya gönüllü katılımınızla ruhsal, ekonomik ve politik olarak ülkemiz ve Dünyamızın değer kazanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

İnisiyatifimizin merkezinde Ruhsal ve Bütüncül Şifa disiplinleri bulunmaktadır. Şifa, Psikoloji, Kültür ve Ruhsallık konusunda yetkinlik geliştirmiş veya meraklı-öğrenci herkese açıktır. İnisiyatifimiz her şifacının yetkinlik kazanması ve şifa çalışmalarının yaratıcılığa açık ancak usülüne uygun, sağlıklı ve güvenli bir şekilde uygulamasını amaçlamaktadır. Şifa bütüncül bir disiplindir ve her şifacının bu alanda bütüncül donanıma ihtiyacı vardır. Her problem kendi doğasına uygun şekilde çözülür. Ruhsal farkındalığa ve irfana sahip olmak Şifa hususunda son derece önemlidir.

Bu açıdan İnisiyatifimiz içinde şifacıların birbirleriyle şifa bilgilerini paylaşarak birbirlerinin bilgi açıklarını kapatabilecekleri bir ortam sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca kendi sırtımızı kaşımamız çok zordur. Şifacıların da yeri geldiğinde çözemedikleri problemleri olur ve bir başkasının eline ve bilgisine ihtiyaç duyar. Şifacıların bu açıdan bir arada olarak birbirlerinin problemlerini çözmeleri de önemlidir.

Bu oluşum sayesinde ülke genelinde Şifa Disiplininin bütün yönleriyle konunun ruhsal ve bütüncül doğasına uygun olarak sanatsal, bilimsel, felsefi, teknik ve teorik açıdan sağlıklı ve güvenli bir şekilde uygulanmasını sağlamak istiyoruz. Böylece şifacılık hem bir disiplin hem de bir meslek olarak toplumda saygınlık görerek doğru bir şekilde çalışılabilir. Şifayı akademik ortamda araştırmak, öğretmek ve çalışmak istiyoruz.

Hoping you’ll love this post... Sanitarium – Hospital & Asylum – H+H Non-Physical Facilities https://healthyhealinginitiative.wordpress.com/2017/06/13/sanitarium-hospital-asylum-hh-non-physical-facilities/?utm_campaign=crowdfire&utm_content=crowdfire&utm_medium=social&utm_source=pinterest

Şifa = Sevgi

Her şifa eylemi bir sevgi eylemidir. Sevgi hepimiz için koşulları iyiye götürecek bir etkiye sahiptir. İlişkilerimizi dengeli ve güzel bir şekilde yaşamamızı sağlar. Sevgiyle yaşam alanlarımızı güzelleştirebiliriz. İnisiyatifimiz toplum genelinde şifa, birlik, adalet, aydınlanma ve sağaltım sağlayan bir sevgi alanı oluşturmamızı sağlayacaktır. Sevgi hem bireyleri hem de toplumu bir arada sağlıklı bir şekilde tutan bir güçtür. Sevgi sayesinde eylemlerimizi sağduyu ile yaparız ve bir çok problemi çözebilir veya önleyebiliriz.

Toplumda ihtiyaç duyup da psikolojik sağlık veya şifa hizmetlerine ulaşamayan önemli bir kesim var. 

Önemli bir kitle seans ücretlerinin pahalılığından dolayı psikolojik yardım alamıyor. Kimi zaman bilinçsizlikten veya kendini önemsememekten dolayı insanlar bedensel ve psikolojik sağlığını gözden kaçırabiliyor. Şifa çözümcü yaklaşımların sevgiyle uygulanmasıyla gerçekleşir. 

Bir çok açıdan psikoloji ve psikiyatri alanlarının çözemediği problemler Bütüncül Şifa uygulamaları sayesinde çözülebilmektedir. Manevi bir problemi çözmek için manevi çareler uygulamak gerekir. İlaç kullanımı sadece kimyasal bağımlılığı yaratıyor. Bu açıdan gerek toplumsal gerek bireysel bazda problemlerin kaynağına ulaşarak, kökünden çözmeyi amaçlıyoruz.

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz şifa hizmetleri sağlamayı amaçlıyoruz. 

Gerek inisiyatif merkezlerinde gerek gezici veya sanal ortamdan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şifa ulaştırarak toplumun sağlığını ve verimini arttırmak istiyoruz. Sevgi ve şifanın toplumda herkese ulaşmasını amaçlıyoruz.

Ruhsal olarak sağlıklı olmamız hayat tatmini açısından oldukça önemlidir.

Ancak bunun için ruhsal hakikatleri yaygın bir şekilde bilmemiz gerekir. Farkındalık yaratmak ve herkesin hayatını sağlıklı bir şekilde dolu dolu yaşamasını istiyoruz. Hayat kalitemizin artması için Ruhumuzu doğasına uygun bir şekilde anlamamız çok önemlidir.

Ruhsal hakikatlerin anlaşılması için Şifa oldukça önemli bir alandır. Her şeyden önce algılarımızı ve zihnimizin şifalanması her türlü konu hakkında daha doğru ve etkili düşünmemizi sağlar. Böylelikle hem bireysel hem de toplumsal konularda sağduyulu bir şekilde hareket edebiliriz.

Bazen Ruhsallık ve Din gibi konular bilinçsiz veya kendi menfaatini düşünen insanların elinde suistimal ediliyor. Kimsenin dini ve politik duygularıyla oynanmasına izin vermemeliyiz. Bu açıdan İnisiyatifimiz toplumda denetleyici bir rol üstlenerek Dinin arkaplanında mevcut bulunan Tasavvuf, Yoga, Simya, Büyü, Şifa, Tantra gibi konuların doğru bir şekilde çalışılıp uygulanması yönünde önemli bir güç olacaktır. Ruhsal konuların doğru anlaşılması biat, katı dogma ve hurafelerin de toplumu olumsuz etkilemesini önleyecektir.

Şifa bütüncül bir disiplindir. Şifa sayesinde toplumsal, kurumsal ve bireysel boyutlarda her konuda problemler çözülebilir.

Bir çok açıdan Şifa konusu Bilimi, Sanatı, Felsefesi, Tekniği, Teorisi ve Pratiği ile bütüncül olarak araştırılabileceği, öğrenilebileceği ve uygulanabileceği eğitim ve hizmet kurumlarına ihtiyaç duymaktadır. İnisiyatifimiz böyle bir ortamı Türkiye ve Dünya genelinde oluşturma yönünde çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

Şifa disiplininin akademi ve enstitü ortamlarında araştırılması ve çalışılması bir ihtiyaçtır. Toplumun Şifa disiplinini ve mesleğini kabul edebilmesi için eleştirel ve nesnel bir biçimde çalışılması ve bu yönde Fikir-Sanat eserlerinin üretilmesi gerekir.

Yetkin bir şifacının eğitimi bir çok alanda pratik ve teorik bilgiye ihtiyaç duyar. Ayrıca şifacıların yetkinliğinin yine diğer şifacılar ve halk tarafından ölçülmesi ve denetlenmesi gerekir.

Müzisyenler, Tiyatrocular, Edebiyatçılar ve Sanatçılarla birlikte sanata şifa gücü koyarak, toplumda sanatın ve sanatçının hakettiği değeri kazanmasını istiyoruz. Sanat topluma açık eserler ortaya koyar. Şifa gücüne sahip sanat eserleri toplumu çok etkili bir şekilde sağaltabilir.

Şifacıların ihtiyaç duyduğu kapsamlı ve bütüncül donanımı İnisiyatif merkezlerimizde yürütülen eğitim-seminer-workshop çalışmalarıyla karşılamayı düşünüyoruz. Şifa bütüncül bir disiplindir ve her şifacının açıklarını kapatması gerekir. Bu açıdan hem bilgi paylaşımında bulunabileceğimiz hem de birbirimizi denetleyebileceğimiz bir ortama ihtiyacımız var.

Yeni başlıyoruz ve ihtiyaçlarımız çok, ancak sunabileceklerimiz çok çok daha fazla.

Her şeyden önce İnisiyatifimizin faaliyetlerini yürütebileceği bir merkez açmamız ve merkezimizde çalışarak ücretsiz şifa ve araştırma çalışmalarını yürüten tam zamanlı aktivistlerimizin geçimlerini sağlamamız lazım.

Açmayı planladığımız merkezde;

 • Eğitim, Seminer ve Atölye Çalışmaları
 • Şifa ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Toplantı ve Faaliyetler
 • Araştırma ve Geliştirme
 • Dönüşüm Çemberi
 • Ölçüm ve Denetleme
 • Şifa-Güzellik-Bakım Ürünleri Üretim ve Satışı yapmak istiyoruz.

Bunun için İstanbul’da merkezi bir konumda en az 150 metrekare alana sahip olup hava alan ve güneş gören bir yere ihtiyacımız var. Danışmanlık Odası, Kütüphane, Toplantı-Sınıf Ortamı, Masaj Yatağı olan bir Enerji Terapi Odası ve Yoga Stüdyosunu barındırabilecek bir mekan olmalı.

Ayrıca bu mekanda her gün sevgi ve şifa niyetleriyle pişirdiğimiz yemekleri aç ve evsizlere dağıtmak istiyoruz. Hayvanlara karşı da duyarlıyız. Merkezimiz çevresinde bulunan hayvanlar eğer mahalle sakinleri tarafından beslenmiyorsa-bakılmıyorsa mamalarını almayı ve veteriner hizmetlerini karşılamayı düşünüyoruz.

Bu durumda bağışlarınızla ilk olarak ihtiyaçlarımıza uygun bir mekanın kirasını her ay ödeyeceğiz ve bu mekana gerekli olan eşyaları alacağız. SCIO Biofeedback Cihazı, Televizyon veya Projektör, Bilgisayar, Yazıcı, Ofis Mobilyası, Koltuk Takımı, Sanat Malzemeleri, Toptan Kristal-Taş, Hava Temizleyici, Şifalı Bitkiler, Yoga Malzemeleri, Ofis Mobilyası, Kırtasiye ve Sarf Malzemeleri, Buzdolabı, Gıda ve Mutfak Malzemeleri alacağız.

Tam zamanlı aktivistlerimizin geçimlerini doğal olarak bağışlardan sağlamak yerine yapabileceğimiz ücretli hizmet ve eğitim faaliyetleri ile sağlamayı tercih ederiz. Ancak İnisiyatifimizin ilk aylarında gerekli ücretli eğitim ve hizmetler için belge ve izinler alınana kadar bağışlar üzerinden geçinmemiz gerekebilir. Bunun yanı sıra kendi döner sermayemiz için kendi ürettiğimiz doğal kişisel bakım-güzellik ürünleri, takı, organit, tılsım, t-shirt, kupa, sanat eserleri ve zanaat ürünleri satışı da gerçekleştirebiliriz ancak bunun için de ilk etapta sermayeye ihtiyacımız var. Ancak yeterli ölçüde üretim ve satış olmadığı zaman geçimimizi sağlamaya yetmeyebilir.

Ayrıca Merkezimiz dışında hem İstanbul’da hem de diğer illerde ve kısmetse Dünya’ya yaygın bir çok faaliyet yürütmeyi amaçlıyoruz.

 • Gerilla Şifacılık Faaliyetleri
  • Sokak, AVM, Parklar gibi umuma açık alanlarda yaratıcı şifacılık çalışmaları ve farkındalık kazandırma.
 • Şehirlerde Stant Çalışmaları
 • Gezici Şifacılık
  • Sağlık ve şifa hizmetlerinin ulaşamadığı köy, kasaba ve bölgelerde şifa ve eğitim faaliyetleri.
 • Ülke Genelinde Şifa, Kişisel Gelişim ve Ruhsal Çalışmaların Denetlenmesi
 • Ruhsallık Üzerine Paylaşılan Bilgilerin Eleştirilmesi ve Doğruluğunun Denetlenmesi
 • Sosyal Medya Üzerinden Şifa
 • Alternatif Medya
 • Sağlık Personeli, Memurlar, Öğretmenler, Politikacılar için Özel Şifa Çalışmaları ve Eğitimler
 • Ruhsal ve Bütüncül Bilinçlenme
 • Kenevirin Medikal Amaçlı Olarak Yasallaştırılması
 • Şifa Disiplinlerinin Akademik Çevrelerce Kabülü
 • Şifa Disiplinlerinin Hastanelerde Uygulanması
 • Sanat ve Şifa / Yaratıcı Şifacılık
 • Karma Yoluyla Hizmet Bilinci
 • Sağlıklı Cinsellik Bilinci
 • Cinsiyetler Arası Adalet
 • İşsizler ile İşverenleri Buluşturma
 • Çevresel Faaliyetler

Bağışlarınızın miktarına göre ürettiğimiz ürünlerden size yollayabiliriz, İstanbul’daysanız Merkezimiz açıldığında bizden Hizmet alabilir veya Eğitim-Seminer-Workshoplarımıza katılabilirsiniz. İstanbul dışındaysanız yaşadığınız ilde etkinlik yaptığımızda buluşabilir veya online hizmetlerimizden-eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz.

İnisiyatifimizin kuruluşunda haliyle ücretli danışan ve öğrenci çekmemiz için yoğun bir tanıtım yapmamız gerekiyor. Ancak biz her zaman öncelikli olarak toplumsal hizmeti önemsiyoruz. Kâr amacı gütmüyoruz. Sağlıklı Şifacılık internet sitesi olarak yayınlandığından bu güne kadar, site üzerinden ancak 3 defa ücretli hizmette bulunmuştur ve hiç bir ücretli eğitim yapmamıştır. Bu süre zarfında bağış da toplanmamıştır ve çalışmalar tek bir aktivist tarafından evden yürümüş ancak bilgi ücretsiz olarak herkese açık bir şekilde sunulmuş, sanal ve gerçekte sayısız şifa çalışması, danışmanlık, rehberlik ve eğitim yapılmıştır.

Herşeyden önce yaygın problemlere çözüm üretmek istiyoruz!

Aslına bakarsanız Şifa doğru uygulandığı zaman toplumda görülen ve görülmeyen bir çok problemi çözebilir. Şifa sayesinde zekamız ve algılarımız gelişir. Böylelikle bir çok psikolojik ve toplumsal problemi de oluşmadan önleyebiliriz. Böylelikle topluma ve bireylere önemli bir değer katmayı düşünüyoruz.

Şifa disiplininin akademi ve enstitü ortamlarında araştırılması ve çalışılması bir ihtiyaçtır. Bu konu en nihayetinde Pozitif Psikoloji alanında çalışılabilmektedir. Toplumun Şifa disiplinini ve mesleğini kabul edebilmesi için saygın kurumlar içinde tarafsız, eleştirel ve nesnel bir biçimde çalışılması ve bu yönde sağlam argümanların üretilmesi gerekir. Böylelikle Tıp, Psikoloji, Sosyoloji, Psikiyatri nesnel yargılar üzerine kurulu Ruhsal ve Bütünlükçü Şifa bilgisinden faydalanarak önemli kalkınmalar yaşayabilir.

Bir çok psikolojik problemin esas kaynağında bedensel olarak sevgiye ihtiyaç duyma yatıyor.  Bu yüzden aşk ve cinselliğin de ruhsal yönleri hakkında farkındalık kazanmak çok önemli. Ars Amatoria eğitimleri ve ilişki-aile terapileri ile hem aile hem de aşk ilişkilerini daha tatmin edici ve güzel yaşanması yönünde toplumu bilinçlendirmek ve sağaltmak istiyoruz. Cinsel enerjinin korunmaması ve idare edilmemesi yüzünden bir çok kişi güçsüz kalıyor ve hastalanabiliyorlar. Ailelerin yıkılmaması için evliliklerin içinde aşkın her daim kalmasını önemsiyoruz. Cinsel hayatın sağlıklı bir şekilde yaşanması herkesin hayattan aldığı tatmini ve işlerimizdeki verimi arttıracaktır.

Yetkin bir şifacının eğitimi bir çok alanda pratik ve teorik bilgiye ihtiyaç duyar. Ayrıca şifacıların yetkinliğinin yine diğer şifacılar ve halk tarafından ölçülmesi ve denetlenmesi gerekir.

Herkesin bize gönüllü olarak destek vermesi mümkün!

Toplumsal Şifa için gönüllü olarak yapılan her çalışma ile inisiyatifimizi destekleyebilirsiniz. Şifa her konuda ve her boyutta yapılabilir ve her meslek şifa bilgisinden ve uygulamalarından faydalanabilir. Herkes kendi kabilesinin şamanı ve şifacısı olabilir. Böylelikle toplumda her zaman bireysel çaba üzerinden işleyen bir şifa, sevgi ve birlik faaliyeti olur.

Bir şifacıysanız ancak ofisiniz yoksa ve danışan bulamıyorsanız da aramıza tam zamanlı aktivist olarak katılabilirsiniz. Toplumda ihtiyaç sahipleri için yerinde ve gezici olmak üzere ücretsiz şifa hizmeti sağlamayı amaçlıyoruz. Bu hayalimizin tam ve yarı zamanlı aktivistlerimiz için de makul şartlar altında gerçekleşmesi için geçimimizi karşılayabileceğimiz kadar maaşlı bir sistem düşünüyoruz. Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifinin tam zamanlı aktivistleri bu yönden toplanan bağışlar, ürün satışı (takı, mandala, organit, sabun, güzellik ve bakım ürünleri vb.), inisiyatif merkezlerinde veya dışında ücretli hizmet-seminer-atölye ve eğitimler aracılığı ile elde edilen paradan maaş alarak geçimini sağlayabilirler.

İnisiyatifimizde gönüllü olmanız için sadece şifacı veya tam zamanlı aktivist olmanıza gerek yok. inisiyatifimizi ve faaliyetlerimizi tanıtarak, bağış toplayarak, etkinliklerimiz için mekan bularak veya insanları organize ederek, gönderilerimizi paylaşarak da katılım sağlayabilirsiniz. İstanbul’da yaşıyorsanız araştırma ve deneylerimize katılabilirsiniz.

Bir sanatçıysanız eserlerinize şifa gücü yüklemeniz şifa ve simya çalışmalarıyla için yardımcı olabiliriz. Yaratıcı Şifacılık konusunda size rehberlik verebiliriz. Bu şekilde eserleriniz şifa gücüne sahip bir ilham ile toplumu ve bireyleri olumlu yönde gerek aydınlatma gerek şifalandırma hususunda etkileyecektir. Şifa bütün sanat disiplinleriyle birleşebilir. Bu süreç içinde siz de eserler üreterek kendinizde bütüncül şifa sağlayabilirsiniz.

Bir devlet memuru veya özel sektör çalışanıysanız bu alanda da yapabileceğiniz çok şey var. Şifa çalışmaları uygulayarak birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızın da dertlerini anlayabilir ve sorunlarını çözebilirsiniz. Böylelikle hem çalıştığınız kurumun verimliliğini hem de iş ortamınızın sağlığını olumlu yönde etkileyebilirsiniz. İş ortamınızın stres seviyesini düşürebilecek bir çok çözüm mevcut. Böylelikle hem kendiniz hem de çalışma arkadaşlarınız için daha olumlu çalışma koşulları sağlayabilirsiniz. Çalıştığınız kurumun veya şirketin ahlak ve usül yönünden denetlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Özellikle kamu kuruluşlarının topluma daha etkili ve hayırlı bir şekilde hizmet etmesi, bürokratik aksaklıkların ortadan kalkması için psikolojik bozukluklar, dikkat dağınıklığı, memnuniyetsizlik, stres, antipati, endişe, takıntılar ve mükemmelliyetçilik gibi konularda şifa uygulamaları etkili ve kalıcı çözümler sunmaktadır.

Bir politikacıysanız birlikte uygulayabileceğimiz şifa ve simya çalışmaları sayesinde sezgileriniz gelişebilir. Böylelikle toplumsal bilince bağlanarak toplumda daha etkili ve daha hayırlı bir şekilde siyaset icra edebilirsiniz. Toplumu bedeninizde hissederek neye ihtiyaç duyulduğunu, nerelerde tıkanıklık olduğunu görebilir ve anlayabilir, böylelikle politik gücünüzü doğru ve verimli bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

Bir öğretmenseniz şifa ve simya çalışmalarıyla kazanabileceğiniz bütüncül farkındalıkla öğrencilerinizin içten ve samimi bir şekilde gözlemleyebilir, öğrencileri sezgisel olarak okuyabilir ve böylece görünen-görünmeyen problemleri tespit ederek çözümler uygulayabilirsiniz. Asperger-Otizm ve türlü psikolojik bozukluklara sahip öğrencilerin ihtiyaçlarını sınıf ve sınıf dışında bilinçli bir şekilde karşılayabilir ve hatta direkt olarak çözümleri uygulayabilirsiniz. Böylelikle sınıfınızın genel ve öğrencileriniz bireysel ihtiyaçlarını gözettiğiniz kadar meslektaşlarınızla paylaşarak bireysel olarak çalıştığınız okul ve birlikte toplum genelinde eğitim kalitesini arttırabilirsiniz.

Bir hemşire, doktor veya sağlık personeli iseniz, ruhsal ve bütüncül şifa bilgisi sayesinde hem kendinizi düşük enerjili hastane ortamında koruyabilirsiniz. Sağlık personelinin depresyon ve kanser gibi problemlere karşı daha hassas olduğu araştırmalarda görülüyor. Şifa uygulamaları ve psişik korunma teknikleri sayesinde kendinizde oluşması muhtemel hastalıkları önleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra hastaların iyileşmesine yardımcı olabilecek alternatif yöntemleri de mesleki bilginizin yanı sıra kullanabilir ve mesleki veriminizi arttırabilirsiniz.

Öğrenci iseniz şifa çalışmaları sayesinde zekanızı ve eğitim veriminizi arttırabilirsiniz. Ayrıca üniversite öğrencileri Şifa, Simya, Astroloji, Metafizik ve Ruhsallıkla ilgili Üniversite Klüpleri kurarak inisiyatifimizle birlikte çalışabilir ve akademik ortamlarda Şifa ve Ruhsallığı bilimsel ayakları yere basan bir şekilde tanıtabilirler, bu bir çok açıdan toplumsal kalkınma sağlayacaktır.

İşverenseniz bize gelen yardıma muhtaç ve iş arayan kişilere istihdam sağlayabilirsiniz. Kimseyi aciz ve açıkta kalmasın.

Sadece bir vatandaş olarak bile Türkiye veya Dünyanın neresinde olursanız olun yaşadığınız yerden inisiyatifimizin faaliyetlerine katılarak yaşadığınız mahalle, semt, ilçe ve illerde insanların bilinçlenmesi ve şifalanması için bir çok şey yapabilirsiniz. Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifinde en etkili hayır işlerinin nasıl yapılabileceğini saptamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Koordinasyon merkezimiz yaşam alanlarının ve insanların en çok neye ihtiyaç duyduğunu tespit etmeye yönelik çalışmalar yapacak. Ülkemizin ve illerin neye ihtiyacı var? İnsanları şu an olumsuz etkileyen ve engelleyen en önemli problemler nedir? Çevrenizdekilerle birleşerek hayır işlerini koordine edip yaşam alanlarının gelişmesine-güzelleşmesine katkıda bulunabilirsiniz. Toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi için yapabileceğiniz çok şey var. Bize bağışta bulunabilir, imkan sağlayabilir ve tanıtımımızı yapabilirsiniz. Ayrıca sokakta stant açtığımız zaman insanları bilgilendirebilir ve imza kampanyaları düzenlediğimizde imza toplayabilirsiniz.

Gözden kaçırılan konular hakkında toplumu bilinçlendirmek istiyoruz.

Özellikle geçmiş yaşamlar konusunun üstü çok kapatılıyor. Geçmiş yaşamları hakkında hiçbir çalışma yapmadan ve karmasını temizlemeden ruhsallık ve şifa konusunda çalışmalar yapan ve eğitim veren kişiler kaş yaparken göz çıkarabiliyor. Özellikle bu kişilerin şifa ve kişisel gelişim alanında yaptığı bilinçsiz çalışmalar yüzünden toplum genelinde ve bilim çevrelerinde şifa konusu safsata veya beyhude uğraş olarak görülüyor. Ancak durum aslında çok daha farklı. Geçmişimizden ne getirdiğimiz çok önemli. Geçmişimizin düğümlerini çözdüğümüz zaman geleceğimizi de şekillendirebiliyoruz.

Yoga-Simya bir şifacının şifa gücüne eriştiği yerdir. Bir çok kişi Yogayı beden eğitiminden ibaret sanıyor. Meditasyonu ise sadece rahatlamak veya gevşemek için yapanlar var. Ancak Yoga kapsamlı ve bütüncül bir disiplindir ve bütüncül olarak tekamülü amaçlar. Tanrıyla bütünleşmek ve İlahi işlere katkıda bulunarak Bütüne ve İnsanlığa hizmet etmek Yoga’nın çok önemli bir yönüdür. Bir çok açıdan Yoga Türkiye ve Dünya’da yanlış tanıtıldı. Karma, Astroloji, Hizmet ve Hüddam İlmi (Anjeloloji ve Demonoloji), Şifa ve Adaletin yanı sıra İlahi Aşk Yoga’nın olmazsa olmazlarındandır. İlahi varlıklara yakışan işler yapmadan kimse tam anlamıyla bir Yogi veya Simyacı olamaz. Bu açıdan büyük bir yanlış anlaşılma var. İnsan’ın Tanrı ile kavuşma yolu olan Yoga’nın spora ve nefes egzersizlerine indirgenmesine göz yumamayız.

 

 

Gönüllü faaliyetlerinizde Sağlıklı Şifacılık ismini kullanmanıza gerek yoktur Toplumsal Şifa için gönüllü olarak yapılan her çalışma ile inisiyatifimizi destekleyebilirsiniz. Şifa her konuda ve her boyutta yapılabilir ve her meslek şifa bilgisinden ve uygulamalarından faydalanabilir. İnisiyatifimizde gönüllü olmanız için sadece şifacı veya tam zamanlı aktivist olmanıza gerek yok, inisiyatif faaliyetlerimize tanıtım yaparak, bağış toplayarak, etkinliklerimiz için mekan bularak veya insanları organize ederek, gönderilerimizi paylaşarak da katılım sağlayabilirsiniz.

Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi bu yönleriyle herkesin gönüllü katılımına açık Karma Yoluyla Hizmet ve Toplumsal Tekamül ve Aydınlama faaliyetidir. Meslektaşlarınızı ve komşularınızı toplayarak gelin ve Şifayı bütün Dünya’ya hastalıklardan ve umutsuzluktan daha hızlı yayalım.

Şifa sayesinde sadece mevcut problemleri çözmez, aynı zamanda duyarlılık geliştirerek oluşması muhtemel bir çok problemi de önleyebilirsiniz.

Reklamlar

2 Comments

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s