5. Varoluş Seviyesi Üzerine – Hizmet ve Toplumsal Bilinç

5. Boyut konusunda çoğunluklu olarak Ruhsal çevrelerde sözü geçen kişilerin oyalayıcı düşünceleri olabiliyor. Bazı temel konuları özellikle vurgulamak gerekir.

Herşeyden önce 5. boyut ile 3. boyut birbirleriyle içiçe geçmiştir. Ancak 5. boyutu farkındalık, bilgi, irfan ve ruhsal çalışmalar yaparak anlarız. 5. boyutun en önemli konusu Karma’dır. Cennetlik birisi etrafına işiyle ve emeğiyle cennet kurar. Aklında cennetlik düşünceler olur ve bunlar iyi ameller ile daimi olarak korunur. 5. boyutta yalnızlık yoktur, yalnız kendinizi düşündüğünüz zaman 5. boyutta değil 4. boyutta sıkışırsınız. 4. Boyut için Araf denilebilir.

6. Boyut İlahi ve Evrensel Kanunların bulunduğu boyuttur. Bu kanunlar arasında Denge, Adalet, Hakikat, Karma, Hareket, Değişim, Dönüşüm, Tekamül, İllüzyon, Zaman, Genetik, Titreşim, Boyutlar, Şehadet, Müzik, Boşluk, Madde, Mana, Enerji, Bilinmeyen, Özgür İrade, Şuur, Varlık, Neden-Sonuç gibi evrenin içinde işlerliği gözlemlenebilen kanunlar bulunur. Özellile Bilim ve Felsefe bu kanunları saptamakla meşguldür. Herkes bu kanunlara tabiidir, ancak kanun bilgisini edinerek yetkinleşmek, Kanunlar sayesinde aşkınlık kazanımı sağlar.

5. Boyut ile 3. Boyut İnsan ile Meleklerin kavuştuğu noktada birleşirler. Bir insan da elindeki imkanları ve sahip olduğu yetenekleri İlahi Plana uygun bir şekilde gönüllü hizmete yorarak bir İnsi-Melek (Ashim) olabilir ve Hayat Ağacına/Gezegenlere yerleşerek Melek Düzenlerine katılır. Her İnsi-Melek tekamül, erdem, hikmet, farkındalık, irfan, güç, yetki, sorumluluklarına göre derecelendirilir.

Her Evliya bir İnsi-Melek, her Aziz bir İnsi-Başmelektir. “Cennet anaların ayakları altındadır.” deyişinin arkasında Anlayış ve İrfan sahibi İnsi-Başmelekler kastedilmektedir. YHVH (Yod-He-Vau-He) ismi Kral-Kraliçe-Prens-Prenses veya Baba-Ana-Oğul-Kız olarak açılım yapar.

Heptaparaparshinokh - Pesquisa Google

Krallar-Babalar-Magi Hikmet ehli olup Kabala sembolizminde Babalar olarak görülürler. Babalar da Analar gibi aracıya ihtiyaç duymadan Hakikat bilgisine erişirler ve Anaların sahip olduğu güçlere sahiptirler ve güncel İlahi ve Evrensel Kanunları insanlığa olduğu gibi nakletmekle görevlidirler. Babalar Şeriat getirme ve uygulama yetkisine sahiptirler. Analar şeriat getirmezler ancak uygularlar. Babalar ve Analar İlahi Nizam içinde bütün kadroyu denetler ve insanlığı yüksek şuura taşırlar. Görev dağılımı yapabilirler. Analar ve Babalar Akaşik kayıtlara erişebilirler, yaratım güçleri vardır, Fenafillah-Samadhi-Nirvana deneyimi yaşarlar ve böylece yaydıkları ışıkla çevrelerinde Cennet ortamı yaratmaya muktedir olurlar. Ancak bunu yaparken tek başlarına değillerdir ve bütün İlahi Nizamla birlikte hareket ederler. Analar ve Babalar İnsani bilinç ile Tanrısal bilinç arasındaki peçenin ötesine geçtikleri, evreni ve olayları İlahi Gözle görebilir ve yorumlayabilir. Analar Raziyye-Marziyye seviyelerinde olup Babalar Marziyye-Kamile seviyelerindedir. Bu yönüyle Ana ve Babalar 5. Varoluş Seviyesinden ötede 6. ve 7. Varoluş Seviyelerinde de önemli ölçüde varlık tutan kişilerdir. Magister Templi-Anaların Omnipresans (Muhit – Her yere ulaşabilme) yetisine sahip olarak 6. Boyutta kanunlara vakıf olması ancak Magus-Babaların bunun yanı sıra Omnipotens (Muktedir – Her şeye gücün yetmesi) yeteneği geliştirerek kanunlara aşkınlık geliştirmesi gerekir. Magi (çoğ. Magus) Yükselmiş Ustalardır ve Magister Temple’lar için de Yüksek Ustalar denilebilir.

İnsi-Başmelekler Kabala ve Tarot sembolizminde Ana-Kraliçe-He olarak görülürler diğer İnsi-Meleklerin (Oğul-Prens-Vau) nefsaniyetten yetişen Bakire-Kızlardan doğumunu ve yetişmesini sağlarlar. İnisiye şuuruna sahip olmayan kişilere Bakire-Kız-Son He denir. Ruhsal farkındalığın gelişmesi ve kişinin elementlerinin dengelenerek hizmet ettiği ancak Hakikat şuuruna erişme konusunda hala bir ustaya veya aracıya ihtiyaç duyduğu, kavrayışının tam olarak gelişmediği dönemde Oğul-Prens-Vau olarak görülür.

Ancak Ataerkil dönemden cinsiyetten bağımsız bir şekilde Birey-Toplum Merkezli çağa geçiş yaptığımız dönemde insanlık için 7 Çakra ve 10 Sefirot’tan daha başka sistemlere geçeceğimiz için bu sembolizmde farklılıklar gözükebilir. 12 Çakralı düzene göre yeni bir düzenleme ihtiyacı vardır. İnsanın maddi bedenine endokrin sistemi ve eterik bedeni üzerinden 7 çakra yerleşir ancak Kozmik ve İlahi Şuur açılımları ile birlikte Taç üzerinde 5 adet çakra daha tespit edilebilmektedir.

5. Boyut bir hizmet boyutudur ve Meleklerin çalıştığı İlahi Devletin yapılaşmaları buradadır. Öğretmenler, Doktorlar, Hemşireler, Sağlık Personeli, Şifacılar, Polisler, Askerler, Devlet Memurları, Sanatçılar, Yazarlar, Bilim İnsanları, Din Görevlileri, Akademisyenler; toplum geneline etki eden işlerde çalışan kişiler ve ünlüler ahlaki gelişim, hizmet ve vazife bilinci gösterdikleri zaman İnsi-Melek olmaya yatkındırlar. Elemental denge ve tutarlılıkla birlikte Nurani özellikler gösteren kişiler kanatlanarak meleklere yakışır ruhsal güçler geliştirirler ve bir çok şekilde toplumu olumlu yönde etkileyebilirler.

Zalimler, Şarlatanlar, Sahte Gurular, Kara Büyücüler, Sahte Peygamberler, Dolandırıcılar veya toplum için Ruhsal, Politik, Ekonomik veya çeşitli şekillerde zarar teşkil eden kişiler de 5. Boyut çerçevesinde İnsi Şeytan, İblis veya İfrit olarak görülebilirler. Bu kişiler 5. Boyut ve hatta 6. Boyut bilgisine erişseler bile farkındalıkları bu boyutlarda sabitlenemez ve gönülleri açılana kadar 4. boyuta sıkışırlar. Dönüşüm yaşamadıkları takdirde ömürler boyunca bu boyutlarda kalabilirler. Şifa çalışmaları bu kişileri zulüm, yalan, riya, haksızlık, adaletsizlik, gurur, hırsızlık, yolsuzluk, usülsüzlük, dolandırıcılık gibi eylemlere iten sebepleri ortadan kaldırabilir.

5. boyutun önemli bir konusu Astral Plandır ve bu plan Astroloji ile çok sıkı bir ilişki içindedir. Her yıldızda kollektif bilince ait bir takım unsurlar bulunur. Herkesin uğraştığı belli yıldızlar vardır. Her yıldızın rehberleri ve ustaları bulunur ve bunları tarihten ve ünlü kişiler arasında bulabilirsiniz.

Ancak Din Büyükleri bile bazen Sırat Köprüsünden düşebilir ve şuurunu kaybederek 4. boyuta sıkışabilir, karanlık ve şeytani hale gelebilirler. Tarihsel kişiler elbette tarihteki haliyle bilinirler ancak tarama yaparak ve meleklere sorarak şimdiki durumlarını test edebilirsiniz. Dik durduğunuz yerde kendinizi rahat bırakarak bir kişinin Sırat Köprüsündeki durumunu size göstermelerini istediğinizde tekamülünün hangi seviyede olduğu ve düşüp düşmediğini anlayabilirsiniz. Bedeniniz hangi bölgesinden nereye çekiliyor. Bazen dengenizi kaybedip düşebilirsiniz, bu durumda bu kişiyle sadece tarihteki haliyle bağlantı kurun. Bu test sırasında size bu kişinin 5. boyuttaki şu anki durumunu belirten düşünsel, duygusal ve karmik bilgiler izlenimler olarak gelir.

5. Boyuttan gelen mesajlar Sanat, Edebiyat, Müzik, Sinema, Felsefe, Tiyatro ve bir çok alandan gelebilmektedir. Yaratıcılık ve ilham İlahi Devletin Dünya üzerinde farkındalık yaymak için kullandığı en etkili araçlardan biridir.

5. boyut fayda ve zararın ayrıştığı yerdir. Kişisel problemlerinizi aştığınız zaman bu boyuta dair farkındalığınız daha da artar. Ancak kişisel problemleriniz yerine toplumsal sorumluluklarınızı yerinize getirmeye odaklandığınız zaman, kişisel konularda da yardım kanalları size açılır. Mesela adalet ve bereket gibi konularda sadece kendinizi düşünmeden, çevresel adalet ve berekete yoğunlaştığınız zaman kendi problemleriniz de çözülebilir. En basitinden toplumun bereketinin artması siz de dahil olmak üzere herkesin bereket problemini çözmeye yarayacaktır. Bu yüzden emeğinizi esirgemeyin, yalnız başınıza hareket etmeyin. Sağlıklı ve doğru yolda olan grup bilinçlerine dahil olmaya özen gösterin. Ancak yanlış yoldaki grupları da denetlemek için onları da gözlemleyin ve ne yaptıklarının bilincinde olun.

5. boyut varlığınızı sabitlemek ve nurunuzu güçlendirmek için sadece Melek gibi olmanız yetmez, yeri geldiği zaman Zebani gibi de olmayı Cezalandırmayı ve Doğrulamayı da öğrenmelisiniz. Zebaniler bireylere ve topluma önemli zararlar olmadığı sürece Merhamet Kanunu uyarınca zarar vererek veya küçük düşürerek cezalandırmaktan çok dönüşüm veya kısıtlama ile doğrulamayı tercih ederler. 5. boyut Adaletin sağlandığı yerdir. Zebanilerin adalet namına hakikat açısından hem tarafsız hem de İlahi taraftan yargılayabilen bir göz ve yargı mekanizması geliştirmeleri ve Zebaninin bireysel gelişimine göre İnsani veya İlahi taraftan infaz veya yaptırım uygulaması gerekir. Zebanilerin görünen ötesindeki hakikati görmek için gözünü ve sezgilerini eğitmesi lazımdır. Bu yönüyle sezgisel güçleriyle bireylerin açıklamadığı sırlara erişme yetkileri vardır.

Geçmiş yaşam karmasını regresyon ve karmik şifa çalışmalarıyla işleyen bir kişi bu süreç içinde İlahi Adalet yasalarını anlar ve süreci önemli oranda bitirdiği zaman Göz ve Aklının da saflaşmasıyla kişiler ve olaylar hakkında İlahi Yargıyı bilebilir ve infaz yetkisine sahip olur. Regresyon bir çok açıdan dinlerde bahsi geçen Hesap Günü olarak görülebilir. Astral ve mental boyuttaki samskaraların karmik şifa çalışmaları temizlenmesi ile kişi Negatif Ego ve Nefsaniyetten arınır, böylece hem İlahi Adalet sürecinden geçer hem de Ruhsal Yargıçlık ve Polislik görevlerini sağduyu ile gerçekleştirebileceği algılara ve manevi yeteneklere sahip olur. Zebanilerin tek başına çalışmaları önerilmez ve özellikle önemli konularda yaptırım uygulamadan önce eğer imkan varsa başka zebani, medyum, görücü, bilici veya majisyenlerin de görüşünü alması ve beraber yaptırım uygulaması önerilir. Zebanilerin denetleme, detaylı tarama, akaşik kayıtlara erişim, başkalarına uzaktan simyevi dönüşüm yapabilme becerilerine sahip olması ve yıkıcı-yokedici majikal ilimleri bilmesi gerekir. Zebaniler spiritüel savaşçıdırlar. Astrolojik olarak Mars, Satürn, Plüto, Eris, Ay, Astraea ve Prometheus nizamlarından bir veya bir kaçında bulunurlar. Genellikle karmik şifa çalışmalarıyla sezgisel olarak arınan ve kanunları uygulama derecesinde öğrenen majisyenler insi-zebani olmaya yatkındırlar. Regresyon yapmayan bir majisyen insi-zebani olmaktan çok insi-şeytan/ifrit/iblis olurlar. Kara Büyü çalışmalarının toplum huzurunu bozmadan yapılabilmesi için regresyon-karmik şifa çalışmalarından geçerek adalet niyetiyle uygulanması önemlidir.

Zebanilik sadece ruhsal konulardan ibaret değildir. Ancak bir Hiciv yazarı da taşlamalarıyla zebanilik yapabilir. Herkes büyü ilmine başvurmadan da toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı söylem, protesto ve eylemler ile toplumda adalet sağlayabilir. Her birey gözlerini açık tutarak yaşadıkları alanlarda veya çalıştıkları kurumlarda ahlaki bozulmaları önleyebilir.

Günümüzde Din insanlığın 5. boyuta dair ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildir, keza Din bir çok açıdan bireylerin hırslarına alet olmuştur ve öğretiler tarih içinde ne kadar Reform veya Canlandırma çalışmalarıyla kurtarılsa da toplum geneline yaygın olarak bozulmuştur. Önemli olan sağduyunuzdur. Rönesans (Thomas More, Rabelais, Da Vinci, Michaelangelo, Raphael), Reform (Martin Luther, Jan Hus, Peter Waldo) ve Canlandırma (Muhyiddin ibn Arabi, Ömer Hayyam, Feriduddin Attar, Mevlana Celaleddin Rumi, Şebüsteri) dönemlerindeki eserleri tanıyın çünkü o zamanlarda saf kaynağa ulaşılmış ve hakikat ve şifa etkisi vurgun olan irfan yaygın bir şekilde eserlerde nakledilmiştir. Bu dönemde 5. Boyuta dair faaliyetler insanların da katılımıyla etkili bir şekilde yürütülmüştür.

Örneğin Arcturus’lu rehberleri uzaylılar olarak görmek yerine tarihteki Üstün Şuur gelişimi göstermiş Dehalar arasında aramanız daha doğrudur. Albert Einstein, Nikola Tesla veya Leonardo da Vinci ile bağlantıda olmanız Arcturus’ta bir uzaylı aramanızdan çok daha uygun bir uğraştır. Sirius için önemli devlet liderleri, siyaset düşünürleri, sosyologlar ve ruhbanlar ile (Mustafa Kemal Atatürk, Platon, Mahatma Indra Gandhi, İmparator Augustus, J.F Kennedy, Abraham Lincoln, Dalai Lama, Muhyiddin ibn Arabi) ile bağlantı kurmanız daha uygundur. Sirius başmelekler konseyinin de bulunduğu bir Devlet merkezidir ve İnsi-Başmelekleri Azizler arasında tespit edebilirsiniz. Azizlik Dini bir mesele değildir. Bugün Nietzsche veya Minecraft oyununun fikir babalarının da Aziz olduğunu söyleyebiliriz. Neden düşünün? Bu sadece tek ömürlük bir ünvan değildir, ömürler boyu yapılan işlerle ve ortaya konan eserlerle görülür. Samadhi-Fenafillah-Nirvana bu mertebenin en önemli görülerinden biridir ve ortada her zaman Aydınlanmanın ötesinde İlahi Varlığa yakışan bir icraat ve Hakikat bilinci vardır. Hizmet etmeyen Fenafillah’a eremez. Tanrı çok meşguldür ancak Dünya’daki meşguliyetinin büyük bölümü hizmet eden insan üzerindendir.

Günümüzde de ibadet biçimlerine sıkışmak zaman kaybetmenize sebep olabilir. Kulluk ibadetten ibaret değildir. İbadet formlarının belli başlı ilim yönü vardır. Bunun bilinmesinden sonra kalbinizde de Namazınızı kılarsınız ve hizmetiniz ibadetinizden daha değerlidir. Tanrıyla muhabbetinizin artması ve tekamülünüz için ibadetten başka yollar da vardır. Meditasyon ve şifa çalışmaları yapmak günümüzde aklını, sezgilerini bedenini, ruhunu ve vicdanını sağlıklı tutmak isteyen her kişinin ihtiyacıdır. Ancak vicdanı sağlıklı tutmak için toplumsal karmadan payınızı ödemeniz muradınızın da gerçekleşmesi için önemlidir.

Doğru irade Muradınıza doğrulanmış iradedir. Burada sadece kısa vadede değil uzun vadede de özgürlük vardır. Bir kişi savaşların olmasını engelleyemese bile bir kitle barışı seçerek ve gerektiği yerde sokaklara dökülerek savaşları engelleyebilir. Bir kişi politikaya etkilemese bile bir kitle politikaya etkileyebilir. Gerektiği yerde sokağa çıkmaya her zaman hazır olun. Bunun için çok geç olduğunda bir çok açıdan özgürlüğünüz kısıtlanır. Kitlesel konular kitlelerin içindeki her bireyi tek tek etkiler. Gözünüzü açık tutun ve birleşin.

Her gezegen ve yıldız kollektif zihinde ve 5. boyutta anlam taşır. Güneş, Pleiades ve Khiron şifa merkezidir, ancak Güneş sistemimizin genel yönetim planıdır. 5. boyut şuuru Güneşte gelişim göstermenizle görülür. 5. boyuta dair haritanıza bakmak için Güneş Merkezli doğum haritanıza bakın-baktırın, bu harita daha Ruhsal bilgiler verir. Dünya Merkezli haritanız size ancak 4. boyutta yardımcı olur. İki haritayı birlikte işlediğiniz zaman

Gözünüzü hedefinizden ve gönlünüzü muradınızdan şaşırmayın!

Ancak etrafınızı da her zaman kollayın. Alanınızdaki insanlar garip ve gerçekten uzak düşüncelere kapıldıkları zaman siz de bundan etkilenirsiniz. Siz bildiğiniz ve düşündüğünüz hakkında netken, kafa karışıklığına düşüyorsanız bilin ki çevrenizdeki bazı insanların hakikat namına sizden yardıma ihtiyacı vardır. Empati ve telepati yoluyla birlikte olduğunuz grup şuurlarının ne durumda olduğunu bilirsiniz.

Siz yapmadığınız sürece yapmanız gereken şeyler olmaz. Üzerinize vazife almadığınız sürece düğümler çözülmez ve gelişim sağlanmaz. Rönesans, Reform ve Canlandırma hareketlerinde farkındalık sahibi aydın bireyler kayıtsız ve şartsız olarak halkın diğer kesimlerine ulaşmayı bilmişlerdir. Böylelikle hakkıyla ışıklarını paylaşmışlar ve yaygınlaştırmışlardır. Bu da tarihte toplumların farkındalık eşiklerini geçmelerini sağlamış, bir çok açıdan toplumlar kalkınmıştır. Aydınlarla halkın arası açıldığı zaman toplumun genelinde karanlık olur. Böyle bir durumda aydınlar için de aydın diyemeyiz. Kendi gurur kurultaylarında pinekleyen hokkabazlara dönerler. Gerçek aydın halk ile arasındaki dil ve gönül ayrılığını kaldırmayı bilmelidir. Bu şov değil, gerçek bir özveri ister. Bu özveriyi göstermediğimiz ve sadece kendi menfaat ve hayat standartlarımızı düşündüğümüz yerde gerçekten çok şeyi tehlikeye atarız.

Su uyurken düşman uyumuyor. Hakikat bilgisinin yayılması hiç işine gelmeyen bir takım odaklar mevcutlardır. Ruhsallık içinde bazı çok ciddi konular vardır ve Sevgi-Barışı sağlamak için savaşmanız ve çabalamanız gerekebilir. Oturduğumuz yerde de bir çok şey yapabiliriz.

İnsanlar bilinçli veya bilinçsiz olarak bu oyalayıcı ve hakikatten uzak düşünceleri yayabilir. Bazıları sadece geçmiş yaşamlarından gelen travmalardan dolayı susmayı alışkanlık haline getirir. Lütfen insanlar cahil diye onları cahil bırakmayı alışkanlık haline getirmeyin. Herkesin hakikatten hakkı vardır. Hakikati bilip de konuşmadığınız yerde unutmayın, birileri yanlış bilmeye ve birileri de yalan söylemeye devam eder.

Bazı kişiler bilerek yalan söyler. Yalan söylemek onun sözde yaşamını devam ettirmesi için gereklidir. Bazılarının insanları yalanlarına inandırması gerekir. Bunun için birisinden para almış da olabilir, bir takım anlaşmalar içinde de olabilir. Yalana göz yummayın ve yalanı açığa çıkartmaktan korkmayın. Şaibeli durumlar soruşturulmalıdır. Hakikat hepimizin hakkıdır ve yalanlar üzerine yaşamımızı kuramayız.

Yalan bir çok açıdan toplumun değer kaybetmesini sağlar. Olmayan şeyler üzerine gerçek bir değer biçemeyiz. Türkiye’deki enflasyon, ekonomik kriz ve devalüasyonların sebebinin arkasında da önemli konulara gayri ciddi yaklaşımlar vardır. Politik konulardan yalanı uzak tutmalıyız, göz yumduğumuz sürece adaleti sağlayamayız. 5. boyuttaki sınavımız da bu farkındalığı yaygınlaştırmaktır.

 

5. Boyutun yapıları Nizamlar, İnisiyatifler, Sivil Toplum Kuruluşları, Cemiyetler üzerinden somutlaşabilir. Sadece Cami, Tapınak ve Kiliseler olarak düşünmeyin.

Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi bu açıdan toplumda ve bireylerde şifa için herkese açık merkezi olmayan ancak herkesi birleştirmeyi amaçlayan bir oluşumdur ve Astral boyutta bir Apollon Tapınağı veya Hastane olarak görülebilir. Her meslek grubundan insanlar kendi mesleki alanını ve her vatandaş yakın çevresini şifalandırmak ve farkındalığını yükseltmek için inisiyatifimize gönüllü olarak katılabilir. Şifa olumlu değişimler gerçekleştirmek içindir ve problemlere çözümler üretir. İnisiyatifimize gönüllü katılımınızla ruhsal, ekonomik ve politik olarak ülkemiz ve Dünyamızın değer kazanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi – 2. Gönüllü Buluşması – Toplantılarımız bir hafta Kadıköy-Anadolu ve öbür hafta Mecidiyeköy-Avrupa olmak üzere İstanbul’un iki yakasında her hafta tekrarlanmaktadır.

Bu gönderiyle ilgili olarak “Depeche Mode – Playing the Angel ve Songs of Faith and Devotion” albümlerini de dinlemenizi tavsiye ederiz. 

Reklamlar

3 Comments

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s