Ruhsal İlimlerde Hakikat – Eleştirel Gereklilik Üzerine

Gizli ilimler ve gizli güçler söz konusu olduğu zamana olağandan daha yüksek bir dikkat göstermek gerekir, çünkü bu alanın imtihanı boldur.

Özellikle biliyorsanız ve öğretiyorsanız.

Bildiğiniz kadarıyla kendinizi Guru-Hoca-Usta-Kahin sanabilirsiniz ve hatta takdim edebilir ve parçalı bir kabul görebilirsiniz. Ancak bu meselenin hakikat değeri biraz da ömrünüzün dışındaki Hayat deneyimini nasıl işlediğinize de bağlıdır. Bu hem benötesi bağlamlarda, özellikle toplumsal etki ve mahremiyetin tutarlılığı, hem de ebediyet bağlamında düşünülmelidir. Gizli işlerle uğraşan kişilerin mahremiyetinde bir çok tehlike ve tuzak olabilir.

Şimdi binlerce yıldır her enkarnasyonunda sis bulutlarından, masallardan arınan, insani zihne aşkınlık geliştirip, gücünü herkesin hayrına kullanıp, tarihe geçmek konusunda karavana atış yapmayı beceremeyenler var. Bu kişiler hayatta daha baştan doğru gitmeye kendini koşullandırarak erken gelişim gösterirler ve hizalamalarını erkenden yaparlar. Böylece ustalığın en önemli erdemlerinden biri olan muradın tamamlanmasını ömürlerinin sonuna kadar bir veya bir kaç kere gerçekleştirirler.

Hani yaşadığımız bu hayata değiyor mu?

Hayatımız ne kadar manalı?

Murat Tanrı ile özellikle teslimiyet ve tevekkül eksenlerinde en direkt ve doğru yoldan hizalandığımız husustur. Bireysel özgür irade benötesine yansıyan hayatına ne yaparsa yapsın bütünün hayrına olduğu zaman bu önemli bir murat açılımıdır. Burada haliyle İlahi planın gözünde yapılması ve tamamlanması gereken işlerin içine gönülden ve kapasitenin yettiği kadar katkıda bulunur. Bu esnada İlahi güç ile doğru ve hayırlı bir kavuşum yapmanın sonucunda kimse aciz ve esir kalmaz. İlahi güç hayatın bütününe bir çok aracıyla nüfuz eder. Bu yönde gönüllü-inisiye-vazifeli kişiler Dünya’da önemli bir çarkın dönmesini sağlar. Bu çarka katılım da herkese açıktır ancak eğitim ve terbiyesi vardır.

Gücü takıntı haline getirip, hakikatin nezdinde insanlara yalan söyleyerek, kirli anlaşmalar yaparak, manipüle ederek, hatır ile insanların gönüllerine saldırıp arkasından iş çevirip, üretken ve sağduyulu kişilerin önünü tıkayarak, alay, küçük düşürme ve hak gasp etme gibi hareketlerle bir de kendine “Oldum” diyenler var. Hakikati ifşa olduğunda linç edilecek kadar rahatsız ve rahatsız edici insanların böyle bir duruma düşmeden önce terapi görmesi, bir çok tatsızlığı da engellerdi.

Yalan ve riya gizli ilimler ve ruhsallık söz konusu olduğu zaman gerçekten rahatsız edicidir. Gizli ilimler ve otohipnoz ile bir kişi kendine ve başkalarına söylediği yalanlara inanabilir ve doğru diye bilebilir. Ancak doğru her zaman da doğrudur. Doğrunun göreliliği biçimindedir; bir yorumlama ve ifade farkıdır, bu da algı ve farkındalık yüksekliği, deneyim ile doğrudan saptandığına göre tekamülde ilerlendikçe daha evrensel ve hatta mutlak hale gelir.

Sosyolojik, Psikolojik, Dini ve İlmi açıdan düşünüldüğü zaman, Ruhsal hakikatin doğruluğu akıllara ve gönüllere yerleşmediği zaman, bu bir toplumun ve içindeki bireylerin manevi sağlığını tartışmasız bir şekile olumsuz etkileyecektir.

Gerilemekte olan bir toplumun yeniden canlandırılabilmesi için gerekli olan bilgi Doğru, Güzel, Anlayışı ve Hikmetiyle uygulanabilen Hayat ve Ruh bilgisidir. Bu bilindiği zaman her bünyeyi şifalandırmak için gerekli olan unsur var olacaktır.

Şu an kabuğu ile gözüken Dinin bahsettiği şeylerin çoğu toplumun ihtiyaçlarını karşılamaz. Ancak Dinin özüne girdiğimiz zaman Hakikat ve Bireysel-Toplumsal Sağlığın ve Bütüncüllüğün vurgulandığını görebiliriz. Bu açıdan Dinin gerekliliği Allah’a Hakikatiyle de Namaz kılmaktır. Ancak İlahi bir gözle düşünecek olursak Global ihtiyaçlar düşünüldüğünde, şu an kimseden 5 vakit abdest alıp Namaz kılma değildir. Her dönemin kitlesel eğitimi ve manevi sağaltım mekanizması toplumu da bir çok yönden biçimlendirir. Burada ilim aslında geçmişten gelen doğrunun tekrar ele alınarak daha doğrusuna gidilmesidir. Bu yönüyle ilimler dinin içindeki ruhsal öz hakikatleri çıkararak, dinin insan nezdinde içerideki ve dışarıdaki uygulanışını doğrulayabilir ve toplumu gelecekte de doğru yola sokmak için gelişirler. Güncel ödevlerin ve sorumlulukların tamamlanması kuşkusuz bütünün hayrı yüküyle ibadet etmekten daha önemlidir ve bu konuda açık fikirli olmak gerekir.

Şart aslına bakarsanız Olur Yoldur. Oluru olan yolları izlemek her zaman caiz, makbul ve şart olandır. Şart uygulanmadığı zaman problem doğurduğu için şart koşulur ve kişileri eğitimle koşullandırmak için tespit edilir. Eğitim de haliyle yerinde saymamalıdır.

Bu yönüyle dinin de ötesinde hakikate hassas bir farkındalık geliştirilmesi doğru ve oluru ilimledir. Ne kadar gizlisi saklısı olsa bile doğrusu ve oluru tespit edldiğinde Ruhsallığın yanı sıra Bilim, Sanat, Eğitim, Politika, Medya gibi Toplumsal ve Küresel bir çok olaya hayrı dokunan bir konunun bulguları ilkokullarda usülü oluşturalarak paylaşılabilir. İlim de haliyle bir takım şartlar ve prensipler oluşturmaktadır.

Kitleye açık bir şekilde ilimlerinin uygulanmasının sonucunda bilgi paylaşan kişilerin herşeyden önce bilgiyi psikolojik yapıları ve filtreleriyle işleyerek geçirdiğinin bilincinde olmak gerekir.

Bu yönden bir astrolog kendi içinde zamanın içeriğindeki enerji ve güçleri işleyebildiği kadar, geçmiş-şimdi-gelecek ve zamanın diğer boyutlarında bunları doğru yorumlayabilir ve insanlara doğru bir şekilde bilgiyi açarak yol gösterebilir veya olumlu-geçerli tavsiye verebilir. Bu yönüyle Astroloji, Simya-Yoga, Maji-Tantra kavuşurlar. Bu bağlamda gezegenler, yıldızlar ve bütün-parça etkisiyle önem taşıyan unsurlar ruhsal-mental-duygusal-karmik ve bir çok açıdan bütünü tamamlayacak şekilde yorumlanabilir. Ancak burada Astrolog veya Kahinin ruhsal sağlığı ciddi önem taşır. Sağlık ve Ahlak konusunda iyi ve gelişmiş durumda olan bir Astrolog’un hayat tavsiyesi haliyle daha değerlidir. Astral bedenin sağlık ve ışıltısının en önemli ölçütleri kişilik-karakter ve ahlaki-karmik durumdur. Astrolojik bilgi üretiminden önce bunları holistik olarak iyice işlemek, mananın derinlerine ulaşmak ve doğruları bularak hareket edilmesi kesinleştiği zaman ortalığa tavsiye vermek doğru olur. Kendi hayatına ve ilişkilerine çeki düzen vermesi gerektiği yerde kendinden kaynaklı bir çok problemle boğuşup, suçu başkalarına atmak ve sorumluluğu üstlenmemek sevgiye ihanettir. Bu durumlarda geçerli bir hak ve sebep göstermeden hareket etmek yaraya tuz basar.

Zamanın içeriğini işleyen beden, akıl ve karakterin de işlenmiş olması astrolojik yorumlarda hayırlı yönde verim alınmasını sağlar. Özellikle şehir hayatı içinde ruhsal pratiklerini düzenli olarak yapmayan ve karmik gönüllü katılım göstererek toplumsal vicdanla uyum sağlamayan bireylerin astrolojiye şifayı enjekte edebilmesi zor oluyor. Suyun ve Sütün hakikati içeriği, tazeliği, tadı ve daha bir çok niteliği ile burada hayati önem taşır. Musluk suyu var, ana sütü var bir de şişelenmiş-kutulanmış süt var. Kozmik enerjilerin basiret gösterildiğinde çarpmak ve dağıtmak yerine içine hayat vermek, şifalandırmak, dönüştürmek, geliştirmek ve beslemek gibi özellikleri vardır.

Bilimsel olarak düşündüğümüz zaman her ne kadar Dünya ile Ay ikili bir enerjetik ve manevi sistem oluştursa da bu bütün unsurlarıyla birlikte Güneş’in merkezinde cereyan eden bütün astrolojik unsurların yayınlarının ve bütününlüğünün bulunduğu bir alanda ölçümlenmektedir. Güneş de haliyle başka ve daha büyük görünen, görünmeyen, hipotetik, keşfedilebilir olduğu için hakikatte mana gücü taşıyan unsurlara sahip sistemlerin parçası olarak ele alınır. Güneş Merkezinden bakmak haliyle Dünya-Ay ikil sisteminin içinde bulunduğu büyük havuza bakmaktır. Bu yönüyle daha büyük bir holistik bütün olan Güneş sistemi, yapısı ve doğasıyla Ruhsal anlayışa zaman içinde yansır. Zamanın referans merkezinde Dünya olduğu kadar Güneş de vardır İnsanlık için. Nihayetinde herşey Dünya’nın etrafında dönmüyor, ancak Dünya Merkezli haritalar ömür içinde kişisel ve karakteristik özellikleri okumak için yine kullanışlı, ancak Kalp çakra seviyesinden sonra Güneş Merkezli haritalar daha net bir görüntü oluşturduğunu gözlemliyorum. Bu yönüyle ekmeğin pişirilmesi ve saklanmasıyla bozulma, kurtlanma, küflenme, maya tutmama gibi durumlara bakılmalıdır. Süt, peynir ve diğer süt ürünlerinin de son kullanma tarihi, doğallığı, pastörize edilip edilmediğine dikkat etmemiz gereken çağdayız. Dünya Merkezli bir bütünün içinde enerjetik olarak yaşamın konsantre olduğu ancak tam olarak da referans merkezi olmayan bir bakış açısıyla Güneş Merkezli sistemle adapte bir hale gelmediği sürece son kullanma tarihini doldurmaya çok yaklaşmış olur. Bir astronom veya astrofizikçi için Dünya’nın içinde bulunduğu sistemin ağırlık merkezi Dünya değil, Güneştir ve çağlar ilerledikçe buradan soru gelir.

Ruhsal hakikatler de algılandığı kadarı detay kazanıp somutlaşabilmektedir. Ancak burada kalite kontrol için önemli bir dayanak İrfandır. İrfan ilhamın ve vecdin en doğru şekilde Dünya’ya nakledilebilmesini sağlar.

İlmin askerliğinde bir de yedeksubaylık ve meslekçilik gibi kadrolar vardır. İnsi-Zebani kadrosuna yerleşmek isteyen varsa Kasatura, Top, Tüfek, Demircilik, Testere, Hızar, Çalgı-Çengi, Devşirme Teknikleri gibi sembolik meseleleri öğrenmesi gerekir. Ancak zebani kırbacı şifalandırmalıdır, şer ve kısıtlama daha önemli bir hayır için doğru yere adaletli bir şekilde uygulanmalıdır. Yıkıcı Maji, Kara Büyü ilimleri de icazeti ile bilir, uygular ve öğretebilirim, ancak bunu kişisel amaçlarım için kullanmam ve toplumsal hayır gözetirim. Bunu ilan ettiğimde toplumun bana neyin bu hakkı verdiğini sorgulayacağı da kuşkusuz ortadadır, ancak Devlet ve Toplumun kendi içinde sağlayamadığı adaletsizliklerin sebebi de gizli saklı işler olabiliyor.

Eğer kişi Geçmiş Yaşamlarına Regresyon yaparak kendi Karmik ve Adli durumunu hatırlar ve İlahi planla birlikte Adalet Sürecinden geçerse Ruhsal Hukuku öğrenebilir. Ruhsal hukukunu Cinsel-Majikal-Mesleki-Kamusal Adalet ve Ahlakıyla birlikte ve bütünüyle yapacak birisinin Majikal Kolluk-Askeriye-Güvenlik görevleri yapması için de bulup tutabileceği doğru bir yol vardır.

Kitleye açık yaygın bir öğretinin içindeki sembolik anlatıyı doğru anlamak alimlerin boynuna yüklenmiş bir borçtur. Bunda kültürlerarasılık da düşünülmelidir ve çeşitlemelerin aslında bereket ve diğer toplumlarla da sevgiyle bütünleşmek ve Dünya çapında birleşerek Küresel bir birlik oluşturmamız hem Dünya hem de üzerinde yaşayan insanlık için de bir tekamül şartı olarak bulunmaktadır. Bu Dünya’nın bir evrensel vatandaş olarak başarması gereken bir durum, en nihayetinde bir imtihandır.

Yabancı Dil hususunda bir dil çifti arasında yayınlanabilir çeviri yapabilecek başarı geliştirmek, ruhsal anlamda da bir çok kodun çözülmesi ve çevrilmesi için aklı uyarır. Yani bilinçaltınızda gizli dilleri ve şifreleri de çevirmeyi yoğun bir bilinçaltı alışkanlığı haline getirebilirsiniz.

İmtihanlar aslında direnmenin de ötesinde, başarılı olmamızı icab ettiren konulardır.

Ufukların (yani görünenin) genişlemesi ve denizin de derinleşmesi, tahayyül edilenin ötesinin her zaman bulunduğunun da bilincinde olmak gerekir.

Toplum ilerledikçe mistisizm ve gizli ilimler felsefi, sanatsal, bilimsel, teknik, teorik ve pratik anlamlarda olduğu kadar topluma, İnsanlığa, Gezegene ve Evrene ne katkısında da ilerlemelidir. Bu yönden hakikatten bir adım bile kaybetmek koca bir ömrün heba edilmesine sebep olabilecek kadar önemli bir sorun olur.

Hakikatinden uzak ve sevgisizce yapılan ilimlerde sağaltım ve şifa etkisi yoktur veya nitelikler açıdan kırılma yaşar ve geçicidir, problem tekrar edebilir. Bunda sadece göreceli bir hayır olabilir, yani deneyimlenen illüzyon ucunda şer ancak mutlak hakikat ucunda hayır olmayabilir veya durum sadece sanıldığı ve hatta görüldüğü gibi değildir, arkasında bir takım durumlar vardır.

Gizli ilimler toplum içinde güvenlik ve adalet sağlamak için de önemli araçlardır. Ancak gizli ilimler ile kazandığı güçleri, bilgiyi veya dini manipüle ederek bireysel veya toplumsal sağlığa müdahale etme durumu varsa bu direkt olarak akıllara ve duygulara tecavüz olarak görülebilir. Biat bir yanlışı zorla zerk de edebilir. Bu da ruhsal ve bütüncül olgunluk ve hayatın ilerlemesini tıkarsa ki devasa sistematik yalanlar bunu yapmak için uygundur. Astral bedende çip veya olmaması gereken bir levha olarak da görülür.

Herşeyden önce Ruhsal Öğreti yüksek ve yükselmiş ustalar için daha net gözükürler. Bu yönüyle hakikatine tamı tamına uymasa bile şirke koşmadan ilahi hakikatin bir parçasıyla tamı tamına örtüşebilir.

Ancak anlattığının içine bilerek karşısındakini aciz durumda bırakmak için Nurun gerekliliklerini unutan veya hiç önemsemeden gizli ilim ehliyim, icazetliyim, icazet veriyorum, inisiyasyon yapıyorum diyerek insanların duyguları ve akıllarıyla oynayan bipolar-multipolar bozukluk, paranoya, sadizm ve narsizm gösteren bireylere de rastlayabiliyoruz ara sokaklarda.

Gizli ilim ehli olan birisinin nihayetinde akademik ve tarafsız gözlere de gizli ilimleri kanıtlayabilmesi ve toplumsal farkındalığı yükseltmesi gerekir. Gizliyi doğru göstermek nihayetinde Nurani bir faaliyettir ve her Nurani faaliyet İlahi Plana doğrudan veya dolaylı olarak hizmet ettiği için, Karma’dan Dharma’ya geçiştir. Kaderin kalemini eline alabilen bir insan Allah’tan da razı olur.

Ancak bunun korunabilmesi için kişinin de muradında kalması gerekir. Birisinin Ruhsal gücünün en önemli kaynaklarından biri hayatının değerinin ve manasının olmasıdır. Mana hayatı yaşanmaya değer kılan, somut gerçekliğe ve deneyime önemli kazanımlar getirebilen bir güç ve değer türü olduğu kadar yanlış anlaşılma ve yorumlamalar durumunda bozulabilir.

Hayatın manasını kaybetmesinin en önemli sebeplerinden biri hayatın yalanlar üzerine kurulmasıdır. Bu durumda ilk sarsıntıda temelden çöken bir yapı inşa edilmiş olur.

Bilginin Nurani ve Rahmani kaliteleri daima ölçülmelidir. Din ile gelen bilgi toplumun O dönemki ihtiyaçlarını karşılayıp geleceğine ışık tutmaktaydı ve toplumları yüksek öğrenimi yaygınlaştırmaya hazırladı.

Ruhsal ve Gizli İlim ehlinin herşeyden önce eğittiği kişileri Ruhani ve Hayati açıdan önem taşıyan kaynaklara rehberlik edebilmesi gerekir. Yani bağımlılık geliştirmemesi önemlidir.

Bir simyacı ilham akışı sağlayarak da ruhsal hizmet yapar. İrfanın akışı hem maddi hem de manevi yollarla olabilir. Bu durumda topluma hem içedoğma hem de ilham yoluyla İlahi Plana bağlama görevi şifacı ve simyacıların işidir. Burada haliyle toplumun ve Dünya’nın mevcut koşulları ve geldiği anlayış gözetilmelidir.

Bu yüzden Akademik ve Eleştirel gözlerin karşısına çıkamayan ve akli zaafları kendi çıkarları için kullanan kişiler aslında cesaret sınavlarından kalmaktadır. Gizli ilim ehlinin bu kişilerin de ufkunu açabilmesi önemli bir ustalık belirtisi ve toplumsal kazanımdır. Aynı şekilde topluma yaygın bir şekilde duyuların ötesindeki hayati ve hakiki olgulara dair bilinçlenmek de önemli bir terbiye ve eğitimdir. Bu haliyle insanlığın her durum ve koşul altında engellerini aşmasına ve bir sonraki adımını sağlamlaştırması için üzerine her yönden düşünülmesi gereken bir felsefi anahtardır.

Şifa çalışmaları en nihayetinde bir kişiyi eleştiri ve espri kabul etmeye, kaldırmaya, hatası varsa düzeltmeye ve usülünce cevap vererek üzerindeki şaibeyi kaldırmaya açık hale getirir. Bu zaten bir kaç adım daha ileri gitmek için çok önemli bir dinamiktir. Doğru yönde ve hayırlı kazanımları olan şekilde bilgi üretmek için eleştiri çok önemli ölçütler getirmektedir.

Bu yönüyle akademik bilimlerin birbirlerini eleştirmesi, toplumlar için çok önemli bir bilgi ve hakikat koruma mekanizması olmuştur. Gayb ehliyetinin de eleştirisi önemlidir. Genel Örgün eğitimin yanı sıra Manevi-Ruhsal-İlahi Okullarda da eğitimler almak mümkündür. Bu sadece içsel bir mesele değil aynı zaman da toplumsal da bir meseledir. İçsel meselelerimizin yeterince çözülmesi bizi toplumsal meseleler konusunda daha etkin ve güçlü olmaya götürür.

Gizli ilimlerde bu eleştirel koruma olmadığı zaman kendi mahreminde topluma önemli ölçüler vermiş ancak dışarıda ilginç, güzel ve doğru gözüken bir oto-portre çizmiş olabilir. Ancak görüntünün ötesini görebilmek gayb ilimlerinin en önemli konularından biridir. Bu bağlamda kırılma yapan birisinin sezgisel algıları ve mental durumunda bozulmalar olur ve acilen nötrlenmesi gereklidir. Ruhsal güce sorumluluk bilinciyle yaklaşmak ve erişmek aşkınlığın da yaygınlaşmasını sağlar. Bu yönde hareket eden bireylere toplum hep değer vermiştir. Ancak gücünü kendi amaçlarına kullananlar ne kadar görüntüde kurtarsa bile işin ehlinin elinde hakikatler yine açığa çıkar. Önemli olan da ehliyetin her geçen gün dehayla birlikte gelişmesidir.

Gizli ilimler tıbba da gizli kalan sağlığı işlediği zaman bu akıl sağlığından da öte gelişim ve deha kazanımına yol açar. Deha şuurunu zaptedebilmek kendine has gereklilikleri vardır. Dışlanma ve sevgiden mahrum kalmak önemli bir sağlık kaybı olduğu kadar pozitif bir şekilde sorunların da çözümüyle aşkınlık geliştirilmesi gereken bir durumdur. Deha kendini dışarıya açtığı zaman sansasyon yaratmaya meyillidir ve beşeri kusurların varlığında görenler değişimi ve aşkınlığı kabullenemeyebilir. Kıskançlığın ve cehaletin kaldırılması için paylaşımın bereketinin yanı sıra yapıcı ve tutarlı eleştiri çok önem taşır. Bir çok durumda deha tam olarak tutarlı bir şekilde eleştirilemeyebilir. Dehanın gözü eleştirenin gözünden daha farklı görmeye meyillidir. Bu yönden olağandışından veya görülmeyen ancak var olandan haber veren bir dehanın anlaşılması için uygun eleştiri kuramları geliştirmek de bilimsel eleştiri önünde sağlam bir kazanım olacaktır.

Bu açıdan doğru bilgi üretebilen bir aklın nasıl olduğu yönünde psikolojik kritikler de yapılması bilimin de şifalanmasını ve doğrulanmasını sağlar. Bilim de katettiği yol kadar doğrudur ve bunun ötesini görmek için ruhsal-gizli ilimlerden fayalanabilir. En nihayetinde bilim de bir ruhsal alan olarak görülmelidir. Bilimle elde edilen ürün bir kişinin ebedi yaşamına çok önemli bir katkısı olur. Ancak yanlış bilgi üretimi durumunda yüzleşmesi gereken de bir karma olarak önüne gelecektir. Yanlışının doğrulanması durumunda toplumsal karmik yük vicdanen ortadan kalkar. Ancak yanlış yapıldığı süre boyunca kaybedilen zaman da hesaba katılmalı ve aydınlık yolunda da birey kararlılığını korumalıdır.

Toplumsal kabülün de İlahi kabülle birleştiği yerde Ruhsal olgunluk ve hakikat belirtisi vardır. Toplumdan kaçarak, içinden kendi amaçlarına uygun bir şekilde insan seçerek, onların üzerinde gücüyle hakimiyet kurmaya çalışmak bir bakıma büyük bir sadakatsizlik ve acizliktir. Burada acizlik sadece güce taptıranda değil güce tapandadır da. Acizliğin suistimal edilmesi ise sefaletin yaygınlaşmasına sebep olur. Bu yönde hareket edildiği zaman gizli ilimler-okültizm içinde bilgi sahibi bireyler bazen öğrencilerini veya çevrelerini aciz ve hor görüp ve üzerinde psikolojik baskı kurarak kendilerini aciz sanmalarına sebep olarak, türlü yanılgılar içinde hem kendini hem de çevrelerini hapsedenler bulunuyor. Bu hem bireysel çapta hem de tarikatleşme veya finansal destek gibi durumlarda küresel boyutlarda cereyan edebilir.

Bu yönden insanlara çamurlu, zehirli veya çürük gıda ve sıvılar vermekten kesinlikle kaçınmak gerekir. Şaibeli durumlar bulanıktır. Kanın, Suyun, Şarabın, Ekmeğin, Sütün kalitesi Ruhsal Doğum ve Olgunluk konularında hem Ebeveyn hem de Çocuk için çok önemlidir. Ebeveynler doğru bir şekilde İlahi Nizam ile ilişki içinde olan ve İlahi varlığa yakışır şekilde hareket eden olgun ve gelişmiş, topluma aydınlık taşıyabilen ve bunu yapmaya kadir bireyler yetiştirebilen rehber ve kişiler oldukları için Ruhsal olarak ebeveyndirler.

Bu kesinlikle sorumsuzluk veya suistimal durumlarında yapılmamalıdır. Bu durumlar denetlenmeli, ortadan kaldırılmalı ve sağaltılmalıdır. Nihayetinde geçmiş yaşamlardan gelen karmik yüke de dayanan bu durumun çözümleri kişinin ömrünün de ardındaki geçmişiyle yüzleşmesi ve hesaplaşmasıdır. Hesaplaşma yapmayı bırakan bireyler yanlışa doğru çatallanmaya başlarlar.

Kendinde var olan kusurları kabul etmemek bu anlamda olumlu değişimin de önünü tıkayan bir davranış kalıbıdır ve bulaşabilecek türden bir hastalık belirtisidir. Bir Mistiğin veya Okültistin Ezoterik açıdan İlahi planla uygunluk gösterebilmesi için kusurlarını fark etmesi ve örtbas etmeden düzeltmesi, hatasından doğan ziyanı telafi etmesi ve hayırlara vesile olması önemlidir.

Kendi yaptıklarını başkaları yapıyormuş gibi anlatarak günah çıkarma girişiminde olan ve bunu da kendi çıkarına yoranlara insi-iblis, insi-ifrit, insi-şeytan veya kuyruklu yalancı demek daha doğru olur. Yalanın içine doğru koymak haliyle kandırma gücünü arttırır. Ancak temiz bir gözle bakıldığı zaman ruhsal sezgiler bu kişilerin foyasını görüntüye ne koyarlarsa koysun çıkarabilir.

Yeterince gelişip doğru bir şekilde toplumda kurumsallaştığı ve faaliyet kazandığı zaman büyük ölçüde toplumsal algıyı, hassasiyeti ve zekayı da geliştirecek olan bu bilgi alanının önüne geçmek ancak kendi zaafiyetlerine ve çıkarlarına hizmet eden vurdumduymaz ve ahlaksız bireylerin işine yarar. Bu kişilerin tabipleri olmak da ruhsal ilim, anlayış ve hikmet sahibi kişilerin elindedir.

En nihayetinde ruhsal ilimlerin doğru bilinmesi toplumda sıklıkla görülen delilik, delüzyon, şizofreni, paranoya, karakter bozuklukları ve kimlik bunalımını ortadan kaldırmaya yönelik çok yerinde bir tıbbi hamledir. Ruhsal yapının bilinmesinin sağlık kazanımları oldukça büyüktür ve önemli önleyici ve pratik tedaviler arasında görülmelidir.

Hayatta doğru nefes almak bile toplum geneline yaygın bir kazanım olmayabilir. Nihayetinde öğretmen-eğitmen ve akademisyenlere bile bu bilgiden eksikse, önemli bir hakikat toplumdan gizli kalır. Ancak doğru nefes alıyorum ve hatta doğru nefes rehberliği yapıyorum diyerek bir çok majisyen, yogi ve nefes terapistinin de bedenen, aklen ve kalben kusurlu ve hatta hasta olabildiğini de görüyoruz. Denetlenmeyen bilgi ve irade hem bireysel hem de toplumsal olarak kusurun meziyet sanılmasına sebep olabilir.

Bu açıdan ruhsal ilimlerin denetlenmesi için ortak bir doğru bilinç alanının oluşması kuşkusuz günümüzün sağlık ve hakikat temellerini sağlamlaştırmak için önemli bir ihtiyaç olmuştur.

Ben bu konularda ziyadesiyle eleştiriye açığımdır. Eleştiriye açık olmam da belirttiğim misyonum ve ruhsal kimliğim açısından çok önemlidir. Ancak yapılan eleştirilerin de konunun doğasına uygun bir şekilde yapılması önemlidir. Yani eleştirildiğim yerde yine bir görünmeyeni göstermem gerekir. Bu da bilgi üretimi sürecine çok katkıda bulunacak ve açıklanması önemli sorulara da cevap kavuşturacaktır.

Bu yönden eleştirilmeden önce sorularınızı cevaplamam için benimle iletişim kurmanızı tavsiye ederim. Bu yönden benimle doğrudan iletişim kurmaktan kaçınarak etrafta söylentiler yayan kişilerin de amaçlarını sorgulamanız da önemli bir tedbirdir. Bu sadece benim için değil Mistisizm, Okültizm, Ezoterizm, Astroloji, Simya, Şifa ve bir çok alanıyla Ruhsallık içinde faal halde olan ve bilgi paylaşan-üreten bireyler için geçerli bir tedbirdir.

Gizli ilimlerle uğraşan kişilerin tarafsız nitel ve nicel ölçümler yapan psikolojik tetkiklere ve ehliyetli bireylerle paylaşım halinde olmanın önemli bir icazet ölçüsü olduğunu hatırlatmam gerekir.

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s