Modern Hermetizmin İncelediği Konular

Modern Hermetizm tabiri İlahi, Hakiki ve Evrensel değerlere sahip bilgiyi saptama yönünde yapılan çalışmalar için kullanılabilir. Hermetizm Tanrı’nın evreni nasıl yarattığını anlama yönüyle bugünkü bilim dallarının da doğduğu kaynaktır. Bu yönüyle aslında her zaman somut duyulara gizli olan, görünmeyen, bilinmeyene doğru giderek bilgi edinme ve somutlaştırma yönünde bir çalışma prensibine sahiptir. Evrende bilinmeyen ve görünenin ötesindeki varlığa erişmenin yöntemlerini geliştirerek akabinde bilinmeyenin içinde unsurları tespit ederek varlık hakkında insanlığa ulaşmamış bilgiyi anlayış ile açığa çıkarıp, hikmet ile uygulama yönünde Tanrı ile birleşme ve bütünleşme yolu olarak görülebilir. Kemaliyetine gelindiğinde Mistik deneyimlerin içinde İrfanın (Sağduyu, Hakikat, Basiret, Kapsamlı Anlayış ve Hikmet niteliklerine sahip deneyim ve bilgisi) süzülmesi Hermetik bir süreçtir. Burada İrfan’ın vurgulanmasının önemli sebebi, Hermes veya Vekilinin taşıdığı bilginin Hayrıyla İlahi bilgi olması içindir.

Tanrıyla Muhabbet halinde olmak Hermetizm yolunda önemli noktadır. Bütün yönleriyle evreni ve ilahi varlığı anlarken Muhabbet hem dua hem de meditasyon olur. İnsana gelen deneyimsel, sözlü veya yazılı bilgi Nurani ve İlahi niteliklere sahip oldukları zaman İrfan derecesinde Mana yükü taşırlar. Tanrıyla olan Muhabbetin güzelliği ve hakikatiyle yapılması bilginin de işlenmesini ve kutlanmasını sağlar.

Bilginin en önemli kutlu değeri Hakikattir. Hakikatin de en önemli özelliği bilinsin veya bilinmesin, anlaşılsın veya anlaşılmasın herkes için geçerli olmasıdır. Bu yönden bir bilgiye erişmek için insani kusurlardan arınmış, sağlıklı ve nurlanmış bir akılla mümkün olur. Bu yönden Hermetizm aklın terbiyesinin çok önem taşıdığı bir alandır.

Aklın terbiyesinin yanı sıra sözün de terbiye edilmesi Kelam ehli olma yolu olarak görebileceğimiz Hermetizmin içinde ana temellerden biridir. Düzgün konuşmanın da ötesinde İlahi bir varlığa yakışır şekilde konuşmak için bir çok konuda dikkatli olmak gerekir. Burada özellikle İlahi varlığın doğasına uygun edepte açık, doğru, net, dürüst, saygın, nezih, zaman ve mekana uygun, hayırlı, çözümcü, adil, tarafsız, hakiki niteliklere sahip söze ulaşmak ve ifade etmek için kendi içimizde de ahlakı ve aklı içeriği ile birlikte işlemenin önemi büyük.

Her söz nihayetinde bütünün içinde kişisel filtrelerden geçerek ağızdan dışarı çıkıyor. Ağızdan çıkan veya kaleme alınan sözün içindeki anlam ve mana güzelliğiyle işlenmelidir. İnsan zihni Mutlak Tanrı’nın gördüğü gibi göremese bile kendi odaklandığı konularda en doğru ve en hayırlı görüşe eriştiği zaman Tanrı’nın bakış açısına ve görüşüne ulaşabilir. Bunu muhabbet içinde de yapabilir, topluma açık yazılı eserlerde veya sözlü hitaplarda da.

Hermetizm Hermes-Thoth’a (veya diğer Mitolojilerdeki karşılıklarına) ilişkilendirilen sembollere tekabül eden ilimleri de barındırır. Ayaklarında ve başka yerlerinde bulunan kanatlar, Zihinsel ve Ruhsal olarak hareket etme kabiliyetini gösterir, görünmeyen planlarda seyahat ederek hem ölülere yol gösterir hem de bir çok iş yapabilir. Elindeki Kadüs Kundalini-Kutsal Ruh’un ve Tıbbın sembolüdür. Burada Ruhsal ve Bütüncül bir Tıp ilmini bilmek Hayatı ve Evreni Tanrı’nın gözünden bilmeye de işaret eder, çünkü Kutsal Ruh herşeydedir ama en çok yaşayan varlıklarda yapılanarak yaşam oluşturur. Kadüs’ün temsil ettiği başka bir ilim olan Simya insan aklını gelişerek ve dönüşerek İlahi Varlığa daha uygun bir akıl ile yaklaşmamızı sağlar. Bu süreçte bütüncül bir dönüşümün yanı sıra insan aklı da İlahi İlim ile nurlanarak ilahi nitelikler kazanır.

Modern Hermetizm, Modern Doğal-Kuramsal-Beşeri-Siyasi Bilimlerin gördüğünün ve algıladığının ötesinde bulunan bilgiyi keşfetmeye ve onların önünü açmaya yöneliktir. İnsan varlığını bütünüyle geliştirmek haliyle herkesi daha ileri bir farkındalığa ve anlayışa taşıyacaktır. Böylelikle daha ileri bir bilgiye ulaşmak da her daim mümkündür. Bilinmeyene yöntemli bir yaklaşım izlenebilir. Meditasyon çalışmalarında hem varlığın içinde detaylara işleyebilir hem de algıladığımızın ötesindeki hakikatlere erişebiliriz. Hermetizm akli bir boyutta çalışır ve bir çok bağlamda Jnana Yoga olarak görülebilir. Ancak ritüel, dua, nefes çalışması, sanat, araştırma, dil öğrenmek ve ruhsal pratikler yapmak da önemlidir.

Geçmiş yaşamlarda tarikat bağlantıları olan Ruhlar, Ruh ailelerine mensuplardır. Bu ruh ailelerin şu anki görünümlerini anlamak doğru ruh aileleri ile çalışmak için önemli bir belirleyicidir. Hermetik geleneğin özünde amacı İlahi Haberci ve Temsilci olmak vardır. Bu yönden Hüddam ilminde herkese de belli bir toplumsal karma payı verdiğini bilmek ve gayb boyutuyla usülüne uygun iletişim kurmak için gerekli bilgi, anlayış ve hikmet donanımına sahip olmak önemlidir. Akılsal gelişim ve Gönül-Akıl uyumu şu an Dünya’da bir çok probleme çare, ihtiyaca da karşılık olabilir.

Yunan Tanrıları arasında Hermes’in (Hz. İdris, Mısır-Thoth, Roma-Merkür) görevleri ve ilgilendiği alanlar; Tanrılar arasında mesaj taşımak, Tanrılardan İnsanlara mesaj taşımak, ölenlere ölüm sonrasında rehberlik etmek, seyahat edenleri korumak, astroloji, simya, ticaret, borsa, ekonomi, bilim, zanaat, iletişim, habercilik, hitabet, yazı, söz.

Hermes Tanrıların habercisi olduğu için İlahi Düzen ve Tanrı ile şuursal irtibat ile hareket etmek Hermetizmde temel bir prensip olmaktadır. Sadece Akıl değil Gönülün de hakikate hizalı olması Modern Hermetizm’de çok boyutlu bir gelişimin ve parça bütün ilişkisinin varlığına işaret eder. Hermes Tanrıların habercisi olması yönüyle Peygamberler ve İlahi Kelam taşıyıcıları Hermes’in enkarne Avatarı olurlar. İnsi-Melekler de İlahi boyuttan bilgi verdikleri için Hermes’in altındadırlar. Simya ilmi ve Kadükeus’un sırlarını yani Tıbbı Nebi, Holistik Şifa, Maji-Tantra, Simya-Yoga ilimlerini uygulayarak İnsi-Melek’ler de

Hermes Esma’ül Hüsna ve Diğer İsimlerden : Alim, Rabb, Habir, Batın, Zahir, Hayy, Hakk, Reşhid, Hadi, Mütekellim, Hakim, Hakem, Adl, Muhyi, Kuddüs, Rafi, Nafi, Hafız, Kaviyy,

Bilgi temizliği ve ölçümleme yeteneği geliştirmek Hermetizm Geleneğinde önemlidir. Gelenek her zaman ileri taşınmaktadır ancak geleneği ileri taşıyamayan ürünler Zaman sınavında kalıcı akıştan temizlenirse, İnsanlığın suyu temiz olur. Hatalarımızın doğrulanması Ateş elementinde önem teşkil eder.

Simya
Aşk Gizemleri
Sembolizm
Felsefe
Hermeneutik – Yorum Bilim
Mana Bilimleri
Mana Sanatları
Mana Teknolojileri
Karşılaştırmalı Din
Skeptik Mistisizm
Modern Bilim ve Din Bağlantıları
Sanat ve Din Bağlantıları
Seküler Ruhsallık
Ruhsal Edebiyat Kuramı
Modern Şifa Sanatlarının Ölçümü ve Doğrulanması
Karmik Gelişim
Zihinsel Şifa
Ruhsal Genetik
Geçmiş Yaşamlar
Anjelik Tarikatleşme Yapısı
Tarikatler ve Cemiyetler Tarihi
Kabala
Tarot
Yoga (Hatha, Raja, Karma, Laya, Bhakti, Kundalini, Kriya)
Tantra
Astroloji
Elementler ve Atomlar
Doğal Maji – Simya
Cinsel Maji – Simya
Anjelik Maji – Simya
Ritüel Maji
Demonik Maji
Göksel Maji
Modern Şamanizm
Herbalizm
Wicca & Cadılık
Antik Gizem Kültleri
Astral Seyahat
MerKaBa Gizemleri
Toplumsal Bilinç
Arketipsel Psikoloji ve Sİmya
İlahi Hayır & İlahi Şer
İlahi Adalet ve Ruhsal Hukuk
Doğa Kanunları
Evrensel Kanunlar
Psikoterapi
Psikoaktif Maddeler
Şamanizm-Maji-Tantra-Yoga-Simya’da Madde Kullanımı
Parapsikoloji
Majikal Sistemler

Algısal ve Eylemsel arınmalardan sonra, Işık realitesinde bu konular hakkında rehberlik, bilgi ve eğitim alabilirsiniz. İlahi Nizam’dan Yükselmiş Ustalar-Magus (Hermes Trismegistus), VOVIN (Hermes Secundus) ve NEMO (Magister Templi) derecelerinde Ustalar ile fizik-ötesi iletişim kurarak çeşitli yardımlar alabilirsiniz.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s