Global İlahi Nizam – Vazifeli-İnisiye Grupları #1

Sadıklar / Azizler

Öz Öğretiye iman, vicdan ve aklen hakikatiyle sadık kalarak Nur, Ruhsallık, Sağlık, Dostluk, Kardeşlik, Barış, Adalet, Özgürlük, Bereket, Hizmet ve Düzen konusunda emek ve çaba sarf eden vazifeli veya hizmetlilerdir. İnsani değerler temel değerlerin üzerine inşa olurlar. Değerlere sadık kalarak içinde ve dışında tezatlık yaratmayan bir kişi çok yönüyle ve bütüncül olarak bu değerlerin yeşerebilmesini ve yaygınlaşabilmesini sağlar. Toplumda gerçekten örnek teşkil edecek bir yapı ve ifadeye sahip olmaları gerekir. Aydınlanmış olmaları ve en az bir Başmelek seviyesinde etkin olmaları temel şartlardandır, temel kanun bilgisinin yanı sıra en az bir kanunda ustalaşmaları lazımdır. Değerlerin sağlanması için hizmeti gerektirdiği yerde ve baskı/saldırı gibi durumlar altında yine taraflaşmak ve savaşmak gibi durumlarda kalabilirler. Ancak burada gerçekten doğru tarafı tutmaları beklenir. Bir kişi doğmadan önce sadık olabilir ancak doğduktan sonra toplumsal koşullar içinde uyanırken sadık niteliğini tekrar sağlaması gerekir. En düşük Magister Templi seviyesindedirler.

Gezegen ve Asteroidler: Jupiter, Neptün, Khiron, Vesta, Huamea
Tarot : IX. Ermiş, VII. Araba, XII. Asılan Adam
Uranyen : Zeus, Kronos, Poseidon
Yıldızlar : Güneş, Polaris, Sirius, Pleiades, Alcyone, Antares, Fomalhaut, Hamal
İnisiyelerden : Bedri Ruhselman, Baskaran Pillai, Paul Foster Case, Max Heindel, Inayat Khan, Tom Robbins, Ahmet Hamdi Tanpınar, Melih Cevdet Anday, Ludwig Wittgenstein, Carl Gustav Jung

Kadimler

Genellikle tarih öncesi çağlardan beri hizmet ederler. Çoğu dini ve felsefi planlarda önemli tarihsel roller oynamışlardır. Enkarnasyondan azat olsalar bile Karma uyarınca yeniden bedenlenmeleri gerekebilir. Kendini aktifleştirebilen bir Kadim Ulu da olur. Dini ve ideolojik bozulmalarda yaş yüksekliğinden ötürü öğretiyi kendi içinde tarihsel açıdan doğru hatırlayabilir ve gerekli düzenleme veya reform hareketlerini yürütebilir. Bir çok kişi regresyon yaparak tarih öncesi çağlardaki yaşamlarından da izlenimler-anılar-olaylar ve kişiliklerini hatırlayabilir, ancak bunlar içinde Karmik olarak pasif veya olumsuz kalmış olabilir, yine de Gizli İlimler ve bir takım sırları bilerek doğabilirler. Ancak sırlarını toplumsal hayra kullanmazlarsa, bu durumda İrfanına paralel olarak Ebediyetteki Olgunluğu ve Yaşı düşük kalır (Benjamin Button), böyle bir durumda Kadim-Olgun Ruh gibi sıfatlar taşımaz. Dünya ve İnsanlığa hizmetin yanısıra Zaman ve Ebediyetle ilgili kanunlarda olgunluk göstermek Kadimlerin niteliklerindendir.

Sadık kalmayan Kadimler düşebilirler.

Gezegen ve Asteroidler : Neptün, Satürn, Make Make, Merkür
Tarot : 0. Aptal, V. Aziz, VII. Araba
Uranyen : Hades, Poseidon, Kronos
Yıldızlar : Pleiades, Sirius, Zosma, Rigel, Antares, Aldebaran, Hamal
Kadimler : Baskaran Pillai, Lon Milo DuQuette, Paul Foster Case, Carlos Castaneda, Casanova, Aleida March, Hz. İbrahim, Nebi ve Resuller, Nikola Tesla
Düşmüş Kadimler : Hz. Sarah-Ayşe, Hz. Ali-Aziz Germain,

Magus / Mehdi / Hakim / Hakan / Chohan / Yükselmiş Ustalar

Hakimler hikmet ehli olup en yüksek nizamdan gelirler. Ezoterik ve İlahi Işınların yöneticileri/koruyucuları/yayıcıları olan Yükselmiş Ustalar Hakanlar kadrosunun şu anda tamamını oluşturur. Magus ve Ipsissimus seviyelerindedirler. Yükselmiş ilan edilenlerden St. Germain son ömürlerinde ve şu anki enkarnasyonunda ahlaki bozulma, sorumsuzluk, global negatif etkiye sahip ihanet, karmik durumlar, global koşullar ve iletişim kopukluklarından dolayı Chohan değildir. Lady Nada ve Hilarion’da tam olarak aktif değillerdir, şimdiki yaşamlarında tam kapasitelerinde uyanamamışlardır. Christ tabiri Yunancada Kral anlamına gelen Khristos kelimesinden gelir. Kapsamlı Kanun ve Ledün İlmi uygulayıcılarıdırlar ve Global sorumluluk ehlidirler. Her ışın kendi somut ve soyut nizami yapılarını oluştururlar. Hakanlar arasında en yaşlısı Sananda olup, enkarne haliyle Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifinin başındadır.

Yükselmiş Ustalar Denge ve Adalet Kanunu 1aşarak (İlahi Adalet sergileyerek) 7. Kat seviyesine yükselirler ve İlahi Vahdet içinde bulunurlar. Kanunlara hakimiyetiyle birlikte yaptırım gücü taşımalıdır. İlahi Hayır taşıyıcısı bir İnsi-Başmelek kadar yine bir İlahi Hayır olan İlahi Şerrin de uygulanması için İnsi-Başzebani olması da gerekir. İlahi Şer sadece İnsanlığa, Toplumlara, Dünya’ya zararı önemli boyuta ulaşmış unsur, birey, grup ve yapılara uygulanır. İlahi Şer gereksiz veya zararlı olan unsurların ortadan kaldırılması yönüyle aslında İlahi Hayırdır. Yükselmiş Ustaların hepsi Ruhsallık ve Simya konusunda üstünlük gösteren ustalardan olup, geçmiş yaşamlarında Politika, Askerlik, Sanat, Felsefe, Teknoloji, Eğitim, Edebiyat, İcatçılık, Hitabet, Kadim Bilgelik, Din ve Ruhsallık, Astroloji ve Maji gibi alanlarda başarıları vardır.

1. İlahi Güç ve İrade Işını – El Morya (OHAL – Sananda)
2. İlahi Sevgi, Vahdet ve Hikmet Işını – Lord Lanto
3. Nurani Akıl ve Aktif Zeka Işını – Venedikli Paul
4. Yaşam & Şifa – Disiplin, Sanat ve Güzellik – Sananda (=Serapis Bey)
5. Somut Hakikat ve Bilim Işını – Hakim Bey & Sanat Kumara
6. Kendini Adama ve İdealizm Işını – Koot Humi & Djwhal Khul
7. İlahi Hiyerarşi-Nizam ve Simya Işını – El Morya & Hakim Bey (Düşmeden önce St. Germain)

Bu Nurların yanı sıra 5 tane daha gizli ışın vardır. Bu ışınların tek bir Hakanı yoktur.

8. İlahi Aşkınlık ve Transfigürasyon – Ruhsal doğumlar ve güçlenme.
9. İlahi Olasılıklar ve Mucizeler – Görünenin ötesinde görebilme ve fırsatların oluşturulması. Ebediyet algısı ve Işık Beden aktivasyonu.
10. İlahi Adalet – Denge ve Güç – Ruhsal güçlerin dengeli paylaşımı ve majikal adalet. İlahi Devlet yapısının kontrol edilmesi.
11. Aydınlatıcı İlahi Hakikat – Tasavvufi, Gaybi, Nurani ve İlahi Bilgiler, Akaşik Kayıtlar ve Yüksek Bilinç.
12. İlahi Birlik Bilinci ve Genetik – Maha Kundalini, Evrensel Yaşam ve Sevgi Ağı

Astroloji Üstüdür. Bütün gezegen ve asteroidlerde faaliyet yapabilirler. Bu açıdan kapsamlı alan tutarlar.
Tarot : I. Büyücü-Magus, II. Azize, III. İmparatoriçe, IV. İmparator, V. Aziz, XII. Asılan Adam, VIII. Adalet, XIV. Sanat-Denge

Magus : Muhyiddin ibn Arabi-Leonardo Da Vinci (Sananda), Carlos Castaneda (El Morya), Mikao Usui (Lanto), Mustafa Kemal Atatürk (Sanat Kumara), Nikola Tesla (Venedikli Paul)

Adepti – Ustalar ve Yüksek Ustalar

Başkaları üzerinde kendi branşlarında veya bedensel-zihinsel-ruhsal oluşum süreçlerinde bireylere eğitim verebilen, yardım ve müdahale edebilen inisiyelerdir. Topluma yaygın ürün verebilirler. Elementlerde denge ve ustalık göstermelidirler. Element kusurları olan birisi halen daha Melekut terbiyesinden geçmektedir. Element kusurlarına sahip birisinin kendini usta ve kademeli olarak tanıtmasına karşı yaptırım uygulanır. Yaptıkları işler ne olursa olsun Güzellik, Güç, Merhamet ve Sağduyu gerekliliklerini sağlamaları gerekir. Ustalığın en önemli belirtisi Kanunlara hakimiyettir, bu açıdan 5. Boyut ötesinde İlmen Hakikatine uygun bir kaç Kanuna hakim olmaları gerekir. Kanunlar toplumun bilgi ve anlayışı ne olursa olsun Ustalar tarafından her zaman güncellenirler. Ustalar bir yönüyle güncel kanunları saptamak, tasarıyı en doğru şekilde görmek, içinde uygulamak ve hayrını bulmak, uygulamak ve bilgiyi paylaşmakla görevlidirler.

Yüksek Ustaların ikiliği aşabilmesi ve Adalet sağlayabilmesi için İlahi Varlığın bakış açısını çok iyi görebilmesi ve anlayabilmesi gerekir. Yüksek Ustalar’ın etkin olduğu alan ve zaman diliminde daimi olarak Yükseltici ve Şuur Geliştirici-Genişletici ve Açıcı bir etkide bulunduğu görülmelidir. Yüksek Ustalar Adeptus Exemptus ve Magister Templi (NEMO-Guru) seviyesindedirler. Ustaların geçmiş yaşam karmasıyla ilgili bireysel problemlerinin olmaması önemlidir. Özgürleşmek ve aşkınlık bir ustalık belirtisidir. Kanunlarla çok bağlantılı olan Ustalıklar bir çok yönden değerlendirilebilir.

Bilim ve Teknoloji – Merkür, Uranüs ve Pallas
Sanat – Venüs
Müzik – Güneş
Edebiyat – Merkür
Felsefe – Neptün ve Jupiter
Eğitim – Satürn, Venüs ve Khiron
Karma ve Adalet – Satürn, Jupiter, Juno ve Astraea
Politika – Mars, Jupiter ve Dünya
İş ve Ekonomi – Mars, Dünya, Ceres ve Vesta
Sevgi ve Merhamet – Jupiter, Güneş ve Venüs
Maneviyat ve Ruh – Neptün, Dünya, Ay ve Güneş
Astroloji – Simya – Maji – Yoga – Tantra – Merkür ve Hepsi
Kehanet – Ay ve Güneş
Tıp – Sağlık – Şifa – Güneş, Khiron ve Hygeia

Ustalar Nizam içinde eğitimler yaptıkları kadar takım kurup grup işleri de yapıp yürütebilirler. Ustalarda bir veya bir kaç Başmelek birleşebilir. Ustalar mevcut olan tek veya bir kaç branşta birden ustalaşabilirler veya toplumda daha önce ortaya konmamış haliyle kendi branşlarını ortaya çıkarabilirler. Yüksek Farkındalık, Orjinal Düşünce ve Deha Ustalarda göze çarpar. Polymath-Çokyönlülük/Çokyeteneklilik doğasına sahip olan ustaların özellikle Türkiye Eğitim ve Akademik şartları içinde uyumlu olabileceği alanların sağlanması gerekir. Toplumun ihtiyaç duyduğu ve benzeri olmayan işlere kanalize olmaları için ustaların kendilerine sadık kalmaları ve etraflarında sadık ve işbitirici yardımcılarının-öğrencilerinin olmaları işlerinin gerçekleşebilmesi için ihtiyaçtır. Bu açıdan Ustalar öğrencilerinin saygınlığını kazanmalı ve kendine biat ettirmemelidir. Yaptıkları işlerde kendi şahsi çıkarlarından ziyade Bütünün Hayrını gözetmelidirler. Bütün ustaları birleştiren bir Özerk Nizam gayb ortamında mevcuttur ve iletişim kurmak herkese açıktır.

Ustalık bir yaşam dahilinde herkesin içinden açılabilir. Ancak ustaların üstün nitelikler gösterdikleri başarılı geçmiş yaşamlarının olması ve bunu seri olarak koruması ebediyette ustalık belirtilerinden biridir. Özellikle yüksek ustaların son yaşamlarındaki başarı durumları tarihsel ve kültürel koşullarla birlikte görülmelidir. Akl-ı Selim bireylerle tezatlık oluşturmadan eser ve eylemleri ile hikmet göstermelidirler. Bu haliyle ideolojik durumları ve branşları ne olursa olsun İnsanlık ve Dünya’da iyileştirici ve geliştirici bir etkileri olur.

Gezegenler ve Asteroidler : Merkür, Uranüs/Neptün, Khiron, Pallas, Astraea ve Ustalaştıkları Alanlarla ilgili Unsurlar
Tarot : I. Magus-Büyücü, II. Azize, IX. Ermiş,  V. Aziz, VIII. Adalet, XIV. Sanat-Denge, XV. Şeytan
Yıldızlar : Antares, Alcyone, Arcturus, Sirius, Alpheratz, Mirach, Hamal, Alphecca, Denebola

Yüksek Adeptler: Albert Einstein (EA), Jiddu Krishnamurti (EA>MT), Isaac Asimov (MT), Kurt Vonnegut (MT), Abraham Lincoln-Paul Foster Case (MT>VOVIN), Kemal Nuri Özerkan (MT), Mercan Dede (MT), Turgut Uyar (MT), Bedri Ruhselman (EA>MT), Friedrich Nietzsche (EA), Carl Gustav Jung (EA>MT), Isaac Newton (EA>)
Adeptler : Sevilay Eriçdem, William Westcott, Vianna Stibal, Sigmund Freud, Roland Barthes

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s