Holistik Simya – Elementler ve Tekabüller

Tekabüller zihnin içinde bazen serbest ama daha ziyade koşullu bir şekilde çağrışımsal veya sembolik olarak anlaşan, birbirlerini karşılıklı olarak kabul eden şeyler arasında tespit edilir. Tutku sıcak olduğu için veya safra tadı yaktığı için ateşle özdeşleştirilir. Tekabüller sayesinde hem hatırlamak hem de enerji uyandırmak, düşüncelere biçim vermek ve organize etmek kolaylaştır. Bir ismi zikrettiğiniz zaman, zihin onunla ilgili olan her şeyi akla getirmeye meyillidir. Aklımıza gelen şeyleri daha düzenli görmek için tekabüller sistemini kullanabiliriz.

Tekabüller sınırlı veya kesin değildir. Herkes kendi doğal-evrensel gözlem, mantık yürütme ve çağrışımlar ile doğruluk taşıyan ek tekabüller geliştirebilir. Bir elemente tekabül eden bir unsur başka bir elemente de çok mantıklı bir şekilde tekabül edebilir. Ana-Major-Birincil tekabüllerin yanı sıra Yan-Minor-İkincil ve hatta Üçüncül seviyede tekabüller de bulunur.

Bütün elementler 4-5-+ Element Sistemi içinde bir fraktal (kırılmalı) açılım daha yapılarak 16-20-25 veya daha yüksek sayıda ikincil fraktal elementlere ulaşılabilir. Su elementiyle ilişkili olan Astral Beden ve Evren de 4-5+ Element sistemine göre ayrıştırılabilir.

Yukarıdan Aşağı : Ruh, Su, Ateş, Hava, Toprak / Sağdan Sola : Toprak, Hava, Ateş, Su, Ruh

Ayrıca bütün elementler çakraların, sefiraların ve organların üzerinde işlenebilir. 6-7 ve üstü çakralı anatomik sistemlerde her bir çakraya temel Ateş, Su, Hava, Toprak elementlerini yerleştirenler olsa bile, her çakranın içinde ve yapısında bütün elementler de bulunabilir. Her çakra kendi boyutunu açtığı için tek bir şeyden ibaret görmek kısır bir bakış açısıdır.

Bir çakra tek elementten ibaret olsaydı bu kusur olurdu. Ancak çakranın işlediği enerjinin yoğunluğuna göre yoğundan inceye toprak, su, hava, ateş veya vücut sistemlerine göre toprak (köklenme, kalın bağırsak), su (böbrekler), ateş (mide, pankreas, karaciğer, safra kesesi), hava (kalp, akciğer), akaşa (boğaz ve bademcikler), prana (hipofiz ve beyin) gibi de karşılaşmalar verildiği görülmektedir. Çakralara karşılık gelen elementlerin tekabülleri ne olursa olsun, tekabülün arkasında bir mantık bulunur ve bu mantık enerjinin ve şifa ışığının çalışmasını koşullandırır.

Waking Life

Ancak şifa çalışmaları sırasında bu türden tekabüller pek yardımcı olmaz. Çakralar ve elementler birbirinden ayrı konulardır, ancak birbirleri ile çok daha canlı ve organik bir ilişki ve işleyiş içiçedirler.  Aynı şey gezegenlerin de çakralarla ve elementlerle olan tekabülleri için de geçerlidir. Bir gezegeni tek bir çakra veya element ile sınırlandırmak yine kısır bir zihinsel kavrayışa sebep olur. Böyle bir durum unsurların birbirleriyle dengeli dansını ve bütünün hayrı için serbest olasılıkları tıkayıcı şekilde koşullandırır.

Enerji irade ve niyet ile oluşturulan her düşünceyi takip etmeye meyillidir. Buna ne kadar odaklanıyorsanız ve emek veriyorsanız, enerji de o derece şiddetlenir.

Bir çakrayı, bedene yaygın unsurların ilişkisini veya bir sistemi işlerken element ve çakra sistemindeki her unsur bir anda holistik olarak görülebilir ve hepsi birden ele alınabilir.

Tekabüller çalışmamız devam etmektedir ve süreç içinde tamamlanacaktır. 

Sırayla : Toprak – Hava – Su – Ateş – Ruh
 • Toprak
  • Fizik / Eterik Beden – Ortam ve Evren
  • Katılık, Kanıt, Somutluk, Madde, Materyal, Yük, Ağırlık, Eylem, Durağanlık, Atalet, Yer Çekimi, Ortam, Tarla, Stabilite, Geçmiş, Besin, Mineral, Taş, Dağ
  • Yön : Kuzey
  • Başmelek : Azrail / Uriel
  • İşlevler : Sağlamlaştırma, Katılaştırma, Somutlaştırma, Yükleme, Meydana Getirme, Yapılandırma, Durdurma, Sabitleme, Topraklama, Nötrleme
  • Yetenekler : Bedensel Hareket Kabiliyeti, Koruma, Depolama
  • Meziyetler : Üretkenlik, Verimlilik, Sağlık,  Stabilite, Ciddiyet, Çalışkanlık, İmkan ve Kaynak Yönetimi, Sağlamlık, Tasarruf
  • Kusurlar : Atalet, Oburluk, Açgözlülük, Katatoni, Aşırı Katılık, Vicdansızlık, Para ve Madde Düşkünlüğü, Verimsizlik, Tıkanma, Tembellik, Sığ Görüş, Sabit Fikir, Cimrilik
  • Toprak elementinde Beden ve Can birbirinden ayrışabilir. Ceset-Pasif, Can-Aktif.
  • Diğer elementler Toprak elementinin içinde-içine nüfuz ederler veya üzerinde-üzerine bulunurlar. Toprak diğer elementlere göre daha edilgendir ve her element toprağı işleyebilir.
  • Canlı bir organizmada Toprak elementi bütün elementleri barındırabilir – Beden.
  • Toprak elementi bir alanda bütün elementlerin işlev gösterebileceği bir beden veya maddi ortam sağlar.
  • Şifa ve Maji Gereçleri* :  Besin, Pentakl, Kalkan, Kömür, Diskus (Sunu Tabağı), Altar, Ekmek, Deva, Sunu (Tütsü, Sakrament), Masaj
  • Kabala
   • YHVH : Son He
   • Bakire Meryem – Kız – Prenses
   • Maddi Beden ve Nefsaniyet Peçesi
   • Dünya Merkez Çakrası ve Ayak/Kök Çakra bağlantısı.
   • Makrokozmos : Assiah (Eylem-Karma) Mertebesi – Gezegenler
   • Mikrokozmos : Nephesch (Can-Nefs) Bedeni
  • Hayat Ağacı
   • 10 – Malkuth (Krallık – Mülk – Global İlahi Devlet – Res Divina / Res Publica)
    • Assiah : Adonai Malek – Sandalphon – Ashim – Dünya **
    • Briah : El Adonai – Michael – Aralim – Aden/Karar (Hekel Lebanath ha-Saphir) **

* – Majikal gereçler sembolik olarak imgelenerek de kullanılabilir. Niyetle birlikte kullanıldığı imgelendiğinde zaman boyutunda da holistik işlerin yapılmasını tetikler. Mesela zihninizde oluşan düşünceleri kılıçla kestiğinizi imgeleyerek zihninizi sakin tutabilir veya eterik cerahati bir jiletle hacamat ederek bünyeden dışarı çıkarabilirsiniz.

** – Bu isimlerle zikir, tesbih ve mantra meditasyonları yapılabilir.  Sırayla Sefirotun 1) Tanrı İsmi – 2) Başmeleği – 3) Melekler Düzeni  4) As- Gezegen / Br- Cennetler

 • Hava
  • Zihinsel Beden – Ortam ve Evren
  • Nefes, Düşünce, Anlam, Söz, Atmosfer, Zihin, Zeka, Akıl, Mantık, Teori, Sistem, Kavram, Uçuşkanlık, Denge, Adalet, Öğreti, Hafıza, Dağılım, Solunum, Boşluk, Basınç, Rüzgar, Karakter, Detaylar
  • Yön : Doğu
  • Başmelek : İsrafil / Raphael
  • İşlevler : Analiz, Defetme, Düzenleme, Dengeleme, İfade, Sınırlandırma, Açma, Genişletme, Basınç, Solunum, Bakış Açısı,
  • Yetenekler : Düşünce Gücü, Telepati, Tebliğ, Hitabet
  • Meziyetler : Belagat (Güzel ve Akıcı Konuşma Yeteneği), Mizah, Zeka, Doğruluk, Denge, Dinçlik, Özgürlük, Hareket ve İfade Özgürlüğü, Ölçü, Netlik, Özgünlük, Karizma, Nesnel/Tarafsız Yargı, Detayları İşleyebilme, Kavramsal Düşünce
  • Kusurlar : Yalan, İkiyüzlülük-Riya, Kapris, Tutarsızlık, Çelişkili ifade, Kibir, Narsizm, Konuşma Güçlükleri, Kekeleme, Küfür, Zeka Geriliği, Simetri Hastalığı, Aşırı Detaycılık, Plansız Hareket, Vurdumduymazlık, Hesap yapamama, Dikkatsizlik, Savurganlık, Şikayetçilik
  • Aktif Hava an içinde zihinde düşünceleri kontrollü bir şekilde oluştururken-işlerken ve mantıklı-ölçülü ilişkiler kurarken, Pasif Hava da zihinsel bedenin kendisi kadar düşüncelerin oluştuğu yapı, sistem, organ ve kompleksleri barındırır. Ayrıca Pasif Hava için hafıza ve programlama da diyebiliriz. Eğitim haliyle bir alanda zihnin etkin olabilmesi için zihne gerekli donanımı vererek o alanda faydalı ve etkili olabilmeye koşullandırır.
  • Fizik bedenlerimiz birbirlerine dokunabildiği ve aynı ortamlarda bulundukları gibi, Zihinsel bedenlerimiz de birbirleriyle çok çeşitli şekillerde ilişkiye girebilir. Örnek olarak bir grup insan beyin fırtınası veya grup çalışmaları yaparken akıllarda birleşebilir. Zihinler birbirine düşünceler göndererek ve birbirlerini dinleyerek telepatik iletişim kurabilir. Ayrıca düşünceler rezonans, yankılama ve çoğalma yapabilirler.
  • Şifa ve Maji Gereçleri : Kılıç, Hançer, Yelpaze, Körük, Fön, Buhurdanlık, Tütsü,
  • Kabala :
   • YHVH : Vau
   • Oğul – Ergen – Prens
   • Makrokozmos : Yetzirah (Oluşum) Mertebesi – Melek Koroları
   • Mikrokozmos : Ruach (Kişilik ve Ego) Bedeni
   • Alt Çakra Üçlüsü – Kök, Sakral ve Karın
   • Nefsaniyet kusurlarının aşılmasıyla birlikte Beşeri ve Gündelik duygu ve akıl konuları bu bölgede işlenir.
   • Zihin içinde ve dışında cereyan eden Bedensiz ve Cinni-Enerjetik varlıkların da bulunduğu alandır. Zamansal genişleme yaşanır.
   • Kişisel gelişim konusunun yoğunlaştığı yerdir. Kişilik boyutunda gerçeklik zamanda Dünya Merkezli Doğum Haritasına Temellenir. Ruhsallaşma yönünde ilerlendikçe kişi ötekiyle (hem cins, karşı cins, alt-üst, büyük-küçük, , eşit, kardeş, ) olan ilişkisini ilerletir.
  • Hayat Ağacı :
   • 9 – Yesod – Temel
    • Ana Kök Hücre’ye erişim yapılan yerdir. Burası kişiliğin merkezidir.
    • Enerji ve Eterik seviye yoğunlukludur. Ancak duygulanımlar da meydana gelir ancak daha ziyadesiyle bunlar İçgüdüsel Sezgilerdir. Bazal enerjiler işlenerek daha ince zihinsel ve hissel gelişim sağlanabilir.
    • Kök Çakra
    • AS : Shaddai El Chai – Gabriel – Kerubim – Ay (Levanah)
    • BR : El Adonai – Yehuel – Ishim -Karar (H. Lebanath ha-Saphir)
   • 8 – Hod – Haşmet
    • Kişinin evrendeki başka kişi ve unsurlarla girdiği birebir ilişkiler.
    • Evrenin içinde işleyen doğal yapıların içinde sistemler. Kurgulama ve Kavramsal düşünce.
    • Sakral Çakra
    • AS : Elohim Tzabaot – Michael – Beni Elohim – Merkür (Kokab)
    • BR : MTzPTz – Hisniel – Beni Elohim – Firdevs (H. Gonah)
   • 7 – Netzach – Zafer (Feth)
    • AS : YHVH Tzabaot – Haniel – Elohim – Venüs (Nogah)
    • BR : Elohim – Usiel – Malakim – Naim (H. Etzem Shamaim)
 • Su
  • Duygusal/Astral Beden ve Evren
  • Akış, Duygu, Mana, Edilgenlik, Zaman, Biçim, İmge, Tahayyül, Algı, Görüntü, Çözünme, Kayganlık, Arılık, Derinlik, Soğukluk, Sezgi, Anlayış, His, Ahlak, Enginlik, Abdest
  • Yön : Batı
  • Başmelek : Cebrail / Gabriel
  • İşlevler : Temizleme, Besleme, Kayganlaştırma, Yoğunlaştırma, Biçimlendirme, Akış Kontrolü, Çözündürme, Dağıtma, Çekim, Soğutma, Sezme, Arıtma, Kaldırma Kuvveti, Yayılma, Dalgalanma
  • Meziyetler : Anlayış, Hoşgörü, Hassasiyet, Duruluk, Saflık, Besleyicilik, Yaratıcı Hayalgücü, Derinlik, Uyumluluk ve Adaptasyon, Duygudaşlık, Samimiyet, Sezgisel Netlik,
  • Kusurlar : Hurafe ve Batıl İnançlar, Aşırı Hassasiyet, Duygu Durum Bozukluğu, Aşırı Hayalcilik, Frijitlik – Cinsel Soğukluk, Tepkisellik, Aşırı Yansıtıcılık, Toksinler, Kırılganlık, Duygularda veya İnançlarda Boğulma (Atlantis)
  • Duyguların harekete geçirme ve eylemlere motive etmesi Aktif Su olarak görülebilir, Pasif Su ise duygu ve hislerin vuku bulduğu yaygın alandır ve duygusal kayıtların tutulduğu yer olarak görülebilir.
  • Astral bedenler de birbirleri ile empati, rezonans, yankılama, yansıma ile etkileşime ve iletişime girebilir. Astral bedenler de fizik beden gibi birbirine dokunabilir ve içiçe geçebilir.
  • Şifa ve Maji Gereçleri : Kupa, Testi, Su, Süt, Şarap, Kan, Havuz, Rezervuar, Musluk, Boru , Esansiyel Yağ, Masaj Yağı, Küvet
  • Kabala : He
   • Makrokozmos : Briah (Yaratım) Mertebesi – Başmelekler Düzeni
   • Mikrokozmos : Neschamah Bedeni
  • Hayat Ağacı :
   • 6 – Tiphareth – Güzellik
    • AS : YHVH Eloah ve Da’ath – Raphael – Malakim – Güneş (Shemesh)
    • BR : YHVH – Metatron – Chashmalim –  Huld (H. Ratzon)
   • 5 – Geburah – Güç
    • AS : Elohim Gibor – Kamael – Seraphim – Mars (Madim)
    • BR : YHVR – Tharsish – Tharsishim – Me’va (H. Zakoth)
   • 4 – Chesed – Merhamet
    • AS : El – Tzadqiel – Chashmalim – Jupiter (Tzedeq)
    • BR : MTzPTz – Tzadqiel – Shinanim – Selam (H. Ahbah)
 • Ateş – Yod
  • Causal/İradi Beden ve Evren
  • Hareket, Hikmet, Yaratıcılık, İrade, Güç, Etkinlik, Patlama, Yanma, Nurlanma, Büyüme, Karar, Murat, Niyet, Kudret, Canlılık, Isı-Sıcaklık, Motivasyon, Bilinç, Gelecek
  • Yön – Güney
  • Başmelek – Mikail / Michael
  • İşlevler : Aktifleştirme, Hızlandırma, Güçlendirme, Isıtma,
  • Meziyetler :
  • Kusurlar :
  • Kabala : Yod
   • Makrokozmos : Atziluth (Arketipler-İdealler) Mertebesi
   • Mikrokozmos : Chiah (Hayy / Yaşam) Bedeni
  • Hayat Ağacı
  • 3 – Binah – Anlayış
   • AS : YHVH Elohim – Tzaphqiel – Aralim – Satürn (Shabbatai)
   • BR : EL – Kerubiel – Kerubim – Dar el-Jalai (H. Qadosh Qadeshim)
 • Prana & Akaşa – Aktif/Pasif Ruh (Shiva & Shakti)
  • Ruh elementi tek bir elementtir ancak kendi içinde ikiye bölünerek incelenebilir.
  • Prana ve Akaşa’da 4 element de bir arada görülebilir. Bu elementler diğer elementlerden ayrı görülmemelidir.
  • Ruh elementi zaman ötesidir, ancak zaman içinde aktif-odak veya pasif-alan olarak algıda iki kanaldan kavramlaşır ve yine anda birleşir.
  • Her an ebediyet içindedir, ancak birey her an ebediyete odaklanmaz.
  • Ruh – Birey ve Evren – Holistik Yaşam / Ebedi Deneyim \ Hakikat – Tao
  • Aktif Ruh – Merkezi Şuursal Ruh – Varlık / Anlık Deneyim \ Sebep – Yang + Hikmet – Rahman
   • Bu yönüyle aktif ruh nicel olarak yükseldikçe canlılık, zeka, farkındalık, basiret, hikmet gibi kazanımlar olur.
  • Pasif Ruh – Bedene Yaygın Ruh – Varoluş / Yaygın Deneyim \ Sonuç – Yin – Anlayış – Rahim
  • Zaman içinde biri öbürüne baskın gelebilir veya dengede olabilirler. Stabil Denge hali Ruh için en olumlu koşuldur.
  • Yin ile Yang’ı birbirinden ayırmaya çalışmak abestir çünkü ayrılmazlar. Bu çaba dengesizlik, hastalık ve ölüm sebebidir. Ölüm olduğunda Beden ve Formlar içindeki ve Ruh bedeni terkeder.
  • Kutsal Ruh – Kundalini – Hayy ve Quddus
Yılda 3 Mevsim yaşayan bir kültürde 6 elementli bir Dünya-Evren görüşü de ortaya çıkabilir.
 • Genetik Yapı ve Organizasyon – Ağaç
  • Ürün, Hasat, Organizma, Fotosentez, Verimlilik, Yapılanma, Organizasyon, Sabit ve Büyüyen Yapılar
 • Sirkülasyon / Alış-Veriş – Metal
  • Melankoli, Keder, Stres, Acı
  • Yüzleşilmesi/İşlenmesi/Arınılması gereken Negativite
  • Beslenme ve Boşaltım
  • Akciğer ve Kalın Bağırsak
 • Gelişim, Şifa-Sağaltım ve Çözüm – Işık/Nur

 

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s