Ars Amatoria – Karma ve Jnana Mudra

Karma Mudra bir partner ile birlikte fiziksel cinsellik eyleminde, Jnana Mudra erkekler Anima’yı kadınlar da Animus’u hayal ederek ve onunla gerek eterik, duygusal, mental, ruhsal boyutlarda ilişki ve cinsel birleşim yapılır. Manevi boyutlarda yaşanan cinsel birleşimler haz doğurduğu kadar duyguların, akılların, ruhların, gönüllerin de geçici veya kalıcı olarak çeşitli seviyelerde birleşim alanları oluşturması ve vahdeti deneyimlemesini sağlar. En basitinden beyin fırtınası, ortak meditasyon, ortak sanat ve fikir yaratımları içine girdiğimiz zaman manevi birliktelik yaşarız. Herkes bir takım roller üstlenir ve bu roller üzerinden bir ortak bilinç oluşturularak yeni ürünler meydana gelir. Ortak bilincin oluşması sırasında cinsel enerjilerin rahat akış içinde olması, oluşturulan manevi ortamın kalitesine oldukça etki eder. Bu açıdan her ilişki,  aile, kurum, kuruluş ve topluluk ortak bir manevi alan oluşturmaktadır. Bu alanları tutan enerjinin doğası gayet tabi bütüncül olarak vücuttan yayıldığı için cinsel karakterlere de sahiptir.

İlişkilerin ve Cinselliğin maddi-manevi yönlerinin hakkıyla anlaşılması ve güzelliğiyle yaşanmasında kuşkusuz başta belirttiğimiz şifa etkilerinin yanı sıra bir çok yönden de kazanımı vardır. Ruhsal cinsellik veya cinsel simya kişiyi besleyen, algılarını geliştiren, maddi-manevi açıdan güçlendiren, ilişkilere derinlik katan, ilham veren, güzelleştiren, dinç ve canlı tutan, yaratıcılığa yönelten kazanımlarının yanı sıra sağlık, uyum, denge, neşe ve huzur sağlayabilmektedir. Bir sanatçı için yaratıcılığına dinamizm verebildiği gibi bir şifacının zor meslek yaşamında sağlıklı kalabilmesine yardımcı olur. Kundalini ile ilgili yanma-batma gibi hasarların da çözümleri cinsel enerjinin Kundalini ile olan ilişkisinde anlaşılabilir. Gerek fiziksel gerek imgelem ile yapılan Cinsel Şifa çalışmaları vücudun kendi kendini şifalandırma becerisini katlayarak arttırır.

Bu birleşim ile hayat enerjisi için bir kapı açılır. Asperger, Otizm, Dikkat Dağınıklığı, ADHD, ADD, İnsan Bağımlılığı, Hayat Tatminsizliği gibi rahatsızlıklar; OKB, Şizoid ve Şizotip Karakter bozukluğu, Elektra-Oedipus gibi genel komplekslere; taciz, ravmalara da çözüm getirebilen bu çalışma sayesinde önemli açılmalar ve şifalanmalar yaşanabilir. Cinselliğin masumiyetiyle ve güzelliğiyle de yaşanabilmesi için hem eşli hem de eşsiz olarak imgelemle cinsel birleşim yapılabilir, cinsel olarak da birleşimi imgelemek özellikle imgelemin yoğunluğu yükseldiği zaman eterik bedenin de kendi enerjisini üretmesini sağlar.

Bu çalışmalar sırasında cinsellikle ilgili oldukça rahat olmak özellikle önem taşıyor. Kök inançlarınızı temizlemek ve yerlerine doğru inançlar kazanmak için cinsellik ve Tantra konularıyla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Bunun için bu çalışmaları ilk yaptığınız zaman cinsellikle ilgili negatif inançlarınızın da temizlenmesini, doğru ve sağlıklı cinselliği öğrenmek istediğinizi niyetinize ekleyebilirsiniz. Cinsel maji ve tantra çalışmalarında önemli ve anlamlı bir niyetin bulunması kuşkusuz yüce amaçlara da hizmet eder ve evrenle uyumlu bir şekilde tekamül etmemizi sağlar. Bu özellikle cinsel enerjinin Kundalini ile olan güçlü ilişkisi düşünüldüğü ve Tanrı’nın yaratım amaçlarına da hizmet ettiği düşünülerek incelenmesi gereken bir konudur. Gerek elemental gerek astrolojik etkilerle de uyumlu olmak ve doğum haritasını bilmek bu açıdan yaşam gayesi ve evrensel murat ile zaman içinde uyumlu olmayı sağlar. Üst seviyelerde yaşanan çakra açılmalarına basiret ve emniyet ile yaklaşmak bütün için çok hayır doğurabilir. Sevgi ve Hayat ile çok iç içe olması yönünden önemli manevi değerlere sahip olan cinsellik konusu Tanrı’nın huzurunda bir ibadet veya Hayat Pınarına erişim olarak da görülebilir. 

Cinsellik esnasında usülünce uslu olun ki iyi cinler yapın. Bir çok kişi cinsellikle kazandığı gücü neye kullandığıyla sınanırken kendini kaybedebiliyor. Bu yüzden cinselliğin hayati ve ulviyeti gözetilmelidir. Bu bir olgunlaşma yoludur ve gücün Dünya içinde basiretli uygulanmasını ve toplumla hayırlı paylaşımı gözetilmelidir.

Cinsellik üzerindeki negatif ve yanlış kabukları soydukça, konunun özündeki hikmetleri öğrenip anlamak en nihayetinde er-Rahman ve er-Rahim esmalarının da tecelli üzerinden idrak edilmesi yani Hayy el-Yakin diyebileceğimiz bir bağlamda anlaşılmasını sağlar. Bu seviye sadece Akıl ile idrak edilen bir seviye değildir, direkt olarak deneyim ile görülür. Bu direkt deneyimlerin dikkat çekici bir özelliği Tanrıya şehadetin önemli değişim ve dönüşümler ile hakikatin kendini daha çıplak bir şekilde göstermesidir. Tanrı’nın gücünü somut ve eylemlere paralel olarak görmek (şifa, mistik deneyim, hakikat şuuru, dönüşüm, vahdet gibi deneyimler ile) ona dair anlayışın da netleşmesinin önünü açar. Bu güce kapıyı açan eylemler ve unsurların bilincinde olmamız da vahdeti doğruluğuyla yaşamamız için önemlidir.

Maji kelimesi nihayetinde el-Macid esmasıyla birlikte düşünüldüğü zaman Yükselme ve Tekamül etme ilmidir, evrenin yasalarını inceler ve murat doğrultusunda değişim yapma bilim-sanatıdır. Latincede Magica büyük ve yüce anlamına gelen Magnus, Magna, Magnum, Magister (Öğretmen, Efendi), Magus (Ulu, Büyük Usta, Mecusi) gibi kelimelerle aynı köktendir.  Burada kişinin büyümesi bir çok bağlam içinde ele alınabilir; ruh, yaratıcılık, özgürlük, bilinç, farkındalık, ahlak, maddi-manevi ortam koşulları, hizmet, bilgi, asalet, sevgi, akıl, idrak, irfan, beden, saygınlık, iş-kariyer, kişisel gelişim ve daha nice boyut ve bağlam bir tekamül, aşkınlık ve büyüme bağlamı olarak görülebilir.

Ayrıca Budist 4 Asil Hakikat öğretisinde 4. Hakikat olan Maggo Çilenin Bitişine Giden Yolun Hakikati ile de Maji sanatı birlikte düşünülmelidir. Farkındalık açıldıkça evrende bireysel problemlerden daha önemli problemlerin de farkına varır ve çözüm getirme gerekliliğini görürüz. Özellikle toplumsal problemlerin olduğu bir gerçekliğin içinde ruhsal muradımızın içinde bu problemleri de çözmenin gerekliliğini keşfetmemiz bir an meselesidir. Ancak bu problemleri çözecek güce erişmek sabır gerektiren süreçleri de içinde barındırır. Dünya’dan ve Evren’den güç çekerken bu gücün dengeli akışı için de gerek maddi gerek manevi yaşamımızın da Dünya ve Evrenle uyum içinde olması önemli bir denge formülüdür. Güçte adaletli olmak haliyle hayata da bereket, sevgi, huzur ve mutluluk getirebilir. Bu şekilde bir aşkınlık geliştirerek hem bireysel hem de toplumsal hayati konularda şimdi ve gelecekte daha olumlu koşullar oluşturabiliriz.

Şehvet ve arzu bu açıdan dikkatlice işlenmesi gereken bir konu oluyor. Nefsani şehvetten sadece arınılmaz. Tantra, Maithuna ve Cinsel Maji-Simya çalışmaları ile şehvet dönüştürülebilir ve bu sayede ruhsal tamamlanmaya şahit olunabilir. Güç arzusu da bir şehvet formudur. Şehvet kabuğunun içindeki öze ulaştığımız zaman buradan İlahi Aşk’ın da oluşması için önemli bir takım süreçlerden geçebilecek yetkinliğe erişebiliriz.

Bu süreçlerde rehberlik ve hazırlık aşamalarında bireysel ihtiyaçları da gözeterek yardımcı olabilmem için benimle internetten veya manevi olarak iletişime geçebilirsiniz, çağırmanız durumunda ışık beden ile gelebilirim. Hazırlık aşamalarını hızlandırmak için Astral plandan meditasyon sırasında niyet ederek V.I.T.R.I.A.D Simya Merkezi, Hermes Astral Mağazası veya Güneşte bulunan Apollo Şifa Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

Hazırlık Aşamaları

 • Genel Arınma (Fiziksel, Eterik, Duygusal, Zihinsel, İradi ve Ruhsal)
 • 5 Elemente Meditasyon
 • Arketiplere ve Gezegenlere Meditasyon
 • Çakralara Meditasyon
 • Holistik Beden Farkındalığı ve Hareket Kabiliyeti
 • Allah el-Hayy ile Muhabbet  (Dua, Şifa, Tefekkür, Sessizlikteki Ses – Sesteki Sessizlik Meditasyon, Kehanet, I-Ching, Tarot, Theta Healing vb.)
 • Esma’ül Hüsna
  • Kitap Tavsiyesi – Sufi’nin Yaşam Rehberi – Neil Douglas Klotz
 • Kundalini ve Tao hakkında Genel Bilgi
 • Mikrokozmik Yörünge
 • Aile ve Gruplarda Dengeli İlişkiler
 • Regresyon Çalışması
 • Pranik Tüp / Orta Sütun Hizalaması
 • Şifa ve Simya Enerji Uyumlamaları (Reiki ve Çeşitleri, Aurama, Mor Alev vb.)
 • Tantra ve Kundalini Yoga Bandha, Mudra, Asana ve Pranayama çalışmaları  

 

Hazırlık çalışmaları hazla bağlantılı olarak yaşanan güçlenmelerde, gücün doğru bir akış tutabilmesini ve dönüşebilmesini sağlamak içindir. Yukarıda gösterilen çalışmalar tekamülün bir çok alanına da dikkat çekmektedir. İnsanın cinsel doğası ve bunun oluşturduğu ihtiyaçlar varken Cinsel pratikler yapmanın önünde kimse için şart koşulamayacağı bir gerçektir. Yukarıdaki şartları sağlamak en nihayetinde bir tapınağı tuğla tuğla inşa etmek gibidir ve cinsel çalışmalarla sağlanan güç burada da önemli bir kaynak olmaktadır, bu yüzden sağduyulu ve usülüne uygun bir şekilde eşzamanlı olarak yapılmalıdır. En nihayetinde Jnana Mudra bir cinsel deneyimdir ve imgelemle olduğu kadar mastürbasyonla veya eşinizle birlikte uzaktan da yapılabilir. Maithuna ve Karma Mudra gibi fiziksel eşli cinsel maji-simya çalışmalarının doğru yapılabilmesi için önemli bir disiplin sürecinden geçmek, ortaya çıkması muhtemel riskleri en aza indirir.

Carl Gustav Jung’un öne sürdüğü Arketipler ile çalışarak Kollektif Bilinçdışına erişim yapılabilir. Bu toplum içinde bireyin kendini konumlandırması, bireyleşmesi ve psikolojik/ruhsal açıdan olgunlaşması için önemli bir çalışmadır. Arketiplerin büyük bir çoğunluğu astrolojik gezegenler ile karşılaşmaktadır. Antik dönemlerden kalma Pagan-Polyteist dinler arketipsel psikoloji ve astroloji ile aynı düzlemdedir. Astrolojik haritanızı bilmeniz gezegenler ve burçlar ile işaret edilen arketipsel yönlerinizi tanımanızı sağlar. Kendinizi bilmek kendiniz üzerinde yapacağınız değişimleri öngörebilmek için önemlidir.

Regresyon ile Astral Beden ve Mental Bedende kayıtlı olan travmatik deneyimler, geçmiş yaşamda vicdana ağırlık yapan kusurlar ve yanlış anlayışlar çözümlenir. Geçmiş yaşamlardan gelen bu yaralar ve kusurlar temizlendiği zaman Astral/Mental beden ışıklanabilir. Bu çalışma sayesinde Negatif Ego çözünür ve Esas Varlık Algısı gelişir. Düğümlerin çözümüyle esas varlığımızın kimliği ile kendimizi tanır ve yansıtabiliriz. Bunların mevcudiyetinde Kundalini Uyandırma ve Tantrik Cinsellik gibi çalışmalar Ego’daki negativitenin daha da vurgulanmasına, psişik şişme ve güç akışında düzensizliğe sebep olabilir. Cinsel Simya çalışmaları Regresyon için tamamlayıcıdır. Regresyon çalışmaları ile önemli oranda düğümler çözüldükten sonra cinsel çalışmalar yapmak ışık bedenin dengeli bir şekilde gelişmesini sağlar.

Çakraların anlaşılması Holistik farkındalığın gelişmesi ve bu sürette kendinizi tanımanızı, ne durumda olduğunuzu bilmenizi sağlar. Çakralara meditasyon yaparak blokajları görebilir ve bunları şifalandırabilirsiniz. Ayrıca her çakranın kendine özgü aktif ve pasif yetenekleri vardır. Bu aktif ve pasif yetenekler meditasyonlar sonucunda adeta bir kas gibi istemli bir şekilde kullanılabilir. Bu yeteneklerin bilincinde olmak ve hikmetiyle kullanmak doğru ve olumlu karma yaratabilir. Bu yetenekler arasında bir çok zihinsel ve sezgisel yeti gösterilebilir; geçmiş yaşamları hatırlama, kehanet (durugörü, duruişiti, durubiliş), şifa (enerji transferi, aura ve çakra okuma, bilinçaltı okuma, onarım, rejenerasyon), iletişim (telepati, meleklerle ve ruhsal varlıklarla iletişim, tebliğ, kanallık), simya (algı ve farkındalık açma, katalizörlük, dönüştürme) gibi yetenekler çakraların anlaşılmasıyla gündelik hayata entegre olabilmektedir. Ana çakraların omurgada hizalı olması ve dengeli bir şekilde çalışması hayat enerjisinin doğru akması ve psişik yeteneklerle doğru bilgi alınması için önemlidir. Her çakranın sağlığını ve işlevselliğini belirleyen bazı anahtar kelimeler ve kavramlar vardır. Bu ideallerin hayata uygulanmasıyla çakralar manevi boyutlarda doğru ve sağlıklı çalışabilirler. Çakralar, Gezegenler, Elementler ve Hayatınızın birlikte ele alınması sonucu Bütüncül bir farkındalık geliştirebilir ve tekamül yolunuzu aydınlatabilirsiniz.

Jnana ve Karma Mudra çalışmaları ile önemli varlıksal dönüşümler ve hal değişimleri gerçekleşir. Özünde özgürlüğün de vurgulandığı bu çalışmalarda hazırlık aşamalarından geçmek burada özgürlüğün garantilenmesi içindir. Algılar açılmadan önce holistik beden farkındalığının gelişmesi ve elementlerin anlaşılması önem taşımaktadır. Elemental kusurlar bulunurken bu türden çalışmaları yapmak kusurları daha da büyütebilmektedir. Bu yüzden arınma önemli bir hazırlık olmaktadır. Işık seviyesinin yükselmesi karanlıkta veya belirsizlikte kalan unsurların da belirginleşmesini sağlar, böylelikle içerik zenginleşmesi olur, ancak bu içerik her zaman olumlu olmayabilir veya işlenmesi gerekir. Işık seviyesinin rahatça yükselebilmesi için aile dizimi ve regresyon çalışmaları ile astral ve mental bedenin geçmiş yaşamlardan, kalıtımdan ve şimdiki yaşamlardan gelen yaralardan-kusurlardan-zaaflardan arınması ve temel şifasının yapılması akabinde yapılacak Jnana ve Karma Mudra çalışmalarının da daha etkili ve olumlu olmasını sağlayacaktır.

Mikrokozmik yörünge Merkez ve Yönetici Meridyen üzerinden daimi enerji akışı sağlayarak enerjinin bütün vücuda dengeli ve eşit oranda yayılmasını sağlar. Anne karnındaki bebeklerde mikrokozmik yörünge hamilelik süresince yapılır ve bebeğin gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar. Dili damağa yerleştirip, Karın bölgesine bir süre odaklanarak enerjiyi aktifleştirdikten sonra Merkez ve Yönetici Meridyen üzerinde belli 14 noktaya sırayla odaklanarak akış sağlanır. Cinsel pratikler içinde Mikrokozmik yörünge eşlerin arasında dengeli enerji transferi olmasını, yoğunlaşıldığı zaman da çakra birleşimlerinin olmasını sağlar. Gündelik hayatta mikrokozmik yörünge yapmanın sayısız faydası vardır. Mikrokozmik yörünge ile omurganız ve sübtil bedenleriniz bir müzik aleti gibi olabilir. İnsanlara, Bitkilere, Hayvanlara, Gezegenlere, Güneşe, Aya, Yıldızlara mikrokozmik yörünge ile bakılarak enerji uyumlamaları yapılabilir. Meditasyonlar sırasında enerjinin dönüşümünü sağlar.

 

 • Jnana Mudra Çalışması

 

Cinsel enerji açığa çıktığı zaman niyet doğrultusunda akma eğilimindedir. Bu açıdan arınma, tekamül, şifa, uyanma, aydınlanma, yaratım ve dönüşüm gibi niyetler doğrultusunda hazırlık çalışmaları yapılırken de Jnana Mudra çalışılabilir. Jnana Mudra varlığımızın içinde eril ve dişil yönlerin birleşerek içsel bütünlüğün sağlandığı bir çalışmadır.


Alımlı çekici ve birleşmek istediğin birisini imgelemeniz yeterlidir, bu bir arketip, bir tanrı/tanrıça da olabilir. Karşı cinsten olsanız nasıl olurdunuz? Birleştiğiniz imge eterik yük oluşmasını sağlayacaktır. Bunu yaparken anda gerçekten sevişiyormuşsunuz gibi hissetmeniz yeterli güç ürettiğinizin ölçüsüdür. Sadece imgelemle yapabildiğiniz gibi, fiziksel mastürbasyon ve hareketle de yapılabilir. Bu esnada enerjiyi kontrol etmek, serbest bırakmak, çakralarda dolaştırmak ve niyetlerinize yönlendirmeniz de çalışmanın ana dinamiğidir. Bedeninizin, aklınızın, duygularınızın, ruhunuzun ve bütünlüğün ihtiyaçlarını dinleyin ve niyetinizi tuttuğunuz sürece enerjinin de doğru akacağını bilin. Niyetinizin oluşması ve somutlaşması zamana yaygın bir şekilde gerçekleşir.

Çalışma sırasında gelen vecd, orgazm ve türlü hallerde cinsel yönden atıllaşabilir ve manevi olarak aktifleşebilirsiniz. Zihninizle bir yerlere gidebilir, astral seyahate geçiş yapabilirsiniz. Bu durumlarda kontrolü sağlayan en önemli unsur, birleştiğiniz imgedir, çünkü imgenin açtığı alan ile odak alanınız birleşim yaşar. Bu açıdan bakıldığında Astrolojik gezegenlerin de görünümleri olan Pagan Tanrıları gibi arketipleri birleştirdiğimizde belli bir güç açığa çıkar. Burada imgelerin sevişmesi iki enerjinin ilişkilerinin de dengelenmesini ve yeni bir ürün meydana getirmesini sağlar. Mesela Venüs ile Apollo’nun birleşimini imgeleyerek ile Sanat ve Yaratıcılık yönünde ilhamlar gelebilir. Burada imgelemle üzerinize giydiğiniz arketiple özdeşleşmeniz de önemli. Bu güçleri hayatınıza çekerken bu gücün karmik sorumluluklarını da üzerinize alırsınız. Geçmiş yaşamlardan yükler açığa çıkabilir ve bunları doğrulamanız gerekebilir.

Bu sırada yoga asana, mudra, bandha ve bazı pranayama teknikleri uygulanabilir. Hem maddi hem de manevi boyutlarda gerçekleşebilen Tantrik cinsellik dua, meditasyon ve ibadet gibi yapılabilir.

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s