Ars Amatoria – Aşk ve Cinselliğin Kutsanması

Şifacılar için sağlıklı cinsel alışkanlıklar ve cinselliğin kutsanması her şeyden önce kişisel ve mesleki sağlamlık sağladığı kadar, bireysel-ailevi ve toplumsal sağlığı olumlu yönde etkileyecek manevi gücün sağlanması ve İlahi Vahdet / Aşkın Şuur halleri yaşanması için de bir kapıdır.

Haliyle hem temkinle yaklaşılması hem de esrarının cesaretle keşfedilmesi gereken önemli bir alandır cinsellik. Bunun sebebi aslında konunun yüzyıllar boyunca toplumsal ve dini baskıya maruz kalmasından kaynaklanıyor. 20. yy ile başlayan pornografi yaygınlaşması ise cinselliğin iyice düşük ve bazal bir şey olarak algılanmasına sebep olmuştur. Ejakülasyon yanılgısı ise böyle bir durumda bir çok erkek ve kadının şehvet yüzünden enerji ve farkındalığının düşmesine sebep olmuştur.

Bir Simyacı veya Şifacı için cinsellikte Şehveti Sevgiye ve Aşk’a dönüştürmek önemli bir aydınlanma ve kanatlanma yoludur. İlahi Aşk aşıklar arasındaki muhabbette de mümkündür. Sevişme eylemi de bir ibadet, ritüel, meditasyon gibi yapılabilir. Cinsellikle Ruhsal ve İlahi olanın buluştuğu noktada Cinsel Eylemin; karşıtları sevgiyle birleştirmesi, hayatın vücut bulmasına sebep olması veya hayat enerjisinin yükselmesini sağlaması göze çarpar.

Cinsellik her şeyden önce bir sevgi ve birliktelik eylemi olarak görülmelidir. Kadının da erkeğin de güçleri birleşir. Ancak böylelikle açık yaralar kapanır ve ihtiyaçlar tatmin edilir.

Ayrıca cinsel eylem içinde bireylerde biriken bir çok negativite sevgi ortamı içinde dönüşerek ifade bulabilir. Böylelikle hem bedensel hem de manevi arınmalar ve dönüşümler sağlanır. Ancak ruhsal cinsellik sadece fiziksel eşli cinsellik içinde düşünülmemelidir. Herkes kendi içinde karşıtını barındırır. İçsel cinselliğin de hazlarının ve inceliklerinin yaşanması bireyi duygusal ve kişiliksel olarak yanında bir eş olmadan olgunlukla kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için önemli bir temel oluşturuyor. İçsel Aşk’ın kültive edilmesi hem bireyleşme ve ruhsal erginleşme açısından hem de şifa/ışık gücünün sağlanabilmesi açısından oldukça önem taşıyan bir konudur.

Ancak tantrik eşli cinsellik kadar enerjetik mastürbasyon pratikleri bile kişinin enerjetik durumunu oldukça hızlı bir şekilde etkileyen bir konudur.

Her şeyden önce konuya bilimsel, sanatsal ve felsefi boyutlarla yaklaşarak, anlayışımızı devşirmemiz ve geliştirmemiz, Ruhsal ve İlahi boyutlarda da bu deneyimin hakkını verebilmek için çok yerindedir.

Enerjetik açıdan cinselliğin enerjize olarak ruhsallaşabilmesi için gerekli olan fiziksel ve enerjetik hareketler arasında Mula Bandha (Kök Kilidi) ve diğer Bandhalar, Vajroli Mudra (İdrar tutma/kesme hareketinin yapılarak cinsel enerjilerin ana kanala gönderilmesi ve vücuda dağılması), Sahajoli (Özellikle kadının cinsel ilişki sırasında kök çakraya odaklanması), Kechari (Dilin geriye dönmesi ve damağa takılması veya burun kanallarından yukarı çıkması ve pineal beze değmesi), Shambhavi/Nasigakura Dristhi (Kaşların Ortasına ve Burnunun Ucuna Bakma), Mikrokozmik Yörünge (enerjiyi bedenin ortasında ön/arka-arka/ön turlar attırarak dolaştırma ve enerjiyi yayma, çiftler arasında enerjinin harmanlanması ve uyumlanması), Kriya Yoga Pranayama (enerjinin kök çakradan alınarak orta sütun boyunca çakralara taşınması ve vücutlara yayılması) ve Testis/Yumurtalık Nefesi (bu organlara paketlenmiş enerjileri nefesle birlikte odaklanarak diğer tekniklerle birlikte vücuda veya dışarı taşıma) gibi teknikler bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra fiziksel ortamın da hazırlanması, duş almak, bakım yapmak, masaj ve enerjetik terapiler, ortamda mumların varlığı ve sayısı, dekorasyon, feng shui gibi konular da maneviyatını derinleştirmek için ele alınması gereken konulardır. Bir yatak odası tapınak veya kutsal alan gibi olması haliyle makbüldür. (Ancak majikal işlerde dağınıklık bile yararlı olabilir. Nasıl yorumlandığına ve niyetlenildiğine bakar. “Mesela bütün meseleleri bu dağınıklığın içinden başlayarak topluyoruz.”)

Cinsel eylem içinde şehveti iyi incelemek gerekir. Bedensel haz eterik uyaranlar oluşturuyor, bu eterin üzerinde de duygu ve düşünceler birikiyor. Bu duygu ve düşüncelerin kalitesi haliyle enerjiye ruhun da katılmasını sağlar. Ruh basiretli bir seçicidir. Haliyle yaşamı destekleyen, yücelten, iyileştiren, sağaltan, şifalandıran veya olumlu bir yönde getiren bir güç olan ruh buna uygun duygu-düşünce ve haller içinde yapılan cinselliği tercih eder.

Şehvetin en önemli belirteçlerinden biri ayrılık yaratmasıdır. Bu ayrılık özellikle sevgi eksikliğinde, sürtünürken birleşememe hali yapar. Masumiyet bu yüzden Tantrik Cinsellikte Kök çakranın anahtarını veren ve sağlanması gereken bir değerdir. Bunun için sevgililer tek gecelik bile olsa olumlu ve hayati bir niyet uğruna sevgiyle birleşmelidirler. Günümüz için Müt’a nikahı da haliyle bekarlar için zorlayıcı olabilecek bir evlilik hayatının yoksunluğunda, hayati ve insani bir ihtiyaç olan cinselliği erdemleriyle yaşamaları içindir. Haliyle aynı veya ayrı evlerde yaşayan sevgililer için de cinsellikte masumiyet ve iyi niyet göstermek hem sağlıklı hem de hayırlıdır.

Kadınlar erkeklere göre cinsellikte daha manevi olmaya yatkındırlar. Erkek bedensel olarak kadının içine girdiğinde, kadının gözünde manevi olarak da içine girer. Ancak erkeğin kadına şehvetle, bir cinsel obje veya gibi yaklaşması durumunda erkek kadının içinde dolaştığının farkında olmaz. Haliyle hiç dolaşmayıp sadece mekanik bir eylem de yapıyor olabilir. Böyle bir durumda cinsellik sahte ve tüketici olabilir. Ayrıca erkeğin de kadının da sadece daha kaliteli bir şekilde tensel temasın varlığında erkeğin ejaküle olması için kullandığı bir durum da sağlıklı bir cinsellikten ziyade eşli bir mastürbasyona benzer.

Erkek ve kadın ikisi de birbirine sevgiyle dokunabildiği yerde cinselliğin kilitleri açılır ve peşi sıra bir çok şekilde ve bedenin bir çok unsuruna yoğunlaşmış veya yaygın bir şekilde gerçekleşen orgazm tecrübeleri yaşanabilir. Bu orgazm tecrübeleri şifa niyetinin varlığında sağaltıcı ve bilinç için de aydınlatıcıdır.

Haliyle kök çakranın ihtiyaç duyduğu bir fiziksel cinsellik ihtiyacı ve arzusunun cinsel eylemin içinde tatmin edilmesi gerekir. Ancak bu esnada ortaya çıkan enerji yakalanıp süblimleştirilebilir. Genel kanıya göre kadınların ama bana göre erkeklerin de orgazm olmaya başlaması ve cinsellikten tatmin olabilmesi için cinsel eylemin en az 45 dakika kadar sürmesi gerektiğini düşünüyorum. Vücudun içinde su elementinin iki cinsiyet için de ısınması gerekir.

Ruhsal cinsellikte Erkek Ateş – Kadın Su diye düşünmek çok mantıklı değildir. Her element herkeste vardır, geçmiş yaşamlarımızda da hem kadın hem de erkek olmuşuzdur ve Ruh için cinsiyetten arılık vardır. Cinsel eylem içinde erkek kadınsılaşabilir, kadın erkeksileşebilir, haliyle bunlar da samimiyet ve karışma deneyimi içinde görünen hallerdir. Nihayetinde dengeli bir tantrik birliktelik bireyin eril dişil kutuplaşmaları üzerine aşkınlık kazandırmalıdır. Regresyon terapileri ile temizlenip arındıktan ve süreçle birlikte yapıldığı zaman Tantrik Cinsellik, manevi güçle gelen aşkınlığın da sorumlu bir şekilde koşullanmasını sağlar. Böylelikle bireysel bütünlüğünüz de kolaylıkla yerleşebilir.

Ruhsal cinselliğin faydaları haliyle bir tek bunlarla sınırlı değil. Tantrik ve Şifalandırıcı cinsellik konusunda hakimiyet kazanmış bir Şifacının, sevgili veya eşinin olmadığı durumlarda tek seferlik bile olsa girdiği cinsel birliktelikler, kendisine gelen kişiler için çok sağaltıcı olabilmektedir. En nihayetinde eril ve dişil kutuplaşmanın dengelenmesi ve cinsellik içinde incelikle işlenmesi, Ruhsal enerjilerin de bünyeye daha dengeli, güzel, güçlü ve net bir şekilde yerleşebilmesini sağlar. Bu haliyle çok farkındalık açıcıdır. Bedenin dokunulma, koklanma, duyumsanma, sevilme, arzulanma gibi ihtiyaçlarının karşılanması da kişinin hayat kalitesini ve enerji verimini çok olumlu etkiler.  Bu tarz terapilerin ille de fiziksel olarak da verilmesine gerek yoktur, Hayalet Sevgili (Huri-Nuri) usülü ile astral ve manevi yollarla da uzaktan yapılabilir.

Astral bedenin ışıltısını ve sağlığını belirleyen en önemli konu kişinin Ahlakıdır. Çünkü Astral beden kişiliğin bedenidir. Bu durumda çokeşli cinselliğin şifayla birlikte ahlaklı bir şekilde yaşanabilmesi haliyle günümüz toplumunun anlayışını zorlayabilecek ancak uygulandığı zaman sayısız faydasının görülebileceği bir konudur. Bu türden sağaltıcı ve koşulsuz sevgi ile yaşanan özgür cinsel ilişkiler yeni bir hayatı dünyaya getirmekten ziyade, dünyada var olan hayatı destekleme ve sağaltım amacı taşıdığı için kişisel mahremiyetin sınırlarında gönüllü bir şekilde uygulanmalıdır. Bu haliyle özgürlüğü kısıtlayan bir çok kilidin de kalkmasını sağlar. Ancak koşulsuz sevgi, ahlak ve masumiyetin de cinselliğin şifalandırıcı yönünü çok belirlediği akıllardan çıkmamalıdır.

Böyle bir durumda şifacının çokeşli olması, şifanın daha fazla bireye gidebilmesi yönüyle toplumsal hayır taşır. Psikolog ve Doktorlar her ne kadar hastalarıyla birlikte olmama yönünde kendilerine sınır ve kural koyarken haklı olsalar bile, İnsi Huri/Nuri şifacılar ve cinsel terapistler için bu daha esnek olmalıdır. Tabi bu şifacı kimliğinden ayrı bir şekilde de toplum arasında gayet bireysel hayatın içinde mahremiyete sindirilerek yapılabilir. Haliyle mevcut toplumsal düzen içinde bu terapilerin de sevginin varlığında yapılması önemlidir. Sevgi yoksa şifa da yok, aydınlanma da.

Her ne olursa olsun cinsel eylemin ruhsallaşabilmesi için çiftin birbiriyle samimi olduğu kadar o anda Tanrı’nın ve Meleklerin huzurunda olduğunu da bilmesi önemlidir. Hayatın yaratıcısı, kaynağı ve sebebi olan Tanrı’nın varlığının onaylanması ve onunla dua/muhabbet halinde cinsel birleşimin yaşanması da açığa çıkan manevi gücün hem bireyler ve aileleri hem de çevreleri ve toplum için hayırlı bir şekilde koşullanmasını sağlar.

Tantrik cinsellik yapabilen bireylerin sayısı azdır ve açığa çıkan enerji hususunda toplum yararına cömert davranmaları güzelliktir ve toplumda bir çok ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olur. Sevgi ve vahdet alanlarının ve bilinçlerinin hamuru ve harcının ana malzemelerinden biri cinsel eylemlerden çıkan manevi güçten sağlanır. Bu gizem kültleri ve tapınaklarda bilinirdi. Nizamlar böylelikle toplumun hayrı ve şifası için de kaynak sağlarlardı. Dinde bahsedilen Huri, Nuri ve Gılman gibi Cennet (Aydınlıkta-Farkında) varlıkların sembolik anlamı için de bu konuyu incelemek gerekir.

Cinselliğin kutsanabilmesi için önemli olan bir başka konu da hem geçmiş yaşamlar hem de ruhsal boyutlar açısından önemli karmik konuların gündeme geldiği Ruh Eşleri arasında yaşanan cinselliktir. Mümkün olduğu sürece cinselliğin de içinde bulunduğu ilişkiye gireceğiniz zamanlar Ruh Eşleriniz arasından seçmeniz cinselliğin kutsal olan ve şifalandırıcı yönünü deneyimleyebilmek için de önemlidir. Ruh Eşlerimiz de çokça sayıdadır ve bu türden ilişkiler niyetlerini tamamladığı veya ömürlerini bitirdiği zaman diğer eşe kapı açmak veya gerekiyorsa yalnızlık dönemine girmek de önemlidir.

  • Platon – Symposion
  • Al’ak Suresi
  • Tom Robbins – Parfümün Dansı
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s