Profesyonel veya Yaygın Olarak Şifa ve Kişisel Gelişim Çalışmalarına Başlamadan Önce

Türkiye’nin ve Dünya’nın psikolojik sağlığının durumu ile ilgili sorumluluk bu sağlığı bozan şer gruplar ve toplumsal atalet olduğu kadar bu sağlığı sağlama yeteneğine sahip doktor, eczacı, danışman, terapist, psikolog, eğitimciler, öğretmenler ve şifacılara da düşmektir.

Haliyle şifa ve sağaltım görev ve yeteneğine sahip bir grup içinde bireyler ve grup bir bütün olarak yeterlilik ve yetkinliği tam olarak kesinleşmeden topluma açık iş yapanların toplumda zeval doğuracağı da düşünülmelidir. Bu yönde şifacıların da eğitim-araştırma-standart saptama-ortak kültür ve bilimsel bilgi tabanı oluşturma gibi görevleri olan kurumların bünyelerine katılmaları önemlidir.

Bu yönden sadece şifa tekniklerinin eğitimi üzerine kişisel gelişim-şifa-yoga alanlarında profesyonelleşmeden önce sağlanması gereken yetkinliklerin denetlenmesi hepimizin hayrınadır. Sertifika ve Katılım Belgeleri bu yetkinlikleri kesinleştirmez, sadece eğitim alındığını belirtir. Bir çok şifacı hiç eğitim almadan, ancak okuyarak-araştırarak ve kendilerinde-başkalarında uygularken manevi rehberlik alarak ve geçmiş yaşamlarındaki şifacılık ve diğer deneyim ve birikimlerine dayanarak yetkin bir şifacı olabilir. Bu kişi haliyle sertifika veya katılım belgesi almaz, ancak yetkinlik için bir sınav ve teste tabi tutularak belge alabilir. Sağlık Bakanlığının bu konuyla ilgili olarak gelecek nesilleri de düşünmesi ve bu yönden kurumları da çalışma alanına katması bence gereklidir.

Bundan kaçındığımız sürece şifacılık ve kişisel gelişim alanının içinde bit-yenikleri, parazitler, usülsüzlükler, istismar, suistimal, yanlış uygulamalar ve gelişim yolunda engellerle karşılaşırız. Türkiye’nin ekonomik verimsizlik, değer kaybı, ahlaki bozulmalar, suç grafikleri, kavram kargaşası, kültür-sanat-bilim alanlarında yetersizlikler, haksızlık, eşitsizlik, yolsuzluk, acizlik, adaletsizlik, sabit gündem, medya baskısı gibi konuların dikkat çektiği de burada göz önünde bulundurulmalıdır. Haliyle algısal açıdan açılmanın ve daha verimli bir toplum haline gelme yolunda en önemli dinamiklerinden biri de şifa ve sağaltımdır.

Doğru bir şekilde daimi süreklilikte uygulanan kişisel gelişim, şifa ve terapi çalışmaları haliyle toplumda da gelişim ve sağaltım sağlayacakır.

Zeka, Cinsellik, Aile, Geçmiş Yaşamlar, Elemental Dengeler ve Ruhsal Maddi-Manevi Bütünlük gibi konularda kendinizi güvende ve sağlıklı hissettiğiniz zaman açık alanda şifacılık yapmaya hazır olursunuz. Bunun sebebi bu alanda bütüncül bir kapsama alanına sahip olmanız içindir. Bütüncül kapsam sağlandıktan sonra genel veya özel branşlarda derinleşebilirsiniz. Ancak bütüncül kapsam geliştirmeden tek branş üzerinden hareket etmeniz durumunda bir çok şeyi gözden kaçırabilirsiniz, bu durumda kaş yaparken göz çıkarmamanız bir şans faktörü haline gelir.

Yeni öğrendiğiniz bir şey eski bildiğinize tezatlık göstermese bile, açıklamakta ve anlamakta yetersiz kaldığınız problemleri çözebilmenizi sağlar veya hata payını azaltır. Şifanın bütüncül doğasından dolayı profesyonel şifa pratiği sırasında öğrenmediğiniz bir konudan da sınava çekilirsiniz. Bu yüzden inançlarınızın ötesine gitmeniz gerekir.

Şifa konusunda mental olarak gelişim ve başkalarında gelişim sağlama becerisi göstermeden, körler sağırlar birbirini ağırlar ve 3 Maymun durumları ortaya çıkabilir. Mental gelişimin önemi, anlayamadığınızı anlamak veya bilinmeyene ulaşabilme becerisine sahip olmanın çözüm üretme verimini çok yüksek oranda arttırmasıdır. Görünürün ötesindeki bilinmeyene erişebilmek için kapsamlı bir algı ve anlayışa sahip bir zihne ihtiyacınız vardır. Ayrıca mental gelişimle birlikte eskiden zor olan şeyler kolaylaşır.

Bu yüzden kesinlikle duygularda ve enerji seviyesinde sabit kalmayın. Enerji zihinde de daha sübtil bir formunda akar. Yoğun duygusal ve enerjetik deneyim arayışında aslında kendinizi kandırma ihtimaliniz çok yüksektir. Enerji yoğunluklarını hissetmeden de enerji akabilir. Aslında yoğun enerji deneyimi dengesizlik ve süblimleşmeyen enerji belirtisi de olabilir. Çoğu psişik-paranormal durum dengesiz ve kırık kök çakradan kaynaklı görüntü ve duyu illüzyonlarından kaynaklanabilir.

Kollektif bilinci okumak ve duyumsamak için sosyal medya ve ana akım medyaya bağımlı olmayın. Sosyal medya kollektif bilincin çok net bir görüsüdür ancak burada da insanların kendilerini olduğu gibi göstermeme veya yalan söyleme gibi seçenekleri kullanabildiği aşikardır. Sezgisel yeteneklerinizi kollektif plandaki duygu ve düşünceleri okumaya yöneltebilirsiniz. Astroloji sayesinde bu akışları net görmek ve nitel-nicel olarak ölçümlemek mümkündür ancak ne seviyede yaşandığını anlamak yine sezgilere ve yorumlamaya dayalıdır. Kollektif bilinçte astral-mental psişik okumalar ve gözlemler yapmak size toplum genelindeki problemlere de çalışabilmeniz için önemlidir. Bunun için astral seyahat kadar empati yetinizi de kullanabilirsiniz.

Yetkinlik gösterebilen her şifacının şifa yetenekleri Kalp çakrada açılımla başlar. Gönül gözünün bütüncül bakışı ve Karma-Adalet-Koşulsuz Sevgi-Bireysel ve Sosyal Sorumluluk gibi merkez kavramlarından dolayı gün içinde gönülden toplumsal şifaya katılım yapabilmenizi de sağlar. Böylelikle ihtiyacı olan ama şifa hizmeti alamayan birisine tanışmadan ve uzaktan da şifa ve enerji aktarımı sağlayabilirsiniz. Bu esnada siz Şifa Nuru gönderdiğinizde veya ameliyat gibi teknik bir çalışma yaptığınızda Nurunuz hem gelişir hem de toplum geneline Nur yayılmış olur. Yeteneğinizle gelen sosyal sorumluluğunuzu önemsemezseniz ve vurdumduymazlık yaparsanız kalp çakranız kademe kademe veya aniden şifa güçlerinin kaybı derecesinde kapanabilir. Bu esnada sizin nurunuzu da işlemenizi sağlar ve çok önemli bir manevi-ruhsal eğitim alanıdır.

İhtiyacı olan kişilere uzaktan şifa hizmeti için Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi bu işlerin daha koordineli bir şekilde yapılabilmesi için Astral Boyutta Hastane, Tapınak, Şifahane, Spa ve Simya Merkezi gibi alanlar tutmaktadır. Kendisinin veya yakınının şifalanması için Allah’a ve Meleklere dua eden birisi zaten rıza göstermiş ve beklemeye girmiştir. Koordinasyon merkezimize uğrayarak günde istediğiniz kadar kişiye uzaktan şifa çalışması yapabilirsiniz. Gönüllü katılımınız ücretli çalışmaktan farklı olarak sizin de Simya süreçlerinde rahatlamanızı ve tekamül etmenizi sağlayacaktır. Yeni öğrendiğiniz konularda da kendinizi geliştirebilirsiniz.

Köylere ve gelişmemiş şehirlere şifa çalışmalarının tam kapsamlı bir şekilde yapılamadığını, ancak uzaktan şifa ile de bir çok şeyin yapılabildiğini unutmayın. Koordinasyon Merkezimiz bu türden açıkları kapatmak içindir. Ayrıca dönem dönem ülkede seyahat ettiğiniz zaman gezici şifacılık yapmanızı ve birebir kontak ile de ihtiyaç sahiplerine şifa ulaştırmanızın hem kendi tekamülünüz hem de ülke sağlığını çok olumlu etkileyeceğini unutmayın. Bu aslında Türkiye’de şifacılar için önemli bir sorumluluktur. Gezici şifacılık sırasında para kabul edip etmemeniz sizin vicdani ve şifalanan kişinin de maddi durumuna bağlıdır. Ancak gönülden yaptığınızda para kabul etmemek alma verme dengesini bozmaz, Nur size de işler ve mesleki kazanım olur. Özellikle eğitim döneminde bu daha hızlı yetkinlik kazanmanızı sağlar.

Başkalarına şifa çalışmaları yaptığınız zaman kendinizi bitkin hissediyorsanız öncelikle yardım almanız veya kendinize daha çok çalışmanız gerekir. Yetkin bir şifacı şifa çalışmalarından sonra yorulmaz aksine daha dinç ve zinde olur. Aslında kendimizden vermiyoruz, var olan bir gücün önünü açıyoruz, negativiteyi temizliyoruz ve onarım için evrenden çektiğimiz veya kendi içimizde fazladan ürettiğimiz-ışığımızdan taşan ışığı aktarıyoruz.

Herkes her durumda belli bir şifa kapasitesi ve yeteneğine sahiptir. Burada herkes kendini bilmeli ve kazanabileceği savaşlara girmelidir. Bu açıdan herkesin sağduyulu olması gerekir.

Işık Bedenin saflığı ve dengesi haliyle önemlidir. Işık beden çok yalpalar haldeyken kendi içinizde yaptığınız güçlü şifa çalışmaları da aksileşebilir. Arındırmalar haliyle önemli. Arınma konusunun da sonu yoktur ancak yeterli bir arınma vardır. Duygusal ve Düşünsel arınmalarınız özellikle danışmanlıkta rehberliğinizin kalitesini önemli ölçüde belirler. Ancak arınma yetmez, güçlenme ve dönüşme de önemlidir.

En önemli belirteçlerden biri en son ne zaman ve ne kadar sıklıkla hasta olduğunuzdur. Hiç hasta olmayan şifacılar vardır. Ayrıca sık sık hezeyan, öfkelenme, sabırsızlık, dirençsizlik, laçkalık, miskinlik, kontrol kaybı, panik atak, aşırı tepkisellik ve aşırı taraflılık gibi durumları kendinizde gözlemliyorsanız, dışarı şifa çalışmayın kendinize dönün. Hastayken kesinlikle başkasını şifalandırmaya çalışmayın.

Sezgisel olarak üzerinde çalıştığınız kişinin maddi ve manevi bedenlerini kapsamlı bir şekilde taramanız gerekir. Bu taramaları sistemli bir şekilde yapabilmeniz için Elementler (Ateş, Su, Hava, Toprak, Ağaç, Metal), Astroloji, QiQong içinde Akupunktur-Meridyenler, Kabala içinde Hayat Ağacı ve Yoga-Tantra içinde Çakralar ve Nadiler gibi sistemleri kapsamlı bir şekilde bilmeniz tarama ve okumalar sırasında size bir dayanak verir. Ayrıca Anatomi, Patoloji, Psikosomatik Patoloji ve Nöropsikoloji gibi tıbbi ve bilimsel konuların da dışarıya çalışacak şifacılar için baştan öğrenilmesi zorunlu bilgiler olduğunu düşünüyorum. Burada en azından bütüncül bir algı ve anlayış geliştirmenin önemi büyüktür. Tek branşta çalışmak usülde hata yapmanıza ve bir çok şeyi gözden kaçırmanıza sebep olabilir.

Şifacılık konusunda sağlığı garantileyecek standartlarda şifacıların yetişmesi için haliyle 3-4 senelik bir örgün bir eğitimden geçmek toplumlara çok şey kazandıracaktır. Bunun için uygun enstitüleşmelerin yapılmasını ve üniversitelere yeni anabilim dallarının açılmasını öneriyorum. Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifinin toplumları şifalandırma yönünde en önemli amaçlarından biri Şifacılığın kamuya açık araştırma, eğitim ve hizmet kurumları içinde ortak alanlarda araştırılması, uygulanması ve çalışılmasıdır. Bu disiplinin gerek duyduğu sağlamlık, ortak doğrular ve standartların sağlanması toplumların ezeli düşmanı olan suistimal, istismar, hurafe, katı dogma-kurallar, şarlatanlık, sahtecilik ve cehaletin de ortadan kalkması için önemlidir. Manevi konular da usülüne uygun olarak usturuplu bir şekilde araştırılabilir ve net bulgular-hipotezler-tezler-kanunlar saptanabilir.

Özellikle Psikoloji, Eğitim ve Psikiyatri Anabilim Dallarının bu konuyla ilgili araştırma ve tez çalışmaları yapması modern çağda bilimde de önemli bir sıçramaya sebep olacağını öngörüyorum. Bir çok psikolog ve psikiyatristin mevcut durumda bir şifacının standartlarının çoğunu sağlamadığını gözlemleyebiliriz. Bilimsel psikoloji bilgisi pratik bir psikonot olan şifacıyla kıyaslanamayacak durumdadır. Ancak Bilimsel ve Ruhsal alanların kesişmesi önemli bir kapı açacaktır. Haliyle zihin olgusunu bütünlüğüyle işleyebilmek ve mevcut daha iyi olasılıkları görebilmek için Psikolojinin Astroloji, Şifa ve Yoga gibi alanlardan beslenmesi çok yerindedir. Psikologların ve Psikiyatristlerin de sezgisel yeteneklerini geliştirmesi her şeyden önce danışanlarının psikolojisini de ilk elden tecrübe ederek daha kesin ve net bilgi edinmelerini sağlar.

Haliyle çakralarınızda goncalarınızı açtıktan sonra dışarda şifa çalışmalarını yapmanız çok daha yerindedir. Yukarıda önerdiğim standartlar bir çok şifacının gözünü korkutabilir. Ancak herkesin biraz da geldiği noktaya göre şifalandırabileceği konular vardır ve şifa sürecinde katkıda bulunması durumunda kendi de ilerleyecektir. Bu konuda metafizik bir eğitim alanının da olduğunu unutmamak gerekir. Rehberler, Ustalar ve Melekler ile telepatik veya sezgisel yollarla irtibat halinde olmak haliyle bu süreçte de doğru bir yol çizilmesini sağlar. Bunun ötesinde kişinin haddini ve kapasitesini aşan konularda susması ve konuya daha hakim birine yönlendirmesi bütünün hayrınadır. Sabit Kundalini hizası Kalp çakraya geldikten sonra seyr-i sülükte İlahi Nizama da gönüllü olarak katılıp eğitim-rehberlik-şifalanma sürecinden geçtikçe daha da yeterlik kazanırsınız. Ama yine de herkesin mevcut durumda kendi ölçüsü kadar şifa yeterliliği vardır.

Bahsedilmesi çok yerinde olan bir konu toplumun şifalandırılması için yaptığınız gönüllü katılımdır. Profesyonel meslek olarak yapsanız bile toplumda ihtiyaç duyan kesime gönüllü olarak koşulsuz veya özel indirimli hizmet yapmak toplumda maddi ve manevi sağlık ve farkındalığın genele yayılması için önemlidir. Özellikle gönüllü koşulsuz hizmet Evliyalar için bir hizmet ve vazife yolu olduğu kadar kapsamlı bir eğitim alanıdır da. Gönüllü hizmet bir okul olarak görülmelidir çünkü böyle bir hizmette evrensel ve ilahi destek alınması durumu vardır. Bu süreçte ilham ve içe doğma yoluyla şifa bilgisi ve yetenekleri açılır. Bu yolla açılan bilgi ve yetenekler de bir şifacının has yeterliliğinin önemli bir dayanağı olmalıdır.

Gönüllü katılım haliyle gönülden koptuğu kadarı olarak kanıksansa bile, gerekli olan kadarın yapılması da toplumsal durum için önemlidir.

En önemli konulardan biri de Zeka seviyenizdir. Şifa çalışmaları yapmak sürekli olarak problemlere çözüm üretmek anlamına geldiği için Zekayı yükseltip güçlendirmelidir. Doğru çalışmalar sonucunda akıl kapasitenizin, idrakiniz ve irfanınızın gelişmesi gerekir.

Kendinizi ve bütüncül olarak zihninizi tanımak bu işte bir şarttır. Bilinçaltınızı dip-köşe-bucak temizledikçe kendinizi tanırsınız. Kendi değiştirdikçe hayatınız olumlu bir yönde seyir kazanır. Bu olumlu seyiri kazanmadan başkalarına şifa çalışmak hem sizi hem de başkalarını yıkabilir. Ziyanı önlemek ve hayrı sağlamak her zaman sizin iradeniz ve sorumluluğunuz dahilindedir. Bu yönden herkese bir güç teslim edilir. Dışarıya hayrınızın dokunamayacağı yerde kendi içinizde engellemeniz elzem olan zararlar ve sağlamanız farz olan hayırlar vardır. Haliyle yol uzundur ve kendinizi keşfettikçe başkalarında engelleyebileceğiniz zararlar ve sağlayabileceğiniz hayırlar görürsünüz. Bu yönden gücünüzü sorumlu bir şekilde kulanın. Hayırlı olmak isteyen birisi için sorumluluk almak güçten daha önce gelmelidir.

Şifa çalışırken, çalıştığınız kişinin negativitesini algılamak yerine kontrolsüz bir şekilde süngerliyorsanız auranız zayıftır. Süngerleyerek de şifalandırma yapılabilir ama aile bireyleri içinde daha uygundur. Aile dışı durumlarda temizleyip çıkarmak ve yerine enerji yüklemesi yapmak daha güvenlidir.

Usta ve uzman şifacılar bile zaman zaman dışarıya doğrudan şifa çalışmaları yapmayı bırakması gereken dönemlere girebilirler. Özellikle Geçmiş Yaşam çalışmaları yaptığınız zamanlarda açığa çıkan enerjilerin yükü şiddetli olabiliyor. Kişiliklerin entegre edilmesi sürecinde de aklen bir süre havada kalabilirsiniz. Bu durumlarda zihinsel-enerjetik ve ruhsal stabilite sağlamadıkça dışarıya çok çalışma yapmamanız faydalı olur.

Dışarıya şifa çalışmaları yapmadan önce en az 5-10 kadar hayatınıza dair yükleri bütüncül olarak bedeninizden temizlemeniz ve şifalandırmanız; geçmiş karmayı tarihsel ve kültürel olarak da işleyerek geçmiş kişiliklerinizi şimdiki benliğinizde harmanlamanız önemle rica olunur. Bu süreç içinde geçmiş kişiliğinizin yaptığı şeyleri yapmanız, bir süre onun gibi yaşamanız ve geçmiş halinizi şimdiki halinize harmanlamanız ruhsal bütünlüğünüz için önemlidir. Geçmiş yaşamlar terapisi her ne kadar konu kapsamlı ve kompleks olsa bile ruhsal şifa anlayışının da gerçekleriyle oturduğu yerdir. Bu süreçte kendinize yetebilmeniz haliyle dışarıya özellikle Ruhsal ve Karmik Şifa çalışmaları yapabilmeniz için gereklidir. Özellikle kendimizde bastırdığımız, kabullenemediğimiz, kendimizden yabancılaştırdığımız ve dışladığımız parçalarımıza erişmek için regresyon çalışması yapmak önemlidir. Bu ruhsal terapi sürecinden geçmeden dışarıda şifacılık yapmak kaş yapmak isterken göz çıkarmaya sebep olabilir.

Regresyon çalışmaları yapmak özellikle aklın ve enerji bedeninin önünde engel ve kilitlerin kalkmasını sağlar. Enerji ve Işık kapasitesini güvenli bir şekilde yükseltmenizin de yoludur. Regresyon yapmadan Kundalini uyandırmak blokajların yanma ve ısırıklara sebep olarak psikolojik dengenizi bozabilir ve sizi tutarsızlaştırabilir. Regresyon yaptıktan sonra kademe kademe enerjinizi yükseltebilirsiniz.

Tantrik ve Ruhsal Cinsellik ile yaşanan simya işleri ve şifalanmaları yaşamak bir şifacının kariyerinde önemli bir güçlenme sağlar. Bu haliyle eskiden 1 saatte yapılamayan işler 20-10 dakikaya kadar inebilir. Eril ve Dişil enerjilerin Ruhsal Cinsellik içinde harmanlanması Ruhsal enerjilerin de bedene daha rahat oturmasını sağlar. Zorlanarak yapılan enerji çalışmaları cinsel simyadan geçtikten sonra genetik aktifleşme, KA ve BA enerjilerinin tekamül etmesiyle çok daha kolaylaşır. Cinsel enerjide kutuplaşmasının da ince ayarıyla ruhsal ve sezgisel olarak da güçlenme yaşanır. Haliyle iffet yolunu takip edenlerin bile Karma ve Jnana Mudra (Fiziksel ve Manevi) Cinsel Simya-Tantra çalışmalarından nasibini alması önemlidir. Nefsaniyetin terbiyesi kadar ihtiyaçlarının tatmin edilmesi de kusurların ortadan kalkması için önemlidir. Nihayetinde cinsellik de bir sevgi eylemi olarak yapıldığı zaman mevcut olan bir iffet vardır. Cinsel ilişkilerde şifa, aydınlanma, dönüşüm, adalet gibi niyetlerin olması cinsel eylemleri de kutsar. Haliyle cinsellik hayat enerjisinin de kaynağına ulaşabileceğimiz ruhsal bir kapı olarak görülmelidir. Gerekli özen gösterildiği zaman ruhsal cinsellik şifacıların da meslek hayatları için gerekli olan güç ve sağlamlığı kazanabilirler. Bu noktada Maha Mudra yapabilen bireyler iffet yolunu da takip edebilirler. Cinsel olarak aktif olan şifacıların da 6 ay kadar bir süreyle iffet yolunu takip etmelerini öneririm. Böylelikle kişi karşı cins ile ilişkiye ihtiyaç duymadan kendi kendine enerjetik-duygusal-zihinsel-ruhsal-bütüncül olarak yetebilmesini sağlar. İki yolun denenmesi bütün potansiyellerin deneyimlenip görülerek daha kapsamlı bir anlayışın oluşması ve bireyin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini sağlar. (Siddhartha – Hermann Hesse, Parfümün Dansı – Tom Robbins, Stairway to Heaven – Led Zeppelin ve bir sürü Tarkan Şarkısı)

Böyle bir deneyim yaşadıktan sonra haliyle dışarı açılmadan önce kendinizi tekrar bir gözden geçirmek istersiniz, çünkü yeni kazanılan farkındalıkla kendinizde ve başkalarında daha önce farketmediğiniz eksiklik ve kusurları tespit etmeye başlarsınız.

Özellikle regresyon ve cinsel simya konusuyla ilgili Sağlıklı Şifacılık da dahil olmak üzere tek bir kaynağa bağlı kalmayın. Çevrede yayınlanmış olan bilgileri tarayın. Bunların arasından doğru ve yanlış bilgi ve uygulamaları ayırt edebilmek de şifacılıkta bir yeterlilik göstergesidir.

Aile Dizimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmanız. Kendi ailenizde çalışmanız da haliyle önemlidir. Ailede bir şifacı yetişiyorsa kendi ailesini bir çalışma alanı olarak kullanıp ailesinin bilinç ve sağlık durumunu iyileştirebilir. Bu kişinin Sakral çakrasının durumunu doğrudan etkileyerek astral planda da başarı kazanmasını sağlar.

Gözünüzün önündeki problemleri çözmedikçe, bunların üzerine yenileri birikebilir. Bu durumda kendinize kaybettirdiğinizin ötesinde başkalarına da zevaliniz olabilir.

Fizik bedeninizin durumu, cildinizin parlaklığı, kemiklerinizin sağlamlığı, bağışıklık sisteminiz, kalbinizin ritmi, odaklanma gücünüz, sezgisel netliğiniz, özgüveniniz, kişiliğinizin özgünlüğü dışarıya şifa çalışmaları yaparken bakabileceğiniz konulardır.

İlahi Nizam, Melekler Düzenleri ve Yaratıcı Hiyerarşilerle birlikte koordineli olmanız ve inisiyasyonlardan geçmeniz de haliyle Ruhsal Şifa Anlayışınız, Gücünüz ve Etkinliğinizin kanıtlarından biridir.

Özellikle şifacılıkla ilgilenen veya yapan çoğu kişi bunu geçmiş yaşamlarından (şaman, cadı, doktor, hemşire, şifacı) olduğu zamanlardan taşır. Bu haliyle güncel bilgiyi öğrenmek çoğu kişiye yeterli gelmektedir ancak şifacı her gün kendisiyle de ilgilenmelidir.

Özşifa süreci haliyle 8 sene sonra bile bitmeyebiliyor. Ancak dışarıya açılmadan önce bir-iki sene kendi içinde pişmenin ve kavramları-konuları öğrenmenin önemi büyük.

Sadece eğitim almayı dışarda iş yapmaya haliyle yeterli görmüyorum. Bunlar insanların kendi problemlerinden kaçmasına da sebep olabiliyorlar.

Reklamlar

3 Comments

 1. 2003 yılında Reiki Aliance a bağlı şu an yönetim kurulu başkanı olan Helga Artner dan Reiki kursu aldım Usui ,Hayashi ,Takata, Furumoto .Michael Hartley ve hocam dan sonra 7. kuşağım. Hocam katı bir Geleneksel Reiki temsilcisi halen kimseyi Master yapmadı. Ben iyi bir uygulayıcı olduğuma inanıyorum. Bir çok hastaya şifalar gönderdim. Çok güzel gelişmeler yaşadım. Hocam enerjimize farklı enerjiler karıştırmamamız gerektiğinin üzerinde hassasiyetle duruyor. Çünkü Enerjinin duruluğu ve kaynağa yakınlığı önemlidir. Kaynaktan çıkan su molekülleri kar molekülleri gibi güzel şekiller aldığı halde, şehrin içinden geçip denize dökülürken bir çok enerjiyle karıştığı için moleküllerin bozulduğu bir gerçektir. Bir Hintli hocamın da dediği gibi BASİT olmalıyız. Ama ben de kurumsallaşmaya inanıyorum. Sadece bunun illede sağlıkçılar tarafından yapılmasına karşıyım Reiki kursunu herkes alabildiğine göre herkes de şifa verebilir. Bunun ölçülebilirliği nasıl olur bilemiyorum. . Sonuç olarak ben de bu işi yapmak istiyorum Bunca yıl bu konuda çalıştığıma göre ..ama herhangi birinden 3. dereceyi de almak istemiyorum..

  Beğen

  1. Şimdi mesele Reiki’nin ötesinde bir Simya konusu da aynı zamanda.

   Enerji sadece Reiki’den ibaret değil. Enerjiyi karıştıran şey aslında bana sorarsan hepimizin ilerlemesini ve sağlığını negatif etkileyen, uygunsuz-çelişkili düşünceler, aşılamamış ve tamamlanmamış duygular da olabilir.

   Ne kadar saf ve temiz bir kaynaktan enerji aldığını ancak senin biraz da Allah veya Öz ile olan muhabbetin ve bundan edindiğin irfanın belirler. Haliyle irfanı yüksek olanın şifa gücü de yüksek olur bu sadece Usui Reiki ile sınırlı değil. Reiki’ye bakınca ben Raphael görüyorum zaten. Ben de şifa eğitimimin bir kısmını Barmenlik kursundan geçerken aldım, kokteyl yapar ve sunarken enerjileri de karıştırmayı ve sunmayı, enerjilerden reçeteler üretmeyi öğrendim.

   Evren ne kadar kompleks ise ben de o kadar kompleks düşünmeliyim. Basit olduğu yerde yine her şey basittir. Şifacıların da mesleklerine profesyonel bir doktor gibi teknik/teorik bilgiyle ve bir ruhban gibi tasavvufuna ve ahlakına bakması gerektiğini düşünüyorum, bununla da yetinmemeli ve bir sanatçı gibi de işinde güzellik ve sağlık ifade bulmalı. Şifacıda doktor, şaman, cadı, keşiş, rahip, psikolog, astrolog, danışman, rehber gibi bir çok kişilik birleşiyor.

   Şimdi Reiki saf bir enerjidir, bunu alırsın örneğin Boğaz çakranda işlersin Reiki enerjisi buna göre bir dönüşüm yaşar ve buna göre bir işlev ve amaç kazanır. Bunu istersen sonra Jupiterle biraz daha büyütürsün içine de biraz Merkür koyarsın, burada mesela Ruhsal Varlığın Kendini Ölçülü bir Şekilde İfade etmesine koşullanmış bir enerji elde edebiliriz. Bu da bir sanat haliyle.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s