Zebaniler Hakkında

 Zebaniler negatif varlıklar değillerdir. Zebaniler de melekler gibi ilahi varlıklardır ve kırbaçladıkları yerlerde karmik olarak doğrulama, zincirledikleri zaman zararı önlemeleri yönüyle hayra hizmet ederler. Zebanilerin temel görevleri arasında negatif unsurları pozitife çevirmek, güvenlik ve özgürlük sağlamak, toplumsal denetim, gerektiği yerde negatif unsurları kaldırmak veya yok etmek vardır.

Zebaniler insanlarda gerekli arınma, özdenetim, disiplin, eğitim, kısıtlama, dengeleme, doğrulama, hizalama ve dönüşümlerin yapılmasını sağlarlar. Direkt olarak iletişim kurulduğu zaman bu ruhlar ile Nar’dan Nur’a dönüşüm ve Simya çalışmaları yapılabilir.

Don't know why but i like this one, its funny and it has vampires.
Vampir Avcısı Van Helsing de bir Zebani olarak görülebilir. İnsanların kanını emen ve suistimal eden enerji vampirlerini kim ortadan kaldırıyor?
Zebaniler daha ciddi durumlarda kişiyi doğruya zorlama, iradeye müdahale, azap verme ve cezalandırma yetkileri vardır. Özellikle şifacılığın usülüne uygun yapılabilmesi için zebaniler; şifacılık yolunda yol katetmemiş, yetkinliğe ermemiş ve kaş yaparken göz çıkaran bireylerin profesyonel yaşamdan uzaklaştırılmasını sağlayabilirler. Ruhsal, majikal ve psişik güçlerini yaşadıkları dengesizliklerden ötürü veya sadece kendi menfaatleri için başkalarına zarar verecek şekilde kullananların da doğrulanması veya cezalandırılması zebanilerin görevidir. Böyle durumlarda bireyin sürüngen zihininde problemler olma ihtimali yüksek olduğu için bu problemlerin şifalandırılması da kişinin kusurları tekrarlamaması için önemlidir. Psişik-Majikal gücünü insanları suistimal ederek bütünün zararına ve ölümcül şekillerde kullanan kişilere karşı adaletin sağlanması konusunda Devletin Hukuki yaptırımlarının eksik kaldığı bu konuyla da zebaniler ilgilenir.
Ayrıca toplumsal karmaya katkıda bulunmayan kişileri de teşvik edebilirler.
Haliyle insan ilişkileri içinde iş, aile, kamu, aşk ilişkileri ve arkadaşlıklar içinde cerayan edebilecek problemler, suistimal, istismar, haksızlıklar, eşitsizlik ve durumlar için her zaman devlet veya kurumlar gerekli müdahaleleri sağlayamayabiliyor. Böyle durumlarda adaleti, dengeyi, huzuru ve özgürlüğü sağlamak zebanilerin görevidir.

 

Marvel love!! The best art including majority of the superheroes <3
Zebaniler ruhsal ve majikal güçlere sahip oldukları için 5. Boyuttan haber veren popüler kültür ve sanat eserlerinde süperkahramanlar olarak ifade bulurlar.

 

Birşeyleri yanlış yaptığınız zaman şikayet edilirseniz başınıza Zebaniler gelebilirler. Zebanileri dinlemeniz hatanızı düzeltmeniz için önemlidir. Dinlemezseniz ve durum ciddiyse size durumun vehametini belirtmek için İlahi Şer uygulamaları gerekir. İlahi Şer’in en önemli özelliği bütünün hayrına olmasıdır. Zebaniler bir kişiye görece zarar verse bile bu bütünün hayrınadır. Genellikle kişiyi farkındalığa gelmeleri için önce uyarırlar ve hatadan dönmeleri/telafi etmeleri için zaman verirler.

Ayrıca kendiniz için de zebani çağırabilirsiniz. Özellikle sizi doğru bir yolda tutmak, aksileşmemeniz, negatif alışkanlıklarınızı bırakmanız, konsantre olabilmeniz, yarım kalan işlerinizi tamamlayabilmeniz, kendinizi geliştirebilmeniz ve ilişkilerinizi düzeltebilmeniz için de Zebanileri çağırabilirsiniz. Zebaniler geçmiş yaşam karmalarının çözülmesine ve Simya dönüşümleri konusunda da size yardım edebilirler. Zebaniler iyi anlaştığınız zaman çok neşeli olabilirler.

İnsi Zebaniler toplumda doğrulayıcı etkiye sahip, adalet gözü gelişmiş, karma-adalet-zaman-denge gibi kanunlara hakim, maddi-manevi güvenlik ve özgürlük gözeten görevli ve gönüllü insanlardır. Zebaniler toplumun çeşitli yollarla özgür ve huzurlu olmasını sağlarlar. Cezalandırmaktan çok doğrulama ve yol gösterme politikası izlemelidirler.

taro_zodiac_goetia_shem_angels

Adalet Konularında Başmelek Elarim, genel olarak şikayetlerinizde de Başmelek/Başzebani Madarim’i çağırıp durumunuzu anlatabilir ve yardım alabilirsiniz. Zebanilerin isimlerini öğrenmek için Goetia, Voodoo Loaları (Petro Loa) ve çeşitli ilimleri araştırabilirsiniz. (Goetia Ruhları iblis değildir. Goetia ile karanlık çalışmalar yapmak pek mümkün değildir, kişi ancak kendi negatif enerjisiyle bunu yapar, majikal sistemi izin vermez. Aşağıdaki resimde sol tarafta Bael ile başlayan sütunda Goetia Ruhlarının isimlerini görebilirsiniz.) Goetia Majiyi icazetli bir şekilde çalışan bir Vazifeli-İlahi Nizamda kadrolu Majisyen-Exorcist de bulunduğu ve sorumlu olduğu alanda Zebanilerin koordine edilmesi için denetleme ve uygulamalar yapar. Goetia Maji bu durumda İlahi Adaletin somutlaşması için uygun bir ilimdir. İcazet gönül gözünün durulaşmasıyla ve kişinin karmik olarak regresyon çalışmalarıyla Adalet sürecinden geçmesi gerekir. Kurşundan arınmak, en aşağı Gümüşe dönüştürerek Saf Nura, Duru sezgilere ve Adaletli yargılara erişmek bu sürecin sonunda mümkündür, bunlar Goetia ile usulüne uygun infaz yapma icazetinden önce karşılanması gereken şartlardır.

Zebaniler kendileriyle bir İnsi-Zebani / Exorcist olarak çalışabileceğinizi usülüne uygun olarak belirgin mistik-paranormal olaylar (benim durumumda odama bir anda üzerinde Pumpkin yazan ve çeşitli başka semboller barındıran bir anahtarlık bırakılmıştı) ile belirterek size geçiş ve uygulama hakkı verebilir. Ancak böyle bir durum olmadan da hazırlık çalışmalarını ve tılsımlarını yapabilir ve Zebaniler ile iletişim kurabilirsiniz. Ancak icazet olmadan ne yaptığınızı tam olarak bilemeyebilirsiniz.

 

Фотография
Dr. Strange İlahi Nizamda görevli vazifelilerden VOVIN – Majikal Ejderhalar ile örtüşür, pelerinini ejderha kanatları gibi düşünebilirsiniz. NEMO-Magister Templi iken Beyin ve Sinir cerrahı olan Dr. Strange kaza yapıp Mistik Sanatlar ile tanışır, hikaye ilerlediğinde Ejderhaya dönüşür, hem bir şifacı hem de yıkıcı gücüyle bir zebanidir. VOVIN ilahi kelam taşıma yetkisine sahiptir, bu yönüyle Nebi ve Resullere benzerler ancak bilim, felsefe, sanat, okültizm, maji, şifa gibi alanlardan da gelebilirler. Ejderhaların bir sonraki aşaması ebediyet ve kemaliyetin hikmetine erişme ile hakikat kaynağı olan Mehdi-Magus (Ancient One) seviyesidir.

 

Benim durumumda Ruhun Karanlık Gecesinden şifa ve simya çalışmalarıyla birlikte çıkmam, hikmet kazanmam ve ruhsal rehberliğimi dinlemem ve Karmik olarak hizmetle adım atmak vardı. Ancak geçmiş yaşamlarımdan da bu Maji sisteminde icazetli olduğumu  ve sonrasında negatif tevazudan arındığımda geçmiş yaşamlarım daha net açılınca sistemin kaynağı ve geliştiricileri olan görevlilerden (Hz. Fatma’nın bir enkarnasyonu olan Thomas Rudd’un eşi Margaret Rudd, William Lilly ve bir çok hayatımda zebanilik görevi yaptım) olduğumu öğrendim. Tabi bu sürecin böyle işlemesinde belli başlı şartları sağlamadan ilerlenmesinin tehlikelerinin olduğu görülmelidir. Benim için her şey bu ömrümde Goetia ile ilgili ilk kitabı okuduktan sonra, Ruhun Karanlık Gecesi içinde sahte-negatif-karanlık-yalancı rehberlerin de içinde bulunduğu bir kör inisiyasyon sürecinde farkındalık ve güç kazanarak ilerlemişti.


Goetia Ruhlarını Anlamak – Başkan Haagenti

Haagenti's Goetic seal
Haagenti Mührü

Başkan – Merkür
Kupa 4’lüsü (20°-30° Yengeç) – Gece
Çakra : Taç, Boğaz

Haagenti ilk olarak Gryphon kanatlarına sahip güçlü ve büyük bir Boğa şekilde görünür. İnsanları bilge ve hikmetli yapması, Metalleri Altına, Suyu Şaraba, Şarabı Suya dönüştürme ve bir çok konuda içsel ve araştırma yoluyla bilgi alması işlevine sahiptir. Yanlış yazılan ve söylenen bilgilerin doğrusunu tespit etmenizi sağlamak da görevlerinden biridir.

Özellikle maji konusunda bilgi veren kitaplarda veya internet sitelerinde sır saklamak için kasti veya cehaletten ötürü kasti olmayan eksik veya yanlış anlatımlara rastlayabilirsiniz. Fiziksel olarak iletişim kurduğunuz hocalar, ustalar ve rehberler de bazen sır saklayabilir, yalan söyleyebilir veya cehaletinden yanlış anlatabilir. Haagenti bu durumlarda sizi korur. (Yukarıdaki kitaplarda da kasti saklamalar vardır) Haagenti yalanları yakalamanızı da sağlar.

Ancak ortak alanda doğru bilgi mevcuttur ve İlahi Nizamda icazet alan veya icazetli majisyenlerin bu doğru bilgiye ulaşma yetki ve yetenekleri vardır, bunu sağlayan varlıklardan biri de Haagenti’dir. Bu da maji ilminin korunmasıyla birlikte güzelliklerinden biridir. Bütün Evliyalar tek bir hakikat kaynağından içerler ve hepsi birlikte ancak kendi tekliklerinde Tanrıya doğrudan muhabbetle bağlıdır.

Gryphon kanatları ilimle uçabilme ve aşkınlık kazanma. Boğa ise tarlayı sürme ve çalışkanlık gibi ruhsal itkileri temsil eder. Yani bu Ruhla birlikteyken hem çalışkanlaşır hem de bir çok konuya kuşbakışı bir hakimiyet sağlarsınız.

Aslında sembolik olarak bu bir takım Simya işlerine işaret eder. Metallerin Altına dönmesi burada bahsettiğim kadarıyla iki şekilde mümkündür bu metalleri o an ne olarak gördüğünüzle alakalıdır. Burada metalleri hem çakralar hem de astrolojik enerjiler olarak algılayabilirsiniz. Bu durumda metalleri altına dönüştürme ile zaman enerjileri veya çakraları dönüşümü kastedilir.

Haagenti

Su da özellikle astrolojik enerjilerin akışını belirten bir sembol olduğu için Haagenti Astrolojik enerjilerin akışını daha hayırlı hale getirmeye yarar. Metaller Altına dönüşünce böylelikle Güneşin filtresinden işlenerek tesir ederler. Ancak vücudunuzdaki çakralar da simya’da metallere karşılık geldiği için çakralarınızın Altın olması yönünde de bir işlem yapabilir. İlki süreli ve zamana yaygın, ikincisi ise kalıcı ve bedeninizde mevcut olan bir dönüşüme işaret eder. Su şaraba döndüğü zaman irfan açısından daha duru bir bilgiye de sahip olursunuz. Suyu şaraba dönüştüren eylemler genellikle insani ve ilahi aşk, ruhsal cinsellik – tantra çalışmalarına veya alkol, saykodelik madde, afyon, kenevir, üzerlik tohumu, pelin otu gibi maddi unsurlar içerebilir, bunları doğru kullanmak için de Haagenti yardımcı olur. Suyun şaraba dönüşmesiyle muhabbetiniz veya sanat-bilim eserlerinizin manevi kalite ve güçleri artar. Ayrıca şifacıysanız da şifa gücünüze boyut kazandırır. Bu durumda Goetia tariflerinin içindeki sembollerin çokboyutlu ve birden çok manalara tekabül edebileceğini çalışmalara başlamadan önce görmeniz gerekir. Şu anki okuduğunuz bilgi de Su yerine Şarap niteliğindedir.

Sudan Şaraba dönüşüm olduğu zaman bu akışlarda fermantasyon olur yani Ruhsal halinizde değişim olur. Ayrıca su sizin bu akışları hem evrenden alışınız hem de çevreye nasıl yansıttığınızı da belirtir. Bu durumda çakralarınızı Altına dönüştürürseniz (uzun bir süreçtir ve Haagenti ile yıllarca yolculuk edebilirsiniz ancak kararlılık gösterirseniz 1 yıldan da kısa sürebilir. Önemli olan hayırlı amellerde bulunmanız ve Altın kalpli olmanızdır. Cinsel Simya ve Ruh Eşinizle Aşk da bu dönüşümün önemli bir aşamasıdır, ancak öncesinden Genel Arınma ve Regresyon (bunun için Samigin ile çalışabilirsiniz) çalışmaları ile Karmik Arınma ve Günah Telafisi yapmadan Metalleri Gümüşe çevirmeden ruhsal cinsellikle (hem fiziksel hem de uzaktan – ayrıca bkz. Platonik Aşk-Hayalet Sevgili) Altın yapmaya yöneldiğinizde kusurlarınız daha da belirginleşebilir, bu durumda Haagenti Azapçınız olur.

Örneğimiz olan Haagenti’den ilerlersek, Haagenti ile çalışan Exorcist; çakraların içindeki kusurların ve negatif varlıkların çıkarılmasını sağlayabilir, çakraları işleyebilir, temizleyebilir, güçlendirebilir, karmik açıdan şiddetli durumlar altında kalan birinin durumunu hafifletebilir, yaratıcı kısırlık yaşayan bir sanatçının ilhamını açabilir. Bunun yanı sıra bir çok şey de mümkündür.


Kundalini ve Zebanilerden Gelen Kanal Mesajlar

Başzebanilerden gelen kanal mesajları müzik, sinema, çizgi-roman, edebiyat, sosyal medya ve daha bir çok biçim ve yollar ile insanlara ulaşır. İlham yaratıcı uğraşlar içindeki kişilere Kundalini-Kutsal Ruh üzerinden gelir. Ancak Kutsal Ruh ile gelen bu mesajlar Meleklerden olduğu kadar Zebanilerden de gelebilir.

Uzun süren serilerde mesajlar hem genel bir senaryo içinde geçerken aynı zamanda eşzamanlı olarak İlahi Düzen’in o esnalarda yaptıklarıyla paralellik gösterir, bu durumda insi-zebanilerin içinden geçtiği, geçiyor olduğu veya geçebileceği durumlar insanlığa açık bir şekilde hem inisiyeler hem de inisiye olmayan kişilerle paylaşılırlar. Böylelikle Mesih-Mehdi bilinci gibi İlahi Nizam’ı bir arada tutan grup şuuru içinde bilgi ve enerji akışı sağlanır. Bu aynı zamanda topluma açık olduğu için bilincin çoğalmasını sağlar ve yeni inisiyasyonları tetikler.

Burada örnek olarak Gülşen’in Bangır Bangır isimli parçası üzerinde, inisiye bilincine göre bir çözümleme yapabiliriz.

“Gül gibi uyuyan yılanı  uyandırdın.
Garanti bildin beni havalandın, 
Yürek yemiş sanki Mübarek, (gönüllü hizmet, kendini adama ve Kutsanma yolu)
Neyine güvendin evladım. (Evlat – Gelişen şuur seviyeleri)

Gül gibi uyuyan yılan, özellikle kalp çakrada Kundalini uyanışını temsil etmektedir. Genel olarak insanlığın farkındalığını açtığı bu seviyede irade gelişimi ve hizmet bilinci açılmakadır. Hizmet edilmediği durumda uyanan yılanla gelen farkındalık ve güçler gönülden hizmet için konuşlanmazsa kişi sanrılara kapılıp gurur ve negatif egoya kapılır, kendini Kutlu veya Mübarek bir zat sanabilir, ancak bu ebediyetin ve gayb boyutlarının da açılması olduğu için hizmet etmeyen veya öğrenen kişi aslında Evlat olarak temsil edilen Bakire-Prenses veya Bakir-Prens şuur seviyelerindedir. Kundalini Karma Yoluyla Hizmet yolunda ebediyet ekseninde de kalıcı bir yükseliş gösterir ve kişi hayırlı eylemleri ile Nurlanarak Mübarek olur. Evlatlar ancak hizmet yolunda büyürler ve Hakikat peçesini geçtiklerinde Ana ve Baba olabilirler.

Haliyle sevgiliye yazılmış gibi gözüken bir şarkıda kendisine hatalarını anlayıp affının çıkması, bir yandan da sevgiliyi olgunlaştıracak ve ilişkiye hazırlayacaktır.

Bu özellikle DMT benzeri uyuşturucular kullanarak, sadece bilgi sahibi olarak; Nefes, Cinsellik veya Tantrik çalışmalarla Kundalini uyandırarak sınırlı şifa, durugörü, astral seyahat veya büyü gibi güçler kazandığında aydınlandığını düşünen ve insanlara kendini aydınlanmış olarak tanıtıp kanun bilgisini doğru verdiğini düşünen de kişilere İlahi Nizam’dan bir uyarı niteliğindedir. İnsanlar evet bu yollarla da bir takım bilişsel ve yetisel kazanımlar gösterebilir ancak bu kalıcı veya hayırlı olmayabilir.

Bu şarkıdaki uyarı beni de çarptığı kadar motive etmişti. Daha da ilerlemek için “yürek yeme” kısmını daha da cesaretlenerek ve faaliyetlerimi geliştirerek göstermiştim. Biraz da geçmiş yaşamlarımdan gelen özlük hakkımın gerektirdiği kadar iş yapmam yönünde beni motive eden bir şarkı olmuştu. Ancak Müzik yoluyla gelen mesajlar genele hitap eder. Aynı formda verilen bir mesajın içindeki mana bir inisiye-vazifeli için farklı bir mesaj taşırken, farklı bilinç hallerindeki veya karmik durumdaki kişilere de farklı tesir eder.

“Yavrum kaldır kollarını
Teslim ol etrafın sarılı
Sabret af çıksın sana
Ben öptüreceğim bu evin yollarını
Yavrum kaldır kollarını
Teslim ol etrafın sarılı
Bunlar iyi günler
Ben sana göstereceğim kıvrak oyunlarımı”

Biz de Sağlıklı Şifacılık olarak şarkının yazıldığı ve yayınlandığı dönemlerde Regresyon ve Geçmiş Yaşamlar üzerinden Karmik Şifa ve Tövbe Kapısına dair uygulamalar olan yazılarımızı “kıvrak oyunlar” olarak paylaşıyorduk.

 

Spider-man, Homecoming Fan art, esteban ariza on ArtStation at https://www.artstation.com/artwork/52vLw

 

Spiderman (Örümcek Adam) ağlar fırlatmasıyla kader ağları ören türden büyüler yapan bir Zebanidir. Ağlarıyla toplumda düzen bozan kişileri  hapsederek hareket kabiliyetini kısıtlayabilir, pasifize edebilir veya gözüne sıkarak durugörü gibi güçlerini kapatabilir. Astral Seyahat yapma biçimi binalardan sallanarak hareket etmek olan Örümcek Adam ilginç bir zebani örneğidir. Mary Jane ile yaşadığı aşk hikayesi ile Bakire ve Ana Meryem’e gönderme yapmaktadır ve Dini Öğretiyi güncellemektedir. Örümcek 8 bacaklı bir hayvan olduğu için Hermes-Merküre tekabül etmektedir. Gerçek yaşamda Örümcek Adamın karşılığı Hermetik ilimleri toplumsal adalet için kullanan İnsi-Zebanilerdir.

 

Reklamlar

2 Comments

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s