Sürüngen Zihin Kusurları – Reptilian Miti

Ruhsal güçler kazandıktan sonra Allah’ın işinden gönüllü olarak vazife almaktan cayıp, sadece kendi kesesi ve menfaatine bakan ve küstahlığına aldanıp kendini Evliyalık yolundan azat edenler, Dünya’da mantıksal bir zincir içinde dengesizliğe, psikolojik vebaya ve azaba sebep ve kaynak olmaya yatkındırlar. Gücü paylaşmamak ve bunun üzerine herkesin sahip olabileceği güçler üzerinden insanlara üstünlük kurmak burada önemli bir negatif karmik kalıptır ve acil şifası gerekir.

Bu tarz güçlerin nasıl bir sorumluluk ve erdem bilinciyle teslim alınması gerektiğini anlamamak haliyle toplumlarda geçmişte de yıkıma sebep olmuştur ve İlahi Plandan gerekli müdahaleler gelmiştir.

Reptilian olarak adlandırılan bireyler aslında sürüngen zihin/beyinlerinde çeşitli kusurlar bulunan ve içgüdüsel doğadan gelen sezgisel-psişik-majikal güçleri topluma zararlı ancak kendi menfaatlerine kullananlardır. Bu bireyler aura okumalarında kuyruklu bir şekilde gözükürler.

Tzaphkiel ve Aralim melekleri böyle durumlarda kişilerin karmik durumunu size sezgisel aktarım yoluyla belirtebilirler. Kendini efsunlamak ve olduğundan başka bir şekilde göstermek enerji ve maji konusunda tecrübeli kişiler için basit bir tekniktir, herkes zaten bunu sanal ortamdaki profillerinden yapabiliyor. Ancak özellikle karşınızdakinin size ve duygu-düşüncelerinize kastının olduğu durumlarda sezgisel olarak da kişi hakkında bir içgörüye sahip olmanız, risklerden korunabilmeniz için de önemlidir. Sezgisel şifa çalışmaları ve eğitimlerimizi metafizik yollardan uzaktan rehberlikle yapabiliyoruz. Katılmak isterseniz gönülden saf niyetiniz yeterlidir. Ben de dahil olmak üzere Güneş Planında görevli Usta ve Rehberler size yardımcı olacaklardır.

Sürüngen Zihin Omurga, Beyincik ve Beyin Kökünü kapsayan sinir ağları üzerine inşa edilen zihinsel beden yapılaşmalarda görülen birimsel zihindir. İçgüdüleri, çakraların temel işlevlerini, vücudun genel elektrik ve manyetik enerji dolaşımını ve yayınımını belirlerler. Belli başlı çalışma modları olan basit bir zihindir, kavramsal düşünceye çok sahip değildir. Nefsaniyetle ilgili olarak bahsedilen durumlar sürüngen zihnin kontrolü altındadır. Nefsaniyetle sürüngen zihin aynı şeyi karşılar. Sürüngen zihin haliyle omurgalı hayvanların birimsel şuurlarını kazandıkları ve bedeni hareket ettirebilme kabiliyetine sahip bir zihindir. Hareketleri otomatik yaptığı için kipler (modus operandi) içinde çalışır.

Sürüngen zihnin bir takım bazal yaşamsal işlevleri karşılayan çalışma kipleri bulunur. Bu haller aynı anda bir kaç katman olabilir.

 • Tehlike – Güvenlik
 • Uyku – Hibernasyon
 • Avlanma – Gözlem
 • Gizlenme
 • Projeksiyon
 • Rekabet
 • Refleks – Tepkisellik
 • Beslenme
 • Üreme
 • Dinlenme
 • Tapınma
 • Boşaltım
 • Cinsellik
 • Savunma – Saldırı
 • Açık – Kapalı Alan
 • Arzulama – Uzaklaşma
 • ve diğer,

Sürüngen beyinde oluşan kusurlar genellikle bebeklik ve çocukluk döneminden kalma travmalar olabilir. Bu travmalar genellikle geçmiş yaşam anılarıyla yansıma ve rezonans yapar. Geçmiş yaşamlardan taşınan travmalar da sürüngen zihinde kusur oluşturabilir. Sürüngen zihin bazal metabolizma ve vücut fonksiyonlarını kontrol ettiği ve bilinçaltından işlediği için bu kusurlar bir kişinin özellikle tepkisel eylemlerini bozabilir ve hür irade mevcudiyetine rağmen kişiyi yapmak istemediği türden kontrolsüz eylemlere yöneltebilir. Sürüngen zihinde oluşan kusurlar enerjetik dolaşımı etkilediğinden dolayı vücudun formunda türlü bozulmalara sebep olabilir.

Hayvan taklitleri yapmak özellikle sürüngen beyinde bulunan duygu yüklerini boşaltmaya yarar. Bir başka teknik de cibriştir (gibberish). Cibriş ile içerdeki duygular anlamsız ses öbekleri kullanılarak dönüştürülebilir. Cibrişle atılan fazla kalabalık gönülden geldiği gibi ilhamla bedeni dinleyip şarkı olarak ifade ederek daha da güzel bir forma dönüştürülebilir. Hatta bu teknikte ilerlediğinizde mırıldanmalardan sanki var olan bir şarkıyı söylüyormuşsunuz gibi doğaçlamanıza kadar gidebilir.

Sürüngen zihin problemleri için bir başka çözüm yöntemi de Mor-Beyaz-Ultramarin Alevler, Isis Blue Moon, AuRaMa Kundalini Şifa Sistemi ve Kundalini Reiki gibi şifa enerjileriyle sürüngen zihini işlemektir. Bu enerjiler morfogenetik alana yayıldıkları için uyumlanmak ücretsizdir ve Dünya’dan gelir, saf niyetinizle BM Raphael aracılığı ile uyumlanabiliriniz. Ancak deneyimli birinin rehberliği de enerjiyi daha rahat tanımanızı ve daha etkili kullanmanızı sağlar. Sürüngen zihnin içinde her bir omur, kanal, organ ve sinir bütüncül ve detaylı olarak işlenebilir. Hem genele hem de parçaya odaklanıp, içeriğine şahit olarak şifa enerjisiyle işlediğinizde bir kaç ay içinde sürüngen zihinde bulunan bütün kusurlar ortadan kalkar.

Bir önemli konu da geçmiş yaşam kaynaklı problemlerin köküne inmek için regresyon çalışması yapmaktır. Regresyon çalışmaları aynı zamanda tarihsel karmaların da çözülmesi için önemli bir çalışmadır. Bu yüzden sürüngen zihin problemlerinin çözümünde kesinlikle yapılması gereken bir çalışma olarak görüyorum. Kök ve Sakral çakra, omurga ve beyincik üzerinde kayıtlı bulunan geçmiş yaşam kayıtları sürüngen zihninde temizlenmesi elzem olan kusurların da çözüleceği yerdir.

Sürüngen beyin problemleri çözüldüğü zaman herkesin doğum hakkı olan sezgisel akılları da normal çalışmaya başlar. Sezgisel farkındalık içgüdülerimizden beslenir ve sürüngen zihnin tertip ve gelişimiyle gelişir, arıtılır ve netleşir.

Özellikle hayvansal yaşamla ilgili olarak sürüngen zihin memeli hayvanlardan farklı olarak daha avlanma ve türün devamlılığını sağlamaya yönelik olduğu için ilişkiler kurarken derinliğe gitmez. Birimsel ilişkilerde sadece kendi veya sadece ötekisinin menfaatini düşünmek bu zihindeki dengesizliklerden kaynaklanır. Bu zihin ötekiyle ilişkilerini çok temel hayati bağlamlarda kurar.

 • Gözlem
 • Kendini Göster – Saklan
 • Kaç-Kovala / Av-Avcı
 • Mücadele Et / Üstünlük Kur
 • Ortak Hareket Et
 • Cinsellik – Kurlaşma
 • ve diğer.

Korkular ve aşırı duygular özellikle bu zihin için çok büyük yük oluşturur. Kusurlu durumlarda korkuları dışarı yansıtmak, başkalarını korkutmak, korkutucu bir imge oluşturmak gibi eğilimler gözükebilir. Bunların sebebi çocuklukta özellikle anne ve baba tarafından dayak, işkence, darp görmek; arkadaşlar tarafından dalga geçilmesi ve dışlanmak; dini korkular ve toplumsal baskılar olabilir. Mahcup veya muhtaç duruma düşmek, çok yalan söylerek kendi özünden farklı ve sınırlı bir kişiliğe sıkışmak ve içinden çıkamamak, cinsel şehveti kontol edememek ve doğadan gelen bedenimizi oluşturan kaba malzemenin kendisinden kaynaklı kusurlar olabilir.

Bu zihinde bulunan kusurlardan kaynaklanan durumları listelemek gerekirse.

 • Aşırı korku, öfke, taraflılık, korumacılık, evham, tepkisellik
 • Panik
 • Kronik Yalancılık
 • Sezgisel Algı Bozuklukları
 • Aura Kirliliği
 • Bağnazlık ve Yobazlık
 • Anlamsız ve Kaotik Duygular
 • Manik Depresyon
 • Biat Etme ve Ettirme
 • Menfaatçilik
 • Kusur Kabul Etmeme
 • Baskıcılık ve Otorite
 • Konsantrasyon Bozuklukları
 • İkiyüzlülük
 • Paranoya, Borderline, Şizotip bozukluklar
 • Saplantı ve Takıntılar
 • Psişik Manipülasyon ve Kontrol Saplantısı
 • Psişik Vampirizm
 • Kendine Yetememe
 • Gerçeklikten Kaçış
 • Gereksiz Güç Gösterisi ve Rekabet
 • Tatmin Edilemeyen Cinsel Açlık
 • Taraflılık
 • Mızmızlık ve Oyunbozanlık
 • İlgi Telaşı
 • Eleştiri kaldıramama
 • Mizah eksikliği
 • Yüz ve vücut yapısında ciddi bozulma
 • Kendisiyle ilgili olmayan konuları kişisel algılama

Holistik Zihnin bu parçası da haliyle Elementler ve Çakralar Sistemiyle ayrıştırılarak incelenebilir.

Reptilianların farklı ırk olarak görülmesinin sebebi, biraz da Nazi döneminde özellikle yoğunlaştığı görülen ve buradan devam eden şeriatçi ve biatçı uygulamalar ve sürüngen beyinde bulunan kusurlardan (faşizm, güç şehveti, taptırma, sabit fikir, dar görüş, örümcek ağları, korku kalıpları, biat, nefsani kontrolsüzlük, düşüncesizlik, aşırı tepkisellik vb.) kaynaklanan dengesizliklerdir. Bu psikoloji toplumsal bilinçte psişik aura yapısı bakımından kendine özgü ve hatta kendini çevresinden ve İnsanlıktan soyutlamasıyla bazen Dünya dışı bir ırk gibi gözüken hallerinden ileri gelir.

Dünya Savaşları haliyle insanların Dünya ile bağların kesmesine veya insanlıktan umudunu kesip kendine ve gezegene yabancılaşmasına, kuyruklu yalanlar içinde uzaylı varlıklarla iletişim çabası kurmaya itmiştir. Savaş travmaları da tam olarak güvenlik konusu üzerinden sürüngen zihinde önemli travmaların gelecek hayatlara taşınmasına sebep olur. Aynı enerjiler işlenmek için yine bedenlere stoklanır. Ancak psişik ve ruhsal çalışmalar itina ve sağduyu gösterilmeden uygulandığı zaman yoğunlaşan enerjiler bu karmik kalıplardan gelen yapıları aşırı şişkinleştirebilir. Bu karmayla doğan kişiler/gruplarda psişik gelişim göstermek özellikle projeksiyon moduna geçerek kendi varlıklarını kanıtlama telaşında bir popülerlik kazanırsa Nazizme benzer durumlar da gözükebilir. Haliyle geçmiş yaşamlardan gelen toplumsal acıların; savaş, veba, kıtlık, kitle imha silahları, sefalet ve felaketlere dair anılarımızın derinine inerek buradaki yüklerin temizlenmesi ve işlenmesi önemlidir. Bu yüzden şifa çalışmaları insanlığın ortak alanında bilimselleşmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Özellikle bu durumların bastırılması antidepresan kullanımını da arttırıyor, ancak bu türden ilaçlar ancak semptomları baskılıyor ve problemi kökünden çözmüyor.

Geçmiş yaşamlardan gelen karmanın bilinçaltının filtresinden tezahür etmesinde çok şaşırtıcı ve bir o kadar algı kapatan durumlar gözükebilir. Gerçekleri olduğu gibi görebilmek için bazen ufuklarımızın çatırdayıp yerle bir olup yok olması ve buradan genişlemesi ve daha kapsayıcı olması gerekir.

Haliyle İlahi Plan daha kapsamlı düşünüyor ve harama saplanıp kalmış bu kişilerin ortadan kaldırılıp, karmik durumlarının gelecek yaşamlarında terapi edilmesi yönünde karar aldı ancak bazıları yok oluş aşamasında olduğundan bir sonraki eşiğe yetişemeyebilir. İnsanlıkta özellikle şifa ve simya alanlarında yaşanan birlik bilinci ile birlikte gelen bilgi katılaşması, bize bu konuları da doğruluyla işleyen enstitülerin, tapınakların yanı sıra açılacağına dair gelişmeler öngörebiliriz. Haliyle bu durumda bu kişilerin terapileri bu enstitülerin varlığında gelecek yaşamlarda daha kolaylıkla yapılabilir.

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s