İffet ve Kazanımları – / – Genetik ve Bütüncül Gelişim – / – Dönüşüm ve Doğum Karşılaştırması

Simya ve İlim yollarında iffet Yeminiyle bir 6 ay geçirmeniz Fizik-Eterik beden dönüşümünüzle ilgili bir çok kazanımla gelmektedir. Gerektiği yerde iffet dönemlerini tekrarlamak da faydalıdır. Özellikle Kundalini’nin güçlü açıldığı Ölüm Kapısı gibi ruhsal inisiyasyonlardan sonra benliğinizi ve bütüncül olarak bedenlerinizi baştan sona kendi gücünüzle yeniden yapılandırdığınız bir döneme girersiniz. Bu geçmiş yaşamlarınızdaki karmanın da tetiklenmesini sağladığı için çoğu kişi Ölüm Ötesi deneyimlerden sonra “Ruhun Karanlık Gecesi-Kararma-Nigredo” diye adlandırılan periyoda girerler. Bu periyot kişinin artık değişmek ve herşeyi baştan başlatmak zorunda kaldığı bir dönem olduğu için kişinin kendi gücünü kazanması için izolasyonda başarı göstermesi önemlidir. Bunun yanı sıra başka türlü Kundalini yükselmelerinde de farkındalık açılmasıyla gelen Boşluk, Hiçlik, Delilik gibi kişinin enerjisinin başlangıçta dengesiz olduğu dönemlerde cinsel izolasyon sevdiğiniz kişilere bağımlılık yaratmamak, yük olmamak ve zarar vermemek için düşünülebilir. Enerjetik ve Ruhsal olarak dengeye geldiğinizde haliyle hem cinselliğe hem de yeni bir ilişkiye başlamak için hazır ve güçlü hissedersiniz. Aksi taktirde sadece almaya programlanmış bir ilişki kalıbı içinde kalabilirsiniz. Bu cinselliğin özellikle psikolojik bir karışım yaratmasından kaynaklıdır. Enerjetik olarak hasta olduğunuz dönemlerde özellikle başkalarına bunu taşımamanız, vebayı yaymamanız bir gereklilik olur. Bu dönemlerde sevgili arayışına girmek kendi öz-gücünüzü kazanmanızın veya korumanızın önünde bir engel teşkil edebilir.  Kendi ayaklarınızın üzerinde duramadığınız dönemlerde elbette ilişkileriniz olabilir ve sizin tercihinizdir, ancak tez elden ayağa kalkmanız ve kendi kendinize yetebilmeniz hem kendiniz hem de sevgili ve eş adaylarınız için önemlidir.

Cinsel arayıştan çok daha önemli konuların vurgulandığı bu dönemlerden sonra cinsel yaşamın da getirdiği ruhsal kazanımlar haliyle daha tatmin edici ve şifalandırıcıdır.

Özellikle Kundalini çalışmaları yaparken Kök çakranın içindeki dönüşümlerde yanlış cinsel alışkanlıklardan arınmak önem taşıyor. Bu genel olarak bedenin yapısı ve katı genetik malzemesini unsurlarına kadar belirleyen kapsamlı bir konu. Kök çakradan enerjiyi yukarı taşımak için İffet de Cinsellik de bir yoldur. Ancak burada iki deneyimi de yaşamanın getirdiği kazançların şifacılar için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Kundalini’yi aşağıya çeken davranışlardan kaçınmak kadar, toplumsal durumları da aşağıya çeken davranışlardan kaçınmak faydalıdır. Özellikle burada cinsel hücreleriniz gerek çocuklarınız üzerinden, gerek de içlerindeki enerjiyi yönlendirebilme beceriniz toplum içindeki genel yayınınızı önemli etkiler. Bu alanda keşif yapmanın önemli kazanımları vardır.

Bir noktada bütüncül bir anlayışa gelene kadar, Cinsel enerjinizin omurga ve toplumsal bedende orta sütunun etrafında spiral yaparak dik tutabilmesi için tohum ve rahim hücreleri olan sperm ve yumurtaların içine kodlanan genetik materyal ve yaşamsal enerjileri süblimleştirme sanatını iyice öğrenmek için iffete girmek, eşinizle kavuşmadan önce de cinsel hayatınızın sağlığını garantilemenizi sağlayabilir. Yumurta ve sperm kaliteniz aynı zamanda vücudunuzdaki psişik, eterik, duygusal-mental ve ruhsal denge ve kalitelerinizle de doğru orantılıdır. Yaşamınızın iyi akışı haliyle ruhsal olarak da olgunlaşması anlamına gelir. Şifacıların bir noktada Öze ulaşmayla gelen kazanımları göstermeleri için değişik dönemsel arınma ve öz-denetim çalışmaları (Oruç, Kötü Konuşmama, Halvet, İnziva, Seyahat, Koşulsuz ve Karşılıksız Hizmet) yapması da önem kazanıyor. Genetik kalitenize vücudunuzda yaşadığınız dönüşümlerle birlikte enerjinizin de süblimleşmesi ve bütüncül olarak benliğinizde gelişim sağlaması bakımından ciddi öz gözlem gerektirir.

Özellikle ölümden dönme, bonzai ve sentetik türevi psikoaktif madde kullanımı ile derin ölüm korkusu yaşayarak manevi olarak ölüm eşiğine gitmek, travmalar, manevi bedenlerde ölüm deneyimleri yaşamak gibi ruhu uyaran ve uyandıran deneyimlerden (ruh yaşamaya devam etmek için aktif çabayla daha da güçlenir) sonra görünmeyen alemlere dair farkındalıkları açılan kişilerin yanlış ilişki ve cinsellik kodlarıyla devam etmeleri travmatik durumun ard arda tekrarlamasına sebep olabilir.  Sınırlandırılmış ölüm deneyimlerine örnek vermek gerekirse; astral kalbin damarlarını patlatacak kadar duygusal şiddete uğramak, yaşamın bir anda tepetaklak olmasına sebep olan (Tarot – Asılan Adam) deneyimler, şok veya travmalar ile astral veya mental bedende ölüm deneyimi yaşamak, farkındalık peçelerinde yüksek enerjili bireylerde astral kabukların önemli ölçüde soyulduğu bir geçiştir; yanısıra delirmek, bilinç kaybı yaşamak da zihinsel ölüme benzer.

Gerekli çözünmeyi kişi kendi gücünden her zaman açabilir veya gerektiğinde yardım alabilir. Özellikle şifacıların böyle durumlardan geçmesi, kendi içlerinde pratik yaparak hem empatik olarak yaşam deneyimiyle hastayı ve hastalığı anlamasını hem de çözümleri uygulama becerilerini gösterir.

Bireysel olarak yaşadığımız olgunlaşma, erginlenme, öz-keşif döneminde iffet izolasyon sağlar. İzolasyonun kazanımları arasında;

a) Dışardan gelen desteğe ihtiyaç duymadan şifa ve hayat enerjisinin kaynağına bağlanabilme becerisi ve yetkinliği.
b) Bu beceriyle öz şifa yapabilme becerisi ve yetkinliği.
c) Ayrıca bu öz-şifa, arınma ve dengeleme dönüşümlerinde başkalarına hem enerjetik uygulamalar hem de kapsamlı rehberlikle çevresine ve topluma da yardım edebilmesi.
d) Özün cinsiyetten münezzeh doğasının anlaşılması.
e) Bütüncül içsel ve bedensel hakimiyet.
f) Bu sayede Özün farklı yönlerini deneyimlemek tanımak ve anlamak. Bu ayrıca İlahi hakikatlere şehadetin de önemli dayanağıdır.
g) Bireysel açıdan Ruhsal ve Bütüncül Erginlenme
h) Cinsel olarak Aktif bir hayata hazırlık. Cinsel açıdan tercih edilebilirlik kazanımı.
ı) Cinsel enerjinin beden içinde süblimleşmesi ve dönüşüm sürecine odaklanabilmek ve anlamak.
i) Enerjinin özellikle çok yükseldiği periyotlarda; delirme gibi haller yaşanabilir geçmiş yaşamlardan gelen anıların da canlanmasıyla. Bunların da farkındalıkla ve dirayetle içinden çıkılması önemlidir. Bu süreç içinde şifacı yardım almadan aşmayı öğrenebileceği süreçte yakınlarına olumsuz yansımamayı da sağlayabilirse, önemli bir özdenetim kazanımı olur.

Haliyle şifacıların her durumdaki bireyin halinden anlayabilmesi önemli bir kazançtır. Farklı halleri keşfetmek ve hayat koşullarında ustalaşmak haliyle şifa sanatında rica değil emirdir.

Ama bu iffet dönemini de sağlıklı bir şekilde her hangi bir platonik aşk veya ilişkinizin olmadığı; başka bir takım konulara odaklanmanız gereken bir dönemde, hayat koşullarını gözeterek girişebilirsiniz.

Bu özellikle bir kişinin şifa ve sevgi gücünü çok güçlendirmektedir. Cinsel olarak aktif olunan bir dönemde empatik bütünleşmeleri herkesle yaşamanızın önünü kesebilecek ilişki koşulları bulunabilir. Cinsel olarak aktif olunan dönem de kendi başına başlı başına bir sanat ve enerji pratikleriyle haliyle keşfedilebilir ve güzelliğiyle gücünden istifade edilebilir. Kişinin kendi başına dik durabilmesi eşi için gerçekten önemli bir kazanımdır ve iki bireyin de kendi ayakları üzerinde durabilmesi, ruhsal açıdan olgun iki kişinin yaşadığı olgun bir ilişkiye işaret eder. Ayrıca bu cinsel olarak aktif olunan dönemde sağlıklı ve kazançlı bir cinsel hayat için de sadece usulen değil, bütüncül olarak genetik seviyede de somutlaşabilen bir karışım ve yeniden yapılandırma ortamı sağladığı için baştan güçlü başlamakta fayda vardır. Bu hem bireylerin hem de ilişkinin bütüncül sağlığını etkileyen bir merkez direk gibi görülebilir Sakral çakra için.

Hayat içinde ilişki içinde olmak haliyle tercih sebebidir. Evlenmemek de doğal bir seçim olarak karşılanabilir. Ancak genetik havuza yine de her bireyin katkıda bulunması önemlidir. Bu haliyle manevi boyutta yaşanan cinselliğe benzer birleştirici deneyimlerde kendini gösterebiliyor. Özellikle dar gelirli bireylerin evlilikleri toplumda nüfusu, ortam koşullarının kapasitesinin üzerinde yükleme yaptığında çok ciddi kırılma ve buhranlara sebep olabilir. Her bireyin kendi rızkı ve kendi bereketiyle geldiğine dair inanışa haliyle tam bir güven içinde rağbet etmek basiretsizlik oluşturabilir. Evlilik ve aile kurmak hayati bir mesele olduğu için itina ile yapılmalıdır. Acizlik hissiyatı içinde yapılması haliyle uzun vadede yıkılan ailelere sebep olabiliyor. Toplumsal yapı ve bağlarımızın güçlü olabilmesini ziyadesiyle

İffet dönemi ayrıca regresyon çalışmaları içindeyken karşı cinsi de kendi içinde bulabilmesini sağlar. Bu haliyle bir kişiyi karşı cinsle de içsel olarak ilişkiye hazırlayan önemli bir kazanımdır. Kendi içimizde karşı cinsi tanımak da benliğimizi bütünlüğüyle anlamak ve ifade etmek için önemlidir.

Doğum deneyimi içinde şuur bir bedenin içindeki herşeyi baştan yapmayı da görür, bebek aslında bedensel olarak şuurludur. Ama bu gözümüzle gördüğümüzden daha çok bedenin oluşum süreçlerini enerjetik, duygusal mental ve ruhsal olarak da gözlemlediğimiz bir süreçtir. Ruhsal olarak baktığımız zaman elimizde anne ve babadan gelen bir genetik malzeme vardır. Bunu doğru kullanmamız icap eder. Ancak anne karnından doğduğumuzda bu bilgi yaşamımızda bize gerekmediği için bebeklikten sonra şuur eşiğine gelmez. Dönüşüm dönemleri de Ruhsal Doğum-Büyüme-Olgunlaşma-Ölüm-Diriliş gibidir. Özellikle ölüm ötesi deneyim yaşamak ruhsal boyutta yeniden doğma deneyimini hayatınıza getirir. Böylece Dünyada hayatınız devam ederken maneviyatta bir boyutta anne karnında gibi olursunuz. Bunun incelikleri Kabala, Tasavvuf, Kundalini Yoga içinde anlatılır. Bunun için C.G. Jung’dan Kırmızı Kitap, İnsan ve Sembolleri de bilimsel bir aklın yaklaşımını önümüze sunabiliyor. Romanlar ve masallardaki sembollerle de karşılaştırma yapabiliriz, bunlar da Güncel Kollektif bilinçaltında algılanan kodları gösterir. Kundalini haliyle hepimizi de bir arada bir alanda bir gezegende tutan Ruhtur. Haliyle ilhamın kollektif bilinci yansıttığını unutmamak lazım.

Özellikle genetiğinizle topluma yaptığınız katkı üzerine düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü insan toplumsal bir birey olarak üremeye koşullandırılmıştır. Kendisi üremenin sonucudur. Geleceği ve gelecek nesillerin özelliklerini kendi iradi olgunlaşmalarını yaşayarak özerklik kazanana kadar şimdiden belirleyebilir. Bu haliyle her insanın yaşadığı Dünya’ya candan ve gönülden katılımıdır. Aklı ve Ruhu da buraya davet ederek Bütüncül yaklaşım göstermemiz konunun öneminden dolayıdır.

Bu her yönüyle Astrolojik faktörlerin de girdiği bir alandır. Ölüm ile Yeniden Doğum arasında geçen süreçte bir dönüşüm ve yeniden yapılanma vardır ve bu aktif şuur emeği isteyen bir olay olmadığı takdirde kişinin kendisine veya daha da kötüsü başkalarına bir işkencesi haline gelebilir.

Bu yüzden gerekli olduğu ölçüde kişinin kendini hem toplumsal hem de cinsel yönden izole etmesi gereken durumlar ve dönemler olabiliyor.

Yoga’da Brahmacharya terimi İffete karşılık gelir. Şahsen ben, Hatha Yoga’da iki adet Brahmacharyasana biliyorum. Brahmacharyinlere yani iffet yolunda olanlara önerilen bu pozlar hem iffetin içinde derinleşebilmeyi hem de iffet içindeyken cinselliğe ihtiyaç duymadan enerji kalitemizi koruyabilmemizi sağlar.

17494992_721588794667306_6899311988279607296_n[1]
Brahmacharyasana #1 : Bu pozun manasında sütun sağlamlığında iki elin üzerinde bütün bedeni taşıyabilme hali önemli bir özelliktir. İffet kişinin cinsel gücünü kendi içinde dönüşümive güçlenme sağladığı için Ruhun havalanmasını da gösterir. Kişinin elleri Dünya’ya basmaktadır ancak Dünyevi Cinsellikten kaçınmaktan ötürü kişi de havalanmış gibidir.  Havaya kalkınca nefesi başta kısa süreli olarak tutmak Kundalininin uyarılmasını ve uyandırılmasına yardmcıdır.  Poza alışıldıktan sonra Havada kalınan süre boyunca nefesin tutulması tavsiye edilebilir . Pozu havadayken bacaklarınızı ve vücudunuzu oynatarak daha dinamik hale getirebilirsiniz. Bu maneviyatıyla düşünülünce ruhsal esneklik ve hareket kabiliyetine de işaret eder. Kollara gücün eşit olarak paylaştırılması Yin-Yang / İda-Pignala enerji kanallarının dengelenmesini sağlarlar. (ÖNEMLİ : Bileklerinizi ve kollarınızı ısıtmadan bu pozu yapmayın)
brahmacharyasana-6[1]
Brahmacharyasana #2 : Bu poz Türk genetik mirasına göre gelen Kemik yapısına çok uygun değildir. Ancak hazırlıkla birlikte bireyler yine yapabilirler. Bu pozda çok rahat olanlar meditasyon oturuşu olarak da kullanabilirler. Leğen kemiğinin açılması ve diz kapaklarının esnekleşerek sağ-sola açılabilmesi poza hazırlık için önemli.  Namaz kılarken de bu pozda oturabilirsiniz. Padmasana – Lotus Duruşuna benzer özellikleri vardır. Kök çakra ve oturma kemiklerinin yere değmesi ve yaşanan gerilim Perineum/Prostat/PC Kaslarından oluşan Temel Yapıyı sağlam bir şekilde zemine yerleştirir. Oturma kemiklerinin yerleşimi ayrıca İda-Sushumna-Pingala kanallarını hizalar ve Orta Sütundan Kundaliniyi uyarır. Cinsel organın saklanması Perineum’a baskı yaparak Kök çakradan Kundalini girişini uyarır. Belin dik olması ve nefesle Vücutta enerji tonlaması yapılır.
 

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s