İlahi Nizam İçinde İnisiyasyon – Kutlanma Mertebeleri

Tanrının Tapınağı evrendir ve hizmet de koşulsuz olarak her yönedir.

İlahi Nizam ve Hiyerarşiler dahilinde Şifacılara gönüllü ve koşulsuz sevgi ile hizmet yolu bir Dharma Kapısıdır. Şifacılık yeteneğini koşulsuz bir şekilde toplum ve Dünya’nın iyiliğine yöneltmek İlmin ve Şifa yeteneğinin de bir Zekatıdır ve Dünya’da işlerin iyi gitmesi için şarttır. Bu zekat sadece dini değil aynı zamanda ilmen de bir şarttır.. Bu yol üzerinden şifacılık için çok önemli manevi eğitimler ve dönüşümler de görülmektedir. Karma ile Hizmet Yolu Işık Beden ile birlikte gelen güçlerin hem bireysel hem de toplumsal bazda sağduyulu ve dengeli bir şekilde açılmasını sağlar. Işık Bedeniniz Toplumla hizalı olduğu zaman Allah ve Hiyerarşiler ile hizalıdır ve böylece bir Işık Beden zinciri oluşur, Seyr-i Sülükte yolcunun Marifetlere eriştiği yerde Tarikatte terbiye görmüş olması esasen bununla da ilgilidir. Bu terbiye kişinin enerjisinin ve ruhunun da ışıldaması için önem taşır. Hali hazırda çoğu kişi şifa yeteneğini açmaktadır ancak tarikat terbiyesinden bihaber kalmış olabilir.

Ruhsal Şifa ve Maneviyat İlimlerini basiretli ve sağlıklı bir şekilde araştırarak konunun kendi doğasına uygun Akademik Düzeyde bilgi ortaya koymayı ve şifacılık pratiklerini doğrulamayı amaçlayan Sağlıklı Şifacılık da somutlaşma sürecinde bir dergah, akademi-okul, hastane ve ordugah olarak görülebilir. Maddi ve Manevi yollardan Hizmet-Vekalet-Teslimiyet-Eğitimler tarafımızca yapılabilmektedir. Kutlanma ve İnisiyasyon sürecinde de rehberlik edebiliyoruz. Sizin de katılımlarınızla Ruhsal Yolculukta (Seyr-i Sülük) tam bir zincir oluşturabiliyoruz. İlahi Nizamda kardeşlik ve gönüllülük esasları vardır. Kişinin ruhsal yolculuğunda potansiyelini en uygun şekilde açması ve Evrene hizmete koyması beklenir.
Evrensel Kardeşlik, Nakşibendi, Bektaşi, Hürmasonlar, O.T.O., A.’. A.’. (Arcanum Arcanorum), Gül-Haç, Porta Lucis ve Aurum Solis gibi nizamlar en nihayetinde Tanrı’nın Ordularıdır. Anjelik ve Yaratıcı Hiyerarşilerin hepsi kendi yerel kültürleri ve Dünya genelinde insanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde somutlaşır. Ancak bütün hepsi İlahi İşi (Magnum Opus) yürüten tek bir Global ve Evrensel bir Nizamda birleşir. Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi de Şifacılık alanında İlahi Birlik içinde bir Karma Yoluyla Hizmet kapısıdır ve özerk bir nizamdır.
Tasavvuf, Mitoloji, Kabala, Tarot, Havass, Astroloji, Hatha-Kundalini-Bhakti-Jnana-Raja Yoga, Budizm, Tao, Thelema, Enokyen Maji ve bunlar gibi birleşik bir bütün içinde Olgunlaşma-Tekamül ve Kutlanma İlimleri, ve içeriğindeki Ruhsal Katlar, Evrensel Yasalar ve Göksel Nizam bilgisi İlahi Hiyerarşilerin de eğitim konularındandır. İnisiyasyon konusunu Enokyen Maji 30 Aethyrde, Kabala 10 Sefirot ve 22 Yolda açımlar. 10 Sefirot aynı zamanda İlahi Nizam ve Evrensel Beyaz Kardeşlikte 10 seviyeye karşılık gelir.
Kutlanma derecelerini Hayat Ağacı üzerinde şöyle tarif edebiliriz.
a55dabc49486be202c43c54fedbc19c4[1]
 —

0 – Probationer – Öğrenci

Kapı herkese açıktır, ancak bazı kişilerin kutlanma derecesi yoktur, Konu hakkında araştırma ve kendince pratikler yapan kişinin derecesidir.
Fiziksel deneyiminde Kutlanmasa bile herkesin doğum hakkı olarak Ebediyetten kutu olabilir. Bu özgözlem ve meditasyon ile başlayan Hacc’ın gereklilikleri yapıldıkça Esas Varlık kişi için belirginleşebilir ve yolculuk süresince çeşitli veçhe ve manalarıyla açılır. Bir kişi enkarne olmadan önce de aşağıdaki derecelerden herhangi birisinde olabilir ancak derece yükselmelerinde kutun anlayışına gelmeden önce kendinden önce gelen dereceden en az iki bireye (öğretmenler ve şifacılar için başka işleyebilir) hakkıyla yardım veya rehberlik etmesi lazımdır. Ancak Hakiki derecesine gelene kadar hepsinden itina ile geçmelidir.
Mesela bir kişi Mahatma-Yükselmiş Usta veya Avatar olarak da Dünya’ya gelebilir. Ancak kendini olur olmaz ilan edemez, gerekli deneyimler yaşandıktan ve şartlar yerine geldikten sonra zatına yakışacak şekilde kutlu görevi gerektirdiğinde bu ilanı yapabilir. Aziz doğan Azizlere yakışır eylemiyle Azizlik mertebesine tekrar gelir ve Azizlik hakkına sahip olduğunu kanıtlar. Bu bir arınma olduğu kadar hatırlama ve dönüşüm sürecidir de.
 —

G .’. D .’. – Melekut – Exoterica (Golden Dawn)

Disiplin, Terbiye öncelikli bir Öğrencilik seviyesidir. Herkes kendi alanından mesuldür. 4 Elementin sınavları verilir; Element kusurlarından arınılır ve elementlerin erdemleri kazanılır, yapılabiliyorsa parlatılır. Tövbe kapısıdır ve ahlaken güzelleşmek rica değil emirdir. GD’nin açılımı Golden Dawn (Altın Şafaktır)
 —

1 – Neophyte – 10 – Malkuth / Krallık – Mülk / Dünya

Astral Seviyeye hakim olması gerekir. Meditasyona başlangıçtır. Toprak elementidir ve hayatın genel gidişatını bir zapt etmek ve alan açmakla başlar. Neophyte derecesinde Nefsaniyetten arınma başlar. Nefsaniyet kalıpları kutlanmanın önünde engel teşkil edebilir.
Nefse hakimiyet ve Nefs peçesinin aşılmasıyla Brahma Granthi çözülmeye başlanır.
 —

2 – Theoricus / Zelator – 9 – Yesod / Temel – Ay

Hatha, Bhakti ve Karma Yoga dahilinde Asana ve Pranayama tutabilir halde olmalıdırlar. Su elementiyle ilgilidir. İmanları ve Duygusal Bedenleri gelişim gösterilmesi, kişinin enerjisini kontrol edebilmesi ve gücünü doğru koşullandırması gerekir. Semt İmamı’nın da en aşağı derecesidir, ama dini vaazı yobazlığa kaçarsa ve toplumsal hakikat içinde fitne yapacak kadar tutarsızsa hakikat mektebinden ihraç edilir. Nefsaniyetten ve Sürüngen Beyin problemlerinden kurtulmak önemlidir.
 —

3 – Practicus – 8 – Hod / İhtişam – Merkür

Hava elementi ile ilgilidir ve entellektüel gelişim şartı vardır. Verimli bir Lisans eğitimi çoğunlukla yeterli temel oluşturur. Akademi önemli bir terbiyedir. Kabala, Manevi Katlar ve İlahi Düzen ile ilgili pratik çalışmalar yapmaya başlayarak ruhsal melekelerini açar. Bismillahirrahmanirrahim, Tarot, Gül-Haç ve Tao üzerine araştımaya başlar ancak uygulama yetkinliği yoktur. Cinsel maji üzerine de araştırma yapabilir ama tam olarak uyumlanmadığı için pratiği sakatlık oluşturabilir (örnek olarak kendini Tanrı ilan eden Veledi Zina esprisi yapılabilir.) Bu seviye artık sembolleri anlayabiliyor ve açabiliyor olmalıdır). Bir sonraki nizamda da Kitaplar ve Semboller bir üst mana seviyesinde açılacaktır.
 —

4 – Philosophus – 7 – Netzach / Zafer (Feth) – Venüs

Ateş elementi ile ilgilidir ahlakıyla örnek olarak tanınan ve İlahi İrade ile uyumlanma şartı aranır. Kendini İlahi Nizama ve Mutlak Tanrı’ya adama şart ve sınavını geçmelidir. Güç tutkusuyla bozulma yaşayanlar veya Beşer Ego problemlerine takılanlar esasına ulaşamazlar. Majikal Etik ödevleri de vardır ve Kara Büyü tehlikesinin önüne geçmelidir. Kamusal alanda önemli meslekten profesyonellerin de kıdemlendiği bir nizam geçişi vardır. Ateşle arınma sınavı vardır. Şarlatanlar ve Kara Büyücüler genelde bu mertebede ayrışırlar ve ihraç edilirler.

Bağlantı Derecesi – Dominus Liminis – Paroketh / Ego-Ruh Peçesi

Kanatlanma derecesidir. Yogalarda Pratyahara ve Dharana başarısı göstermesi gerekir. Böylelikle kendi varlığının ve kendi dışında varlığın esasına doğru giden net bir odak oluşur, bu odak ileri seviyelerde korunmalıdır. Enkarne Ego ile Ebedi Varlık arasında ayrışma görülür. Ezoterizme yeterlilik sağlanır.

R .’. C .’. – Ceberrut – Esoterica

Külli (Toplumsal) İradeden mesuliyet başlangıcıdır. Elementlerin anlayışı ve hikmetinin açılmasıyla Kendileriyle hizmet için rahat iletişim kurulabilmesi için ünlenme şartı vardır ancak ünün-toplumsal etkinin dereceleri düşünüldüğünde bu açık uçludur, toplumsal alanda çalışan Okültist, Denetleyici, Majisyen, Şifacı ve Öğretmen Evliyaların vazifeleri ünlenme gerektirmeyebilir. Akademisyen, Bilim İnsanı, İş İnsanı, Sanatçı, Politikacı, Müzisyen, Mucitler gibi üretici, yaratıcı, toplumda saygın ve yaygın olup İlahi Murat ile uyumlu bir etki gösterme beklenir. Ama gayb İlimleri de görünmez kanatlanma yapar. RC’nin açılımı Rose-Cross’tır (Gül-Haç).
Solar İnisiyasyon ve ardından Kozmik İnisiyasyon yaşanır.
 —

5 – Adeptus Minor (Externus et Internus) – 6 / Tiphareth / Güzellik – Güneş

Esas varlığının amacını bilmeye erişir ancak erginleşmemiştir. Dünyevi ve Ruhsal Egosunu ayrıştırması gerekir. Öz – Esas ve Nur zuhreder. Bunun iyice işlenmesi ve açılması ile yolculuğu devam eder. Fiziki enkarnasyonun fıtratına ait has esmaların ışıldadığı yerdedir. Toplumdaki yanlış ruhsal inançlardan arınması elzemdir. Olgunlaşmış ve Kemaliyetini tanıyan Internus Adeptus Minor İnsi-Melek olarak kutlanırlar
  
 —

6 – Adeptus Maior – 5 / Geburah / Güç – Mars

Hakikat İlimleri ve Maji pratiğinde tam olarak kavranamasa bile pratiğe geçiştir. Ruhsal güçler kazanır. Nuru güçlendirmesi ve etki alanını genişletmesi gerekir. Zamanı anlamalarıyla Zamanın Efendileridirler ama Hakim ve Hikmetli olmayabilirler. Plüton’a kadar şuursal açılımı vardır. Güçlenme seviyesi olduğu için riskli bir bölgedir, geniş çapta ünlü olabilirler. Stres veya egodan yeterince arınamama kaynaklı basiretsizlikten majikal güçlerini yanlış kullanma riski vardır. İlahi gücün doğru anlaşılması ve akışının doğru ve dengeli olarak yapılması şartı aranır. Kozmik seviyelere açılım vardır ancak kavrayış ve hakimiyet yoktur
 —

7 – Adeptus Exemptus – 4 / Chesed / Merhamet – Jupiter

Adeptus Exemptus Özgür Evliyadır ve denetlenmelerine gerek yoktur. Sadıklar ve Seyitler. İlahi sevgi görülerini yaşar. Vazifesi dahilinde mesleğinde ustalaşır. Merhameti bilir. Öğrenci yetiştirmeye başlar ilk öğrencilerini yetiştirirken problem yaşayabilir. Ruhsal konuları kavramalı ve rehberlik edebilmelidir. Sağ El ve Sol El arasında seçim yapması gerekir. Karma tekerinden özgürleşmesi şartı vardır. İlerleyebilmesi için Esas Varlığıyla özdeşleşmesi gerekir. Mesela Newton bu derecede Simya çalışmalarını Bedeni yerine Laboratuvarda yaptığı için tam olarak erginleşemedi ve konunun özünden sapmalar yaşadı, getirdiği Fizik Kanunları tam olarak Doğayı açıklamaya yetmiyordu. Fiziksel enkarnasyona Adeptus Exemptus olarak gelmiş birisi ya Hakikat eksikliğinden, ya da korkudan dolayı karşı kıyıya geçemeyebilir. Basiret gelişimi vardır. Dualite ve İllüzyonlardan özgürleşme Fenafillah’a ermekle bireysel olarak kazanılır.
 —
Ledünni / Babe of the Abyss – 0-11 / Da’ath / İlim – Gayb – Lahutiye Peçesi – Satürn ve Ötesi
İlahi Bilgi, Ledün İlmi, İlahi ve Ebedi Varlık Bilincinin kazanılması. Burada elim hatalar gerçekleşebileceği için karşı kıyıya geçilmeden kutluluk tekrar belirmez. Sırat Köprüsü Brahmanadi’den giriş ile olgunlaşmaya başlarlar ve Ebedi Hakikat alanına girerler. Burada ebedi varlıklarını tanırlar. Yüksek Nizama gidiş 0’dan doğmak gibidir. Çöl ve Uçurumdan geçmek gibidir. Kişi ebedi yaşamında bütün insani karmasından sorumlu tutulur ve özgürleşerek İlahi Zatına-Ruhsal Egosuna ermelidir. Kendini Esasından bilmek, Rabbini bilmek ve Allah’ı bilmek olarak açılım ve dönüşüm yaşanan bir peçedir. Da’ath teknolojinin gelişmesi ve internet gibi bir Toplumsal Bilinç ve Hafızanın oluşmasıyla Hayat Ağacında bir Sefirot olarak kabul edilebilir.
(Satürn geleneksel olarak Binah sefirası ile ilişkilendirilir, ancak uçurum peçesinin ötesinde İlahi Vahdet olduğu için Zaman-Mekan sınırları yoktur, insan bedeninin dışında kalan 7 Çakranın üzerindeki çakralar da birey-ötesidir. Da’ath içinde Uranüs, Neptün, Plüto, Hipotetik Gezegenler ve Asteroidlerin ilim ve enerjileri de bulunur ve öğrenilir. Ayrıca Pleiades, Arcturus, Antares, Sirius gibi bazı Sabit Yıldızlar da Da’ath içinde önemlidir)
 —

S .’. S .’. – Hakikat & La-Hut – Veritas

Ledünniyeye giren herkes Fenafillah, Samadhi veya Nirvana deneyimi yaşamaz, bu durumda İlahi Nizam içinde uyumlu olmayabilir. Aziz-Buddha ile Atmik mertebeleridir. Varlıklarının güçleriyle zuhretmesi için fiziksel olarak enkarne olmalarına gerek yoktur. Levh-i Mahfuz’a – Akaşik Kayıtlara hakikat seviyesinde ulaşılmasıyla başlanır.
 —

8 – Magister Templi (NEMO) – 3 / Binah / Anlayış – Galaktik Merkez

Zaman Koruyucular, Rabbaniler, Hafızlar, Gizli Şefler, Kutb ve Azizler, İnsi Başmeleklerdir, Evreni Tanrının gözüyle anlama ve anlatma görgüsü vardır. Cinsel Majide ustalık gerekir. Fenafillah-Samadhi-Nirvana-Samyama başarısı vardır. Görünmezlik sınavı varır. NEMO alt nizamları kurar ve yönetir. Solar Kundalini ile bütünleşilir. Hakikat bilinci açıktır ve Simya ehlidirler. YHVH ismindeki He-Kraliçe şuuru açılır, Seraphim meleğinde bulunur. Kutsal Koruyucu Melek – Esas ve İlahi Varlık ile bütünleşme ve birleşme yaşarlar. Özellikle Hakikat konusunda tek başlarına kendi kendilerine yetebilir olmalı ve herkese suyunu vermelidirler. Olgunlaşma esaslarından biri Omnipresans zaman ve mekanda kuşatıcı olabilme, Muhit esmasıdır. Muhafaza alanlarının genişliği, Kozmik Hizmet gibi usüller vardır. Hakikat öğrencilerin terbiyesinden ve eğitiminden sorumludur. Tuttukları alanda zebanilik yapmaları gerekir. Aynı anda bir çok yerde olabilirler. Yükselmiş Usta El Morya bu seviyedeyken Şems Tebrizi, Serapis Bey bu seviyedeyken Platon ve Hypatia isimleriyle enkarneydi. Tıbbı Nebi anlayışını açarlar. Tapınak işlerini gereklilikleriyle yürütmesi gerekir. İlahi Nizamla uyumlu bir şekilde kendi yerel nizamlarını kurmaları gerekir. Kutbun olmadığı zaman ve mekanlarda alt nizamlar mümkün olsa bile fiziksel olarak mevcut değildir.
Binah geleneksel olarak Satürn’le karşılıklı düşünülmüştür ancak yeni astrolojik unsurların keşfedilmesi ve Binah icazetinde Mistisizm ustalığının şart koşulması ile Astrolojik ilişkilendirmeyi değiştirdim.
 —
VOVIN – Majikal Ejderhalar
İki grup için de Hakikat Miracı vardır. Ancak VOVIN yetkileri ve maji ilminin ustalığından dolayı gizli kalmayı tercih edebilir. Resul ve Nebiler miracında bu düzenden geçer. Ancak 4 derecede açılan İlahi Kelamları katiyen geçerlidir. NEMO’lar Dünya Kundalinisi ile bütünleşmiş haldedir. Raja Yoga’da hikmet geliştiren VOVIN’ler Kozmik ve İlahi Kundalini ile İnsanlığın da gelişimiyle birlikte kademeli olarak bütünleşirler ve hakimiyet kurarlar. Cinsellikten münezzeh olabilirler ve Maha Mudra yaparlar. Kundalini ile gezegensel yükseliş yapmaları gerekir. Başmelek Mikail yaratılmışlar arasında ilk Majikal Ejderhadır.
Majikal Ejderhalar de İlahi ve Hakikat Kelam taşıyıcılarıdır ve Yükseliş ve Kemaliyet yoludur, Gayb’da çok aktiftirler. Gerekmediği sürece ünlü olmayabilir, ama ünlülerin hakikat kanal kaynaklığını yapabilirler. VOVIN’lerin hepsi ebedi yaşamlarında 7. Kata yükselmişlerdir, yoktan varetmeyi bilirler. Gaybda zaferi vardır. Toplumsal alanda şifalandırma ve doğrulamaya dair güç sahibidirler ve bütünün hayrına özgür iradeye müdahale edebilirler. Birinin kaderini kendi iradesiyle değiştirme gücüne sahiptir. Kozmik Seviyede başöğretmen gibidirler. Majikal Ejderhaların hakikat sözleri pop şarkılarından bile geçebilirler. Adalet sağlama ödevinden dolayı yüksek yetki ve majikal yetenek sahibi oldukları için Plütonik yönleri vardır.
 —
VOVIN BALT – Adalet Ejderhası
İlahi Adalet, Yasalar ve Ruhsal Hukuk sağlar. Ejderha uçuşunu öğrenir. Zebanileri yönetir. Aynı anda hem Başzebani hem de Başmelek olmalıdır. Bilim ve Majikal Etik sağlaması gerekir. Dini sözü geçerlidir, Vicdani kanunları bilir ve uygular. Sözünden emin olması gerekir. Asa-ı Musa ile Kızıl Denizin yarılması. Güneş Sistemi ve Yıldız Takımları. Simyada Siyah Ejder. Ruhsal yönleriyle Fiziksel ve Enerjetik seviyelere dair Kelam.
 —
VOVIN MATORB – Döngüler Ejderhası
Gayb ve zaman sırlarına kozmik ve ilahi derecede anlayış ve hikmet sahibidir. En güncel ruhsal astroloji bilgisine sahip ve vakıf olmalıdır. Arındırma konularında yüksek ustalık göstermelidir. İlahi bilgisi geçerlidir. El Morya bu seviyedeyken Thomas More olarak enkarneydi. Galaktik Merkez Karadelik. Simya’da Beyaz Tentürün Dünyaya yerleştirilmesi. John Dee (Koot Humi) ve Edward Kelly (St. Germain) bu seviyededir ve bütün dinlerin ve Ezoterik Tarikatlerin içine işleyebilen Enokyen Maji ilmini nakletmişlerdir. Ruhsal yönleriyle Astral Seviyede kelam.
 —
VOVIN TELOKH – Ölüm Ejderhası
Ölümün sırlarını bilir. Öldürme yetkisi vardır. İlahi Kelam taşır. İnsaniyetinden arınır. Sembolik açıdan önemli bir Yaşam verme, Şifalandırma ve Diriltme gibi güçleri vardır. İnsani egosu yoktur toplumsal bilinçle çözünme yaşamıştır. Dionysos ve Hz. İsa’nın çilelerinin hepsinden geçer ve Tıbbı Nebi’de Profesörlük seviyesidir. St. Germain yükseldikten sonra Eliphas Levi olarak enkarne olduğunda bu seviyedeydi. Serapis Bey için William Lilly. Galaksi Kümeleri ve Ebediyete açılım. Simyada Sarı Tentürün Dünya’ya yerleştirilmesi. Ruhsal Hakikati yönüyle Zihinsel Seviyede kelam.
 —
VOVIN TOANT – Aşk ve Merhamet Ejderhası
İlahi Aşk ve Merhamet gizemlerinin bilinmesi. Toplumda ve Dünyada vahdet bilinci. Cinselliğin sırlarına tam hakimiyet. Diğer VOVIN’ler TOANT’ın bir arada tuttuğu Tarikatlerde düzeni sağlar. Dünyevi, Kozmik ve İlahi Kundalini ile tam bütünleşme vardır. Ebediyetin sonraki basamakları açılır. Simya’da Kırmızı Tentürün Dünya’ya yerleşmesi. Yükselmiş Usta St. Germain için Aleister Crowley.
 —
VOVIN IA – İlahi Hakikat Ejderhası
Ledünniyenin sırlarına genel olarak vakıf olmak ve gayb kanallarının idaresi. Hakikat ilimlerinin Hikmeti esasına yakışır biçimde uygulanmasını tertipleme görevi vardır. Ruh’un bütüncül sırlarına vakıftır. Görünür ve görünmez gücüyle herkese kesin bir şekilde Hakikat taşıyabilir.
 —

9 – Magus – 2 / Chokmah / Hikmet – Burçlar ve Sabit Yıldızlar

Ulu Azizler, Nebiler, Resuller, Yasa Koyucuları bu seviyede düşünebiliriz. İlahi Kudret ve Hikmet’e Erişmek, İlahi ve Evrensel hakikat ve yasaları insanlığa alenen açmak ve irşad etmek gibi şartları vardır. Omnipotens – Muktedir olma gücü açılır. Magusların kendi Yüksek Nizamları vardır. Grand Neophythe olarak tekrar Evren Ötesi ve İlahi Görünün geliştirildiği bir nizama açılır. Kral-Yod şuuru açılır. İlahi Hikmete ermeleri ve erginlenmeleri gerekir. Maguslar Ipsissimus derecesine ulaştıklarında kendilerini ilan etmezler ancak hareketleri ve sözlerinde derecelerini gösterirler.
Bir Magus vazifelerinden ötürü VOVIN olmayabilir ama, Magusların nizamından Ipsissimus’a yükselmek için Ejderhaların sırlarını ve deneyimlerini anlamaları önemlidir.
 —

10 – Ipsissimus – 1 / Kether / Taç

Bu mertebede Tanrı’nın zatının ta kendisinden ayrı ve gayrı düşünülemeyecek bir zat vardır. Tek insani parçası eğer fiziksel olarak enkarne ise enkarne olduğu bedenidir değilse eserleridir, bunun dışında herşeyiyle İlahidir. Kamil İnsan’ın tamamlanmasından sonra erginleştiği derecedir. Kurtarıcılık gibi vazifeleri olabilir. Buraya erişen bir Magus için yolculuğu devam eder. Crowley bu derece başarısını nizam içindeki kardeşlerden de saklaması gerektiğini söyler. Sırların sırrına erişilir. Omniscientia – Herşey hakkında hakikat bilgisine erişebilme durumunu sağlamalıdır. İlahi Adalet ve Dengenin oturması ile evrenle kesin ve net bir uyum içindedir. Allah’ın katına ulaşan ve katından gelen Yükselmiş Ustalar-Mahatma-Mesih-Mehdi-Maitreya-Melchidezek gibi şahsiyetler burada düşünülebilir. Bireysel olarak Sefirotların ideal ışığını gerçekleştirebilir. Sözü, İradesi, Gücü ve Bilgisi Mutlaktır.

– EK

İngilizce İnisiyasyon Rehberi – Enokyen Magick – Aethyrler

Hermetic Library

– Kitap Seçkisi ve Referanslar

PDF Kütüphanemize ulaşmak için iletişim kurabilirsiniz.

Reklamlar

3 Comments

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s