Işık Seviyesinin Yükseltilmesi – Gölge Oyunları #1

Arınma, Şifa ve Regresyon çalışmalarından sonra bünyede bulunan blokajlar temizlenir ve bütüncül olarak olgunlaşma ve aydınlanma için uygun bir alan açılır. Arınma ve Şifa çalışmalarında verilen pozitif itki yine aynı ölçüde pozitif eylemlere devam edilmesi ve alışkanlıkların kazanılması ile devam ettirildiği zaman ruhsal olgunlaşma ve şifalanma süreci hızlanır. Bu açıdan sadece negatiflerin temizlenmesi ve koşulların stabilize edilmesi ile yetinilmeyip, yükselen enerji ile birlikte aktif bir irade ile bu enerji akışını destekleyecek veya yükseltecek türden eylemlerde bulunulması, hem bireysel olarak ışık seviyesini yükseltir hem de bütüncül olarak bireysel ve çevresel hayır sağlar.

Işık Beden’in eti kemiği kişinin ebedi yaşamı boyunca yaptığı karmanın ürettiği ışıktır. Toprak elementini genel olarak geçmişte yapılmış eylemler, kazanılmış alışkanlıklar, deneyimler ve birikimler olarak görebilirsiniz. Bu zaman boyutunda geçmişin ve tarihin katılaşmış olmasına işaret eder. Ancak geçmiş ne kadar katılaşmış olsa da ona getirdiğimiz yorum değişkendir ve irademizle her an geçmişe bakarak onu yeniden yorumlayabilir ve şimdiden geleceğimize uzanan enerji akışını yönlendirebiliriz. Odaklandığımız yere kayıtsız şartsız hür irademizle ışık katma seçeneğimiz her koşulda vardır. Işık ateşten yayılır, bu yüzden irade ve hikmet ile odaklanarak bir konuyu ele aldığımızda bir ışık yakma, olumlu değişim ve şifa oldurma gücümüz vardır. Bunu azımsamamak ve hayatta alışkanlıklarla sabitlemek şüphesiz bütüne hayırlıdır. Beden, Bedendışı, Kavramsal, Gündelik, Formlu veya Formsuz meditasyonlar ile bu yoğunlaşma gün be gün korunur ve geliştirilebilir. Işık beden ile yapılan hareketler genel olarak bu eylemler içinde yapılır.  

Ötekiyi çok şekilde yaşarız ve onunla yaşadığımız gerçekliği sevgi ile işleme imkanımız mevcuttur. İçseslerimizde çeşitlilik vardır ve bunda ötekileşme yapmamak bütünlüğümüz için önemlidir. Bireyleşme dahilinde Gölge arketipi kendi içimizde farkında olduğumuz ve olmadığımız arasında bize karşıt gözükür. Anima/Animus arketipi cinsel olarak karşıtımızın bütünlüğüdür ve bedensel olarak olmasa da içimizde bununla tamamlanabiliriz, bu cinsel sağlığımızın ve ilişkilerimizin iyileşmesi için önemlidir. Hayy, Kundalini veya Kutsal Ruh evrende bütüne yaygın olan Tanrıdan-Herşeyin Kaynağından ve Nihayetinden gelen sestir, Tanrı ile doğrudan muhabbet ekseni buradan açılır, bütün yaşayan canlılara hayat veren öz enerjidir. Yaratımda anlatılan Allah’ın İnsana üflediği nefesi bir çok şekilde, Hakikatte formsuz halden form kazanarak insana kendini gösterebilir. Gerek içsel gerek dışsal yaşamda bir çok form, arketip, duyu olarak kendini gösterir, Kundalini’yi cinsel olarak koşullandırmamak önemlidir. Bu kaynağın önündeki illüzyonları kaldırmak bir an ve karar meselesidir ve bu da içimizde bütünlük sağlama ve öze merkezlenme yaparak mümkündür. Self-Bütüncül Varlık ise ebedi varlığımızın bütünlüğüdür. An ve anın ötesinde görünür görünmez varlığımızın tamamıdır ve çokboyutlu yaşam içinde yaptığı eylemler ve varlığı ile bütündür. Bu yazı dahilinde Nardan Nura ve Karanlıktan Işığa dönüşüm süreçlerinde önemli olan Gölge arketipine yoğunlaşacağız.

Şuur odaklanması ile birlikte ışık beden yaptığı işlerle odaklandığı yerde değişim oluşturur. Işık kapasitesi yükseldikçe ve bu kapasite ışıkla dolduruldukça şuurun odaklanma şekli bütünün hayrına doğru, en az direnç gösteren yoldan, özden gelen insani ve ilahi değerleri ve idealleri tezahür ettiren bir motivasyon güder. Bu yaşam enerjisinin de bereketiyle ışık bedene dolmasından dolayı yükselen bir grafik gösterebilir. Bu yükselmenin hızlandığı yer kişinin gölgesiyle barıştığı ve arınma-şifa gibi çalışmalarla karanlığını çözümlediği ve kendini dönüştürdüğü zamandır. Böylelikle gölgesi ona kollektif gölgeyi gösterir ve kişi dışarda algıladığı negatifi de dönüştürebilir hale gelerek ışık bedeninin yaydığı ışığın çevresine nüfuz etmesini sağlar.

Bu yükselme hareketinin içinde ışığın mevcut karanlığa nüfuz etmesi ve onun içeriğini açığa çıkararak işlemesi Işık Bedenin habitatında doğal bir dönüşüm, şifalanma, olgunlaşma ve büyüme sürecidir. Bilinçaltına ve bilinçdışının karanlığına yolculuk madenlerden cevher çıkarmak ve işlemek gibidir. Her çakradan bu yolculuğa çıkabilir ve mevcut durumu iyileştirecek hareketler yapabiliriz. Regresyon çalışmaları en nihayetinde üst çakralara merkezlenerek Ajna Çakra üzerinden bedende dolaşarak ve karmik önem gösteren unsurları ziyaret ederek yaptığımız bir bilinç projeksiyonu çalışmasıdır. Hepsi bir içsel yolculuk, ders veya macera gibi görünebilir. Işık Beden içinde ebedi yaşamımızın kayıtları vardır ve bunun içinde dolaşırken de Gölgede kalan yönlerimizi açığa çıkarır ve işleriz. Regresyon, Negatif Astral Planlara Şamanik Yolculuk ve İçsel Gözlem-Seyahat direkt olarak gölge ile yüzleşmek içindir. Bu içsel çalışmayı yeterli seviyede yaptığımızda saf bir ışık üretecine dönüşebiliyoruz. İbadet, ritüel, meditasyon, araştırma, geliştirme ve öğrenme ile ışığı uygulamak, daha da ince işlemek ve güçlendirmek her zaman mümkündür. Bu çalışmalar sonrasında aynı dinamiklerle topluma etki edecek şekilde uygulanabilir.

Gölge genel olarak bastırılmış, yadsınmış, inkar edilmiş, dışlanmış ve bu yüzden karanlıkta kalan yönlerimizi içeriğinde barındırır. Gölgeyle aktif bir şekilde muhabbet etmek içimizdeki cevheri açığa çıkaran, hatırlatan ve şifalandıran bir çalışmadır. Gölgeden kaçmakta hiçbir fayda yoktur. Kaçtığınız zaman onu beslersiniz ve iradeniz dışında olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Korkular ve genel olarak negativite gölge ile yüzleşilmediği sürece kalacaktır. Gölge için zaman durmuştur ve sizin ilginizle bilinçaltında ve bilinçdışındaki karanlığa ışık ulaşabilir. Bu benliğiniz içinde bilinçli olduğunuz alanın da genişlemesini ve ışık kapasitenizin artmasını sağlar. Bu bağlamda yüzleşme cesareti göstermek ve güzel bir niyet tutmak kendiniz için de olumlu değişim açan bir kapıdır.

Gölge ile irtibat gösterildiği zaman potansiyel enerji salınımı olur. Her gidişinizde o an ihtiyaçlarınıza göre koşullandırılmış farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ancak o size iradeniz dışında geldiği zaman hazırlıksız yakalanabilirsiniz. İnsanlarla yaşadığınız tartışma, savunma ve saldırı durumları gölge yönünüzü tetikleyebilirler. Gölge kendini pasif olarak çevrenizdeki insanlara yansıtır, bunun en belirgin örneği hoşlanmadığınız kişilerde kendinizde bulunan ama kabul etmediğiniz yönlerinizi görmenizdir. Ayrıca gölgenin yansıtma özelliği tepkisel aynalamalarda belirgindir, bu noktalarda kontrolü ele almak önem taşır, çünkü aynalama bilinçsiz yapıldığında negatif bir kısır döngüye dönüşebilir, bu durumda problemler sabit kalır ve hatta üremeye devam eder. Gölge yansıtmaları ve aynalamalar konusunda farkındalık ve kendini olduğu gibi kabul etmek olumlu yönde değişimin de anahtarıdır.

Burada sizin ne kadar hakimiyet sahibi olduğunuz ve durumu nasıl idare ettiğiniz yaşadığınız olayın negatif veya pozitif bir karmik durumla sonuçlanacağını etkiler. Özdenetim burada önemli bir kavram oluyor. Gölgeye hayat veren sizsiniz ve bastırırsanız daha da güçlenir, ondan korkarsanız hayatta sizi sınırlandıran otomatik süreçlerin içine sizi hapseder. Dışlanan her unsur gölgede kalır ve sevgi ile yaklaşım bu unsuru gölgeden ışığa taşır. Gölgeyi çocuk yaşta sokağa atılmış bir kişiye benzetebilirsiniz, olduğu haliyle ilgi ve kabul görmediği zaman topluma yani bütünlüğe adapte olamaz ve sorun yaratabilir. Gölge tatmin olmamış ve kaçınılan ihtiyaçlardan da negativite oluşturabilir. Gölge sizin bütüncül ruhunuzun bir parçasıdır. Öze sahip değildir ama özün muradıyla açılması için bütünlük sağlanması gerekir, bu da gölgenizle birlikte tamamlanma göstermenizdir. Gölge sanat, felsefe, bilim, regresyon, şifa, maji, simya ve yoga çalışmalarıyla tamamen ışığa dönüşebilir ve hatta ışık üretebilir.

İçselinizde değişim gösterdiğiniz durumda olumsuzluklar elbette olumlu unsurlara dönüşebilir veya yer değiştirebilirler. Sevginin ve hayatın önünü tıkayan şeylere yamuk veya yan bakmak olayların içinde kaçışa sebep olur. Problemin kaynağına inmek ve problemleri üçüncü şahıslarla değerlendirdiğimiz kadar yaşadığımız muhatabıyla doğrudan çözmek de kaçışa nazaran çok büyük bir fark yaratır. Zihni aktif olarak çözüm üretmeye yöneltmek ve problem üretmeyen davranışlarda bulunmak, problemlerin içinde sıkışmaktan ziyade durum kontrolünü ele almaya da yönelmektir.

Işık seviyesi arttıkça bütüncül gelişim gösterilmesi doğal olandır. Tek bir yöne veya alana fazla yönelmek ve yatırım yapmak, hayatın geri kalan yönlerini kapatabilir ve karanlıkta bırakabilir. Yenilik ve çeşitlilik bereket getirir, odaklandığımızda zamanımız o kadar da dar değildir, odaklanma eylemi de zamanı esnetebilir ve daha dolu bir yaşama kapı açar, bu nihayetide farkındalıktır.

Her arketipin gölge yönleri vardır. Meleklere karşılık iblisler gelirler, ancak bu sadece Hegel diyalektiğinden ibaret değildir, çünkü burada nicel eşitlik bir yasa olarak yoktur. Durum çeşitli boyutlarda çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Ayrıca zebani gibi ruhsal varlıkların da olması Karmik Azap ve Vazifeler-Ödevler üzerinden bir dönüşüm kapısı da açar. İblisler kaotik olarak etrafa saçılmış kompleks negatif enerjilerken, zebanilerin negatif enerjisi bireysel ve toplumsal gidişatı ilahi ve bütüncül hayra yöneltecek türdendir ve adalet dürtüsü taşır. Negativitenin bulunduğu yerin temizlenmesi ve tekamül ettirilmesi ışığın gelişebileceği alanlar ve imkanlar yaratılabileceği için  5. Varoluş Seviyesinde tekamül ve farkındalık eşiklerinde genellikle bir melek ve bir zebani olmak üzere iki tanesine aynı anda rastlanır. Bir sonraki aşamaya geçmeden önce yapılması gereken işleri, arınılması gereken kusurları, kazanılması gereken değerleri ve ödevleri kişiye gösterir. Kalp çakrada gelişim gösteren kişilerde iblisler yerlerini zebanilerle değişir ve kişi kendini doğrulayacak yolu bulup takip ettiği sürece karmik dönüşüm ve şifalanma sağlanır. İlahi İrade ve Pozitif Şer güçleri olan zebanilerle çatışmak anlamsızdır ve onlar size öz muradınıza uygun doğrultuda bir itki oluştururlar, burada negativiteden daha ziyade bir vicdan, dönüşüm, sorumluluk ve vazife vurgusu vardır. Günahsız ve masum olsanız bile toplumsal karmik ödevlerinizi yerine getirmediğinizde zebaniler sizi motive eden bir güç olarak mevcut kalabilirler. Keza toplumsal koşulların olumsuz olduğu durumlardayken 5. Boyutta zebaniler toplumsal karmanın da hesabını tutarlar. Zebaniler vicdani bir gereklilik olarak karmik arınma, toplumsal uyumlama, denetim ve negatif planlarda koruyuculuk ve rehberlik yaparlar. Madalyonun öbür yüzünde bulunan melekler ise ışığın geliştirilmesi, yüceltilmesi, güçlendirilmesi yönündedir ve pozitif planlarda faaldirler.

Şimdiki anın koşulları içinde mevcut olan ve gözlemlediğiniz negativite ile pozitivite ışık açısından bakıldığında ne kadar doğru edimler gösterildiğine bağlıdır, burada kesinlikle ne kadar iyi o kadar kötü gibi bir dengeleme mekanizması yoktur. Karma mevcudiyette vardır, Denge bu mevcudiyet içinde Doğal, İlahi ve İnsani güçlerin ortak katılımıyla sağlandığı kadar meydana gelir. Farkındalık arttıkça geçmişte ve tarihte yapılan hatalar farkedilebilir ve doğrulanabilirler, bu da alanların iyileşmesi ile sonuçlanır. Bir de boşluk ve boşluk ile yaratılan alan vardır. Boş kaldığınız zamana itina göstermeniz, bütünlüğünüzün ve bütünün hayrına alışkanlık ve eylemler koymanız durumunda ortam koşullarını değiştirecek de bir eylemde bulunursunuz. Işık şuurlu yaşayan varlık hallerinde özgünlük, özgürlük, sevgi, yaşam, ve hayır ile yayılır ve bunlar meditatif düşünce ve ruhsal eylemlerde şuurla işlenerek nitelik kazanabilir.  

Işık seviyesini korumak ve güçlendirmek için yakın çevre, uzak çevre ve gruplar ile olan ilişkilerimizi de gözden geçirmemiz önemlidir. Işık yayılma ve nüfuz etme özelliklerinden ötürü sadece bireysel sınırlar içinde ele alınmamalıdır. Birey bir ışık üreticisidir ancak gruplar içinde uyum ve koordinasyon mevcutsa toplumsal etkisi daha büyük olur. Gruplarda amaçsızlık, bencillik, dikkatsizlik ve iradesizlik olması durumunda topluma yansıyan bir düşüş olur.

 Kişi kendindeki bilinmeyenleri gölgesiyle bilebilir. Bu hem bir dönüşüm hem de bir keşif sürecidir. Kişi kendi içinde bir çok yönü hatırlar, açığa çıkarır, dengeler ve işleyebilir. Bu keşifin sonuçlarından biri de bireysel ve toplumsal hayata yönelik sezgisel, düşünsel ve ruhsal yeteneklerin açığa çıkmasıdır. Bu yetilerin doğru ve bütünün hayrı yönünde sevgiyle ve özgürlükle kullanılması hem bireyde hem de toplumda ışık seviyesini yükseltecektir; farkındalık getirerek, açığa çıkararak, değerlendirerek, aydınlatarak, öğreterek, şifalandırarak ve/veya yaratarak. Gölgenin anlaşılması ve içsel tamamlanma yaşanmasıyla, kollektif gölgeye açılım yaşanır ve sezgilerle gelen izlenimler çevresel negativiteyi algılamaya yönelir, burada ışığın muradının hissedilen negativiteyi dönüştürme ve şifalandırma olduğu da görülmelidir. Gölge bu noktada insanların karanlığını, saklı niyetlerini ve bastırılmış yönlerini de göstermeye başlar ve sezgiler dışarı doğru netlik gösterir. Bu durum gölgenin gündelik ilişkiler içinde yadsınan, önyargıyla veya negatif bir dürtü ile yaklaşılan kişilere yansıma yaptığı zamanlar gibi değildir, yansıtma ile algılama arasındaki farkın iyi anlaşılması gerekir.

Işık seviyesinin güçlenmesi maddi boyutta görünürün ötesinde bir manevi güçlenme de getirir. Bu noktada Duble-Doppelganger konusunu da ele almak lazım. Bilinçaltında fizik ve ışık beden dahilinde otomatik faaliyet gösteren konuları da içerir. Bir şeyi alışkanlık olarak tekrar tekrar yapmak aynı eylemi rüyalarda da yapmamıza sebep olur. Bu durumda geliştirdiğimiz alışkanlıklar ve imgelemle bilinçaltına verdiğimiz sinyaller bir akış başlatır. Gölge ile çalıştıkça ve ışık ürettikçe Astral Duble ve Aura da ışıklanır. Eterik-Astral Duble beden ötesi bilincinizin aracıdır ve sizin denetiminiz altındadır. Ancak bu denetim siz ne kadar denetlerseniz o kadardır. Bu yüzden astral duble yeminler, sözler, sözleşmeler, meditasyonlar, olumlamalar ve niyetler ile bağlanabilir. Işık beden iyice geliştikten sonra astral dubleniz komutlarınıza bağımlı veya bağımsız olarak evrende dolaşabilir ve manevi planlarda türlü işler yapabilir. En basitinden uzaktan bir şifa çalışması yaptığınız zaman Dubleniz orada şifa yapmaktadır. Duble ışık seviyenizin kaldırabildiği ölçüde sorumlu olduğunuz toplumsal alanlarda Esma, Melek, Zebani, Arketip, Pagan Tanrı formlarına bürünerek bu güçlere kapı açar; böylece şifa, düzenleme, denetleme, dönüşüm, oluşum ve daha bir çok iş yapabilir.

Negatif bir unsur birisi iradesiyle kalkıp onu değiştirene kadar vardır. Kendi gölgemizle helalleşmemizle toplumsal gölgeye açılabilir ve toplumdaki problemleri etkin bir şekilde başlayabiliriz. Gölgeyle çalışarak önümüzü tıkayan engelleri anlamamız ve aşkınlık geliştirmemiz bunu başkaları için de mümkün kılar. Çünkü kendimizdeki eksikliklerin farkına varmamız Gölge yönümüzü bilerek mümkündür. Gölge yönümüzü bilmeden insanlara kendi eksiklik, kusur ve önyargılarımızı yansıtabiliriz bu da illüzyonların ortaya çıkmasına sebep olur. Gölgenin bilinmesi, psişik bütünlüğün sağlanması ile negatif illüzyonlar ve onları üreten mekanizmalar ortadan kalkar. Bilinçdışı konularda netlik bu sayede ışıkla gelir.

Ayrıca hakikatten uzaklaşmış ve yanlış temellendirilmiş toplumsal inançlar, yargılar ve tabular da türlü olumsuzluklara gebedir. Kendi gölgemizle yüzleşirken bu inançlardan da toplumsal bir varlık olarak nasibimizi alırız. En nihayetinde yanlış ile doğru olanı ayırt etmek vicdanen ve aklen dikkatli bir muhasebe ile mümkün olur.

Ek – 5. Varoluş Seviyesinde Eşik Bekçileri için Tablo – Goetia Ruhları & Shemhamphorash Melek İsimleri
taro_zodiac_goetia_shem_angels

Referanslar & Edebiyattan Seçki

 • Herakleitos – Fragmanla
 • C.G Jung – İnsan ve Sembolleri
 • Goetia Maji
 • Aleister Crowley – The Book of Thoth
 • Kenneth Grant – Nightside of Eden
 • James George Frazer – The Golden Bough
 • Mısır’ın Ölüler Kitabı
 • Tibet’in Ölüler Kitabı
 • Hermann Hesse – Siddhartha
 • Goethe – Faust
 • Salman Rushdie – Şeytan’ın Ayetleri
 • Irvine Welsh – Trainspotting
 • Chuck Palahniuk – Dövüş Klübü
Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s