Yoga’nın Ana Dalları İçinde Meditasyon

Meditasyon konusu bir çok açıdan yeni başlayanlarda soru işaretleri uyandıran bir alan. Günümüzde bilgi yoğunluğundan kaynaklı olarak oluşmuş akıl karışıklığı insanları düşünmekten alıkoyabiliyor ya da düşünme konusunu tam bir işkence haline getirebiliriyor. Aslında doğru düşünme alışkanlığını geliştirmek nasıl olur diye sorarsak, bunu meditasyonla öğrenebiliyoruz.

Meditasyonlar bir yandan da kavramların yozlaşmasını engelleyebiliyor. Günümüzde ideolojilerin yozlaşmasının en temel sebeplerinden biri mevcut durumun ihtiyaç duyduğu ideolojiye ve ilgili değer-fikir-kavramlara yeterince meditasyon yapılmaması, üzerine yoğunlaşılmaması olarak görülebilir. Yanlış anlayış ideolojik sistemlerin de yanlış katılaşmasına sebep olarak toplumu aksayan sistemlerin içinde gaflete düşürebilir. Bunu engellemenin yolu bütüncül çözümlere yoğunlaşmaktır. Meditasyonlarda da dertlere çare arayışı önemli bir görgüdür.

http://www.lorinroche.com/…/meditation-etymology.html

Etimolojik bir kelime analizi de güzel bir kavramsal yerleşme sağlayabiliyor. Ama bu formu inceleyerek mana boyutuna ulaşmak için bir araç. Meditasyon denildiğinde aklım haliyle Orta-Merkez-Aradaki anlamlarına gelen Latincede Medius, Media, Medium sıfatına gidiyor. Meditasyonda da bir konuyu merkeze alıp odaklanmak var. Bunun dışında kalan konuları düşünmediğimizde haliyle meditasyon nesnesi zihinde yoğunlaşıyor ve katılaşıyor. Bunun bir ileri aşamasında meditasyondan derin düşünceye ve bütünleşmeye, vahdete geçiş var.

Hayat içinde yapılan meditasyon çalışmalarının etkisiyle odak o kadar yoğunlaşır ki odaklanan odaklandığı ile (Kavram, Tanrı, İdea, Niyet) ile bütünleşir, bu noktada Samadhi-Fenafillah-Nirvana denilen durum olur, bu halden sonrası daimi ve hayata yaygın bir meditasyon halidir. Bu sadece oturup meditasyon yaptığımız esnada gelen bir hal değildir, kalıcıdır ve gün içinde de olabilir. Nirvana yolunu açan şey aslında yoğunlaşma ardından yapılan eylemlerdir. Bu yüzden İlahi Kaynağa veya Sonsuz Yaratana ilk Dharana-Odaklanma Başarısı yaşamasıyla gökten yedi kat düşmüş gibi olanlar çoktur. Çünkü eylemler de düşünceleri akıldan evrene geçiriyor, bu da aydınlanmayla birlikte gelen karmik sorumlulukları taşıyor. Kur’an’da Kavimlerin Helak Olması veya Lemurya-Atlantis Dönemlerindeki Global Yıkımları günümüzün bakış açısıyla sembolik paralel bağlantı kurarak taşıdığımızda; inanç içinde boğulmak ve aklın mevcut dönemdeki problemlere çözüm üretememesi olarak da yorumlayabiliriz. Burada öze giden yol tıkanmış ve haliyle bu yanlış inançlardan doğan yıkım Tanrının onları helak etmesi olarak gözükmüştür. Aslında Hayatın ardındaki sebep olarak görebileceğimiz Tanrının hakikatinden cayma kusuruna gidilmesi toplumları yıkıma götüren şey olduğu da burada görülmeli. Bu açıdan Bilim, Tıp, Şifa, Felsefe, Teknoloji ve Sanat gibi uğraşlarda da bu bağı koruması açısından Yoga-Simya-Maji-Tantra-Kadim Bilgelik uğraşları önemli bir olumlu güç oluşturur.

Dünya’ya yaygın olarak Kadim Bilgelik Geleneklerinde ve Modern Öğretilerde bunu açıklamaya dair bir çok disiplin mevcuttur; Tasavvuf, Tıbbı Nebi, Kabalah, Maji, Tao, QiQong, Tarot, Ayurveda, Yoga, Tantra, Gizem Kültleri-Tarikatler-Cemiyetler ve Öğretileri, Hermetizm, Ezoterik Psikoloji, Theta Healing, Thelema, Şamanizm, Vedanta, Yükselmiş Ustalar ve diğerleri. Bu öğretiler arasında önemli hakikat dayanağı olarak birbirlerini onayladıkları yerler bir merkeze doğru işaret oluşturabiliyorlar. Bu sayede Hakk Dinler içinde ortaya çıkmış Ruhsal Anlayışın içinde derinleşilmesiyle Hakk Bilgisi ve İrfan olarak Kaynaktan bir akış devam edebiliyor.

Ashtanga Yoga’da Yama (Haram-Helal) ve Niyama (Özdenetim ve Özeleştiri) ile başlayarak zihni ve bünyeyi hakimiyet altında tutmaya başlıyor. Nefsaniyetin çözüldüğü yerde akıl ve meditasyon çalışmalarıyla aklın kazandığı güçler daha hayırlı kullanılabilir. Asana ile beden hazırlanır ve sağlıklı tutulur. Pranayama ile nefes ve manevi enerjiler kontrol edilir böylece subtil bedenlere hakimiyet kazanılır. Pratyahara ile duyular içeri doğru çekilerek içselleşme sağlanır. Dharana ile odak taşınır ve bir konu üzerine sabitlenir. Dhyana ile odaklanılan konu ile ilgili bilgi akışı-oluşumu veya şifalanma-gelişim-tekamül sağlanır. Odaklanma en nihayetinde konu ile bütünleşme-birleşme yaşanarak Samadhi deneyimine geçilir. Her yoga çeşidinde bu sekiz kolu yerleştirebiliriz

Hatha Yoga’da odaklanılan alan beden, hijyen ve sağlıktır. Hatha Yoga’da odağın derinleşmesiyle bu terbiye kendini yüksek boyutlarda da kendini gösterir. Jnana Yoga’da Akıl, Hikmet, Kavramlar, Değerler ve Hakikat Bilgisine odaklanılır ve bu alanda . Bhakti Yoga’da odaklanma başta Tanrıya iman ve ibadet ile sağlanır ve akabinde kişi Tanrıyı (ya da onun niteliklerini veya zatını) Dünyada ifade ederek Ebedi Hayat bilincine açılarak vahdete erer. Karma Yoga’da Eylemler, İrade, İlişkiler, Hayat Gayesi, Hizmet ve Azap gibi konular önplana gelir. Yoga çeşitleri içinde uyku ve rüyalara yoluyla fiziksel ve ruhsal sağlık, yüksek şuur farkındalığı ve Samadhi hedefleyen Yoga Nidra’yı da buraya ekleyebiliriz. 

Hangi kolu olursa olsun Yoga-Simya çalışmalarında başarı durumunda esas sonuçlardan biri çakraların potansiyel halden hayata en uygun veya en yüksek hayırla açılması ile sembolik olarak Metallerin Altına Dönüşmesi aynı şeyi ifade eder. Böyle bir varlık halinde İnsan eylemleri ve varlığı ile İlahi nitelikler taşır. Bu çokboyutlu ve bütüncül bir süreçtir. Bu ilahi niteliklere meditasyon yapmak ve bunları kavramsal boyuttan hayata taşımak Kadim Bilgelik disiplinlerinde Kutlanma ve İnisiyasyon konularını aydınlatıcıdır.

Odaklanılan şeyden öz bilginin alınmasını sağlama anlamında düşünebileceğimiz Samyama Ashtanga Yoga’nın son üç kolu olan Dharana, Dhyana ve Samadhi’nin birleşimidir. Dharana ile odak Öz, Kaynak, Kadir-i Mutlak Tanrı’ya merkezlendikten sonra Dhyana aşamasında İrtibat kurulur ve bunun devamlılığında Birlik halinde bütünleşme ve birleşme sağlandığında Samadhi, Nirvana, Fenafillah hali oluşur.

Samyama hali birden çoktur ve hayatın sürekliliği içinde çeşitli Ana Yoga çeşitleri (Karma, Bhakti, Jnana, Laya, Raja, Kundalini) içinde daimi olarak da açılır. Laya Yoga Asana, Pranayama, Mudra ve türlü meditasyon çalışmaları ile Enerji-Ruhsal bedendeki kanalları açmaya, Kundalini enerjisini aktifleştirmeye yönelik bir Yoga koludur. Enerji bedeni anatomisi, çakralar, meridyenler, nadiler-kanallar, akupunktur noktaları Laya Yoga dahilinde düşünülebilir. Bir kişi herhangi bir çakrasını bütün seviyelerde kemaliyetine getirerek Laya Yoga’da başarı sağlar. Ayrıca Enerji Şifacılığının temel dayanağı da Laya Yoga’dır. Samadhi yapabileceği gibi Tanrının bir veya birçok yönünü eylemleri ve varoluşuyla Dünyaya taşıyarak Bhakti Yoga’da Samadhi yapabilir; bu iki deneyim en nihayetinde birbiriyle bağlantılıdır. Yerle Göğün Birlikteliğine odaklanarak Kutsal Nizamı anlayabilir, İlahi Plana dair Varlıkların isimlerini, sebeplerini, güçlerini, niteliklerini ve kendilerini bilerek, manevi ilimleri öğrenerek ve en nihayetinde Ledün İlmi ile kendinden ruhsal ve ilahi bilgi kaynağı olarak Jnana Yoga’da çeşitli Samadhiler yapabilir. Kendi Ruhsal Varlığını tanıyarak ve İlahi Nizamdaki yerini bilerek Maddi-Manevi gücüyle İlahi Planla uyumlu hizmet edebilir ve böylece Karma Yoga’da başarı elde eder. Esma’ül Hüsna’da esmaların Zat (Esmanın Temsili ve Yayıcısı) seviyesine gelmesi veya İlahi Kaynaktan çeşitli kaynaklarla gelen Sure, Dua ve Ayetlerin Yüzeysel ve Derin Hakikatlerinin açılması ile Mantra & Bhakti Yoga’da Samadhi yaşamak paraleldir. Bu bağlamdan bakınca bütün Yoga ve Tantra kolları Kundalini Yoga içinde çakralara yerleştirilebilir.

 • Kök Çakra – Hatha Yoga, Dövüş Sanatları, Beden Eğitimi, vb.
 • Sakral Çakra – Bhakti Yoga, Sanat, Dans, Cinsellik, Aile ve Duygusal Gelişim
 • Mide Çakra – Jnana Yoga, Bilim, Eğitim, Ego’dan Arınma, Regresyon, Zihinsel Gelişim
 • Kalp Çakra – Jnana-Laya Yoga, Şifacılık, Hizmet, Karma Yoga, Yaşam Gayesi, Yoga Nidra
 • Boğaz Çakra – Jnana Yoga, Astroloji, Hüddam İlmi, Mantra Yoga, Zikir-Tesbih, Bilim ve Sanat, Yüksek Bilinç
 • Ajna Çakra – Raja Yoga, Jnana Yoga, Siddha Yoga, Felsefe, Maji, Özgürlük – Tanrı Rızasının Alınması
 • Taç Çakra – Maha Yoga, Yogaların Hepsi, Tamamlanma, Kutlanma, Ledün İlmi, Yoga Nİdra

Kundalini Yoga’da Hayatın Özüne ve Hayatın ta kendisine yönelik bir merkezlenme vardır, genel olarak bütün Yogalar çakraları donattığı için hepsi Kundalini Yoga ile bağlantılıdır. Hayy Kundalini’nin hangi seviyede açıldığı, hangi mertebede olduğu, hangi kanal üzerinden yükseldiği ve bütün bunların oluşturduğu bilinç halleri de bu Yoga’da önemlidir. Kundalini Yoga’yı İslam’ın 5 şartı ile birlikte düşündüğümüzde;

 • Namaz – Günlük Çalışmalar, Dua, İbadet, Tefekkür ve Meditasyon
 • Oruç – Arınma, Özdenetim, Haram-Helal Gözetme ve Disiplin
 • Zekat – Hayırseverlik, Toplum İhtiyaçlarını Karşılama ve Hizmet
 • Hacc – Tekamül Yolculuğu, İçsel ve İlahi Hakikate Erişmek, Kemaliyete Ermek
 • Kelime-i Şehadet – İlahi olanın varlığına somut ve soyut boyutlarda şahit olmak, Evreni anlamak, Kendini Bilmek olarak düşünülebilir.

Kundalini Yoga’da hayatın özündeki muradın açılımı esas noktalardan biridir. Özden gelen hakikat kalıcı ve sağlamdır, görünmeyen boyutlarda da geçerli olan hakikat budur. Bu yüzden Evrensel geçerliliği olan İlahi Kanunları bilmek de Kundalini Yoga’nın içinde düşünülmelidir. Kundalini nihayetinde bütün kainat ve alemleri bir arada tutan Hayat olduğu için Cin, Melek, İblis, Zebani, Başmelek gibi varlıkları bilmek ve iletişim kurmayı da barındırarak Maji ile bağlantı yapar. Sadece kişisel, bireyden bütüne her skalada tekamül konusunu Kundalini Yoga içinde düşünebiliriz. Kundalini yükselmesi ile nefsani, beşeri, insani ve ilahi peçeler kalkar ve dönüşümle birlikte varlık gelişir. Ruhsal yetenekler (Siddha) açığa çıkar. Beden ötesi bilinç gelişir ve zaman-mekandan ayrışma ve bunda hakimiyet sağlanır.

Yoga haliyle Fiziksel Bedene Nizam ve Sağlık getirme amacı güden Hatha Yoga’dan ibaret değil. Her toplum bu yogayı kendi genetik ve beden yapısına uygun şekilde uygulaması ve buna dair varyasyonları çıkarmasıyla sorumludur. Hatha Yoga’nın önemli amaçları arasında Fiziksel bedeni Ruhsal Enerjiye hazırlamak ve sağlığı korumak vardır. Bütüncül açıdan Yoganın içinde Hatha kolu Kök çakraya yoğunlaşır. Pranayama teknikleri nefes seviyesindedir. Diğer yoga çeşitlerinde pranayama enerji, manevi güç ve bilginin de kontrol edilmesi olabiliyor. Bu açıdan Yogayı sadece fizik bedene yoğunlaşmış bedensel hareketler ve nefes egzersizlerinden ibaret bir disiplin olarak algılamak ve ifade etmek büyük bir tıkanıklık doğurur.

Örnek olarak Kundalini Yoga dahilinde ele alınan Kökteki Brahma, Kalpteki Vishnu ve Beyindeki Rudra kilitlerini salt Fiziksel Bandhalar ile çözmeye kalkışmak safdillilik ve basiretsizliktir. Bu kilitlerin çözülmesinde ruhsal eşleşme deneyimlerinin de yaşanması ve kadersel bağların yapılması da önemli bir husustur. Burada Bandhaların sembolik hareketi önemlidir. Hatha Yoga’daki Asana ve Pranayama çalışmaları üst boyutlara da sembolik olarak karşılık gelir. Böyle bir durumda herhangi bir Granthi kendisine karşılık gelen Bandha’nın eterik, duygusal, zihinsel, iradi ve ruhsal karşılıklarının da yapılmasıyla mümkündür. Bu durumda düğüm çözme işlemi sadece fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda holistik bir arınma, şifa ve aydınlanma süreci ile mümkün olmaktadır. Fiziksel hareket burada ancak koşullandırma ile tetikleyici bir unsur olabilir. Bu kilitler kompleks ve bütüncül yaygınlığa sahip blokajlardır. Hayat yollarını tıkayan bu kompleksler sadece Yoga, Şifa, Tantra çalışmalarıyla değil ancak bu çalışmalarla kazanılan farkındalıkla yapılan eylemler ve davranışlar (Karma) sonucunda ilmek ilmek çözülebilir.

 • Brahma Granthi – Nefsani Negatif Kalıplar – Şehvet, Korku, Acizlik, Oburluk,   Tembellik, Şiddet, Yoksunluk, Eksiklik Hissi vs. – Çözülme sonucunda Erdemlere yönelim, Döngüsel ve Otomatik hallerden çıkış, İrade kazanımı, Dürtülerin temizlenmesi, Özfarkındalık
 • Vishnu Granthi – Beşeri Negatif Kalıplar – Gurur, Açgözlülük, Güç ve İlgi Budalalığı, Riyakarlık, Kıskançlık, Nefret, Pişmanlık – Çözülme sonucunda Evren ve Birey arasında uyum ve akış, Sonsuz kaynağa bağlanma ve beslenme, Şifa yetenekleri, İlişkilerde uyum, Özgür ifade
 • Rudra Granthi – İnsani Negatif Kalıplar – Cehalet, Negatif Ego, İllüzyonlar, Hakikatten Kopuk İnanç ve Düşünceler, Olduğu gibi Görememe, Geçmiş Yaşamlar – Çözülme sonucunda Yüksek Şuur Aydınlanması, Sezgisel Yetenekler, Geçmiş-Şimdi-Gelecek bilgisi, Evrensel Kanunlar, İlahi Vahdet, Ruhsal Esas Varlık Deneyimi

Bhakti Yoga (İman ve Aşkınlık Yoluyla Tekamül) ve Jnana Yoga (Hikmet ve İrfan Yoluyla Tekamül) dahilinde Erenlerden olmak kapsamlı bir Gayb bilgisine sahip olmayı ve ilahi hal deneyimlerinden eğitim ve şartlarını sağlayarak geçmeyi gerektirir. Holistik plandan bakınca akılsal gelişim şuursal gelişimin de önünü açar. Şuursal gelişim metafizik güçleri de beraberinde getirir. Bhakti Yoga’da ilahi olan ile bütünleşerek, Tanrılara atfedilen niteliklerin de kazanıldığı bir yoldur. Mesela bu yolda kazanılması gereken niteliklerden biri hata yapmamaktır, Bhakti Yoga dahilinde erişmek ve ermek de egoyu çözündüren ve ilahi bir kimlik kazandıran süreçlerden geçmeyi gerektirir. Bu ikisinin kesiştiği yerde Akıl ve Gönül arasında bir uyum ve varlıkta bütünlük sağlamak mümkün hale geliyor.

Tanrısal melekelerin açığa çıkışı özdendir ve Bhakti Yoga da özden açılan ve aşkınlığa erişilen bir yoldur. Ancak bunun Karmik-Kadersel sorunlar, sorular ve sorumluluklarla geldiğinin de bilincinde olmak bu yogada başarının esaslarından biridir. Bhakti Yoga dahilinde insana ait iman hakikat ile doğrulanarak insan yüksek bilincini açar. Tasavvuf ehli için bu esmaların nitelik, eylem, zat ve öz seviyelerde bireyde ve evrende gerçekleştirilmesidir. Bhakti Yoga Kabala ve Tasavvuf dahilinde düşünüldüğü zaman Mümin kişi İnsi-Melek, İnsi-Başmelek ve Hakan seviyelerinde seyreden bir çizgide tekamül eder. Bunun içinde İlahi Nizam bilgisi önem taşımaktadır ve Bhakti Yogayı Karma ve Jnana Yoga ile birleştirir. Mümin evrende oluşturduğu tesire göre Tarikat yapısı içinde derecelenir. Burada Tarikatten kasıt İlahi Hiyerarşilerin somutlaşmalarıdır. İlahi Hiyerarşilerle somut ve soyut planlarda bağlantılı ve uyumlu olmak İlahi Varlık halinin korunması için önem teşkil eder. Çünkü bu Yoga’da İlahi Denetim esasları vardır. İman ve ibadet ile başlayan bu yolda metafizik ilimleri öğrenme sonucunda yapılan hizmet ve etki imanı hakikate dönüştüren bir unsurdur. 

Muradın açılımı burada önemli husus oluyor çünkü herkes kendi Hakk yolunda evrende kendi sahip olduğu nitelikler ve yetenekler oranında ödeve sahip. Bu Karma Yoganın en önemli dayanak noktalarından biridir. Hayatın özden açılımını hem bireysel hem de toplumsal bazda tıkayacak hareketlerden arınmak Karma Yogada önemlidir. Karma eylem demektir ve Kudret, Kader, Takdir gibi kavramlarla özdeşleşir. Karma Yoga içinde bir veya bir çok alanda eğitim görmek ve uzmanlaşmak da önemli görülebilir. Karma Yoga topluma, Dünya’ya ve Evrene hizmet yoluyla tekamül sağlar. Bunun içinde varlık kendi niteliğini, gücünü, yerini bilir ve buna göre hareket ederek evrenle uyum içinde yaşar. Bu negatif karmanın da tetiklenmesini engeller; nefsani-beşeri-insani kusurlardan arınma davranışların dönüşümü ile gerçekleşir, kişi bu yolla kemaliyete erer. Karma yogada kişi yaptıkları eylemler ve katkıları ile kalıcı bir ışık beden oluşturur, bu beden kişinin ilahi varlığının bedenidir ve benötesi niteliklere sahiptir. Bireyin kendi takdiriyle yaptığı meditasyon çalışmaları, eğitimleri, geliştirdikleri yetenekler, kurduğu ilişkiler, kariyer ve evrensel hizmeti ile ebedi yaşamının bedenine ve amel defterine yazgısını yazar. Ölümden sonra da kaldığı yerden devam eder. Diğer yogalarda da yaşanan başarılar ileriki hayatlarda devam etmektedir. Regresyon çalışmaları ışık bedenin karma bedeninde bulunan astral ve mental kalıpları arındırmayı ve şifalandırarak/dönüştürerek olumlu karma üretecek türden yapıların oluşmasını sağlar. Regresyon çalışması duygusal ve düşünsel alanı temizleyerek, ışık kapasitesini yükseltir. Bu durum ışık bedenin netleşmesini ve ruhsal niteliklerin açığa çıkmasını sağlar.

Jnana Yoga içinde zihinsel boyutta yapılan meditasyonlar akıl donanımlarını inşaa etmeyi, zihni anlamayı, zihinsel evren oluşturmayı, zihinsel evren ile hakiki evrenin örtüşmesini sağlayabilir. Zihinsel meditasyonlar ve faydaları bunlarla sınırlı değil haliyle. Ruh zihnin kontrolünü ele aldığı zaman maneviyat boyutu ve sırlar da açılmaya başlıyor. Kavramların ne derecede anlaşıldığı ve şekillendiği hayatımızda enerjinin akışına da doğru bir yön verir. Çoğu zaman aktif irademizle düşünmeyiz, daha ziyadesiyle zihnin içeriğinde dolaşan düşüncelere şahit olur veya duyarız. Burada sadece İlahi Kavramlara değil, İnsani kavramlara da odaklanmakta önem var.

Ruhsal yöneliminde entellektüel tatmine önem verenler için Jnana Mudra çok çekicidir. Ancak Jnana Mudra’nın kendine özgü bazı tuzakları da mevcuttur. Teorik bilgiyi pratiğe getirememek burada en önemli problemlerden biri olabilir. Ayrıca yeterli teori ve birikime sahip olmadan sınırlı pratiklere yoğunlaşmak da ruhsal algıda kusur yaratabilir. Jnana Mudra nihayetinde Akıl ve Psikolojiye önem verir, ancak ruhsal bilginin bütünün hayrına uygulanması yönünde bir çok varlık-ahlak-bilgi alanlarında felsefi problem de içinde barındırır. Hikmetin ve Anlayışın gelişmesi yönünde bir Yoga’dır.

Bu durumda bir Mantrayı veya Esmayı zikretme halinde, onun ardındaki manadan akışın başladığı yere meditasyon diyebiliriz. Sonuçta bilgi içerde ve dışarda var. İçsel bilgi ile dışsal bilginin örtüştüğü yerde de bir hakikat alanı oluşuyor. Bu hakikat alanı sabit olmayabilir, hakikatte hareket vardır ve kavramlar da insanlıkla beraber ilerlemektedir. 100 sene sonra bir kavram başka bir şey ifade edebilir gelişim veya yozlaşma ile. Jnana Yoga’da Bilim, Sanat, Felsefe ve Ruhsallık konularında güncel kalabilmek önem taşır. Bu durumda kişinin ne kadar hakikat değeri taşıdığı düşüncelerinin ve sahip olduğu bilginin evrenle örtüşmesiyle doğru orantılıdır, bunu sağlamak için irade ile yapılan emeğe de meditasyon diyebiliriz. Meditasyonlar ile çeşitli eksenlere yoğunlaşılarak evrene dair kapsamlı bir anlayış ve türlü hikmetler geliştirilebilir. Bu sayede güçlenen bir birey toplumda olumlu tesire sahip olabilir.

Raja Yoga üstün şuur geliştirmiş, Raja-Kral diye nitelendirilen Hakan bireylerin Yogasıdır ve Brahmanadi’de yapılır. Bundan önceki Yoga çalışmaları kişiyi Orta Yol’un Ortasındaki Brahmanadiye getirir. Brahmanadi’nin en önemli özelliği İlahi Hakikatin İrfanıyla somut form kazandığı eksen olmasıdır ve İlahi Güç yoğunluğu yüksektir. Bu da kalıcı Samadhi haliyle bu Yoganın mümkün olmasını gösterir. Ancak bu yolda vahdet gereği başından beri süregelen bir yoldur ve pratikleri Brahmanadiye gelmeden evvel yapılabilir. İlahi vahdetin yoğunluğundan ötürü insan aklı zorlanır ve delilik hallerinden ilahi akla geçiş ve merkezlenme sayesinde bu Yogaya geçiş sağlanır. Şeytanı alt etmek ve Kemaliyeti daimi olarak ifade etmek Raja Yoga’nın başarısıdır. Diğer Yogalar ve Tantrada Samadhi başarılarının ardından bu Yoga açılır ve buraya gelene kadar yapılan diğer Yoga pratiklerine devam edilse bile bir takım aşkınlıklar gelişir. Bu aşkınlıklardan bir tanesi cinsellikten münezzeh olmaktır, ama bu cinsel yaşamı bitiren bir şart değildir. Raja Yoga dahilinde Asana tutmak göreli ve mutlak ışık realitelerinde bir Esmayı, Tanrıyı, Meleği, Zebaniyi tutmakla, Pranayama’da bu gücü doğru kanalize etmeye eşdeğerdir. Hakikat bilgisi odaklanılan konudan doğrudan alınır ve akaşik kayıtlara her seviyeden erişim bu yoga dahilinde açılır. Özgür İradeyle gösterilen eylemlerin İlahi ve Evrensel Murat ile hizalı olması Hakan şuurun Hikmet niteliğidir. Bu yoganın içinde Hakikat ve Gayb bilgisinin netleşmesi ve Karmik ödevlerin yapılması da önemlidir. Evrensel Kanunlar ve Ledünni ilimlerin somut ve soyut planlarda açıldığı bir farkındalık seviyesi olarak Yükselmiş ve Yüksek Usta, Magus, Resul, Nebi ve Kutb gibi yüksek inisiyasyon seviyelerinde hakikat ve hikmetleri açılan bir Yogadır.

 

Referanslar

 • Svami Vivekananda – Raja Yoga
 • Aleister Crowley – Magick / Liber ABA (Bölüm 1)
 • Aleister Crowley – Eight Lectures on Yoga
Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s