Şifacılıkta Güncel Problemler #1

Şifacılık alanında önemli bir kırılma noktası yaşanmasının sebeplerinden bir tanesi zihinsel düzlemde şifa çalışmalarının tam olarak anlaşılmadan Ruhsal şifaya yönelinmesindedir. Zihinsel şifanın önemli bir alanı zihinsel gelişimdir. Sadece negatif ve yanlış düşünce kalıplarının çıkarılması ve yerine doğrularının konması elbette bir gelişim yönüdür. Ancak bu yönde etkili bir şifa sunabilen teknik sayısı az, bunlardan birine Theta Healing diyebilirim. NLP’nin bazen hüsrana sebep olduğunu da görüyorum. Ruhsal şifalanmanın önemli bir göstergesi holistik şifanın gerçekleşmesidir. Astral planda yaşanan görüleri de ruhsal düşünen ve anlık bakan da çok kişi görüyorum. Özellikle zihinsel gelişime yönelinmediği zaman Astral boyutta yatay bir harekete geçmek ve zihinsel yönü boşlamak Kalp çakranın da Üst mentalden beslenememesini sağlar ve bu durum şifa çalışmalarında kaş yaparken göz çıkarma türünden bir hüsrana sebep olabilir.

Özellikle yanlış ve fazla pranayama ve nefes terapi çalışmaları potansiyel enerjiyi hazır olmayan bir tesisata kontrolsüz olarak salabiliyor. Enerjinin geçeceği tesisatın farkında olarak bu çalışmaları yapmak için psişik-ruhsal tahlil ve okumalarla terapiye gidilmesinde fayda var. Çakralarına dair akılsal donanımı gelişmemiş birine holotropik nefes veya Kundalini açan nefes teknikleri uygulanması çakralarda enerji kalabalığı ve düzensizlik yaratabilir. Her çakra kendine özgü seviyede bilgiye ihtiyaç duyar, bunun içinde her türlü bilgi olabilir. Bilgi ve hikmet gücün akışına yön verebiliyor, bu açıdan aklın ve zihinsel evrenin içeriğinde nelerin bulunduğu da gözetilerek enerji yükseltme yapmak önemlidir. Böyle durumlarda eğer potansiyel enerji açığa çıkacaksa bunun evham ve kuruntuya kapılmadan hayata katma değer sağlayacak uğraşlara odaklanarak yapılması faydalıdır. Kundalini yükselmesi sadece nefesle değil, şifa uygularken, derin meditasyon yaparken, yaratıcı uğraşlara odaklanırken veya spor yaparken de gerçekleşebilen bir şeydir. Nihayetinde şifa ışığı sadece şifa seanslarına özgü değildir. Şifa niyetiyle yapılan her eylemde şifa ışığı faaliyet göstererek sağaltıma sebep olabilir. Olumlu değişim niyetiyle ortaya konulan fikir ve sanat eserleri; performans, tiyatro, dans, müzik, plastik ve güzel sanatların yanı sıra bilim ve felsefe de sağaltıcı ve geliştirici manevi yük ve nitelikleri taşıyabilir. Özellikle toplumsal konularda kollektif bilinç ile irtibat halinde güncel bilgilere dayanan sezgilerle alınan bilginin ilham ve ışık ile işlenmesiyle şifa sağlayan yazın eserleri vermek mümkün. Şifa gücü her türlü forma yüklenebilir.

Potansiyel enerjiyi açığa çıkarırken bu enerjinin olumlu ve dengeli bir şekilde form kazanması için konsantre olduğumuz anlarda ne yaptığımız önemlidir. Konsantre olduğumuz bir duyguysa etrafa duygu yayını yaparız. Duygusal olarak içeriyi temiz tutmanın yolu da Hakikatle ve Evrenle uyumlu inançlar ve düşüncelere sahip olmak ve bununla birlikte / bunun için zihni eğitim ve araştırmalarla donanımlı bir hale getirmekte sadece şifanın değil gelişimin ve bu sayede hikmetiyle değişimin de anahtarı bulunur. Bilinçaltına erişim yaparken olumlamalar, anlaşmalar (yazılı, sözlü veya bilinçaltı), niyetler ve yeminler/sözler ile zihinsel olarak astral bedeni koşullandırmak mümkündür. Astral beden bir çok yönden otomatik çalışmaktadır ve bu yönden basiret zihinsel olarak komple bir tarama ve doğrulama yapmaktır. Bu potansiyel enerji hangi çakraya ve alana yoğunlaşılırsa oraya akacaktır. Bu yönden Elementler ve Çakralara bütüncül ve derinlikli bir keşif ve inşaat yapmak için hem içsel çalışmalar hem de dışarıyla alışveriş gözetilebilir. Her element ve çakra kendine özgü eğitim, araştırma, disiplin ve deneyime ihtiyaç duyar. Bu eğitim ve terbiye sayesinde bunların hepsini bütünün en yüce hayrına en az direnç gösteren yoldan yapmak Holistik yaklaşım için gerçekten ifade bulabilen bir idealdir.

Her element, çakra, burç, gezegen, asteroid veya sembol kendisiyle ilişkilendirilen bir takım kavramları birlikte taşıyan anlamlı bir mana bütünlüğüdür. Bu unsurlara meditasyon yaparken kavramları bir arada düşünerek ve ilişkilendirerek derinleşir ve hayatın kendini ifade edişini bilebilir ve anlayabiliriz. Şifanın esrarında hayatın hikmeti vardır. Zihinsel gelişim gösterildiği zaman başlarda yaşanılan kavram kargaşasından da çıkılmasını da şifacılık nihayetinde sağlayan yöntemlere sahiptir. Nihayetinde zihinsel çalışmalarda da imgelem ve niyetin önemli bir çözüm becerisi olduğu unutulmamalı.

Pentagram sembolü Pythagoras (Pisagor) tarafından Hayatla ve Dengeyle ilişkilendirilir. Bu sembol Ruh, Ateş, Su, Hava ve Toprak elementlerinin ideal ve bütüncül dengesiyle sağlık için temel bir koşul koyması Kundalini’nin de kendini ifade edişinden görüyoruz. 4 element hayatın özünün veya ruhun kendini ifade edebileceği bir sağlam temel kurar ve Kare sembolü olarak gösterilir. Kare ve ilerleyen süreçte Küp, Ruhun da 4’lü sistemde kutuplarını oluşturur. Ruhun kendini özden ifade edişinde Karenin Daire, Küp’ün ise Küre olması gözükür. Kutuplararası denge ile öze sabitlenme gerçekleşir. Güneyde Ateş Niyet, İrade, Hikmet, Murat, Değişim, Güç, Arzu ve Aşk gibi kavramlarla ilişkilidir; Batıda Su Anlayış, İrfan, Anlak, Zaman, Şifa, Besin, Akış, Duygu, Sevgi ve Sezgi; Doğuda Hava Akıl, Yargı, Mantık, Düşünce, Söz, Adalet, Denge ve Düzen; Kuzeyde Toprak Madde, Kalıcılık, Tarih, Miras, Alan, Stabilite, Ağırlık, Diyet ve Karma gibi konularla ilişkilidir. Elementlerle ilgili nihai kavram ilişkileri elbette bundan ibaret değildir, bu yazı dahilinde önemli gördüklerimi buraya koydum. Başka bir yazıda elementlere daha da yoğunlaşacağım.

Kundalini’nin kozmik boyutlarda tam olarak anlaşılabilmesi için Astrolojinin ve ardındaki Manevi boyutun Arketipler, Dinler, Edebiyat ve Mitolojiler ışığında kavranmasında Kozmik Kundaliniyi anlamak için ehliyet sahibi olmanın da anahtarı bulunmakta. Meditasyonlarımıza bir yandan da araştırmalarımızda öğrendiğimiz konulardaki kavramlara da odaklanmayı ve onları zihinde iyice şekillendirip, zihinsel evrenimizde doğru yerleştirmeyi ve böylece zihinsel evrenimizin evrenin zihni ile örtüşmesini sağlamak zihinsel şifada kalıcı başarı sağlar. Maneviyat boyutunda manaya erişimi sağlayan en önemli unsur doğruyla yanlışı ayırt edebilen ve ruhsallık ile terbiye olmuş bir zihindir. Manevi tatmin dolaylı ve doğrudan yollarla hayatımızda trajediyi de bitiriyor, ancak gelişim tatmin olmaz ve her zaman öteyi ister, bu sağlıklı ve dinç bir bireyin de sahip olması önemli bir tutumdur çağımız koşullarında. Bu açıdan kavramlara ve idealara meditasyon yapmak da Apollon Tapınağı olarak görebileceğimiz Holistik Şifa (trajedi ve çileden çıkış) alanında Geometri bilmenin ön koşuludur, bu nihayetinde ölçülülüktür. Ruhsal şifada ölçülülük zihinsel yönlerden de dikkatle işlenmesi gereken bir durumdur. Keza bireyin toplum içindeki uyumu ruhsal sağlığının en önemli belirteçlerinden biri olabilmektedir. Bireyin kendini özgür ve özden ifade etmesine uygun koşulları sağlayabildiğimiz yer de toplumsal zihinde özgürleşme sağlamaktır, şifacıların da bu yönden bireyleri hakikate çağırmasında önem var. En sancılı prangalarımız kendimizi ve özümüzü yanlış tanımamız olabiliyor. İdealler ve değerlerde ölçü sağlamak ışık bedenin de ne durumda olduğunu etkilediği için şifa gücünü de etkiler. Bunun için elbette Esma zikretmek de makbüldür, ama bunu imgelem ve düşünce ile destekli bir şekilde yapmak ve bilakis Tanrı ve esmaları ifade eden İnsanlar ile muhabbet halinde olmak da Nurlanma deneyiminin oturması için önemlidir. Düzenli olarak kavramlara meditasyon yapmak için postür dengelemek iyi bir yöntemdir.

Kutlu ve İlahi değerlerin ifade edilebilmesi Hayatın da özden açılmasını sağlıyor. Tesbih, Zikir ve Mantra çalışmalarında esas önemli bir alan da burada açılıyor. Her esma bir gonca gibi açabilir ve açtıktan sonra da sonsuz bir olgunlaşmaya işaret eder. Zikir ve fikir birleşmediğinde bu açılım kusurlu olur. Burada esmaları nitelik ve özüyle anlamak ve ifade etmek, kuşkusuz tesbih adedinden çok daha önemli bir konudur. Tesbih adedi sadece bir esmanın ebced değerleriyle sınırlı değildir, her sayıda tesbih yapılabilir. Her sayı kendine özgü nitelik ve güçlere sahiptir. Sayıların manalarını bilmek durumunda herkes amaç ve niyetleri doğrultusunda hangi esmadan kaç adet çekebileceğini bilebilir.

Esmalar konusunda formsuzluğun form kazanması, ilahi-ruhsal gücün de ifade edilebilmesi yönünde bir süreçtir. Nihayetinde el-Mütekellim gibi bir esmanın kişide açılması İlahi Vahdet ile birlikte Tanrıdan Kelam ve Söz taşıyabilmeye işaret eder, Metatron meleğinin varlığında da olan durumdur. Düzenli olarak şifa çalışmaları yapmak ve insanları şifalandırmak da Rahman, Rahim, Kuddüs, Selam, Rafi ve daha bir çok esmanın eylemle zikredilmesidir. Keza böyle bir eylemin ruhsal özü uyarıp ilahi nitelikleri aktifleştirdiği ortadadır. Herkeste potansiyel olarak bulunan İlahi Kıvılcım kendini bir çok yönde ifade eder. İlahi Vahdet (Theta Healing terimleriyle 7. Varoluş Seviyesi) bilinciyle yapıldığında bu eylemlerin içinde Tanrı da kendini sağaltım eyleminde ifade eder ve şehadet sağlanır. Her esma Tanrının varlığını ifade edişinde kendine özgü bir formlaşmayı belirtir. Bunun ifadesinin bulduğu ve evrene yayıldığı yer insandır. Tesbih, Zikir ve Mantra bu açıdan bir çok yönüyle insanda özün açılmasına ve zuhur etmesine yönelik yapılması da tekamül sağlar. Esmayı zikretmek zihnin odaklanmasını sağlar, zihin bu noktada aktif ve gerektiğinde fiziksel eylemle birlikte ilahi varlığın tezahürüne kanal olur. Saf ilahi potansiyelden güncel yaşama bu gücün nakledilmesi, esmaların insanın nitelik, eylem ve zatında tezahürü ruhsal bedenlerinin ve ışığının da gelişmesi demektir. Bu esmalarla yapılan çalışmalarda kalıcı ve tutarlı sonuçlar almak için önemlidir.

Şifacı, Şaman, Majisyen, İnsi-Melek, Denetleyici, Öğretmen, Rehber, Usta ve Yaratıcıların genel olarak kutlanma-inisiyasyon koşullarını sağlaması değerler üzerinde verdiği sınavlarda da seyreden bir yükseliştir. İlahi vazife ile evrensel hizmet, kişide hataları azaltır, değerleri geliştirir ve ruhsal asaletin gelişmesini sağlar. Değerlerin oturması hayata ölçü, nizam ve başarı getirdiği kadar, görev ve sorumluluğun da arttığı yerlerdir. Bu kutlanma sürecinde vicdanın ilahi gücü kaynaktan alıp kendinden evrene naklederken de rahat olabilmesini sağlar. Bu açıdan Gönül sevgiyi taçlandıran kavramları ve değerleri açıp işleyerek irfana erişmeye açtır. Şifacılık karma ile hizmet yolu da açmaktadır. Bu hizmet yolunun aynı zamanda eğitici, geliştirici, öğretici ve aydınlatıcı bir yönü de vardır ve toplumsal kararmaların olduğu dönemlerde en geçerli olan aydınlanma yolu olarak görülmesi uygundur.

Bir çok kişiye bu kadarı zor gelebilir ancak Şifacının da nihayetinde Doktor kadar eğitimli ve Hayat deneyimlerinde pişmiş olması biraz da çağın içinde bu sanatın temiz ve sağlıklı kalabilmesi için düşünülmesi gereken bir konu. En nihayetinde akademide tıp fakültelerinde işlenmesi gereken bir konu olduğu açıktır ancak işin Holistik boyutu olduğu için de kendine özgü araştırma metotları ve bilgi felsefesi istemektedir. Burada İsrafil’in surunu üflemekten bahsediyoruz biraz da, ölüleri diriltmek ve ölümü yenmek bir yandan da şifacılıkla birlikte yaşanan aydınlanmayı da belirtebiliyor. Günümüzün şifasının hem bilimsel hem de sanatsal yönleri kadar ruhsal ve ilahi deneyim yönleri de önemlidir. Şifacının ilk önce kendini sağlıklı tutabiliyor olması için bilinçaltındaki pürüzleri kaldırması önemlidir. Zihinsel olarak verimli olabilmek için düzenli olarak zihinde komple tarama, doğrulama, güncel bakım, dönüşüm ve inşa çalışmalarını yapmasında hayır vardır. Bu açıdan regresyon çalışmaları ile zihin ve astral bedendeki önemli blokajları ve duygu-düşünce-olay kalıplarını kaldırmak mümkün. Tarif edilemeyen şeyler haliyle tarif edilebilir hale gelince biraz da Özü anlayabiliyor ve anlatabiliyoruz.

Zihinsel aydınlanmaların sıklaşmaya başladığı zaman ilhamın da oturmaya başladığı zamandır. İlhamın oturması ve güzelliğiyle ifade bulması ile şifacının kutlamasında önemli bir aşamaya gelinmiş olur. Ancak bu aşamaya gelmeden önce önemli bir durum vardır. Burada Kalp çakranın tabiri caizse alev alması Yaratıcı İlhamın ve Şifa Nurunun da kişinin içinde basiretli, kalıcı, hakiki, doğru ve dengeli bir şekilde oluşabilmesi ve Temiz bir Işığın yapılması işinden tam olarak geçmeden şifaya ve yaratıma yönelimin sıkıntılar çıkarabileceği yönündedir. Sağaltım ve koşulları şifa ile iyileştirme girişiminde bulunmak bir yönden Gönülden muradımızdır ve Dünya’da kesinlikle yapılması gereken bir iştir. Ancak bunu Hayatın Özüne yakışır bir şekilde yapmak konunun derinliği de düşünüldüğünde, her şifacının kariyerine başlamadan önce geçmesi gereken bir eğitim ve sınav olarak da görülmeli. Gerekli bilgi, deneyim ve donanımın yanı sıra güvenilir ve sağduyulu bir şekilde itibar sahibi olmak da önemli. Erdemler ve değerlerin hayattan alınan tatmini de arttırdığı da gerçektir. Erdemli birinin edimlerinden, ellerinden, gözünden ve sözünden şifa akması daha makbuldür. Konumuz şifa olduğu zaman vicdanın sadece rahat ve arınmış olmasından değil, adalet ve düzen sağlayan, şifa ve nur saçan bir halde olmasından da bahsediyoruz.

Bu yönden kalbin içinde kir ve pas yapan kırgınlıklar, öfke, pişmanlıklar, keder ve yas gibi yüklerden arınmanın önemi büyük. Kalbin alevlenmesi de Nardan Nura dönüşüm sürecini başlatır. Kalbin manevi yönden sağlığında ağırlıklardan kurtulması ve kanatlanması için temiz ışık yayını sağlamak şifacılıkta da güç ve yetkinlik için bir ön koşuldur. Bununla eş zamanlı olarak ışığın içeriğinin ve niteliklerinin de işlenmesi şifa ve olumlu değişim gücünün ve verimliliğinin de artmasını sağlar.

Gölge arketipinin negatif yönünü çözümlemek hem ışık beden gelişimi hem de kalp çakranın arınması yönünden önemlidir. İçerde taşıdığımız karanlık yönleri Gölge arketipi ile iletişim ile anlamak, bilinçaltı içeriğindeki unsurların farkına varmak ve içerdeki kaotik ve dengesiz durumları şifalandırmak aynı zamanda şifacının ruhsal bütünlük kavramını da anlaması yönünde önemlidir. Gölgesiyle çalışmayan bir şifacı nihayetinde ruhsal bütünlüğünü sağlıklı bir şekilde sağlayamaz. Kaş yaparken göz çıkarma durumu özellikle şifa yetenekleri ile birlikte açılan Kalp çakranın Taç çakra ile hizalanamaması durumunda gerçekleşir. Taç çakra Hakikat, İrfan ve Vahdete ihtiyaç duyar. Negatif ego yalancı kimliktir ve öze ait olmayan ama benimsenmiş parçaları gösterir. Kimlik içindeki bu yük illüzyonlar yaratma eğilimine sahip olduğu zaman korku, inkar, bastırma, suçlama, dengesizlik ve ölçüsüzlük olarak gözükürler. Bunların yüzeye çıkması ve titizlikle işlenmesi şifacının hayrında ve bireyine tekamülünde belirleyicidir.

Elbette her türlü çalışma ile bilinçaltındaki yükler dışarı çıkarılabilir; nefes, dans, hareket, hipnoz, trans, sembolik çağrışım veya psişik yetenekler. Ancak Kundalini uyandırıldığı zaman bunun doğru bir şekilde akabilmesi, hem dikeyde yükseliş hem de yatayda dengeli yayınım yapması gözetilmelidir. Bunun için uyandırma öncelerinde bilinçaltında araştırma yapmak ve içeriğin farkında olmak önemlidir. Ancak çakraların yüksek seviyelerde açılmalarıyla Kundalini’nin kendisinden gelen bilgiler benötesi boyutta da olduğundan dolayı toplumsal problemler de kişinin kendine has özellikleri ile ilişkilendirerek düşünülürse enerji doğru kanalize edilebilir. Bunun için geçmiş yaşam kayıtlarına erişim yapmak ve oradaki karmik yapıyı doğrulamak kadar önemli bir konu yoktur. Keza Kundalini uyandırıldığı zaman karmik blokajlar ve yanlış yapılanmalar varsa bunların içinde Kundalini sıkışır veya yanma yapar. Bunları doğrulamak sadece olumlamalardan ibaret değildir, keza ruhsal tarihimin yas, kırgınlık, yeminler, günahlar ve travmalarla dolu olabilir. Regresyon çalışması aynı zamanda toplumla ve ben-dışı varlıkla olan ilişkimizi de olumlu yönde etkiler ve tarihte yapılan hataların tekrarlanmamasını sağlayabilir. Bu türden bir bilinçaltı temizliği üzerine yapılan nefes ve en üst manasıyla pranayama (enerji kontrolü) çalışmaları bütüncül olarak bireyi besleyerek olumlu etki yapabilmektedir.

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s