Astrolojik Şifa Enerjilerine Uyumlama – AuRaMa Kundalini Reiki

AuRaMa Kundalini Şifa enerjisinin içeriğinde Çakralar ve Işık Beden Organları üzerinden Astrolojik Gezegenlere, Asteroidlere, Hipotetik Noktalara, Burçlara ve Yıldızlara ait enerjilere uyumlanmak şifa ışığının içeriğini ve tesirini anlayabilmemiz için önemlidir.

Astrolojik enerjiler Dünya, Güneş Sistemi, Galaksi ve Kozmik seviyelerdedir. Kundalini’nin akışı zaman içinde Astrolojik harita okumaları ile nitelendirilebilir. Bu yüzden Astrolojik haritalar ilahi planlardan gelen nurun katılaşması sürecine dinamizm katarlar ve zamanın senfonisi olarak duyulabilirler.

Bu uyumlamalar Başmelek Raphael ile birlikte her astrolojik güce tercihen 25 en az 10 dakika meditasyon yaparak sağlanabilir. Sonrasında astrolojik enerjilerin her birinin kendine has farklı yönlerini görmek ve keşfetmek için de meditasyonları tekrarlayabilirsiniz.

Uyumlama & Meditasyon Çalışması

 1. Gönlünüzden geçtiği gibi Yaratan ve Başmelek Raphael’i çağırın.
 2. Gönlünüze ve Taç çakranıza aynı anda odaklanarak dengeleme ve genel alan temizliği talebinde bulunun ve nefesine odaklanın.
 3. Varlığınızın bütünlüğüyle düşünün.
 4. Bir astrolojik unsura (örneğin Güneş) ve sembole odaklanın ve bu sembolün kendini sırayla bedensel, enerjetik, duygusal, düşünsel, ruhsal ve bütüncül seviyelerde odaklanın.
 5. Bu enerjinin vücudunuzda şu anda yapabileceği şifalanmaları göstermesini isteyin ve şifalanmaya şahit olun.
 6. Astrolojik unsurun şifalandırıcı özelliklerine odaklanın. Neden nasıl yapıyor? Hangi çakralarda yoğunlaşıyor? Vücutta ve ortamda nasıl hareket ediyor?
Kalp çakrada dengelemeler yapıldıktan sonra 3. göz ve Boğaz çakra ile bir astrolojik unsuru daha da ince işleyerek betimleyebilir, özelliklerini keşfedebilir, kullanım alanlarını anlayabilirsiniz. Enerjinin karakteristik özelliklerini bu iki çakra ile daha rahat tanırsınız.
 • Astrolojik unsurları bir de mitolojik olarak düşünebilirsiniz. Meditasyona başlamadan önce Astrolojik Gezegenlerin hangi Pagan Tanrıları ile ilişkili olduğunu araştırabilirsiniz.
 • Her Astrolojik unsur Esma’ül Hüsna’dan bir çok esma ile karşılık gelir. Bu tekabülleri İbn Arabi’den alabilirsiniz veya internette araştırabilirsiniz.
 • Her astrolojik unsura geleneksel olarak bir takım kavramlar ve anahtar kelimeler atfedilmiştir.
 • Astrolojik doğum haritanıza bakarak kendinize dair, Transit haritaya bakarak da Anda Mevcut astrolojik enerjilere dair içgörünüzü netleştirebilirsiniz.
Ayrıca Astrolojik unsurların her biri Tarot kartlarıyla da ilişkilidirler. Bunun uyumlanmak istediğiniz unsurlara tekabül eden kartları imgeleyerek meditasyon yapabilirsiniz. Tarot kartları Astroloji-Kabala-Simya-Maji ilimlerinin ortak bir alanıdır. Evrenin, Doğumun, Yaşamın, Cinselliğin, Ölümün ve bir çok konuya dair gizemlerin açılmasını sağlayan bir meditasyon ve dua kitabı olarak görülebilir.

Gezegenler ve Çakralar

Gezegenlerin hepsi birden çok çakraya direkt olarak etkiler. Simya ilminde metaller astrolojik sembollerle gösterilir. Taç çakrada bütün enerjilerin karışımı subtil olarak veya potansiyel halde vardır. Bunun dışında astrolojik enerjiler vücudun her yerinde her organda bulunabilirler. Ancak her çakra belli başlı astrolojik gezegenlerden doğrudan rezonans yapar.
 • Güneş – Taç ve Kalp – Altın – XIX. Güneş
 • Merkür – Taç ve Boğaz – Civa – I. Magus (Büyücü)
 • Venüs – Sakral ve Boğaz – Bakır – III. İmparatoriçe
 • Ay – 3. Göz, Kök ve Sakral – Gümüş – II. Azize
 • Dünya – Dünya Merkezi Çakra ve Kalp – Karbon – XXI. Dünya (Evren) ve 10’lar
 • Mars – Kök ve Karın – Demir – XVI. Yıkılan Kule (Tanrının Evi)
 • Jupiter – Karın, Kalp ve Taç – Kalay – X. Kader Çarkı
 • Satürn (Sakral, 3. Göz, Taç) – Kurşun – XXI. Dünya (Evren)
 • Uranus – 8. Çakra, Boğaz Çakra – Antinomi – 0. Aptal
 • Neptün – 9. Çakra, Kalp ve 3. Göz – – XII. Asılan Adam
 • Plüto – Dünya Merkezi, Kök, 10. Çakra – XIX. Kıyamet Günü (Aeon)

Burçlar

 • Koç – Orjinallik, Özgürlük, Hizmet, Fedakarlık, İlham, İtki ve Yaratıcılık – Kalsinasyon İşlemi – IV. İmparator
 • Boğa – Katılaşma, Değerler, Yaşama Bağlılık, Çalışma, Emek, Dayanıklılık – V. Aziz (Hierophant)
 • İkizler – Ruh ve Maddeyi birbirine bağlayan Akıl, Analiz, Mantık, İkilik, İlişkilerin Açılımı, Eşitlik, Ayrıştırıcı Akıl, Ruhsal Esas ve Dünyevi İfadesi – VI. Aşıklar
 • Yengeç – Koruma, Toplumsal Değerler, Aile ve Grup Bilinci, Hayat Kapısı – VII. Araba
 • Aslan – Merkeziyet, Farkındalık, Yüksek Arzu, Yetenekler, Meziyetler, Benlik, Tutku, Aşk, Kontrol ve Özdenetim, Bireysel Güç, Toplum İçindeki Rol – XI. Güç (Arzu)
 • Başak – Arınma, Saflaştırma, Damıtma, Hasat, Bekaret, Bereket, Tohum, Ruhsal Öz – IX. Ermiş
 • Terazi – Adalet, Dürüstlük, Yargılama, Evlilik, Aile Oluşumu, Karma, Sağduyu, Hakikat, Eşitlik – VIII. Adalet (Doğruluk)
 • Akrep – Dönüşüm, Doğum-Ölüm-Diriliş, Yükseliş, Yüksek İdrake Açılma, Bazal Metabolizma, Cinsellik ve Üreme Güdüsü, Birleşim, Yeraltına İniş, Birlik Namına Bireysellikten Feragat, Aşkınlığa Geçiş – XIII. Ölüm
 • Yay – Murat, Hakikat Arayışı, Yüksek İdrak, Sentezleyici Akıl, Araştırma, Maceralar ve Yolculuklar, Hacc, Hedef, Birlik içinde İkilik, Bütün içinde Parça İlişkisi, Aşkınlık, Dönüşümler – XIV. Sanat (Denge-Ilımlılık)
 • Oğlak – Somutlaşma, Yaşam Muradının Gerçekleşmesi, Değişim, Madde İçindeki Güç, Gölge, Toplum İçinde Statü, Yükseliş, Azim, Bereket, Zorluk, Dayanıklılık ve Dirayet, Kusursuzlaşma – XV. Şeytan
 • Kova – Yayılım, Dağılım, Geniş ve Bütüncül Akıl, Geçiş Halleri, Çözünme, Yaygın Odaklanma, Özgünlük, Kemaliyet, Tamamlanma, Ezoterizm, Astroloji – XVII. Yıldız
 • Balık – Boyut Geçişleri, Mistisizm, Birlik Bilinci, Kozmik Bilinç, Maddiyat ve Maneviyat Arasında Köprü, Doğum ve Ölüm Eşikleri, Parça ve Bütün, Bütüncüllük, Çeşitlilik – XVIII. Ay

Kardinal Haç ve Evler

 • ASC ve 1. Ev – Ruh Burcu, Ruhsal Beden, Kimlik, Varlık Deneyimi
 • 2. Ev – Değerler, Aidiyet ve Sahiplik, Taşıma, Günlük Rutin
 • 3. Ev – Arkadaşlıklar, Birebir İlişkiler, Kardeşlik, Zihinsel İdrak ve Kapasite
 • IC ve 4. Ev – Aile, Anne, Ruhun Temeli olarak Kişilik, Dayanaklar, Stabilite, Koruma ve Korunma, Doğum
 • 5. Ev – Aşk, Yayınım, Karakter, Yaratıcılık, Müzik, Canlılık ve Şifa
 • 6. Ev – Hizmet, Arınma, Saflaşma, Tohum ve Hasat
 • DSC ve 7. Ev – Evlilik, Ortaklık, Dengeleme, Eşitleme, Durulma, Eşik Geçişleri
 • 8. Ev – Devamlılık, İçgüdüler, Sezgisellik, Yeraltı, Ölüm ve Dönüşüm, Bilinç Birleşimi
 • 9. Ev – Yüksek Farkındalık ve İdrak, Yaşam İradesi, Hakikat Arayışı, Sentezleyici Düşünce, Uzun Vadeli Planlar ve Yolculuklar
 • MC ve 10. Ev – Ruhsal Gaye, Yaşam Muradı, Katılaşma, Olgunlaşma, Toplumsal Konum ve Algılayış, Hedefler
 • 11. Ev – Toplumsal Bilinç, Gruplar ve Ülkeler Arası İletişim, Teknoloji ve Yayılım
 • 12. Ev – Bilinçaltı ve Bilinçdışı, Toplumsal Hizmet, Birlik Bilinci, Çoğalma, Geçmiş Yaşamlar ve Dönüm Noktaları

Asteroidler

 • Hygeia – Kundalini, Sağlık, Hijyen ve Şifa, Öz Bilgi, Şamanizm, Simya
 • Astraea – Atom ve Atomaltı Alem, Adalet ve Denge, Majikal Güç
 • Juno – Karma Boyutu, Ruh Eşleri, Ruh Aileleri, Bağlar ve Birliktelikler
 • Khiron – Şifa, Eğitim, Ustalık, Zanaat, Toplumsal Yaralar ve Çözümler, Şamanizm
 • Pallas – Uyanma, Aydınlanma, Sağlamlık, Dirayet, Hoşgörü, Çeviklik, Özgünlük
 • Vesta – Saflık, Bereket, Aydınlanma, Toplumsal Bilinç, Aile ve Bereket, Devlet
 • Ceres – Bereket, Ekonomi, Dünya Bilinci, Doğa, Üretkenlik ve Doğurganlık

Hipotetik Noktalar ve Eterik Kütleler

 • Vulkan – İrade ve Murat, Dönüşüm ve Çakraları İşleme, Güç
 • Kara Ay/Lilith – Gölge, Bastırılmış, Saklanmış, Gizli, Tutku, Arzu, Kollektif Gölge
 • Zeus – Liderlik, Gelişim, Teknoloji, Hikmet ve Bilgelik
 • Admetos – Toplumsal Travmalar ve Yaralar, Kadim Bilgelik
 • Hades – Kollektif Bilinçdışı, Yüzleşme Negatif Astral Planlar, Güç, Bolluk, Bilinmeyen
 • Kronos – Zaman Kanunları, Koruma, Titanlar, Unutulmuş Geçmiş, Bilim, Somut Bilgi
 • Cupido – Ruh Aileleri, Klüpler, Topluluklar, Ortak Amaca Hizmet, Cinsellik ve İlahi Aşk
 • Vulkanus – Şiddetli Eril Dönüştürücü Güç, İrade ve Azim, Değişim, Sabit Işık ve Sönmez Ateş,
 • Poseidon – Hayalgücü, Mistik Deneyim, Ruhsal Sırlar, Sanat ve Bilinmeyen
 • Apollon – Dirayet, Şifa, Yaratıcılık, Kehanet-Öngörü, Aydınlanma, Uyanma, Nur ve Nurun Yayılımı
Reklamlar

Astrolojik Şifa Enerjilerine Uyumlama – AuRaMa Kundalini Reiki” üzerine 3 yorum

 1. Merhaba, Facebook sayfa ve gruplarınızla bugün tanıştım. Açıksası olabildiğince okuyup anlamaya çalışıyorum. Birden fazla konuyu anlamamakla beraber, içsel bir his uyandıyor bu bilgiler. Öncelikle tüm paylaşımlar için teşekkür ederim.
  Bir diğer konuysa, şifacılık adına bir çok sorumun olması. Mesela ben bir şifacı olabilir miyim? Ya da olmalı mıyım? Tarot ve numeroloji ile ruhsal şifa açılımları yapıyorum. Reiki, Kundalini reiki çalışıyorum. İnsanlar onlara şifa olduğumu söylüyor, onlara çoğu zaman dokunmak istiyorum. Yaşam koçuyum ve eğitimlerim sürüyor. Burada ki bilgiler, kendimde yaşadığım bir çok sıkıntıyıda fark etmemi sağladı. Şifacının yeterliliği yazısı beni ürküttü.Açıkcası ne yapacağımı bilmiyorum. Oldukça da uzun yazdım. Eğer bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. Aksi de olsa sorun değil, paylaşımlarınızı takip edeceğim. İlginize şimdiden teşekkürler. Sevgiler…

  Beğen

  1. Zeka, Cinsellik, Aile, Geçmiş Yaşamlar, Elemental Dengeler ve Ruhsal Maddi-Manevi Bütünlük gibi konularda kendinizi güvende ve sağlıklı hissettiğiniz zaman açık alanda şifacılık yapmaya hazır olursunuz.

   Özellikle şifacılıkla ilgilenen veya yapan çoğu kişi bunu geçmiş yaşamlarından (şaman, cadı, doktor, hemşire, şifacı) olduğu zamanlardan taşır. Bu haliyle güncel bilgiyi öğrenmek çoğu kişiye yeterli gelmektedir ancak şifacı her gün kendisiyle de ilgilenmelidir.

   Özşifa süreci haliyle 8 sene sonra bile bitmeyebiliyor. Ancak dışarıya açılmadan önce bir-iki sene kendi içinde pişmenin ve kavramları-konuları öğrenmenin önemi büyük.

   Sadece eğitim almayı dışarda iş yapmaya haliyle yeterli görmüyorum. Bunlar insanların kendi problemlerinden kaçmasına da sebep olabiliyorlar.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s