Kundalini – DNA – 3. Göz Aktifleştirmede Yetkinlik

Kundalini, 3. Göz, DNA ve Işık Beden ile ilgili çalışmalarda ekstra dikkatli olmakta fayda vardır. Kundalini Aktifleştirme durumunda önemli olan bu konuların itina ile çalışılması ve araştırılması hem geleneksel hem dini hem de modern uygulamaların denenerek bunun doğasının arkasındaki kanunların iyice anlaşılması, şifacılığın da sağlık getirmesi için önem teşkil ediyor. Bu alan en nihayetinde Ruhsal Tıp alanıdır ve bu açılımların Toplumsal boyutlarda sağlıklı bir anlayışla uygulanması için incelikle kurumlar içinde çalışmalıdır. Günümüzde Araştırma Enstitülerine ihtiyaç duyan bir alandır.

Ajna Çakra Kundalini aktifleştikçe Şuursal Algıları açar. Bu açılmalarda Şuur yoğunlaşma, odaklanma, detaylama, büyüme, arınma, genişleme, bütünleme kabiliyetleri kazanarak Ruhsal Varlık hem içsel hem de dışsal somut ve madde ötesi algılar geliştirir. Bu algıların doğasının aktarılması Kundalini Aktifleştirme seanslarının önemli bir koşuludur keza açılmadan sonra bilgi sahibi olmayan birisi bu algıları anlamadığı durumlarda psişik rahatsızlıklar yaşayabilir. Kişinin kendi kendini şifalandırma sürecine de destek olmak Şifacı-Şifalanan arasında bağımlılık olmasının önüne geçer. Bu türden bir bağımlılık en nihayetinde herkesin kendi kendini tanımasının önünde engel teşkil eder, bu da bir insanın muradını engellemek gibi bir durum oluşturabilir. Bu durumda Kundalini açılımı doğurduğu faydaların yanı sıra zararlar da getirebilir.

DNA ile Kundalini çok yakından alakalıdır ve DNA kusurları durumunda Kundalini dengesiz açılma gösterebilir. Bu yüzden Aile Dizimi, Regresyon, Genetik Şifa ve Işık Beden gibi yöntemleri bilmek ve uygulamak Kundalini açılımlarında en olumlu sonuçları almak ve zararları engellemek için önem teşkil eder. Bu türden dönüşüm süreçlerine alışkın olmayan bireylerin Kundalini Aktifleştirme yapmadan önce düşünmeleri gerekir. Keza geçmiş yaşamların en az yarısının hesaplaşmasının bitirilmesi Kundalini Aktifleştirme yetkinliğini kişiye ancak yarı doğru bilgilerle verebilir. Kundalini Holistiktir ve Fiziksel, Eterik, Astral, Mental, Causal, Nurani, Ruhani ve İlahi bedenlerin hepsini kapsayan bir anlayışa ve hikmete sahip birisi bu ilimin Ustası kabul edilebilir. Elementler, Doğa, Yıldızlar ve Astral Seyahat gibi konularda da deneyim sahibi olmak Kundalini Açılmalarının akıbetinin takip edilmesi için bu yönde çalışma yapan kişilerin Karmik Borcudur.

Evrensel Birlik hissi Kundalini’nin en önemli getirilerinden biridir. Bu yüzden ayrılık bilincinde katılaşmış bir zihin, benlik algısı veya ego problemleri Kundalini’nin ilk yakacağı şeylerden biri olur açılmalarda. Ön hazırlık aşamasında Arınma yapmak süreçten daha rahat geçilmesini sağlar. Burada özellikle Kalp Çakra kişiyi birlik bilincine açan farkındalık donanımlarına sahiptir. Bu farkındalığın önüne geçen enerji hasarları ve hastalıkların şifalandırılması Kundalininin rahatlıkla kendiliğinden dengede açılmasına yardımcı olur. Kızgınlık, öfke, kırgınlık, haksızlık, adaletsizlik, intikam ve komplekslerin şifalandırılması ve olumlu duygulara dönüştürülmesinin yanı sıra travmatik durumların yarattığı ruhsal yırtılmaların şifalanması, Kundalini açılması için ekstra çabaya çoğu durumda gerek bırakmayacaktır.
Evrendeki yerini ve Ruhsal görevini bilen/yapan birisinin Kundalini deneyimi ile Yoga’yı sadece Hatha Yoga olarak algılayan birisinin deneyimi arasında büyük bir İrfan farkı vardır. Kutsal Metinler çağlar boyunca bize rehberlik etmiş ve Metafizik İlimler Modern bir anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İrfan sahibi olmak bir Kundalini Aktifleştirme konusunda en önemli yetkinliktir. Tasavvuf ehli olmak özellikle kişilerin bu açılmalarda yaşanabilecek mistik ve dini görülerine rehberlik edebilmek için önem teşkil ediyor.
Kundalini önüne gelen blokajın anlayışına varılması durumunda şifalanmasını sağlar ve ilerlemeye devam eder. Eğer anlayış sağlanmazsa blokaj sert bir şekilde yanar ve çokboyutlu çeşitlikte hasarlar meydana gelebilir. Yılan Isırması ve Kundalini Zehirlenmesi diye tanımlayabileceğimiz bir durum oluşturabilir. Bu Uyuşturucu madde kullanımıyla yaşanan Kundalini Ataklarında olabildiği gibi Şifa seansları sırasında yaşanan Kundalini açılımlarında da olabilecek bir durumdur. Şifacının sanatındaki ve anlayışındaki yetersizlik büyük bir problem oluşturabilir. Bu türden durumlar kişinin karması veya eğitim durumundan dolayı da ortaya çıkabilir. Eğitim Modern Dünya’nın bir şartı olarak görüldüğü için gelişim konusunda önemlidir. Kundalini de sırlarla dolu bir alandır ancak hem içsel hem de fiziksel boyutta eğitim almak mümkündür. Ancak Kundalini konusunda eğitim verme yetkinliğinin ölçüsü ancak İrfan olabilir, çünkü Kundalini en nihayetinde Hayatın Özüne bizi götürmektedir Omurga boyunca yaptığı yolculukta.

İrfan’ın kaynağı Kalp çakraya doğan bilgidir çünkü İrfan’ın nitelikleri arasında aşkınlık vardır. Aşkınlık halini sağlayan psişik ve biyolojik mekanizma Kalp Çakra ile Taç Çakra arasındaki bağlantıdır. Taç Çakranın temelinin yaprak sayısı Kalp çakra ile eşittir. Bu yüzden Ruhsal Varlık için Kalp Çakra bir Temel gibidir. Ancak bunun Kök çakra ile hizalanması Ruhsal gücün somutlaşabilmesi için çok büyük önem arz eder. Bunu yapabilmenin yolu da özellikle şehir hayatında yaşayan Şifacılar için Ruhsal Cinsellik ve Cinsel Simya çalışmalarıyla mümkün olur

Cinselliğin ruhsal yönünü deneyimlemek insanın doğasına uygun bir şekilde şehir hayatında sağlık, huzur, bereket, ruhsal olgunlaşma ve dönüşüm gibi kazançlar sağlar. Özellikle güçlü bir hayat enerjisine sahip olmak isteyen şifacılar için cinselliğin bu yönünü Kutsal Kaseye benzetebiliriz. Bu kaseden içmeyen ruhsal şifacı ve ilim sahibi kişiler kendilerine zulmediyor da olabilir, bu zulüm önemli bir enerji transferi olan Kundalini Açılmalarında kişinin birleşim yaşadığı Enerji Bedeninin durumundan çift taraflı olumsuz etkilenmeye sebep olabilir.

Statik Kundalini’nin yükselişinde her omurganın hayat nefesiyle dolması kişiye sancılı süreçler yaşattığı kadar ruhsal deneyimler yaşamasına da sebep olur. Ruhsal deneyimlerin doğru anlaşılması ve irfanın oluşması durumunda her zaman bir şifalanma vardır. Kendi statik kundalinisini okumadan hareket eden birisi ancak kaşif durumundadır ve buluşa geçmemiştir.

Kundalini açılımı potansiyel enerjinin aktifleşmesini sağlar. Bu durumda geçmiş yaşamdan gelen karma tetiklenebilir ve psişik yetenekler açığa çıkabilir. Bu durumlarda ağrılı ve sancılı dönüşüm dönemlerinin tezahür etmesi olağandır. Kundalini aktifleştirme konusu alanlarında yetkin Şifacı, Simyacı, Majisyen, Şamanlar tarafından sağlıklı bir şekilde yapılabilir.
Önemli olan Kundalini’nin Bireyin içinde akifleştiğinde neler yapacağını, nereyi işleyeceğini bilebilmek veya kişiyi bu yolda yönlendirebilmektir. Durugörü, Zihin Okuma, Astroloji veya Tarot gibi çeşitli kehanet veya psişik aura/alan taramaları yapılmadan insanların Kundalinisini aktifleştirmek bereket değil zulüm olur. Bunun ayrıca karmik bir vebali de bulunmaktadır. Yanlış açılmadan dolayı yaşanan psişik rahatsızlıklar Kundalini aktifleştiren kişiye de yankı yapar.
Herkes için aynı şeyi yaparak Kundalini Aktifleştiren kişilere bu yüzden dikkat edin. Kundalini her zaman bireye özgü ihtiyaçlar doğrultusunda aktifleştirilmelidir. Bu ihtiyaçlar genel oldukları kadar lokal de olabilir. Atmik Varoluşu ile yaşayan bir usta mevcut yetenekleri ile bu ihtiyaçların hepsini karşıladıktan ve Kundalini için bir yol açtıktan sonra açılımları yapar. Bilgi aktarımı yaparak enerji ve manevi boyut hakkındaki yanlış inançların da doğrularıyla değiştirilmesi şifacılar için önem teşkil ediyor.

Meleklerle bağlantı yaparak 5. Boyut seviyesinde Alan koruma altına alınabilir. Bu kişinin Kaotik bir şekilde açığa çıkan Kundalini enerjisini daha rahat entegre etmesine ve hayıra yönlendirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca demonik posesyon veya obsesyon durumlarında Kundalini açılımları yapmak çok risklidir, bu durumlarda açılımlar ancak Varlık Çıkarma-Exorcism ve Psişik Ameliyat yapılarak kişi hazırlanmalı ve Kundalini Açılımı bundan sonra yapılmalıdır.

Ustanın yetkinliğini belirleyen önemli bir takım gereklilikler Geçmiş Yaşamlarını temizlemesi, İçsel ve Cinsel olarak nefsaniyet ve beşeriyetlerden arınmış olması ve İlahi plandan Kutlanmasıdır. Hermann Hesse’nin Siddhartha isimli romanı bu süreçlerde yetkinlik ve Kut kazanan kişinin deneyimi hakkında bilgi verebilir. Siddhartha en son Kayıkçı olarak insanların içinde İlahi Şuur doğumu yapan bir Ebe gibidir. Kundalini bilinmeyene açılım ve ufukların genişlemesi ile gelir, madde-ötesine dair farkındalık ve Kişisel/Toplumsal seviyede evrim ve gelişim getiren bir güçtür. Noksan, kapalı, hayat enerjisinin önünü tıkayan her şey de temizlenmelidir. Cinsel Tantra deneyiminin içinden geçmek bir Usta’nın önemli bir Karmik ödevidir çünkü bu yolla Karşıtların Nasıl Birleştiğini ve Hayat Enerjisinin Nasıl Ortaya Çıktığının önemli derslerini alır, Şehvetin dönüştürülmesi en basitinden Ustanın Kök ve Sakral çakrada dengelenmesini sağlar. Bu ilerde yapacağı Kundalini Açılımlarının da doğru ve dengeli olması için bir şarttır. Bekar Ustaların içsel cinselliğindeki kutuplaşmayı nötrlemesinin yolları vardır, İffet burada cinsel enerjinin Ruhsal plana yöneltilmesini sağlar, ancak Dünyevi planda Kutuplaşmanın kalkması için Eterik Bedeninde Üretken bir şekilde Hermafroditleşmesi gerekir. Bunu yapabilmenin yolu da Geçmiş Yaşamların Açılmasından sonra Eril, Dişil ve Ruhsal Güçleri durumsal ihtiyaçları doğrultusunda çağırması ve Dünyevi Kimliğinden arınarak Esas Varlığıyla kimliklenmesidir, Ruhsal varlık Cinselliği Aşkındır ancak Aşk’a tabidir, bu sayede Yaşam Amacını ve Evrendeki Konumunu bilir. Bu vazifelenmeyi de içerir ve İlahi Birliktelikte Ruhsal bekaretin kaybı olarak görülebilir. Karşıtıyla bütün çakralarda Helalleşmesi de Ruhsal Varlık için bir Kök çakra gibi olan Kalp Çakranın hayatın özüne doğru merkezlenmesine sebep olur. Bu deneyim içinde yine Dünyevi Cinsellik önemli olmaktadır, çünkü Ruh Doğada da tecelli eder.

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s