AstroSimya – Aslan Burcu ve Digestion (Sindirim) İşlemi

Güneş tarafından yönetilen Aslan burcunun Ezoterik manası öz benliğin gerçek parıltısına ulaşmasını sağlamaktır. Güneş Kalp çakrayı yönetir ve burada ruhsal öz açığa çıktığı zaman parlamaya başlar. Aslan burcunun önemli ödevi bu özü olabildiğince açığa çıkarmak ve kendini bu öze merkezlemektir. Kalp merkezi diğer adıyla Anahata çakra Gönlümüzdür ve özümüz açığa çıktığı zatan Gönlümüzdeki göz ile görmeye başlarız. Ancak ilk açığa çıkması yeterli olmaz bunun olabildiğince rafine edilmesi gerekir, bunu da yaşam deneyiminin özündeki manayı anlayarak ve somut planda ifade ederek gerçekleştirebiliriz. Güneş sonsuz hayat kaynağını da temsil etmektedir ve Kalbimizden bu kaynağa ulaşabiliriz. Kendi alanı içerisindeki herkesi yaydığı yaratıcılığı, şifası, sevgisi ve nuruyla ışıldatan bir Güneşe-Gönüle sahip olmak burada vurgulanmaktadır.

Ancak hayat deneyimimiz bu öz ile idrake gelmeden öncesinde bulanık ve karışık olabilir. Hayat çok yönlüdür ve bazen bu özü kaçırarak, bir çok farklı şeyin peşinde koşabilir ve odağımızı kaybedebiliriz. Bu durumlarda özümüzün etrafında bir çok zararlı kalıplar veya dağınık yapılar oluşabilir. Hayat deneyimi duyularımızdan ve algılarımızdan içeri girer ve zihnimizde anlam kazanır. Eğer Kundalini enerjisi düşük veya kaotik bir şekilde çalışıyorsa oluşan zihinsel yapılar özden uzaklaşır ve kişi ışığını kaybeder. Yanlış anlaşılmalar aslında durumlara karanlıkta bakmaktan kaynaklanabilir, bunun için bu işlemde Ateş elementi kullanılarak özü çevreleyen negatif ve uyumsuz enerjiler ve savunma mekanizmaları çözülür ve yanarak çok-boyutlu insan bünyesindeki ışık seviyesi yükseltilir. Güneş Aslan burcundayken hayat deneyiminden ne anladığınıza taze bir gözle bakın, Güneşten gelen enerjiye açık olmanız, bedeninizi Güneş enerjisi ile beslemeniz bu dönemde çok faydalıdır.

stomach-betaineSimya Kundalini Yoga ile aynı disiplindir. Ancak Kundalini enerjisi zamanın niteliklerine göre davranış gösterir ve enerjinin nasıl hareket ettiğini Astroloji sayesinde anlarız. Aslan burcu Simya ilminde Digestion yani Sindirim işlemidir. Bu safhada somut ve soyut bedenlerdeki bazal enerjiler su ve ateş elementinin yardımıyla özlerine ayrıştırılırlar, bu öze ayrıştırma ile Yılan Beyaz Kartala dönüşür. Güneş Aslan burcunda olduğu vakit eğer niyet ediyorsak, Tanrı’nın rehberliğini ve ruhsal yolumuzu takip ediyorsak, bünyemiz ve enerji bedenimiz bu simya işlemini yapmak için çalışabilmektedir ve yaşadığımız olaylar da akış içinde bu işlemi destekleyici niteliklerde olur. İşleme giren çakralar Kök (Demir-Mars), Mide (Kalay-Jupiter) ve Kalp çakradır (Altın-Güneş). Kök çakradan gelen bazal enerjiler Yengeç burcunda gerçekleşen Ayrıştırma işlemi ile Mide Çakradaki çözündürücü enerjilerle kabuklarından sıyrılır ve Aslan burcunda yapılan Sindirim işlemi elde edilen enerji Kalp çakra ile dengelenir ve bütün bedeni besleyebilecek olan ruhsal öz açığa çıkar. Böylece Başak burcuna tekabül eden bir sonraki işlem olan Distilasyon için enerji hazırlanır. Bu yediğimiz yemeklerdeki enerjiyi açığa çıkardığımız sindirim işlemi ile çok benzerdir.

Buraya kadar size karışık gelmişse biraz daha açıklayıcı olabilirim. Bu işlem sayesinde Sürüngen beyinden gelen bazal seviyedeki yaşam enerjisi rafine edilerek Kalp merkezine getirilecek ve soyut bedenleri besleyecek dengeli bir enerji açığa çıkacaktır. Kök çakradan giren Kundalini enerjisi, Kök çakra seviyesindeyken hayvani arzular ve dürtüler barındırır. Sindirim işleminin ilk amacı bu hayvansal doğanın zapt edilmesi ve Aslan’ın terbiye edilmesidir. Bu hayvansal dürtüler zapt edilmediği zaman kişi zihinsel açıdan bulanık, kaotik, ego-merkezli ve agresif olabilmektedir. Birey eylemlerini sevgi ve irade ile yapmak yerine canhıraş ve kontrolsüz dürtülerle hareket edebilir ya da ekseriyetle tepkisel davranışlar gösterebilir.

Aslan burcunu yöneten Güneş’in metali Altın’dır ve Kalp çakraya tekabül eder. Kundalini enerjisinin Kalp çakraya ulaşabilmesi için Sindirim işleminden geçilmesi gerekir çünkü Kök seviyesinden gelen enerji hiç bir işleme tabi tutulmadan hassasiyetiyle güçlü olan Kalp çakrayı besleyebilecek durumda değildir. Kalp çakranın Güneş gibi parlayabilmesi için Kundalinin ilk önce Mide çakra üzerinde işlenmesi ve buradan hem Kalp çakra ile alışveriş içinde dengelenerek enerjinin sübtilleşmesi gerekir. Manipura-Mide çakra bütün bedeni besleyen bir yapıdır, ancak Manipuranın bedeni doğru, dengeli ve şifalandırıcı şekilde besleyebilmesi için Kalp çakra ile birlikte hareket etmesi gerekir.

Bu işlem sayesinde

 • Mental beden ve ötesindeki Ruhsal bedenleri besleyebilecek, destekleyebilecek bir enerji açığa çıkmış olur.
 • Ego kalıpları çözülmeye başlar ve solar enerji açığa çıkar
 • Kozmik Enerjiler bünyeye dahil edilir
 • Zihinsel gelişim sağlanır
 • Akıl ile Gönül uyumlu hale gelir
 • Abdominal zihin ile Ruhsal varlık uyumlu hale gelir

Ortaya çıkan enerji Başak burcunda gerçekleşen Distillasyon ile daha da rafine olacaktır. Sindirim işlemi her Simya safhası gibi bir çok planda gerçekleşebilir. Bunun için size bir kaç meditasyon ve pratik bilgi vermek istiyorum.

— Tarot – Güç Kartı —

lust-the-thoth-deck Tarot’un Güç kartı hem Aslan burcuna hem de Digestion/Sindirim işlemine karşılık gelir. Bu kartta bir Aslan’ı terbiye eden veya onu yöneten bir kadın görmekteyiz. Kadın bunu yaparak diğer eliyle Yaşam’ın özünü tutmakta.

Kabala’da Güç ve Merhamet Sefirotları arasına tekabül eden bu yolda gerek fiziksel gerek ruhsal Gücün doğru ve kontrollü bir şekilde kullanılmasına dair önemli bir sır bulunmaktadır.

Aslan figüründeki 7 baş 7 çakrayı ve katları temsil etmektedir. Aslan bir Ateş elementinin Kerub meleği olarak okkültistler tarafından hem Cesaret hem de İrade erdemine atfedilebilmektedir. İrade erdemi burada kontrolü sağlıyor. Cesaret erdemi de gerek genişleyebilme ve yeni alanlar keşfetme gerekse problemlerin çözülebilmesi için atılgan olmayı  temsil ediyor. Eğer Tarot kartlarınız varsa bu kartın üstüne Güneş kartını (Anahata-Kalp Çakra), yanlarına da Yıkılan Kule (Muladhara – Kök Çakra) ve Kader Çarkı (Manipura – Mide Çakra) kartlarını koyarak meditasyon yapabilirsiniz.

— Manipura Çakra —

Manipura – Mide çakranız bütün sübtil bedenleri besleyen enerjetik organdır. Yemekleri sindirip enerjiye dönüştürdüğü gibi aynı zamanda Dünya ve Kozmik Kundalini enerjilerini de içeri alır, vücut enerjisi olarak sentezler ve bünyeye besleme yapar.

Bu yüzden Manipura çakra ve ilgili olduğu mide, karaciğe, dalak, safra kesesi, pankreas gibi organlara meditasyon yapmak ve bu organların enerjetik/ruhsal yönlerini keşfetmek çok hayırlı olacaktır.

— Mikrokozmik Yörünge ve Kozmik Enerji —

Kozmik enerji çekmenin en güzel yollarından biri Mikrokozmik yörüngeyi öğrenmektir. Mikrokozmik yörünge sayesinde hem çevreden hem de evrenden enerji çekmek, kendimizi evrenle uyumlamak çok rahatlar. Başka bir yazıda mikrokozmik yörüngeyi daha detaylı açıklayacağım.

Manipura çakranın ve bağırsakların bulunduğu bölgede bir enerji rezervuarı vardır. Buraya kısa süre odaklanarak buradaki enerjinin açığa çıkmasını sağlar, bu enerjiyi bedeninize yayabilirsiniz ancak ilk haliyle bunu yaymak çok fayda vermez. Boğaz ve Mide çakranıza aynı anda odaklanarak evrensel enerjileri bu rezervuara davet edebilir ve boğaz çakra ile incelterek bütün soyut bedenlerinizi kozmik enerjilerle besleyebilirsiniz. Boğaz çakrayı Ujjayi Pranayama ile aktifleştirmek enerjinin süzülmesini, negatifse pozitif enerjiye dönüşmesini sağlar.

Mikrokozmik yörünge yapmak için dilinizi damağınıza yerleştirir ve karnınızdan açtığınız enerjiyi aşağı kök çakraya gönderip omurga kanalı boyunca yukarı çıkarır ve Taç çakradan aşağı vücudun önünden tekrar geri göndererek, daimi ve sürekli turlar attırırsınız. Mikrokozmik yörüngeye alıştığınız zaman gün içinde (yürürken, çalışırken, dışarıda veya insanlarla beraberken) dilinizi damağınıza yerleştirmeniz yörüngenin başlaması için yeterli olabilir. Ancak bunun için bir kaç hafta pratik yapmak gerekir. Her gün 10 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır.

— Kalp Çakra —

Kalp Çakraya meditasyonlar yapmanız bu işlem için çok merkezi önem taşır. Hayatın özünü ve anlamını keşfedin. Gerçek muradınız nedir? Ruhsal bir varlık olarak bu dünyadaki amacınız gayeniz nedir? Tanrıya ve İnsanlara nasıl hizmet edebilirsiniz? Yaşama karşı nasıl hissediyorsunuz?

Sevginiz nasıl yayılıyor, bunu daha iyi nasıl yayabilirsiniz? Sevgiyi en güzel şekilde yaymanızı engelleyen şeyler nedir ve bunlara nasıl çözümler getirebilirsiniz? Nasıl parlıyorsunuz, daha güçlü parlayabilir misiniz?

Çoğunlukla dürtülerinizle mi hareket ediyorsunuz, yoksa aklınızla mı, yoksa gönülünüzle mi, yoksa sadece alıştığınız bir takım kalıpların mı içindesiniz? Nasıl hareket etmek istersiniz?

— Hayvansal Doğa ve Sürüngen Beyin —

Hangi hayvan size güç veriyor, hangi hayvandan korkuyorsunuz? Hangi hayvana sempati besliyorsunuz? Bir hayvan olsanız hangi hayvan olurdunuz?

Bu hayvanlar önemli hayvanlardır ve bu hayvanları taklit ederek, ruhları ile iletişime girebilirsiniz. Kök çakra Güvenlik, Savunma, Beslenme, Fiziksel Özgürlük, Bedensel Faaliyetler, Yaşamsal Dürtüler, Aile, Cinsellik ve Habitat gibi temel konular ile ilgilidir. Bu çakra bilinçdışı alandan çalışır ve fizik bedenin faaliyetlerini düzenler. Bilinçdışı alandan çalıştığı için kök çakra ile konuşarak anlaşmak çoğunlukla mümkün değildir.

Yaşam enerjisinin ilk giriş kapısı olduğu için enerji daha zihinsel yapılar kurmamıştır ve bu çakra yaşamsal faaliyetleri idare etmekle meşguldür. Güç ve Gölge hayvanlarınızı keşfetmek, onları taklit etmek ve problemlerini anlayıp çözüm getirmek Kök çakra enerjilerinin dengelenmesi için çok güçlü bir çalışmadır. Bu sayede burada fazlalık veya karışıklık yapan enerjiler daha ince enerjilere dönüşebilir ve soyut bedenlerinizi besleyebilir.

Hayvansal doğanızın nasıl olduğunu bilmek doğadan beslenmenizi, tetikte olmanızı sağlar ve bedensel sağlığınızı destekler. Böylelikle dünyevi yaşamınızda rahat etmenizi sağlar.

Reklamlar

4 Comments

 1. Merhaba Ömer bey. Yazınızı bugün okudum. Tesadüf mü bilmem. Burcum İkizler yükselen burcum Aslan. Ve 2003 yılında teşhis konmuş kalp rahatsızlığım var. Aort ve mitral kapak yetmezliği. Son yıllarda eşlik eden aort anevrizma. Her yıl yaptırdığım rutin kontrollerimde her şey yolunda gidiyordu, evet konmuş bir teşhis vardı ama her kontrolde doktorum tehlikeli bir durum olmadığını, yılda bir kere kontrole devam edilmesi gerektiğini söylüyordu. Günlük yaşantımı etkileyen durumlar da yaşamıyordum. Kendimi hasta gibi hissetmiyordum. Çok yakın arkadaşlarımın dışında kimse rahatsızlığımı bilmezdi bile. Hastalıklardan bahsetmeyi sevmem. 29 Haziran da rutin kontrolüme gittiğimde hızlı bir ilerleme olduğu tespit edildi. Çıkan aort çapı (aort kalpten çıkan kanı vücuda gönderen damar) son iki yılda 41 mm den 50 mm’ye çıkmıştı. Bu riskli daha sık takip edilmesi gereken bir durum. 55 mm olduğunda damarı değiştiriyorlarmış. İlaç başlandı. Damarın çapı 2,5 mm olması gerekiyor. Bende ise 5 mm. Damar balonlaştığı için genişliyor. Klasik tıp tedavisi olmadığını söylüyor. Kritik seviyede ameliyat diyorlar. Sonuçları alana kadar gayet iyi hissederken doktor sonuçları ve olasılıkları söylerken psikolojim alt üst oldu. Panik ataklar başladı. Bazen aldığım nefes yetmiyor gibi hissediyorum, bazen kalp krizi geçiriyormuş gibi, bazen başıma kötü bir şey gelecek gibi fiziki yansımaları da beraberinde yaşıyorum. Durumu kontrol edemediğim için psikiyatri ye de gittim. Çünkü yaşayacağım panik atağın kalbimi olumsuz etkilenmesinden de korkmaya başladım. Kendimi fenalaşıyor gibi hissettiğimde dualar okuyorum, annem okuyor, esnemeye başlıyorum, midemden gelen sıkıntı esnemeye başlıyorum biraz rahatlıyorum. Biraz uzattım farkındayım. Sipiritüel konulara ilgi duyuyorum. Hastalıkların ruhsal nedenleri ile ilgili kitaplar okudum, okuyorum. Kalp hastalıkları kalp çakması dolayısıyla sevgi alışverişi ile ilgili sanırım. 29 Haziran ‘da altüst oldum diyebilirim. Sanki hayatım bitmiş gibi hissettim. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Beterin beteri var, en azından çözümü var diye şükrediyorum. Ama sanki bir şeyler tetiklendi ve iç sıkıntısı diyebileceğim ruh hali ara ara yokluyor. Tam da hayatıma yön vermeye çalıştığım, vizyon ve hedeflerime yönelik planlar yaptığım (kariyer, ilişkiler, maddi durum), aldığım koçluk eğitimleriyle kendime koçluk yaptığım bir dönemdeydim. Motivasyonum da oldukça iyiydi. Her şey bir anda değişti. 6 Haziran itibariyle peş peşe dört tanıdıklarımızın vefat haberleri, bayramda küçük yeğenimi kaybettiğimizi sandığımız ani rahatsızlığı (çok şükür şimdi iyi) ve benim sağlık durumum. Tıp ameliyat dışında tedavisi olmadığını söylüyor ancak Allah ‘ın mucizesi farklı bir sürece götürebilir. Ruhsal çalışmalarla pek çok hastalığın şifalandığını okuyorum, izliyorum. Bir tanıdığımla enerji çalışmaları planlıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Yazınızı okuyunca yazmak istedim. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Neler yapılabilir? Ruhsal tedavi yöntemleri neler olabilir? Selamlar…

  Liked by 1 kişi

  1. Tıbbın teşhisinin koyamadığı rahatsızlıkların genellikle Geçmiş Yaşamlardan veya yüzleşilemeyen travmalardan kaynaklı manevi sebepleri olabiliyor.

   Kalp elbette sevgiyle ilgili ama sevginin mevcudiyetini engelleyen şeyler de kalbin problem yaşamasına sebep olur.

   İfade edemediğiniz duyguları da görmeniz, açığa çıkarmanız ve işlemeniz de önemli.

   Kalp içinde nefret, öfke, adaletsizlik, kırgınlık, pişmanlık, kızgınlık, dargınlık gibi duyguları da tutabilir. Bunlar da haliyle bir yerde tıkanma yaparken bir yerde şişme oluşmasına sebep olabiliyor.

   Kalbinizin odalarına ve damarlarına yerleşen bu duygular kimlerle, hangi olaylarla, hangi yaşamlarınızla ilgili bakıp görmeniz lazım.

   Sindirim işlemi haliyle olayları hazmetmenize yardımcı olur. Ancak size regresyon kategorisindeki yazılara da bakmanızı tavsiye ederim. Derin travma temizliği de regresyon çalışmalarına benzer bir şekilde yapılıyor, burada sadece niyet değiştiriliyor, yöntemler çok benzer.

   Kalp çakra seviyesinde bir açılım genellikle hayatınızda bir dönüm noktasıyla birlikte gelir.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s