Tek Başına Regresyon Yapılabilir mi?

Regresyon terapisinin yapılması için sağlanması gereken bir takım şartlar vardır. Güçlü bir enerji ve ışık kapasitesi bunlardan ilkidir. Süreç içinde regresyon yapan kişinin ışık kapasitesi katlanarak artacaktır ancak başlarda bu kapasite samskaralardan dolayı düşüktür ve ışık kapasitesi yüksek birinden yardım … Okumaya devam et Tek Başına Regresyon Yapılabilir mi?

Regresyon Süreci ve Sonuçları

Samskaralar aslında Ruhumuzun kıyafeti olan mevcut kişiliğimizi ve onun gölge yanını yani Negatif Egomuzu oluşturan izlenim ve kayıtları taşıyan yapılardır demiştik. Negatif ego geçmiş yaşamlarda enerjetik ve astral ortamlarda aşırı polarize olmuş, travmatik ve bastırılmış parçalanmış kişiliklerden oluşur. Bu yüzden mekaniktir. Kişilik illüzyonlardan oluşan bir kıyafettir ve bu negatif yüklü parçalanmışlık Hakikatin ve Birliğin ışığını perdelerler. Okumaya devam et “Regresyon Süreci ve Sonuçları”

Regresyona Genel Bakış ve Samskaralar

Regresyon terapisi çokboyutlu bir şifa ve simya sürecidir. Fizik ve fizikötesi bedenlerimizin şifalanması ve karmik yükümüzün hafiflemesi için yaparız. En nihayetinde regresyon illüzyonlardan sıyrılarak ölümsüz ve ebedi olan esas varlığımız yani ruhumuzla var olmamızı sağlar.Amacımız geçmiş yaşamları şifalandırmaktan ziyade şimdiki yaşamımızı geçmiş yaşamlar üzerinden şifalandırmaktadır.

Regresyon terapisini anlamak için Hindu Yogilerin Samskara adını verdiği Astral yapıların ne olduğunu anlatmak yerinde olur. Samskara kelimesi Psikoloji İzlenim, Eğilim, Karmik Güdü, Koşullanmalar, Kişilik Özellikleri gibi manalar taşırlar. Geçmiş yaşamlarda yaşanılan vicdanı zorlayan, aşırı veya travmatik bir durum eğer onu yaşadığımız hayat içinde çözümlenemezse ve ağırlığı yaşanırsa, bu enerji olaya dair anıyla birlikte kristalize bir yapı alarak astral bedene depolanır. Okumaya devam et “Regresyona Genel Bakış ve Samskaralar”

Yaratıcı Şifacılık Eğitimleri

Şifacılık yaratıcılığınız ve hayal gücünüzün aktif bir rol üstlendiği bir alandır. İmgelem gücü şifanın gerçekleşmesi için enerjiyi yönlendirmemize yarar. Kurduğumuz hayal aklımız ve mantığımızla da uyuştuğu zaman bu hayalin gerçekleşmesini engelleyecek bir şey yoktur. Vuku bulan her olay aslında ilk önce soyut ve manevi planlarda oluşmuş ve ondan sonra somut gerçekliğimize tezahür etmiştir. Şifacılık biraz da olumlu değişimin olmasını sağlama bilimi ve sanatıdır. Yaratıcılık problemlerin çözümü için bize olanaklar açar, ancak bu olanaklar evrensel yasalar dahilinde gerçekleşir. Ruhsallığın vurgulandığı bu alanda hem bilimsel hem de sanatsal bir yaklaşım geliştirerek çok etkili bir şifacı olabiliriz. Bu durumda hayalgücümüzü evrensel yasalar dahilinde çalıştırarak hayallerimizi … Okumaya devam et Yaratıcı Şifacılık Eğitimleri

Haftalık Toplumsal Şifa Çalışması

Son zamanlarda “Şifacılığı toplumsal alanımızda nasıl uygulayabilir ve olumlu değişim yaratabiliriz?” diye kendi kendime çok soruyorum. Bunu anlamanın aslında tek bir yolu var. Güçlü bir zincir oluşturarak ne yapabiliyorsak onu yapmak. Şifacılıkta bilinçaltına veya kişinin alanına girer ve oradaki olumsuz unsurları veya durumları ortadan kaldırır veya olumlu karşılıklarına dönüştürürüz. Dengenin kaçtığı yerlerde dengeyi buluruz veya blokajları açar, tortuları kaldırırız. Sağlık ve selamet yaşam enerjisinin fazlalığında değil; kararlı, uyumlu ve dengeli akışında ortaya çıkar. Şifada da bunu ararız ve bunu bireyler için yapabiliyorsak toplumlar içinde de yapabiliriz. Çünkü bireysel alanımız olduğu gibi toplumsal alanlarımız da vardır. Okumaya devam et “Haftalık Toplumsal Şifa Çalışması”

Krizleri Önlemek ve Farkındalık

Eskiden Çinliler doktorlara düzenli olarak giderlerdi ve hasta olmadıkları sürece doktorlara para verirlerdi. Hasta olunca da para vermezler, iyileştirmeleri beklenirdi. Doktorun becerisi kendine gelenlerin hastalanmaması üzerinden ölçülürdü. Bu aslında sağlığa sağlıklıyken değer vermek anlamına geliyor. Bu yüzden bu anektodu ilk … Okumaya devam et Krizleri Önlemek ve Farkındalık

Anima ve Bastırılmış Dişi

Tarımsal topluma geçiş yapmadan önceki tarih öncesi çağlarda Anne ve Kadını merkeze alan bir sosyal yapımız vardı. İnsanlığın doğayı yorumlayışında Tanrıçalara çok büyük bir önem veriliyordu. Ancak Avcı-Toplayıcı düzenden Tarımsal topluma geçiş yaptığımızda Doğayı yorumlayışımızda Erkek egemen rolü üstlenmeye başladı. … Okumaya devam et Anima ve Bastırılmış Dişi